Camilla Ekholm vigdes till tjänst

kyrkoherdeinstallation.

Mycket människor, mycket värme och adventsstämning. Det var söndagen i Sibbo i ett nötskal då församlingen fick en ny kyrkoherde i Camilla Ekholm. Samtidig gjorde också nya kaplanen Helena Rönnberg också sin första arbetsdag.

1.12.2019 kl. 20:09

Dagen började med högmässa i kyrkan där Camilla Ekholm välsignades till tjänst av bland andra biskop Bo-Göran Åstrand och domprosteriets kontraktsprost Mats Lindgård.

Dagen fortsatte sedan med installationsfestligheter i församlingshemmet och där var det en diger skara personer som framföra sina gratulationer till den nya herden. Först ut var Sibbo kyrkliga samfällighets ekonomichef Jenna Rask-Backman. Hon konstaterade att Ekholms företrädare Helene Liljeström lämnat stora skor att fylla efter sig.

– Men under de fem år du Camilla har jobbat i församlingen så har jag nog sett att om det är någon som har fötter stora nog att fylla de skorna så är det du. Men det råd jag skulle vilja ge dig är att komma ihåg att ta av dig kyrkoherdeskorna när du kommer hem från jobbet på kvällen och lägga på dig ett par riktigt bekväma yllesockor i stället. Då känns det bättre att igen ta på sig jobbskorna följande dag, sade Rask-Backman.

Sibbos kommundirektör Mikael Grannas hoppades och trodde att kommunens samarbete med församlingen fortsätter i samma goda anda som det gått under föregångaren Helene Liljeströms tid.

– Det är vårt gemensamma arbete att se till att Sibbobornas andliga och fysiska välmående är i skick. För Sibbos del ser det bra ut med tanke på framtiden. Vi är en av få kommuner i landet som kan hoppas på befolkningstillväxt, men också för vår del kommer det att finnas utmaningar, sade Grannas och tog som exempel att andelen kommuninvånare som är över 65 år kommer att öka drastiskt de kommande 20 åren.

Församlingsrådets viceordförande Anders Backström betonade i sitt tal att Ekholm har många goda egenskaper för att bli en bra kyrkoherde och lyfte i sitt tal fram tre av dem.

– Efter att ha sett dig jobba här kan jag säga att du för det första har empati. För det andra är du intelligent. Och det tredje egenskapen jag sett som jag tror du kommer att ha nytta av är att du är handlingskraftig.

Helene Liljeström konstaterade för sin del att det var ett ovanligt lyckat drag av domkapitlet att skicka Camilla Ekholm som församlingspastor till Sibbo för fem år sedan.

– Du är en person som ser alla och det skulle aldrig falla dig in att dela in människor i kristenhet och mänsklighet. Det är en fin gåva att kunna se alla.

I sitt tal Erkände Liljeström att kyrkoherdejobbet nog har sina utmaningar ibland.

– Livet som kyrkoherde är både glädje och sorg, tårar och skratt. Men det är framför allt välsignelse.

Camilla Ekholm själv sade att hon är tacksam över att ha fått växa upp i Sibbo svenska församling.

– Det har betytt mycket att ha fått växa upp i en församling där en kvinna varit kyrkoherde. Du har varit en bra förebild, sände hon som hälsning till Helene Liljeström.

Hon sade också att hon känt sig välkommen i församlingen från dag ett.

– Jag minns första dagen när jag kom hit och skulle börja jobba här i Sibbo. Jag kände mig lite osäker. Men när jag kom in i aulan så stod Gösta Steffansson där och konstaterade välkomnande att ”Nu är du här!”. Det betyder så mycket när man känner sig välkommen och det var med lätta steg jag gick vidare därifrån aulan. Det finns en värme i den här församlingen som är svår att beskriva, sade Ekholm.

Det lyfte också biskop Bo-Göran Åstrand fram i sitt tal.

– Den värmen tyckte jag att man kände av i mässan idag. Och vi ska också komma ihåg att det är det, nattvardsbordet och Jesus Kristus som håller ihop oss, inte våra åsikter.

Han var också inne på samma linje som Rask-Backman.

– Något av det viktigaste för en kyrkoherde är kunna att stiga upp från arbetsbordet och konstatera att man är färdig för dagen och i stället gå hem till köksbordet. Där, tillsammans med din man och dina barn, får du också kraft och glädje som du behöver i ditt arbete.

Nicklas Storbjörk
Ulf och Birgitta Ekman besökte Finland förra veckan. – Mina två äldsta syskon är födda i Finland, berättar Birgitta Ekman

ulf ekman. Ulf och Birgitta Ekman grundade Livets ord och såg rörelsen växa och knaka i fogarna. Efter trettio år lämnade de Livets ord för att bli medlemmar i den gamla kyrka som de tidigare tänkte var död. 29.1.2020 kl. 10:24

tvivel. – Tvivlar gör vi säkert alla någon gång, säger prästen Monica Heikel-Nyberg. Hon har med åren accepterat att det kommer dagar när hon har svårt att tro, men att hon då får lita på att Gud tror på henne. 29.1.2020 kl. 00:01
Många tilltalas av de keltiska bönerna som är lätta att ta till sig och ofta involverar naturen och skapelsen. Man kan möta dem i Tomasmässan – eller på Minä olen-mässan i början av februari.

Keltiska böner. De keltiska bönerna har hittat hit via Iona i Skottland. En del har mött dem på retreater eller i Tomasmässan – eller i form av en psalmtext. 29.1.2020 kl. 00:01
Lärkkulla är stiftsgård, kursgård och folkakademi i Karis.

Lärkkulla. – Lärkkulla behövs som en mötesplats för kyrkligt anställda och aktiva i vårt avlånga stift, säger Wallén. 28.1.2020 kl. 09:24

ungdomens kyrkodagar. Deltagare på Ungdomens kyrkodagar ger tummen upp för en kyrka som är aktiv i klimatdiskussionen. 27.1.2020 kl. 17:58
Rebecka Stråhlman, Jakob Nylund och Johannes Winé ledde showen med ärkebiskop Tapio Luoma och biskop Bo-Göran Åstrand.

ungdomens kyrkodagar. "Säg åt oss att det är nya tider nu!" sa biskop Bo-Göran Åstrand till deltagarna på Ungdomens kyrkodagar. Han hade sällskap av ärkebiskop Tapio Luoma som besökte UK för första gången. 24.1.2020 kl. 18:36
Vad lär man sig av Lotta på Bråkmakargatan? Att det ibland är blod på födelsedagen och att man behöver ha en tant Berg.

barnböcker. Vad kan de bästa barnböckerna lära oss? Massor. Sofia Torvalds skriver om hur man klarar blod på födelsedagen, bitande rävar, lejon som vaktar bäckar och mjölk som blivit sur. 22.1.2020 kl. 14:15
Teemu Laajasalo är biskop i Helsingfors. Bilden är från hans biskopsvigning.

besök. En delegation ledd av biskopen i Helsingfors Teemu Laajasalo mötte påven Franciskus vid en privat mottagning i Vatikanen. 17.1.2020 kl. 14:00
På världens näst största flyktingbosättning i Uganda bygger Kyrkans Utlandshjälp skolor och vidareutbildar lärare. Skola och undervisning betraktas som livräddande i krissituationer.

biståndsarbete. ”Mitt barn är värdefullt precis sådant som det är.” Skolan förändrar både föräldrarnas och samhällets inställning till personer med funktionsnedsättning. 16.1.2020 kl. 00:00
Emma Audas disputerar idag med en avhandling om kyrkans äktenskapssyn.

doktorsavhandling. Positionerna är låsta, vi måste börja tala om äktenskapet på ett nytt sätt, säger Emma Audas, som idag disputerar med en avhandling om kyrkans äktenskapssyn. 16.1.2020 kl. 10:51
Slutet nått