I somras fick Svenska församlingshemmet en vattenläcka, och sedan dess har huset inte haft varmvatten.
I somras fick Svenska församlingshemmet en vattenläcka, och sedan dess har huset inte haft varmvatten.

”Ett steg åt rätt håll”

Borgå.

Borgå kyrkliga samfällighets omstridda fastighetsstrategi har återremitterats till gemensamma kyrkorådet. – Nu får församlingsråden i lugn och ro säga vad de tycker om fastighetsläget, säger domprosten Mats Lindgård.

5.12.2019 kl. 15:42

Borgåförsamlingarnas fastighetsstrategi har väckt diskussion i Borgå den här hösten. Den svenska domkyrkoförsamlingen har väntat på att få vattenrören sanerade i Svenska församlingshemmet – men den frågan lades på is i och med att samfälligheten ville se över sin fastighetsstrategi först. I november reagerade svenska församlingsrådet på att frågan om samfällighetens fastighetsstrategi drevs framåt med stor brådska – och utan att församlingsråden och personalen fått säga sitt först.

Men på gemensamma kyrkofullmäktiges möte igår kväll fick gemensamma kyrkorådet latläxa.
– Frågan återremitterades till gemensamma kyrkorådet för ny beredning. I den beredningen ska det finnas utlåtanden från både det svenska och finska församlingsrådet, säger domprosten Mats Lindgård.

Den fråga som inte alls kom upp på mötet var frågan om renoveringen av vattenrören i Svenska församlingshemmet.
– Den frågan ännu olöst. Min tolkning är att det nu kanske finns lite större förståelse bland de finska beslutsfattarna att den renoveringen skulle behövas, säger Lindgård.
– Det är ett steg åt rätt håll.

När frågan om saneringen av vattenrören bordlades vid gemensamma kyrkofullmäktiges möte i oktober meddelade Mats Lindgård att han avgår som ordförande för gemensamma kyrkorådet. Han upplevde att det var svårt att få gehör för domkyrkoförsamlingens önskemål och att han, som representant för minoritetsförsamlingen, inte hade förutsättningar att leda fastighetsstrategiarbetet.
Men han är fortfarande ordförande.
– Jag har inte hört något från Helsingfors domkapitel och inte fått något annat beslut, så tillsvidare är jag ordförande, säger han. – Men min anhållan om att befrias från uppgiften har jag inte tagit tillbaka.

Sofia Torvalds
Lärkkulla är stiftsgård, kursgård och folkakademi i Karis.

Lärkkulla. – Lärkkulla behövs som en mötesplats för kyrkligt anställda och aktiva i vårt avlånga stift, säger Wallén. 28.1.2020 kl. 09:24

ungdomens kyrkodagar. Deltagare på Ungdomens kyrkodagar ger tummen upp för en kyrka som är aktiv i klimatdiskussionen. 27.1.2020 kl. 17:58
Rebecka Stråhlman, Jakob Nylund och Johannes Winé ledde showen med ärkebiskop Tapio Luoma och biskop Bo-Göran Åstrand.

ungdomens kyrkodagar. "Säg åt oss att det är nya tider nu!" sa biskop Bo-Göran Åstrand till deltagarna på Ungdomens kyrkodagar. Han hade sällskap av ärkebiskop Tapio Luoma som besökte UK för första gången. 24.1.2020 kl. 18:36
Vad lär man sig av Lotta på Bråkmakargatan? Att det ibland är blod på födelsedagen och att man behöver ha en tant Berg.

barnböcker. Vad kan de bästa barnböckerna lära oss? Massor. Sofia Torvalds skriver om hur man klarar blod på födelsedagen, bitande rävar, lejon som vaktar bäckar och mjölk som blivit sur. 22.1.2020 kl. 14:15
Teemu Laajasalo är biskop i Helsingfors. Bilden är från hans biskopsvigning.

besök. En delegation ledd av biskopen i Helsingfors Teemu Laajasalo mötte påven Franciskus vid en privat mottagning i Vatikanen. 17.1.2020 kl. 14:00
På världens näst största flyktingbosättning i Uganda bygger Kyrkans Utlandshjälp skolor och vidareutbildar lärare. Skola och undervisning betraktas som livräddande i krissituationer.

biståndsarbete. ”Mitt barn är värdefullt precis sådant som det är.” Skolan förändrar både föräldrarnas och samhällets inställning till personer med funktionsnedsättning. 16.1.2020 kl. 00:00
Emma Audas disputerar idag med en avhandling om kyrkans äktenskapssyn.

doktorsavhandling. Positionerna är låsta, vi måste börja tala om äktenskapet på ett nytt sätt, säger Emma Audas, som idag disputerar med en avhandling om kyrkans äktenskapssyn. 16.1.2020 kl. 10:51
Att lyssna på samma låt som någon annan kan skapa en känsla av gemenskap – likaså att dela en konsertupplevelse med främlingar.

gemenskap. Våra gemenskaper ser kanske inte längre ut som de gjorde förr, men fortfarande handlar de om att vi ser varandra och delar samma upplevelser. 16.1.2020 kl. 00:01
Röstberättigade i valet den 11 februari är prästerna samt församlingarnas förtroendevalda.

val. Kandidatgalleriet för kyrkomötes- och stiftsfullmäktigevalen har nu öppnat på nätet. 15.1.2020 kl. 08:33
Sedan Bo-Göran Åstrand installerades som biskop i Borgå stift i september har han hunnit resa runt i olika delar av stiftet. Söndagen den 26 januari kommer han att besöka Matteus församling.

Helsingfors. Utmaningarna för församlingarna i Helsingfors är större än på annat håll. Traditionen av kyrklighet är svagare – men de unga utforskar tron fördomslöst. 16.1.2020 kl. 00:01
Slutet nått