Trettiotal kyrkomötesombud uttalar stöd för Päivi Räsänen: "Vi vill försvara yttrandefriheten"

religionsfrihet.

Kyrkomötesombuden är kritiska till att riksdagsledamoten utreds för hets mot folkgrupp. Räsänen har enligt dem endast framfört den kristna synen på homosexualitet. Rättsväsendet kan inte avgöra frågor om bibeltolkning eller "vilken sexuell livsstil som är förenlig med Guds vilja".

8.11.2019 kl. 12:45

Trettiotre ombud i kyrkomötet har skrivit under ett uttalande där de frågar sig om de grundläggande rättigheterna yttrandefrihet och religionsfrihet fortfarande gäller i Finland.

Bakgrunden är att den kristdemokratiska riksdagsledamoten Päivi Räsänen blivit föremål för två polisutredningar där hon misstänks för hets mot folkgrupp. Utredningarna gäller dels inlägg på Twitter från i somras när Räsänen reagerade på att kyrkan var samarbetspartner i Helsingfors Pride, dels en artikel från år 2004 där hon behandlar kristendomens syn på homosexualitet.

Bland undertecknarna finns Göran Stenlund som representerat Borgå stift i kyrkomötet.


Så här lyder kyrkomötesombudens uttalande i sin helhet:

Uttalande om vikten av en fri diskussion

Åbo, 7.11.2019

Vi undertecknade kyrkomötesombud vill försvara yttrandefriheten och religionsfriheten. Att riksdagsledamot Päivi Räsänen kallats till polisförhör har väckt frågan om dessa grundläggande rättigheter fortfarande är i kraft i vårt land.

Ifall medborgarna inte kan ge uttryck för olika åsikter i frågor om etik och livsstil utan risk att anklagas för att göra sig skyldiga till lagbrott eller hatpropaganda, leder det till att den fria diskussion som hör till ett demokratiskt samhälle hämmas.

Enligt vår uppfattning har Räsänen inte ifrågasatt de homosexuellas människovärde, inte heller förnedrat, hånat eller hotat dem. Hon har i offentligheten framfört den traditionella kristna synen på sexualiteten och med Bibeln motiverat vilka handlingar som bryter mot den. Att göra så är normal praxis inom kristendomen. Det görs också i de lutherska bekännelseskrifterna, som till exempel den kyrkolag som riksdagen har godkänt hänvisar till.

Självfallet kan man ha en helt annan syn än Räsänen på Guds vilja och sexualiteten. Även den synen ska tillåtas i offentligheten. Polisen eller rättsväsendet kan inte avgöra frågor om vilken bibeltolkning som är riktig eller vilken sexuell livsstil som är förenlig med Guds vilja. Polisen och rättsväsendet ska ingripa när det gäller en religiositet som hotar en individs eller människogrupps samhälleliga ställning, heder, skydd av egendom eller kroppsliga integritet.

Såvitt vi vet har Räsänen i offentligheten inte gjort sig skyldig till något sådant. Hon har talat om frågor som berör människans gudsrelation och tillträdet till himlen. Detta bör fortsättningsvis vara tillåtet i offentligheten, också när det eventuellt sårar någons övertygelse.

Sammeli Juntunen

Pekka Simojoki

Marianna Parpala

Pekka Heikkilä

Jouko Jääskeläinen

Hannele Karppinen

Leif Nummela

Riku Rinne

Niilo Räsänen

Erkki Koskenniemi

Ville Auvinen

Janne Kaisanlahti

Olli Loikkanen

Jouni Turtiainen

Jari Kemppainen

Göran Stenlund

Aimo Koskelo

Arto Antturi

Harri Saine

Markku Huttunen

Annika Määttänen

Eeva-Riitta Hahtola

Ilkka Pöyhönen

Erkki Puhalainen

Paula Lehmuskallio

Heikki Pelkonen

Mikko Himanka

Johanna Lumijärvi

Heikki Sorvari

Liisa Teräslahti

Jouko Ylinen

Oiva Malinen

Pasi Palmu

Texten uppdaterades måndag 11.11. Pasi Palmus namn lades till listan.

Emelie Wikblad

val. Ett mänskligt misstag hade lett till ett systematiskt fel i uträkningen av resultatet i valet av lekmän till stiftsfullmäktige. Det här uppdagades på måndagen när valnämnden i Borgå stift skulle faställa valresultatet. Tre av de invalda byttes ut. 17.2.2020 kl. 19:10
Peter Lindbäck är Ålands representant i kyrkomötet.

kyrkomötesval. Det blir landshövdingen Peter Lindbäck som blir Ålands representant i kyrkomötet under åren 2020–2024. Det stod klart sedan de åländska rösterna räknats på måndagen. 17.2.2020 kl. 17:22

enkät. En källa till idéer, stöd och sakkunnig hjälp, tycker någon. Trögt och fjärmat från församlingarnas vardag, säger en annan. I Kyrkpressens enkät till kyrkoherdarna får en del av de funktioner Kyrkostyrelsen fyller gentemot församlingarna positiv respons medan andra möter skarp kritik. 17.2.2020 kl. 14:55
Församlingshemmet i Houtskär fungerar som tillfällig skola.

samarbete. Skola, dagis och församlingshem i samma byggnad? Det kan bli verklighet i Houtskär. 14.2.2020 kl. 15:46
Lucas Snellman, ledande sakkunnig inom kommunikation vid Kyrkans central för det svenska arbetet, anser att det blir intressant att se vem som kommer att driva vilka frågor bland de nya kyrkomötesombuden.

Valanalys. Väntat resultat i kyrkomötesvalet, anser Lucas Snellman. Den regionala spridningen är bra bland de invalda i Borgå stift, liksom bredden av kunnande. 14.2.2020 kl. 11:29

kyrkomötesval. De moderata konservativa och liberala – de som talar för att olika åsikter ska rymmas inom kyrkan och är redo att göra kompromisser – hade framgång i kyrkomötesvalet, konstaterar forskaren Veli-Matti Salminen. 13.2.2020 kl. 14:03
Köpcentret Iso Omena ligger nära till för Timo Soini, som bor i Ivisnäs i Esbo.

politiker. "Börja öva nu, för i himlen måste ni ändå komma överens." Det är Timo Soinis hälsning till sannfinländska politiker och finlandssvenska journalister. 13.2.2020 kl. 12:04
Bob van Rinj har grundat en stiftelse, Asia Care Foundation. Här hjälper han en 25-årig funktionhindrad kvinna och hennes mormor.

Thailand. Bob van Rijn hjälper fattiga i den thailändska djungeln – utan lön. Han missionerar inte, fast han är kristen. – Folk behöver först mat och kläder. 13.2.2020 kl. 12:00
Mötesbild från gamla stiftsfullmäktige. Det nya stiftsfullmäktige får många nyvalda medlemmar.

val. Till stiftsfullmäktige väljs 14 lekmannamedlemmar och sju prästmedlemmar. Dessa valdes in. 12.2.2020 kl. 18:02
Mia Anderssén-Löf och Ulla-Maj Wideroos är nya ombud i kyrkomötet.

val. Borgå stift har fått två helt nya kyrkomötesombud: Ulla-Maj Wideroos och Mia Anderssén-Löf. 12.2.2020 kl. 17:25
Slutet nått