Björn Månsson är förtroendevald från Petrus församling i gemensamma kyrkofullmäktige åren 2019-2022. Hans favoritplatser i stan är bland andra huset i Mosabacka och släktens ”urhem” Kottby.
Björn Månsson är förtroendevald från Petrus församling i gemensamma kyrkofullmäktige åren 2019-2022. Hans favoritplatser i stan är bland andra huset i Mosabacka och släktens ”urhem” Kottby.

Tillsammans – hur modigt?

Framtidsvision.

"Barn och åldringar ska inte tvingas resa långa vägar för gemensam verksamhet, men kanske ungdomar och vuxna gärna gör det?"

15.1.2020 kl. 11:24

Mitt främsta motiv för att ställa upp i valet av det gemensamma kyrkofullmäktige var att säkra att våra tre svenska församlingar inte slås samman till en enda.

Församlingarna är redan nu geografiskt så vidsträckta att det är en utmaning att trygga verksamhet överallt. Ta bara min egen, Petrus. Den sträcker sig från Lövö i sydväst till Parkstad i nordost. Själv bor jag i detta nordöstra hörn, i Mosabacka.

Alla tre församlingar har också ett medlemsunderlag som står sig väl vid en jämförelse med svenska församlingar på andra orter. Störst är Johannes i de södra stadsdelarna med cirka 11 500 medlemmar. Petrus i väster och norr har 6 500 och Matteus österöver 5 500.

Jämfört med de 17 finska församlingarna är de tre svenska förvisso små. Bara tre av de finska har färre medlemmar än Johannes, medan Petrus och Matteus är minst – men betydligt större geografiskt.
Församlingarna i Helsingfors har startat projektet Modigt tillsammans 2023. Det sägs inte rakt ut, men min misstanke är att siktet är inställt på en reducering av antalet församlingar – på finskt håll till kanske ett dussintal. Medlemsantalen sjunker, och ekonomin ansträngs.

Ändå anser jag att tre svenska församlingar är ett minimum. Om man tänker sig två, lyckas det nog inte genom en sammanslagning av de två mindre – som då skulle sträcka sig från Lövö till Östersundom!
Dessbättre finns ett alternativ: ett intensifierat samarbete mellan de tre, särskilt kring vissa funktioner. Barn och åldringar ska inte tvingas resa långa vägar för gemensam verksamhet, men kanske ungdomar och vuxna gärna gör det? Bara för att nämna ett exempel.
Gärna tillsammans, alltså – men inte alltför modigt och åtminstone inte dumdristigt. Vi ska inte förlora svenska domäner.

Björn Månsson är förtroendevald från Petrus församling i gemensamma kyrkofullmäktige åren 2019-2022.

Hans favoritplatser i stan är bland andra huset i Mosabacka och släktens ”urhem” Kottby.

Björn Månsson
Rebecka Stråhlman, Jakob Nylund och Johannes Winé ledde showen med ärkebiskop Tapio Luoma och biskop Bo-Göran Åstrand.

ungdomens kyrkodagar. "Säg åt oss att det är nya tider nu!" sa biskop Bo-Göran Åstrand till deltagarna på Ungdomens kyrkodagar. Han hade sällskap av ärkebiskop Tapio Luoma som besökte UK för första gången. 24.1.2020 kl. 18:36
Vad lär man sig av Lotta på Bråkmakargatan? Att det ibland är blod på födelsedagen och att man behöver ha en tant Berg.

barnböcker. Vad kan de bästa barnböckerna lära oss? Massor. Sofia Torvalds skriver om hur man klarar blod på födelsedagen, bitande rävar, lejon som vaktar bäckar och mjölk som blivit sur. 22.1.2020 kl. 14:15
Teemu Laajasalo är biskop i Helsingfors. Bilden är från hans biskopsvigning.

besök. En delegation ledd av biskopen i Helsingfors Teemu Laajasalo mötte påven Franciskus vid en privat mottagning i Vatikanen. 17.1.2020 kl. 14:00
På världens näst största flyktingbosättning i Uganda bygger Kyrkans Utlandshjälp skolor och vidareutbildar lärare. Skola och undervisning betraktas som livräddande i krissituationer.

biståndsarbete. ”Mitt barn är värdefullt precis sådant som det är.” Skolan förändrar både föräldrarnas och samhällets inställning till personer med funktionsnedsättning. 16.1.2020 kl. 00:00
Emma Audas disputerar idag med en avhandling om kyrkans äktenskapssyn.

doktorsavhandling. Positionerna är låsta, vi måste börja tala om äktenskapet på ett nytt sätt, säger Emma Audas, som idag disputerar med en avhandling om kyrkans äktenskapssyn. 16.1.2020 kl. 10:51
Att lyssna på samma låt som någon annan kan skapa en känsla av gemenskap – likaså att dela en konsertupplevelse med främlingar.

gemenskap. Våra gemenskaper ser kanske inte längre ut som de gjorde förr, men fortfarande handlar de om att vi ser varandra och delar samma upplevelser. 16.1.2020 kl. 00:01
Röstberättigade i valet den 11 februari är prästerna samt församlingarnas förtroendevalda.

val. Kandidatgalleriet för kyrkomötes- och stiftsfullmäktigevalen har nu öppnat på nätet. 15.1.2020 kl. 08:33
Sedan Bo-Göran Åstrand installerades som biskop i Borgå stift i september har han hunnit resa runt i olika delar av stiftet. Söndagen den 26 januari kommer han att besöka Matteus församling.

Helsingfors. Utmaningarna för församlingarna i Helsingfors är större än på annat håll. Traditionen av kyrklighet är svagare – men de unga utforskar tron fördomslöst. 16.1.2020 kl. 00:01

forskning. Under årets första stiftsseminarium föreläser biskop Bo-Göran Åstrand, Sara Gehlin och Björn Vikström. 13.1.2020 kl. 15:36
Magnus och Anna Dahlbacka under utgivningsfesten Maralal i december.

bibelöversättning. Sedan 2004 har Kronobyborna Magnus och Anna Dahlbacka arbetat med att översätta Bibeln till samburu. De fick börja från början. Först fick de lära sig språket, sedan skapa dess skriftspråk. 13.1.2020 kl. 11:53
Slutet nått