Mats Lindgård säger att det har varit svårt att få gehör för domkyrkoförsamlingens önskemål i fastighetsfrågor.
Mats Lindgård säger att det har varit svårt att få gehör för domkyrkoförsamlingens önskemål i fastighetsfrågor.

Fastighetskonflikt ledde till att Lindgård avgår som ordförande

Borgå.

"Det är svårt att få gehör för domkyrkoförsamlingens önskemål", säger domprosten Mats Lindgård, som nu avgår som ordförande för gemensamma kyrkorådet i Borgå.

21.10.2019 kl. 18:15

När en nödvändig sanering av vattenrören i Svenska församlingshemmet bordlades av gemensamma fullmäktige reagerade Mats Lindgård med att anhålla om att bli befriad från uppgiften som ordförande för gemensamma kyrkorådet.
– Jag upplever inte att det finns förutsättningar för mig som representant för minoritetsförsamlingen att leda fastighetsstrategiarbetet, säger han.

I somras fick Svenska församlingshemmet i Borgå en vattenläcka, och därför stängdes varmvattnet i huset av. Det här har inneburit att Borgå svenska domkyrkoförsamling de senaste månaderna varit begränsade i sin verksamhet; till exempel har all form av matservering varit svår att ordna.
– Vi har hankat oss fram några månader. Nu hade jag trott att vi skulle få det åtgärdat och komma tillbaka till det normala, säger domprosten Mats Lindgård.

Vid förra veckans sammanträde hade gemensamma kyrkofullmäktige i Borgå på sitt bord ett ärende om att bevilja medel för att utföra en sanering av vattenrörsystemen i Svenska församlingshemmet. Fullmäktige beslöt att bordlägga ärendet. Det här trots att fastighetsdirektionen och gemensamma kyrkorådet föreslagit att medel skulle beviljas för omedelbar sanering.
– Jag är ju optimist i grunden. Jag tycker att det har varit bra diskussionsklimat tillsammans med den finska gruppen under hela det här året. Därför trodde jag att det här skulle godkännas, säger Lindgård.

När det inte hände valde han att skicka en anhålla till Helsingfors domkapitel, där han ber om att så snart som möjligt bli befriad från uppgiften som ordförande för gemensamma kyrkorådet.
"Även om jag inser att jag som ordförande för gemensamma kyrkorådet inte behöver åtnjuta gemensamma kyrkofullmäktiges förtroende, anser jag att det i det uppkomna läget vore bättre om den finska församlingens kyrkoherde tog över som ordförande”, skriver Lindgård.

I november 2017 gjorde församlingsrådet i Borgå svenska domkyrkoförsamling ett utlåtande där man bedömde att beslutsfattandet i samfälligheten i Borgå under en lång tid har varit diskriminerande i förhållande till den svenska församlingen, i ärenden som berör församlingarnas fastigheter.

I sin anhållan hänvisar Lindgård till det här utlåtandet och konstaterar att det här var ännu ett “i raden av många beslut som konsekvent har låtit bli att uppmärksamma de fastighetsönskemål som varit viktiga för Borgå svenska domkyrkoförsamling”.

Upplever du att det här handlar om en "språkstrid”, som det har kallats?
– I alla andra frågor i samfälligheten upplever jag att vi har ett riktigt bra samarbete över språkgränsen. Men just när det gäller fastigheter har det av någon orsak varit väldigt låst väldigt länge och svårt att få gehör för domkyrkoförsamlingens önskemål.

Nu anser Lindgård att det inte finns förutsättningar för honom, som kyrkoherde i minoritetsförsamlingen, att leda det fastighetsstrategiarbete som är på gång i samfälligheten. Samtidigt anser han att den framtida fastighetsstrategin och det som nu görs med Svenska församlingshemmet är olika saker. Problemet är att den finska gruppen i fullmäktige uttryckligen kopplar ihop frågan om renovering av vattensystemen i svenska församlingshemmet med den fastighetsstrategi som ska göras upp, menar Lindgård. Motiveringen för att bordlägga ärendet var att arbetsgruppen för fastighetsstrategin har ett möte i november.

– Oavsett vad fastighetsstrategin kommer att innehålla borde rören sättas i skick så att vi kan sköta vår verksamhet. Dessutom är det så att förverkligandet av den kommande fastighetsstrategin ligger flera år framåt i tiden. Det är inte rimligt att domkyrkoförsamlingen under flera års tid ska fungera med tillfälliga och provisoriska utrymmesarrangemang, säger han.

Vad som händer nu och med vilken tidtabell vet Lindgård inte. Nästa fullmäktigemöte är i mitten av december.

Emelie Wikblad
Stiftsfullmäktige består av sju präster och fjorton lekmän.

val. Både på listan "Tillsammans" och "En kyrka för alla" vill kandidaterna till stiftsfullmäktige arbeta för att alla par ska ha möjlighet till kyrklig vigsel. 18.11.2019 kl. 10:49
Listan "För Kristi kyrka" ställer upp kandidater både i kyrkomötesvalet och stiftsfullmäktigevalet.

val. Listan ”För Kristi kyrka” har nu en programförklaring – och 18 kandidater för stiftsfullmäktige. 14.11.2019 kl. 13:40

film. Filmaffischen visar en pojke i dunklet framför en kyrkas fönster där ljuset skiner genom de praktfulla glasmålningarna. Så är också I Guds namn en film om den lilla människan som farit illa i den ståtliga institutionen – och som trettio år senare kämpar för upprättelse och för att rättvisa ska skipas. 14.11.2019 kl. 11:02
Albert Häggblom, Harry Sanfrid Backström, Ingemar Klemets och Max-Olav Lassila ställer upp i valet av prästombud i kyrkomötet.

val. Listan ”På biblisk grund” och listan ”Jesus i centrum” är nu klara inför valet av kyrkomötesombud och valet av ombud för stiftsfullmäktige. 13.11.2019 kl. 15:06

Program. På grund av poststrejken utkommer Kyrkpressen inte den här veckan. För att du inte ska missa något som händer hittar du här församlingarnas program fram till första advent! 13.11.2019 kl. 10:29
Peter Strang tycker att man ska fråga sig själv vad man vill hinna med under sitt liv.

prioritera. – Döden är som solen – man kan bara titta på den en kort stund. Den ger perspektiv på livet, men sedan måste man vända blicken mot livet igen. 11.11.2019 kl. 15:04
Mari Johnson jobbar som diakoniarbetare i Matteus församling. Hennes favoritplats i stan är biosalongerna eller bokhandlarna runt om i Helsingfors.

ny i stan. "Ensamhet är ett stort problem för många men det finns skillnad på ensamhet och att vara ensam." 11.11.2019 kl. 13:50
Sakta täcks golvet med sovsäckar och mjukisdjur.

övernattning. Det fnissas och prasslar bakom altaret. En enorm luftmadrasspump surrar intill körläktaren och framför orgeln spelas det ett parti kort. Klockan närmar sig tio på lördag kväll men Matteuskyrkan i Östra centrum är bokstavligen full av liv när 25 barn sover över i kyrkan. 11.11.2019 kl. 13:34
Cittran är ett av de instrument Jan-Erk Nyholm spelar.

konsert. Musiken och teologin har varit sammanflätade under Jan-Erik Nyholms liv. Innan han gick i pension som kantor i Pedersöre församling 2013 hade han också varit pastor i Filadelfia i Korsnäs. 11.11.2019 kl. 09:15

Kyrka. Under fredagen meddelades att biträdande justitieombudsman Pasi Pölönen fattat beslut om att en skola i Kouvola inte får ordna sin julfest i kyrkan. Nu reagerar flera politiker på beslutet. 9.11.2019 kl. 19:31
Slutet nått