Kyrkan satsar på klimatneutralitet och pilgrimsprojekt fick pengar

Kyrkomötet.

Tydliga prioriteringar och inget osthyvlande, löd budskapet från kyrkomötets ekonomiutskott. I nästa års budget ingår pengar för att förverkliga kyrkans klimatstrategi och för att anställa en koordinator för pilgrimsvandringsverksamheten.

7.11.2019 kl. 12:30

En av de sista uppgifterna för de ombud som suttit i kyrkomötet de senaste fyra åren var att godkänna Kyrkans centralfonds budget för 2020 och verksamhetsplanen för de närmaste tre åren.

Ekonomiutskottets ordförande Tapio Tähtinen presenterade utskottets arbete och konstaterade att de är bekymrade för församlingarnas svaga ekonomi och framförallt en ökad polarisering mellan församlingarnas ekonomier.

För att få ekonomin i balans år 2021 betonade utskottet att man inte ska tillämpa osthyvelprincipen, utan målet ska vara en tydlig prioritering av verksamheten och en förändring av verksamhetskulturen.

En kolneutral kyrka 2030

I budgeten ingår 215 000 euro för att förverkliga kyrkans energi- och klimatstrategi, "En kolneutral kyrka 2030”. I det här projektet ingår bland annat att kartlägga församlingarnas skogsegendom och vilken effekt den har som kolsänka och kollager. En kartläggning ska också göras av vilka energiformer som används i församlingarnas fastigheter och hur de nuvarande koldioxidutsläppen ser ut.

Församlingarna ska få energirådgivning och de som övergår från fossil energi till fossilfria energikällor ska få stöd.

Pilgrimsverksamhet stöder människors andlighet

Kyrkomötet beviljade 40 000 euro för att anställa en pilgrimskoordinator med uppgift att utveckla pilgrimsvandringsverksamheten. Den anses viktig eftersom pilgrimsvandringar blivit mycket populära och verksamheten når personer som församlingarna inte nödvändigtvis möter i sin grundläggande verksamhet.

Åbo ärkestift och Borgå stift är beredda att genomföra det treåriga projektet kring pilgrimsvandringsverksamheten i samarbete med bland annat Åbo stad. Projektet ska betjäna pilgrimsvandringsverksamheten och gudstjänstlivet på bred front i Finland.

Inget gemensamt datasystem för begravningsväsendet

Kyrkomötet beslöt att inte godkänna ett projekt för att bygga upp ett nytt gemensamt datasystem för begravningsväsendet. Motiveringen var att man ännu inte har utrett församlingarnas behov tillräckligt. I stället beslöt man använda de 330 000 euro som systemet skulle kosta till understöd till församlingarna.

Webred

val. Ett mänskligt misstag hade lett till ett systematiskt fel i uträkningen av resultatet i valet av lekmän till stiftsfullmäktige. Det här uppdagades på måndagen när valnämnden i Borgå stift skulle faställa valresultatet. Tre av de invalda byttes ut. 17.2.2020 kl. 19:10
Peter Lindbäck är Ålands representant i kyrkomötet.

kyrkomötesval. Det blir landshövdingen Peter Lindbäck som blir Ålands representant i kyrkomötet under åren 2020–2024. Det stod klart sedan de åländska rösterna räknats på måndagen. 17.2.2020 kl. 17:22

enkät. En källa till idéer, stöd och sakkunnig hjälp, tycker någon. Trögt och fjärmat från församlingarnas vardag, säger en annan. I Kyrkpressens enkät till kyrkoherdarna får en del av de funktioner Kyrkostyrelsen fyller gentemot församlingarna positiv respons medan andra möter skarp kritik. 17.2.2020 kl. 14:55
Församlingshemmet i Houtskär fungerar som tillfällig skola.

samarbete. Skola, dagis och församlingshem i samma byggnad? Det kan bli verklighet i Houtskär. 14.2.2020 kl. 15:46
Lucas Snellman, ledande sakkunnig inom kommunikation vid Kyrkans central för det svenska arbetet, anser att det blir intressant att se vem som kommer att driva vilka frågor bland de nya kyrkomötesombuden.

Valanalys. Väntat resultat i kyrkomötesvalet, anser Lucas Snellman. Den regionala spridningen är bra bland de invalda i Borgå stift, liksom bredden av kunnande. 14.2.2020 kl. 11:29

kyrkomötesval. De moderata konservativa och liberala – de som talar för att olika åsikter ska rymmas inom kyrkan och är redo att göra kompromisser – hade framgång i kyrkomötesvalet, konstaterar forskaren Veli-Matti Salminen. 13.2.2020 kl. 14:03
Köpcentret Iso Omena ligger nära till för Timo Soini, som bor i Ivisnäs i Esbo.

politiker. "Börja öva nu, för i himlen måste ni ändå komma överens." Det är Timo Soinis hälsning till sannfinländska politiker och finlandssvenska journalister. 13.2.2020 kl. 12:04
Bob van Rinj har grundat en stiftelse, Asia Care Foundation. Här hjälper han en 25-årig funktionhindrad kvinna och hennes mormor.

Thailand. Bob van Rijn hjälper fattiga i den thailändska djungeln – utan lön. Han missionerar inte, fast han är kristen. – Folk behöver först mat och kläder. 13.2.2020 kl. 12:00
Mötesbild från gamla stiftsfullmäktige. Det nya stiftsfullmäktige får många nyvalda medlemmar.

val. Till stiftsfullmäktige väljs 14 lekmannamedlemmar och sju prästmedlemmar. Dessa valdes in. 12.2.2020 kl. 18:02
Mia Anderssén-Löf och Ulla-Maj Wideroos är nya ombud i kyrkomötet.

val. Borgå stift har fått två helt nya kyrkomötesombud: Ulla-Maj Wideroos och Mia Anderssén-Löf. 12.2.2020 kl. 17:25
Slutet nått