Teemu Laajasalo är biskop i Helsingfors. Bilden är från hans biskopsvigning.
Teemu Laajasalo är biskop i Helsingfors. Bilden är från hans biskopsvigning.

Teemu Laajasalo talade till påven vid en privat mottagning i Vatikanen

besök.

En delegation ledd av biskopen i Helsingfors Teemu Laajasalo mötte påven Franciskus vid en privat mottagning i Vatikanen.

17.1.2020 kl. 14:00

I sitt tal till påven i dag hänvisade Laajasalo till påvens predikan i julnattsmässan.

– I sin julpredikan gav påven ett enkelt råd för kärlek och barmhärtighet: Let us begin with ourselves, sade biskop Laajasalo.

Påvens råd – att vi ska börja med oss själva – fick biskop Laajasalo att ta ställning till den tillspetsade samhällsatmosfären och kulturen av kraftig uppdelning.

– Motsättningarna blir kraftigare, användningen av hårda ord och oförståelse för andra ökar. Viljan att förstå andra människor har förbytts i en vilja att förstå en annan människa fel. Vi älskar inte en människa för att hon är människa utan för att hon står för samma åsikter som vi själva. Let us begin with ourselves är i detta begynnande decennium ett viktigare och mera träffande råd än förr för försoning och fred, säger Laajasalo.

Laajasalo menar att om vi först gör andra gott så bidrar vi till att bygga upp istället för riva ner.

– Vi ska alltså först rikta våra krav mot vårt eget beteende och först sedan mot vår medmänniskas beteende. Jag tycker att det i all sin enkelhet är gott och eftersträvansvärt förhållningssätt, sade Laajasalo.

Biskopen menar att påvens råd kan tillämpas i olika konfliktsituationer.

– Jag tänker att det här förhållningssättet kan fungera som lösning förutom privat också i de på senare tid mycket omtalade samhälleliga konflikterna.

Mötet med påven är en del av firandet av S:t Henriks minnesdag och den ekumeniska böneveckan som firas 18-25.1. Biskop Laajasalo leder en delegation på besök i Vatikanen där förutom lutheraner också stiftsadministrator, fader Marco Pasinato från katolska kyrkan och metropoliten Elia från ortodoxa kyrkan ingår.

Text: KT

val. Ett mänskligt misstag hade lett till ett systematiskt fel i uträkningen av resultatet i valet av lekmän till stiftsfullmäktige. Det här uppdagades på måndagen när valnämnden i Borgå stift skulle faställa valresultatet. Tre av de invalda byttes ut. 17.2.2020 kl. 19:10
Peter Lindbäck är Ålands representant i kyrkomötet.

kyrkomötesval. Det blir landshövdingen Peter Lindbäck som blir Ålands representant i kyrkomötet under åren 2020–2024. Det stod klart sedan de åländska rösterna räknats på måndagen. 17.2.2020 kl. 17:22

enkät. En källa till idéer, stöd och sakkunnig hjälp, tycker någon. Trögt och fjärmat från församlingarnas vardag, säger en annan. I Kyrkpressens enkät till kyrkoherdarna får en del av de funktioner Kyrkostyrelsen fyller gentemot församlingarna positiv respons medan andra möter skarp kritik. 17.2.2020 kl. 14:55
Församlingshemmet i Houtskär fungerar som tillfällig skola.

samarbete. Skola, dagis och församlingshem i samma byggnad? Det kan bli verklighet i Houtskär. 14.2.2020 kl. 15:46
Lucas Snellman, ledande sakkunnig inom kommunikation vid Kyrkans central för det svenska arbetet, anser att det blir intressant att se vem som kommer att driva vilka frågor bland de nya kyrkomötesombuden.

Valanalys. Väntat resultat i kyrkomötesvalet, anser Lucas Snellman. Den regionala spridningen är bra bland de invalda i Borgå stift, liksom bredden av kunnande. 14.2.2020 kl. 11:29

kyrkomötesval. De moderata konservativa och liberala – de som talar för att olika åsikter ska rymmas inom kyrkan och är redo att göra kompromisser – hade framgång i kyrkomötesvalet, konstaterar forskaren Veli-Matti Salminen. 13.2.2020 kl. 14:03
Köpcentret Iso Omena ligger nära till för Timo Soini, som bor i Ivisnäs i Esbo.

politiker. "Börja öva nu, för i himlen måste ni ändå komma överens." Det är Timo Soinis hälsning till sannfinländska politiker och finlandssvenska journalister. 13.2.2020 kl. 12:04
Bob van Rinj har grundat en stiftelse, Asia Care Foundation. Här hjälper han en 25-årig funktionhindrad kvinna och hennes mormor.

Thailand. Bob van Rijn hjälper fattiga i den thailändska djungeln – utan lön. Han missionerar inte, fast han är kristen. – Folk behöver först mat och kläder. 13.2.2020 kl. 12:00
Mötesbild från gamla stiftsfullmäktige. Det nya stiftsfullmäktige får många nyvalda medlemmar.

val. Till stiftsfullmäktige väljs 14 lekmannamedlemmar och sju prästmedlemmar. Dessa valdes in. 12.2.2020 kl. 18:02
Mia Anderssén-Löf och Ulla-Maj Wideroos är nya ombud i kyrkomötet.

val. Borgå stift har fått två helt nya kyrkomötesombud: Ulla-Maj Wideroos och Mia Anderssén-Löf. 12.2.2020 kl. 17:25
Slutet nått