Mia Anderssén-Löf är kyrkoherde i Nykarleby församling.
Mia Anderssén-Löf är kyrkoherde i Nykarleby församling.

Pedersöre prosteri fick sin första kvinnliga kontraktsprost

utnämning.

Det är uppenbart att vi i stiftet behöver fler kvinnor på ledande poster, säger biskop Bo-Göran Åstrand på tal om att Mia Anderssén-Löf valts till kontraktsprost i Pedersöre prosteri.

19.12.2019 kl. 17:12

Domkapitlet har utnämnt kyrkoherden i Nykarleby församling Mia Anderssén-Löf till kontraktsprost i Pedersöre prosteri för fyraårsperioden 1.1.2020-31.12.2023. Kyrkoherden i Malax församling Tomi Tornberg utnämndes till kontraktsprost i Korsholms prosteri för fyraårsperioden 1.1.2020-31.12.2023.

Biskop Bo-Göran Åstrand, du talade under biskopskampanjen om vikten att öka andelen kvinnor i ledande positioner i Borgå stift. Mia Anderssén-Löf är den första kvinnliga kontraktsprosten i Pedersöre prosteri. Är det en viktig markering?
– Mia Anderssén-Löf valdes till kontraktsprost av flera orsaker, säger biskop Bo-Göran Åstrand.
– Hon är, liksom Tomi Tornberg som valdes till kontraktsprost för Korsholms prosteri, mycket kunnig i kyrkligt arbete. Hon har redan under det första året som kyrkoherde tydligt visat att hon behärskar administration, förvaltning och personalledning. Efter att ha arbetat som präst i olika församlingar har hon också god kännedom om församlingsarbetets vardag. Det här behöver en kontraktsprost ha för att kunna sköta uppdraget på ett bra sätt. Dessutom är hon teologie doktor, vilket inte är ett krav men definitivt en tillgång.

Han säger att det är uppenbart att vi i Borgå stift behöver fler kvinnor på ledande poster.
– När kvinnor och män står sida vid sida, också i ledande uppdrag, är kyrkan hel och trovärdig. Därför vill jag målmedvetet arbeta för att flera kvinnor ska kunna stiga till bl.a. som kyrkoherdar och kontraktsprostar. För mig är ett kollegialt sätt att leda viktigt och jag vill att det ska finnas såväl kvinnor som män i den viktiga grupp som kontraktsprostarna utgör. Kontraktsprostarna är inte bara biskopens högra hand, de utgör också ett viktigt forum för diskussion och samtal om kyrkans angelägenheter, säger Åstrand.

Kontraktsprosten leder och koordinerar arbetet i prosteriet. Vissa av kontraktsprostens uppgifter är lagstadgade, som att ordna val till olika kyrkliga tjänster och organ , medan andra uppgifter kan variera lokalt beroende på hur nära samarbete församlingarna önskar.

Kontraktsprosten är också en kontaktlänk mellan stiftet och biskopen å ena sidan och prosteriet å den andra.

Sofia Torvalds
Rebecka Stråhlman, Jakob Nylund och Johannes Winé ledde showen med ärkebiskop Tapio Luoma och biskop Bo-Göran Åstrand.

ungdomens kyrkodagar. "Säg åt oss att det är nya tider nu!" sa biskop Bo-Göran Åstrand till deltagarna på Ungdomens kyrkodagar. Han hade sällskap av ärkebiskop Tapio Luoma som besökte UK för första gången. 24.1.2020 kl. 18:36
Vad lär man sig av Lotta på Bråkmakargatan? Att det ibland är blod på födelsedagen och att man behöver ha en tant Berg.

barnböcker. Vad kan de bästa barnböckerna lära oss? Massor. Sofia Torvalds skriver om hur man klarar blod på födelsedagen, bitande rävar, lejon som vaktar bäckar och mjölk som blivit sur. 22.1.2020 kl. 14:15
Teemu Laajasalo är biskop i Helsingfors. Bilden är från hans biskopsvigning.

besök. En delegation ledd av biskopen i Helsingfors Teemu Laajasalo mötte påven Franciskus vid en privat mottagning i Vatikanen. 17.1.2020 kl. 14:00
På världens näst största flyktingbosättning i Uganda bygger Kyrkans Utlandshjälp skolor och vidareutbildar lärare. Skola och undervisning betraktas som livräddande i krissituationer.

biståndsarbete. ”Mitt barn är värdefullt precis sådant som det är.” Skolan förändrar både föräldrarnas och samhällets inställning till personer med funktionsnedsättning. 16.1.2020 kl. 00:00
Emma Audas disputerar idag med en avhandling om kyrkans äktenskapssyn.

doktorsavhandling. Positionerna är låsta, vi måste börja tala om äktenskapet på ett nytt sätt, säger Emma Audas, som idag disputerar med en avhandling om kyrkans äktenskapssyn. 16.1.2020 kl. 10:51
Att lyssna på samma låt som någon annan kan skapa en känsla av gemenskap – likaså att dela en konsertupplevelse med främlingar.

gemenskap. Våra gemenskaper ser kanske inte längre ut som de gjorde förr, men fortfarande handlar de om att vi ser varandra och delar samma upplevelser. 16.1.2020 kl. 00:01
Röstberättigade i valet den 11 februari är prästerna samt församlingarnas förtroendevalda.

val. Kandidatgalleriet för kyrkomötes- och stiftsfullmäktigevalen har nu öppnat på nätet. 15.1.2020 kl. 08:33
Sedan Bo-Göran Åstrand installerades som biskop i Borgå stift i september har han hunnit resa runt i olika delar av stiftet. Söndagen den 26 januari kommer han att besöka Matteus församling.

Helsingfors. Utmaningarna för församlingarna i Helsingfors är större än på annat håll. Traditionen av kyrklighet är svagare – men de unga utforskar tron fördomslöst. 16.1.2020 kl. 00:01

forskning. Under årets första stiftsseminarium föreläser biskop Bo-Göran Åstrand, Sara Gehlin och Björn Vikström. 13.1.2020 kl. 15:36
Magnus och Anna Dahlbacka under utgivningsfesten Maralal i december.

bibelöversättning. Sedan 2004 har Kronobyborna Magnus och Anna Dahlbacka arbetat med att översätta Bibeln till samburu. De fick börja från början. Först fick de lära sig språket, sedan skapa dess skriftspråk. 13.1.2020 kl. 11:53
Slutet nått