I dag behöver den som ska döpas två faddrar som är medlemmar i kyrkan. Snart krävs bara en.
I dag behöver den som ska döpas två faddrar som är medlemmar i kyrkan. Snart krävs bara en.

Nu är det klart: en fadder räcker för dop

dop.

I framtiden behöver den som döps bara en fadder som är konfirmerad medlem i kyrkan. Ändringen ska sänka tröskeln till dopet och göra doparrangemangen smidigare både för familjer och församlingar.

7.11.2019 kl. 14:46

Kyrkomötet beslöt på torsdagen att godkänna en ändring i kyrkans bestämmelser som gör det möjligt för den som döps att ha bara en fadder. Tidigare var två faddrar minimikravet.

De som jobbat med frågan är överens om att bestämmelsen om en fadder visar att kyrkan är medveten om hur verkligheten ser ut ute i många församlingar. Ändringen underlättar för dem som inte har flera i den närmaste kretsen som hör till kyrkan, och sänker tröskeln för att döpa barn och vuxna.

– Många kan säkert tänka att det är fråga om en obetydlig förnyelse, så ser det ut i ljuset av statistik och forskning. Verkligheten är en annan, sa ombudet Ilmari Ylä-Autio och berättade om erfarenheter av att bland annat invandrare utan egna nätverk har svårt att hitta faddrar.

Det är ändå oklart om minskningen av minimiantalet faddrar kommer lösa kyrkans problem med att allt färre barn döps.

– Det här löser inte vår kyrkas problem och det att allt färre låter döpa sina barn. Frågan är om kyrkans budskap når ut till unga och unga familjer, sa Jouko Ylinen.

I praktiken är det redan nu möjligt att bli döpt med bara en fadder – men då behövs särskilt godkännande av församlingens kyrkoherde. Ändringen ger därför också församlingarna mindre administrativt arbete och ska se till att praxis är densamma i alla församlingar.

Diskussionen i kyrkomötessalen handlade också om fadderskapets betydelse.

– Att sänka tröskeln till dopet är mycket viktigt. Men när det gäller fadderskap behöver vi de kommande åren göra ännu mycket mer, sa Katri Korolainen och betonade vikten av att kyrkan uppskattar och tar väl hand om de som vill vara faddrar.

Ändringen träder i kraft samtidigt som den förnyade kyrkolagen och kyrkoordningen som kyrkomötet godkände förra året.

Emelie Wikblad

val. Ett mänskligt misstag hade lett till ett systematiskt fel i uträkningen av resultatet i valet av lekmän till stiftsfullmäktige. Det här uppdagades på måndagen när valnämnden i Borgå stift skulle faställa valresultatet. Tre av de invalda byttes ut. 17.2.2020 kl. 19:10
Peter Lindbäck är Ålands representant i kyrkomötet.

kyrkomötesval. Det blir landshövdingen Peter Lindbäck som blir Ålands representant i kyrkomötet under åren 2020–2024. Det stod klart sedan de åländska rösterna räknats på måndagen. 17.2.2020 kl. 17:22

enkät. En källa till idéer, stöd och sakkunnig hjälp, tycker någon. Trögt och fjärmat från församlingarnas vardag, säger en annan. I Kyrkpressens enkät till kyrkoherdarna får en del av de funktioner Kyrkostyrelsen fyller gentemot församlingarna positiv respons medan andra möter skarp kritik. 17.2.2020 kl. 14:55
Församlingshemmet i Houtskär fungerar som tillfällig skola.

samarbete. Skola, dagis och församlingshem i samma byggnad? Det kan bli verklighet i Houtskär. 14.2.2020 kl. 15:46
Lucas Snellman, ledande sakkunnig inom kommunikation vid Kyrkans central för det svenska arbetet, anser att det blir intressant att se vem som kommer att driva vilka frågor bland de nya kyrkomötesombuden.

Valanalys. Väntat resultat i kyrkomötesvalet, anser Lucas Snellman. Den regionala spridningen är bra bland de invalda i Borgå stift, liksom bredden av kunnande. 14.2.2020 kl. 11:29

kyrkomötesval. De moderata konservativa och liberala – de som talar för att olika åsikter ska rymmas inom kyrkan och är redo att göra kompromisser – hade framgång i kyrkomötesvalet, konstaterar forskaren Veli-Matti Salminen. 13.2.2020 kl. 14:03
Köpcentret Iso Omena ligger nära till för Timo Soini, som bor i Ivisnäs i Esbo.

politiker. "Börja öva nu, för i himlen måste ni ändå komma överens." Det är Timo Soinis hälsning till sannfinländska politiker och finlandssvenska journalister. 13.2.2020 kl. 12:04
Bob van Rinj har grundat en stiftelse, Asia Care Foundation. Här hjälper han en 25-årig funktionhindrad kvinna och hennes mormor.

Thailand. Bob van Rijn hjälper fattiga i den thailändska djungeln – utan lön. Han missionerar inte, fast han är kristen. – Folk behöver först mat och kläder. 13.2.2020 kl. 12:00
Mötesbild från gamla stiftsfullmäktige. Det nya stiftsfullmäktige får många nyvalda medlemmar.

val. Till stiftsfullmäktige väljs 14 lekmannamedlemmar och sju prästmedlemmar. Dessa valdes in. 12.2.2020 kl. 18:02
Mia Anderssén-Löf och Ulla-Maj Wideroos är nya ombud i kyrkomötet.

val. Borgå stift har fått två helt nya kyrkomötesombud: Ulla-Maj Wideroos och Mia Anderssén-Löf. 12.2.2020 kl. 17:25
Slutet nått