Vid behov lånar församlingen ut dopkolt men barnet kan också ha släktens dopkolt eller vanliga kläder.
Vid behov lånar församlingen ut dopkolt men barnet kan också ha släktens dopkolt eller vanliga kläder.

Morgondop – ett annorlunda sätt att hålla dop i Åbo

dop .

Församlingen beskriver morgondop som ett trevligt, gemensamt och festligt tillfälle där man kan låta döpa sitt barn.

9.10.2019 kl. 10:34

Åbo svenska församling bjuder tillsammans med övriga församlingar i Åbo och S:t Karins in församlingsmedlemmar till ett annorlunda sätt att hålla dop – morgondop – lördag 19 oktober i Åbo domkyrka.

Barnet som ska döpas kan vara litet eller lite äldre. Alla är välkomna men förhandsanmälan behövs och den kan man göra via nätet. Församlingen tar kontakt med de som anmäler sig och ger information om mer exakt tidpunkt. Två till fyra familjer per gång samlas till dopfest kring dopfunten.

Vid behov lånar församlingen ut dopkolt men barnet kan också ha släktens dopkolt eller vanliga kläder. Församlingen bjuder på dopkaffe.

Det är andra gången som församlingarna i Åbo och S:t Karins bjuder in familjer till morgondop.

Mera information:
Åbo svenska församlings webbplats

KT