Frågan om vigsel av samkönade par är en fråga som nästa kyrkomöte tar ställning till, konstaterar Lucas Snellman.
Frågan om vigsel av samkönade par är en fråga som nästa kyrkomöte tar ställning till, konstaterar Lucas Snellman.

Herrelösa platser söker ombud

val.

Kandidatuppställningen inför valet av kyrkomötesombud bjuder på överraskningar och glädjeämnen. Det blir ett spännande val, tror Lucas Snellman.

22.11.2019 kl. 12:28

Det här valet känns intressant på många olika sätt, konstaterar Lucas Snellman, ledande sakkunnig vid kyrkans svenska kommunikationsenhet.
Tyska församlingen ställer upp en egen kandidat, Philip Aminoff, på Åland finns två kandidater som båda har erfarenhet från kyrkomötet, och dessutom har lekmännen i kyrkomötesvalet den här gången gått in för åsiktslistor.

– I kyrkomötet finns det två "herrelösa" platser i och med att Bo-Göran Åstrand och Åsa A Westerlund inte fortsätter, konstaterar Snellman.
Vem som ska ta över efter dem är inte helt lätt att spekulera i, framför allt eftersom lekmännen senast ställde upp på regionala listor. Åsa A Westerlunds inval kan ha påverkats av regionala skäl, av teologiska skäl – och kanske av att hon är kvinna.
– Den ena lekmannalistan, "För Kristi kyrka", har många kandidater med bred och lång erfarenhet från kyrkliga och stiftssammanhang, bland dem Göran Stenlund, som vill fortsätta. På den andra listan, "En kyrka för alla" kandiderar Patrik Hagman, som nu sitter i kyrkomötet, men också flera med lång politisk erfarenhet från sfp-sammanhang.

Blev du överraskad av att se namn som Olav S. Melin och Björn Wallén på den lekmannalista som uppfattas som den mer "konservativa"?
– Jo, det förvånade mig lite. I vissa fall har säkert inställningen till kyrklig vigsel av samkönade par avgjort på vilken lista man placerar sig, men inte i alla fall. Det här är ju en fråga som nästa kyrkomöte kommer att stöta och blöta och en som blivit väldigt viktig för många, konstaterar Snellman.
– Samtidigt kan det också vara så att den första listan helt enkelt var fastslagen och att de och fler därtill därför valde att kandidera på den som vill arbeta "För Kristi kyrka".

Vad stiftsfullmäktigevalet gäller är Snellman lite bekymrad över att en hel del av stiftsfullmäktigemedlemmarna inte ställer upp för omval.
– Man kan ju fråga sig om det tyder på att en del av dem som suttit i stiftsfullmäktige känner att de inte kan påverka så mycket som de skulle önska. Kanske Borgå stift har något att lära sig av hur de andra stiften utnyttjat stiftsfullmäktigemedlemmarnas engagemang och kunskap i olika sammanhang, säger Lucas Snellman.


Här följer listorna:

Prästombud
till kyrkomötet

På biblisk grund
Backström Harry, teol.dr, kyrkoherde,
Häggblom Albert, verksamhetsledare,
Klemets Ingemar, kaplan,
Lassila Max-Olav, kyrkoherde

Tillsammans
Anderssén-Löf Mia, kyrkoherde, TD,
Audas-Willman Ann-Mari, teol.mag., pol.mag., Lindgård Stina, kyrkoherde,
Nyberg Jan-Erik, chef för familjerådgivningen i Jakobstad,
Puska Mari, kyrkoherde,
Steffansson Rolf, teol.mag., verksamhetsledare

Lekmannaombud
till kyrkomötet

För Kristi kyrka
Gädda Matias, projektchef, byggnadsingenjör,
Henricson Marcus, VD, jurist,
Melin Olav, TM, fd chefredaktör Kyrkpressen,
Saarukka Karin, pensionerad lektor,
Sarelin Birgitta, docent,
Stenlund Göran, FM, pensionerad verksamhetsledare,
Wallén Björn, direktor,
Viik-Ingvesgård Anita, fil.mag.,
Vähäkangas Martti, företagare, pensionerad VD

En kyrka för alla
Aitokari Mia, projektkoordinator,
Granlund Jona, teol.kand., ungdomsarbetsledare,
Hagman Patrik, docent, teolog,
Harms-Aalto Martina, FM, företagare,
Holm Tanja, ekon.mag., marknadsföring,
Jern Olav, landskapsråd,
Kronholm-Cederberg Annette, FD, lektor i modersmål och litteratur,
Lindholm Frank, pensionär,
Wideroos Ulla-Maj, pensionär, fd riksdagsledamot

Avoin kirkko – öppen kyrka
Aminoff Philip, styrelseordförande

Prästmedlemmar
till stiftsfullmäktige

Jesus i centrum
Östman Henrik, kaplan,
Klemets Tomas, hemlandsledare,
Norrback Daniel, kyrkoherde,
Metsäranta Tuomas, församlingspastor, juris doktor,
Heikkilä Janne, kyrkoherde,
Fernström Stig-Olof, TM, prost

Tillsammans
Aschan Sini, präst,
Englund Catharina, sjukhuspräst,
Grahn Eija, tf församlingspastor, diakon,
Gäddnäs Katarina, församlingspastor, sjukhuspräst,
Heikel-Nyberg Monica, prost, kaplan,
af Hällström Karl, prost, kaplan,
Jern Hanna, präst, tf kaplan,
Jern Siv, familjerådgivare,
Lagerroos Janette, tf kaplan,
Lemberg Robert, TD, kaplan,
Lindeman Jon, kyrkoherde,
Lundström Anders, kaplan,
Svevar Camilla, tf kyrkoherde,
Terho Johan, församlingspastor,
Terlinden Yvonne, tf kaplan

Lekmannamedlemmar
till stiftsfullmäktige

För Kristi kyrka
Eklund Åsa, diakon,
Erickson Gerd, diakon, socionom yh,
Fagerholm Thomas, projektchef,
Granqvist Lena, verksamhetschef,
Henricson Marcus, VD, jurist,
Kronlöf Stig, dipl.ing.,
Lahti Jussi, pensionär,
Myrskog Carolina, teol.mag.,
Mård Krister, företagare,
Pakalén Ulf, med.lic.,
Pått Solveig, museiansvarig,
Sarelin Birgitta, docent,
Snellman Hans, överkommissarie,
Westerlund Fredrik, universitetslektor,
Viik-Ingvesgård Anita, fil.mag., kanslist,
Wikström Jonas, ingenjör,
Wikström Peter, grafiker,
Åkerholm Lars-Erik, pensionär

En kyrka för alla
Björkman Susanne, agrolog,
Eklöf Jan-Erik, verksamhetsledare,
Engblom Magnus, dipl.ing.,
Englund Greger, lärare, PeMTM,
Forsell Ann-Christine, ekon.mag., företagare,
Granlund Jona, teol. kand, ungdomsarbetsledare,
Helander, Gunnel M, dipl.arkitekt,
Holm Tanja, ekon.mag., marknadsföring,
Ismark Anita, pensionerad kommundirektör, kommunalråd,
Karlsson Karin, teol.mag.,
Kokkola Mikael, redaktör,
Laakso Ina, teol.kand.,
Lindblad Petra, studentombud, översättare,
Lindholm Frank, pensionär,
Lukkarinen Margita, pensionär,
Lumivirta Sabina, teol.mag.,
Lönnberg Ann, utbildad massör, ekonomieföreståndare,
Nordström-Lytz Rita, PeD, pensionär,
Riipola Kirsti, pensionär,
Rosenberg Thomas, FM, skriftställare,
Santaharju Pia, tradenom, hemmamamma,
Smedjebacka Sonja, kantor, musiklärare,
Södergård Marja-Lena, pensionär, lärare,
Terho Johanna, ledande ungdomsarbetsledare, socionom (YH),
Victorzon Olle, pensionär,
Wester Harald, yrkeslärare

Avoin kirkko – öppen kyrka
Aminoff Philip, styrelseordförande

Listor för Ålands prosteri

Lekmannaombud
till kyrkomötet

Kyrkan i världen
Bror Gammals

En kyrka i tiden
Peter Lindbäck

Lekmannamedlemmar
i stiftsfullmäktige

För Åland i stiftsfullmäktige
Christian Beijar

Sofia Torvalds

val. Ett mänskligt misstag hade lett till ett systematiskt fel i uträkningen av resultatet i valet av lekmän till stiftsfullmäktige. Det här uppdagades på måndagen när valnämnden i Borgå stift skulle faställa valresultatet. Tre av de invalda byttes ut. 17.2.2020 kl. 19:10
Peter Lindbäck är Ålands representant i kyrkomötet.

kyrkomötesval. Det blir landshövdingen Peter Lindbäck som blir Ålands representant i kyrkomötet under åren 2020–2024. Det stod klart sedan de åländska rösterna räknats på måndagen. 17.2.2020 kl. 17:22

enkät. En källa till idéer, stöd och sakkunnig hjälp, tycker någon. Trögt och fjärmat från församlingarnas vardag, säger en annan. I Kyrkpressens enkät till kyrkoherdarna får en del av de funktioner Kyrkostyrelsen fyller gentemot församlingarna positiv respons medan andra möter skarp kritik. 17.2.2020 kl. 14:55
Församlingshemmet i Houtskär fungerar som tillfällig skola.

samarbete. Skola, dagis och församlingshem i samma byggnad? Det kan bli verklighet i Houtskär. 14.2.2020 kl. 15:46
Lucas Snellman, ledande sakkunnig inom kommunikation vid Kyrkans central för det svenska arbetet, anser att det blir intressant att se vem som kommer att driva vilka frågor bland de nya kyrkomötesombuden.

Valanalys. Väntat resultat i kyrkomötesvalet, anser Lucas Snellman. Den regionala spridningen är bra bland de invalda i Borgå stift, liksom bredden av kunnande. 14.2.2020 kl. 11:29

kyrkomötesval. De moderata konservativa och liberala – de som talar för att olika åsikter ska rymmas inom kyrkan och är redo att göra kompromisser – hade framgång i kyrkomötesvalet, konstaterar forskaren Veli-Matti Salminen. 13.2.2020 kl. 14:03
Köpcentret Iso Omena ligger nära till för Timo Soini, som bor i Ivisnäs i Esbo.

politiker. "Börja öva nu, för i himlen måste ni ändå komma överens." Det är Timo Soinis hälsning till sannfinländska politiker och finlandssvenska journalister. 13.2.2020 kl. 12:04
Bob van Rinj har grundat en stiftelse, Asia Care Foundation. Här hjälper han en 25-årig funktionhindrad kvinna och hennes mormor.

Thailand. Bob van Rijn hjälper fattiga i den thailändska djungeln – utan lön. Han missionerar inte, fast han är kristen. – Folk behöver först mat och kläder. 13.2.2020 kl. 12:00
Mötesbild från gamla stiftsfullmäktige. Det nya stiftsfullmäktige får många nyvalda medlemmar.

val. Till stiftsfullmäktige väljs 14 lekmannamedlemmar och sju prästmedlemmar. Dessa valdes in. 12.2.2020 kl. 18:02
Mia Anderssén-Löf och Ulla-Maj Wideroos är nya ombud i kyrkomötet.

val. Borgå stift har fått två helt nya kyrkomötesombud: Ulla-Maj Wideroos och Mia Anderssén-Löf. 12.2.2020 kl. 17:25
Slutet nått