Niklas Wallis förordnas till tf. kaplan, Timo Saitajoki till kaplan och Anders Store till kyrkoherde i nya Kronoby församling.
Niklas Wallis förordnas till tf. kaplan, Timo Saitajoki till kaplan och Anders Store till kyrkoherde i nya Kronoby församling.

Domkapitlet utfärdade tjänsteförordnanden

nytt från domkapitlet.

Domkapitlet i Borgå stift hade möte på torsdagen och i vanlig ordning var det en diger föredragningslista man behandlade.

22.11.2019 kl. 13:28

Prosttitel

Biskop Bo-Göran Åstrand har 17.11.2019 förlänat kyrkoherden i Eckerö församling Mårten Andersson prosttiteln.

Examen i ledning av församlingsarbete

Följande präster har avlagt examen i ledning av församlingsarbete (exilaf):

 • Johanna Björkholm-Kallio, kaplan, Jakobstads svenska församling

 • Pär Lidén, tf.kaplan, Väståbolands svenska församling

 • Marina Smeds, kaplan, Borgå svenska domkyrkoförsamling

 • Linus Stråhlman, notarie, domkapitlet i Borgå stift

 • Rebecka Stråhlman, sakkunnig, Kyrkans central för det svenska arbetet

 • Camilla Svevar, tf. kyrkoherde, Replots församling

 • Johan Terho, församlingspastor, Johannes församling

 • Åsa Turpeinen, församlingspastor, Jakobstads svenska församling

 • Niklas Wallis, tf. kyrkoherde, Kronoby församling

 • Karl-Kristian Willis, pastor, Helsingfors kyrkliga samfällighet

 • Stefan Äng, tf. kyrkoherde, Jomala församling

Förordnanden

Kaplanen i Kyrkslätts svenska församling Helena Rönnberg avgår 30.11.2019 på egen begäran. Domkapitlet har utfärdat tjänsteförordnande för Helena Rönnberg till kaplanstjänsten i Sibbo svenska församling från 1.12.2019.

Prosten Lars-Henrik Höglund förordnas till tf.kaplan i Kyrkslätts svenska församling 1.12.2019-31.5.2020 eller högst till tjänsten blir ordinarie besatt.

Församlingspastorn i Jakobstads svenska församling Helena Smeds förordnas till sjukhuspräst i Pedersörenejdens kyrkliga samfällighet på deltid 18.11.2019-31.5.2020.

Kyrkoherden i Finström-Geta församling Jon Lindeman förordnas till tf. kyrkoherde i Hammarlands församling vid sidan av egen tjänst för tiden 1.12.2019-30.4.2020.

Tf. kaplanen i Houtskärs kapellförsamling i Väståbolands svenska församling Janette Lagerroos förordnas att fortsättningsvis sköta kaplanstjänsten i Houtskärs kapellförsamling 1.1-30.6.2020 eller högst tills tjänsten blir ordinarie besatt.

Församlingspastorn i Johannes församling Maria Repo-Rostedt beviljas partiell tjänstledighet 1.12.2019 – 31.5.2020.

Kronoby församling

De nuvarande församlingarna som hör till Kronoby kyrkliga samfällighet dras in och i deras ställe grundas 1.1.2020 en ny församling med namnet Kronoby församling. Förordnanden enligt följande:

I enlighet med kyrkostyrelsens beslut utfärdas tjänsteförordnande åt kyrkoherden i Nedervetils församling Anders Store för kyrkoherdetjänsten i Kronoby församling från 1.1.2020.

I enlighet med kyrkostyrelsens beslut utfärdas tjänsteförordnande åt kyrkoherden i Terjärvs församling Timo Saitajoki för kaplanstjänsten för Terjärv delområde i Kronoby församling från 1.1.2020.

Tf. kyrkoherden i Kronoby församling Niklas Wallis förordnas till tf. kaplan i Kronoby församling (Kronoby delområde) 1.1-31.12.2020.

Pastor Ville Kavilo förordnas sköta församlingspastorstjänsten i Kronoby församling 1.1-31.12.2020

Avsked från prästämbetet

Pastor Ola Byfält har den 14.10.2019 utträtt ur kyrkan och är därmed inte längre präst i den Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland.

Lediga tjänster i stiftet

Kyrkoherdetjänsten i Replots församling förklaras ledig att sökas senast 10.12.2019 kl. 15 hos domkapitlet. Se kungörelse för närmare information. De sökande kallas till intervju inför domkapitlet 17.12.2019.

Kaplanstjänsten i Kyrkslätts svenska församling förklaras ledig att sökas senast 10.12.2019 kl. 15 hos domkapitlet. Se kungörelse för närmare information. Domkapitlet prövar de sökandes behörighet vid sitt sammanträde 17.12.2019

Regionalt centralregister

Ett regionalt centralregister har grundats vid Pedersörenejdens kyrkliga samfällighet. Centralregistret betjänar på svenska och finska. Stiftets församlingar kan ansluta sig till registret. Församlingarna uppmanas fatta beslut om till vilket register de ska höra så fort som möjligt.

Följande sammanträde

Domkapitlets följande sammanträden: 17.12.2019, 16.1.2020, 6.2.2020.

Stiftsfullmäktiges följande sammanträde: 14.2.2020.

Nicklas Storbjörk

ulf ekman. Ulf och Birgitta Ekman grundade Livets ord och såg rörelsen växa och knaka i fogarna. Efter trettio år lämnade de Livets ord för att bli medlemmar i den gamla kyrka som de tidigare tänkte var död. 29.1.2020 kl. 10:24

tvivel. – Tvivlar gör vi säkert alla någon gång, säger prästen Monica Heikel-Nyberg. Hon har med åren accepterat att det kommer dagar när hon har svårt att tro, men att hon då får lita på att Gud tror på henne. 29.1.2020 kl. 00:01
Lärkkulla är stiftsgård, kursgård och folkakademi i Karis.

Lärkkulla. – Lärkkulla behövs som en mötesplats för kyrkligt anställda och aktiva i vårt avlånga stift, säger Wallén. 28.1.2020 kl. 09:24

ungdomens kyrkodagar. Deltagare på Ungdomens kyrkodagar ger tummen upp för en kyrka som är aktiv i klimatdiskussionen. 27.1.2020 kl. 17:58
Rebecka Stråhlman, Jakob Nylund och Johannes Winé ledde showen med ärkebiskop Tapio Luoma och biskop Bo-Göran Åstrand.

ungdomens kyrkodagar. "Säg åt oss att det är nya tider nu!" sa biskop Bo-Göran Åstrand till deltagarna på Ungdomens kyrkodagar. Han hade sällskap av ärkebiskop Tapio Luoma som besökte UK för första gången. 24.1.2020 kl. 18:36
Vad lär man sig av Lotta på Bråkmakargatan? Att det ibland är blod på födelsedagen och att man behöver ha en tant Berg.

barnböcker. Vad kan de bästa barnböckerna lära oss? Massor. Sofia Torvalds skriver om hur man klarar blod på födelsedagen, bitande rävar, lejon som vaktar bäckar och mjölk som blivit sur. 22.1.2020 kl. 14:15
Teemu Laajasalo är biskop i Helsingfors. Bilden är från hans biskopsvigning.

besök. En delegation ledd av biskopen i Helsingfors Teemu Laajasalo mötte påven Franciskus vid en privat mottagning i Vatikanen. 17.1.2020 kl. 14:00
På världens näst största flyktingbosättning i Uganda bygger Kyrkans Utlandshjälp skolor och vidareutbildar lärare. Skola och undervisning betraktas som livräddande i krissituationer.

biståndsarbete. ”Mitt barn är värdefullt precis sådant som det är.” Skolan förändrar både föräldrarnas och samhällets inställning till personer med funktionsnedsättning. 16.1.2020 kl. 00:00
Emma Audas disputerar idag med en avhandling om kyrkans äktenskapssyn.

doktorsavhandling. Positionerna är låsta, vi måste börja tala om äktenskapet på ett nytt sätt, säger Emma Audas, som idag disputerar med en avhandling om kyrkans äktenskapssyn. 16.1.2020 kl. 10:51
Att lyssna på samma låt som någon annan kan skapa en känsla av gemenskap – likaså att dela en konsertupplevelse med främlingar.

gemenskap. Våra gemenskaper ser kanske inte längre ut som de gjorde förr, men fortfarande handlar de om att vi ser varandra och delar samma upplevelser. 16.1.2020 kl. 00:01
Slutet nått