Funktionsvariationer ska inte vara ett hinder för aktivitet i kyrkan

delaktighet.

– Kyrkans delegation för tillgänglighet och funktionsvariationer konstaterade för några veckor sedan att vi gör historia eftersom det inte finns något motsvarande ännu i de nordiska kyrkorna, säger Katri Suhonen och hänvisar till Aktivt delaktig – Kyrkans handlingsprogram 2019–2024.

3.12.2019 kl. 16:32

Man kan främja möjligheterna för personer med funktionsvariationer att självständigt delta och förverkliga rättigheter med fysisk tillgänglighet, kommunikativ tillgänglighet, attitydförändringar och genom att beakta situationer som hör samman med funktionsvariationer, också ekonomiska.

På måndag 2.12 offentliggjordes Aktivt delaktig – Kyrkans handlingsprogram 2019–2024 för FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning.

Programmet grundar sig på FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning.

Katri Suhonen berättar att handlingsprogrammet är gjort för att kyrkan verkar som ett offentligrättsligt samfund och styrs av sitt budskap.

– Kärleken förpliktar oss mer än vad rättvisan kräver. Vår plikt i kyrkan är att göra mera än vad de mänskliga rättigheterna skulle kräva. Å andra sidan behövs ändå ibland lagstiftning och tydliga ramar för att vi börjar främja frågor riktigt, säger Katri Suhonen, som är sakkunnig inom tillgänglighet och funktionsvariationer på Kyrkostyrelsen

Att förverkliga rättigheter för personer med funktionsvariationer kräver samarbete, nätverkande, strategiskt ledarskap och ekonomiska satsningar på alla nivåer i kyrkan.

Handlingsprogrammet finns på finska, svenska, finskt klarspråk och som ljudfil på finska på webbplatsen evl.fi/plus.

KT/Christa Mickelsson
Kirkon kuvapankki
I somras fick Svenska församlingshemmet en vattenläcka, och sedan dess har huset inte haft varmvatten.

Borgå. Borgå kyrkliga samfällighets omstridda fastighetsstrategi har återremitterats till gemensamma kyrkorådet. – Nu får församlingsråden i lugn och ro säga vad de tycker om fastighetsläget, säger domprosten Mats Lindgård. 5.12.2019 kl. 15:42
Café Torpet har beskrivits som ett vardagsrum där människor kan komma samman.

engagemang. Det nedläggningshotade Café Torpet i Södra Haga i Helsingfors får en fortsättning tack vare en förening som grundats av lokala invånare som vill ha kvar caféet. 4.12.2019 kl. 14:27

kyrkoherdeinstallation. Mycket människor, mycket värme och adventsstämning. Det var söndagen i Sibbo i ett nötskal då församlingen fick en ny kyrkoherde i Camilla Ekholm. Samtidig gjorde också nya kaplanen Helena Rönnberg också sin första arbetsdag. 1.12.2019 kl. 20:09
Kjell Westö önskar sig en jul med rimligare konsumtion.

adventstid. Författaren Kjell Westö är svag för adventstiden och julen. Han brukar besöka kyrkor för att sitta ner och fundera en stund – trots att han inte själv är medlem i kyrkan. 28.11.2019 kl. 12:00
Sofia Torvalds och Maria Sann står för text och bild i kyrkans julkalender.

julkalender. Församlingarna i huvudstadsregionen delar ut en julkalender till sina medlemmar. Glad adventstid önskar din församling! 28.11.2019 kl. 11:37

betraktat. "Det går så lätt att förvandla den här tiden till ett enda långt fredagsmys. Glögg och pepparkakor för hela slanten. Men ska vi under den här adventstiden försöka slå följe med mannen som lånar en åsna för att komma närmare oss?" frågar Juanita Fagerholm-Urch. 30.11.2019 kl. 09:00
Kyrkpressens utdelningsdag är nästa veckas tisdag – men många i Österbotten får den tidigare, med morgonposten.

utdelning. Poststrejken är slut och idag trycks Kyrkpressens adventsnummer. På många håll hinner tidningen tyvärr inte fram till första advent 27.11.2019 kl. 14:58

Migrationsverket. Efter Europeiska människorättsdomstolens avgörande meddelar nu Migrationsverket att man kommer gå igenom femhundra negativa asylbeslut. 22.11.2019 kl. 13:57

betraktat. "Domedagen är som en helig dans då Jesus kommer att blåsa ut, rensa ut, döma ut all synd, all smärta, all ondska och allt lidande från världen." 23.11.2019 kl. 12:00
Niklas Wallis förordnas till tf. kaplan, Timo Saitajoki till kaplan och Anders Store till kyrkoherde i nya Kronoby församling.

nytt från domkapitlet. Domkapitlet i Borgå stift hade möte på torsdagen och i vanlig ordning var det en diger föredragningslista man behandlade. 22.11.2019 kl. 13:28
Slutet nått