Trettiotal kyrkomötesombud uttalar stöd för Päivi Räsänen: "Vi vill försvara yttrandefriheten"

religionsfrihet.

Kyrkomötesombuden är kritiska till att riksdagsledamoten utreds för hets mot folkgrupp. Räsänen har enligt dem endast framfört den kristna synen på homosexualitet. Rättsväsendet kan inte avgöra frågor om bibeltolkning eller "vilken sexuell livsstil som är förenlig med Guds vilja".

8.11.2019 kl. 12:45

Trettiotre ombud i kyrkomötet har skrivit under ett uttalande där de frågar sig om de grundläggande rättigheterna yttrandefrihet och religionsfrihet fortfarande gäller i Finland.

Bakgrunden är att den kristdemokratiska riksdagsledamoten Päivi Räsänen blivit föremål för två polisutredningar där hon misstänks för hets mot folkgrupp. Utredningarna gäller dels inlägg på Twitter från i somras när Räsänen reagerade på att kyrkan var samarbetspartner i Helsingfors Pride, dels en artikel från år 2004 där hon behandlar kristendomens syn på homosexualitet.

Bland undertecknarna finns Göran Stenlund som representerat Borgå stift i kyrkomötet.


Så här lyder kyrkomötesombudens uttalande i sin helhet:

Uttalande om vikten av en fri diskussion

Åbo, 7.11.2019

Vi undertecknade kyrkomötesombud vill försvara yttrandefriheten och religionsfriheten. Att riksdagsledamot Päivi Räsänen kallats till polisförhör har väckt frågan om dessa grundläggande rättigheter fortfarande är i kraft i vårt land.

Ifall medborgarna inte kan ge uttryck för olika åsikter i frågor om etik och livsstil utan risk att anklagas för att göra sig skyldiga till lagbrott eller hatpropaganda, leder det till att den fria diskussion som hör till ett demokratiskt samhälle hämmas.

Enligt vår uppfattning har Räsänen inte ifrågasatt de homosexuellas människovärde, inte heller förnedrat, hånat eller hotat dem. Hon har i offentligheten framfört den traditionella kristna synen på sexualiteten och med Bibeln motiverat vilka handlingar som bryter mot den. Att göra så är normal praxis inom kristendomen. Det görs också i de lutherska bekännelseskrifterna, som till exempel den kyrkolag som riksdagen har godkänt hänvisar till.

Självfallet kan man ha en helt annan syn än Räsänen på Guds vilja och sexualiteten. Även den synen ska tillåtas i offentligheten. Polisen eller rättsväsendet kan inte avgöra frågor om vilken bibeltolkning som är riktig eller vilken sexuell livsstil som är förenlig med Guds vilja. Polisen och rättsväsendet ska ingripa när det gäller en religiositet som hotar en individs eller människogrupps samhälleliga ställning, heder, skydd av egendom eller kroppsliga integritet.

Såvitt vi vet har Räsänen i offentligheten inte gjort sig skyldig till något sådant. Hon har talat om frågor som berör människans gudsrelation och tillträdet till himlen. Detta bör fortsättningsvis vara tillåtet i offentligheten, också när det eventuellt sårar någons övertygelse.

Sammeli Juntunen

Pekka Simojoki

Marianna Parpala

Pekka Heikkilä

Jouko Jääskeläinen

Hannele Karppinen

Leif Nummela

Riku Rinne

Niilo Räsänen

Erkki Koskenniemi

Ville Auvinen

Janne Kaisanlahti

Olli Loikkanen

Jouni Turtiainen

Jari Kemppainen

Göran Stenlund

Aimo Koskelo

Arto Antturi

Harri Saine

Markku Huttunen

Annika Määttänen

Eeva-Riitta Hahtola

Ilkka Pöyhönen

Erkki Puhalainen

Paula Lehmuskallio

Heikki Pelkonen

Mikko Himanka

Johanna Lumijärvi

Heikki Sorvari

Liisa Teräslahti

Jouko Ylinen

Oiva Malinen

Pasi Palmu

Texten uppdaterades måndag 11.11. Pasi Palmus namn lades till listan.

Emelie Wikblad
Stiftsfullmäktige består av sju präster och fjorton lekmän.

val. Både på listan "Tillsammans" och "En kyrka för alla" vill kandidaterna till stiftsfullmäktige arbeta för att alla par ska ha möjlighet till kyrklig vigsel. 18.11.2019 kl. 10:49
Listan "För Kristi kyrka" ställer upp kandidater både i kyrkomötesvalet och stiftsfullmäktigevalet.

val. Listan ”För Kristi kyrka” har nu en programförklaring – och 18 kandidater för stiftsfullmäktige. 14.11.2019 kl. 13:40

film. Filmaffischen visar en pojke i dunklet framför en kyrkas fönster där ljuset skiner genom de praktfulla glasmålningarna. Så är också I Guds namn en film om den lilla människan som farit illa i den ståtliga institutionen – och som trettio år senare kämpar för upprättelse och för att rättvisa ska skipas. 14.11.2019 kl. 11:02
Albert Häggblom, Harry Sanfrid Backström, Ingemar Klemets och Max-Olav Lassila ställer upp i valet av prästombud i kyrkomötet.

val. Listan ”På biblisk grund” och listan ”Jesus i centrum” är nu klara inför valet av kyrkomötesombud och valet av ombud för stiftsfullmäktige. 13.11.2019 kl. 15:06

Program. På grund av poststrejken utkommer Kyrkpressen inte den här veckan. För att du inte ska missa något som händer hittar du här församlingarnas program fram till första advent! 13.11.2019 kl. 10:29
Peter Strang tycker att man ska fråga sig själv vad man vill hinna med under sitt liv.

prioritera. – Döden är som solen – man kan bara titta på den en kort stund. Den ger perspektiv på livet, men sedan måste man vända blicken mot livet igen. 11.11.2019 kl. 15:04
Mari Johnson jobbar som diakoniarbetare i Matteus församling. Hennes favoritplats i stan är biosalongerna eller bokhandlarna runt om i Helsingfors.

ny i stan. "Ensamhet är ett stort problem för många men det finns skillnad på ensamhet och att vara ensam." 11.11.2019 kl. 13:50
Sakta täcks golvet med sovsäckar och mjukisdjur.

övernattning. Det fnissas och prasslar bakom altaret. En enorm luftmadrasspump surrar intill körläktaren och framför orgeln spelas det ett parti kort. Klockan närmar sig tio på lördag kväll men Matteuskyrkan i Östra centrum är bokstavligen full av liv när 25 barn sover över i kyrkan. 11.11.2019 kl. 13:34
Cittran är ett av de instrument Jan-Erk Nyholm spelar.

konsert. Musiken och teologin har varit sammanflätade under Jan-Erik Nyholms liv. Innan han gick i pension som kantor i Pedersöre församling 2013 hade han också varit pastor i Filadelfia i Korsnäs. 11.11.2019 kl. 09:15

Kyrka. Under fredagen meddelades att biträdande justitieombudsman Pasi Pölönen fattat beslut om att en skola i Kouvola inte får ordna sin julfest i kyrkan. Nu reagerar flera politiker på beslutet. 9.11.2019 kl. 19:31
Slutet nått