Niklas Wallis förordnas till tf. kaplan, Timo Saitajoki till kaplan och Anders Store till kyrkoherde i nya Kronoby församling.
Niklas Wallis förordnas till tf. kaplan, Timo Saitajoki till kaplan och Anders Store till kyrkoherde i nya Kronoby församling.

Domkapitlet utfärdade tjänsteförordnanden

nytt från domkapitlet.

Domkapitlet i Borgå stift hade möte på torsdagen och i vanlig ordning var det en diger föredragningslista man behandlade.

22.11.2019 kl. 13:28

Prosttitel

Biskop Bo-Göran Åstrand har 17.11.2019 förlänat kyrkoherden i Eckerö församling Mårten Andersson prosttiteln.

Examen i ledning av församlingsarbete

Följande präster har avlagt examen i ledning av församlingsarbete (exilaf):

 • Johanna Björkholm-Kallio, kaplan, Jakobstads svenska församling

 • Pär Lidén, tf.kaplan, Väståbolands svenska församling

 • Marina Smeds, kaplan, Borgå svenska domkyrkoförsamling

 • Linus Stråhlman, notarie, domkapitlet i Borgå stift

 • Rebecka Stråhlman, sakkunnig, Kyrkans central för det svenska arbetet

 • Camilla Svevar, tf. kyrkoherde, Replots församling

 • Johan Terho, församlingspastor, Johannes församling

 • Åsa Turpeinen, församlingspastor, Jakobstads svenska församling

 • Niklas Wallis, tf. kyrkoherde, Kronoby församling

 • Karl-Kristian Willis, pastor, Helsingfors kyrkliga samfällighet

 • Stefan Äng, tf. kyrkoherde, Jomala församling

Förordnanden

Kaplanen i Kyrkslätts svenska församling Helena Rönnberg avgår 30.11.2019 på egen begäran. Domkapitlet har utfärdat tjänsteförordnande för Helena Rönnberg till kaplanstjänsten i Sibbo svenska församling från 1.12.2019.

Prosten Lars-Henrik Höglund förordnas till tf.kaplan i Kyrkslätts svenska församling 1.12.2019-31.5.2020 eller högst till tjänsten blir ordinarie besatt.

Församlingspastorn i Jakobstads svenska församling Helena Smeds förordnas till sjukhuspräst i Pedersörenejdens kyrkliga samfällighet på deltid 18.11.2019-31.5.2020.

Kyrkoherden i Finström-Geta församling Jon Lindeman förordnas till tf. kyrkoherde i Hammarlands församling vid sidan av egen tjänst för tiden 1.12.2019-30.4.2020.

Tf. kaplanen i Houtskärs kapellförsamling i Väståbolands svenska församling Janette Lagerroos förordnas att fortsättningsvis sköta kaplanstjänsten i Houtskärs kapellförsamling 1.1-30.6.2020 eller högst tills tjänsten blir ordinarie besatt.

Församlingspastorn i Johannes församling Maria Repo-Rostedt beviljas partiell tjänstledighet 1.12.2019 – 31.5.2020.

Kronoby församling

De nuvarande församlingarna som hör till Kronoby kyrkliga samfällighet dras in och i deras ställe grundas 1.1.2020 en ny församling med namnet Kronoby församling. Förordnanden enligt följande:

I enlighet med kyrkostyrelsens beslut utfärdas tjänsteförordnande åt kyrkoherden i Nedervetils församling Anders Store för kyrkoherdetjänsten i Kronoby församling från 1.1.2020.

I enlighet med kyrkostyrelsens beslut utfärdas tjänsteförordnande åt kyrkoherden i Terjärvs församling Timo Saitajoki för kaplanstjänsten för Terjärv delområde i Kronoby församling från 1.1.2020.

Tf. kyrkoherden i Kronoby församling Niklas Wallis förordnas till tf. kaplan i Kronoby församling (Kronoby delområde) 1.1-31.12.2020.

Pastor Ville Kavilo förordnas sköta församlingspastorstjänsten i Kronoby församling 1.1-31.12.2020

Avsked från prästämbetet

Pastor Ola Byfält har den 14.10.2019 utträtt ur kyrkan och är därmed inte längre präst i den Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland.

Lediga tjänster i stiftet

Kyrkoherdetjänsten i Replots församling förklaras ledig att sökas senast 10.12.2019 kl. 15 hos domkapitlet. Se kungörelse för närmare information. De sökande kallas till intervju inför domkapitlet 17.12.2019.

Kaplanstjänsten i Kyrkslätts svenska församling förklaras ledig att sökas senast 10.12.2019 kl. 15 hos domkapitlet. Se kungörelse för närmare information. Domkapitlet prövar de sökandes behörighet vid sitt sammanträde 17.12.2019

Regionalt centralregister

Ett regionalt centralregister har grundats vid Pedersörenejdens kyrkliga samfällighet. Centralregistret betjänar på svenska och finska. Stiftets församlingar kan ansluta sig till registret. Församlingarna uppmanas fatta beslut om till vilket register de ska höra så fort som möjligt.

Följande sammanträde

Domkapitlets följande sammanträden: 17.12.2019, 16.1.2020, 6.2.2020.

Stiftsfullmäktiges följande sammanträde: 14.2.2020.

Nicklas Storbjörk
I somras fick Svenska församlingshemmet en vattenläcka, och sedan dess har huset inte haft varmvatten.

Borgå. Borgå kyrkliga samfällighets omstridda fastighetsstrategi har återremitterats till gemensamma kyrkorådet. – Nu får församlingsråden i lugn och ro säga vad de tycker om fastighetsläget, säger domprosten Mats Lindgård. 5.12.2019 kl. 15:42
Café Torpet har beskrivits som ett vardagsrum där människor kan komma samman.

engagemang. Det nedläggningshotade Café Torpet i Södra Haga i Helsingfors får en fortsättning tack vare en förening som grundats av lokala invånare som vill ha kvar caféet. 4.12.2019 kl. 14:27

delaktighet. – Kyrkans delegation för tillgänglighet och funktionsvariationer konstaterade för några veckor sedan att vi gör historia eftersom det inte finns något motsvarande ännu i de nordiska kyrkorna, säger Katri Suhonen och hänvisar till Aktivt delaktig – Kyrkans handlingsprogram 2019–2024. 3.12.2019 kl. 16:32

kyrkoherdeinstallation. Mycket människor, mycket värme och adventsstämning. Det var söndagen i Sibbo i ett nötskal då församlingen fick en ny kyrkoherde i Camilla Ekholm. Samtidig gjorde också nya kaplanen Helena Rönnberg också sin första arbetsdag. 1.12.2019 kl. 20:09
Kjell Westö önskar sig en jul med rimligare konsumtion.

adventstid. Författaren Kjell Westö är svag för adventstiden och julen. Han brukar besöka kyrkor för att sitta ner och fundera en stund – trots att han inte själv är medlem i kyrkan. 28.11.2019 kl. 12:00
Sofia Torvalds och Maria Sann står för text och bild i kyrkans julkalender.

julkalender. Församlingarna i huvudstadsregionen delar ut en julkalender till sina medlemmar. Glad adventstid önskar din församling! 28.11.2019 kl. 11:37

betraktat. "Det går så lätt att förvandla den här tiden till ett enda långt fredagsmys. Glögg och pepparkakor för hela slanten. Men ska vi under den här adventstiden försöka slå följe med mannen som lånar en åsna för att komma närmare oss?" frågar Juanita Fagerholm-Urch. 30.11.2019 kl. 09:00
Kyrkpressens utdelningsdag är nästa veckas tisdag – men många i Österbotten får den tidigare, med morgonposten.

utdelning. Poststrejken är slut och idag trycks Kyrkpressens adventsnummer. På många håll hinner tidningen tyvärr inte fram till första advent 27.11.2019 kl. 14:58

Migrationsverket. Efter Europeiska människorättsdomstolens avgörande meddelar nu Migrationsverket att man kommer gå igenom femhundra negativa asylbeslut. 22.11.2019 kl. 13:57

betraktat. "Domedagen är som en helig dans då Jesus kommer att blåsa ut, rensa ut, döma ut all synd, all smärta, all ondska och allt lidande från världen." 23.11.2019 kl. 12:00
Slutet nått