Bo-Göran Åstrand vigdes idag till sitt ämbete i domkyrkan i Borgå.
Bo-Göran Åstrand vigdes idag till sitt ämbete i domkyrkan i Borgå.

Nu är Bo-Göran Åstrand vår nya biskop

biskopsvigning.

Borgå domkyrka fylldes av folk och musik när Bo-Göran Åstrand vigdes till ämbetet i Borgå domkyrka idag.

29.9.2019 kl. 11:12

Festmässan inleddes med en procession där stiftsfullmäktiges ordförande Heidi Juslin-Sandin bar korset. Evangelieboken bars av förstaklassisten Aaron Stråhlman, biskopsstaven av stiftsdekan Magnus Riska och biskopskorset av stiftssekreterare Virva Nyback. Notarie Linus Stråhlman bar mitran medan stiftssekreterare Cecilia Forsén och stiftssekreterare Pia Bengts bar biskopsskruden.

Ärkebiskop Tapio Luoma var liturg under mässan, och assisterades av domprosten Mats Lindgård och biskop Bo-Göran Åstrand. Minister Anna-Maja Henriksson och läraren Cecilia Åminne läste dagens bibeltexter.

I sin predikan sa biskopen att det också idag pågår en kamp mellan det goda och det onda. Därför behöver vi dem som vill och vågar stå på det godas sida, på Guds sida.

– I en värld där människor flyr från sina hem för att söka trygghet i andra länder, men många gånger möter stängda dörrar, behövs de som vill se dem som söker hjälp och vågar stå på det godas sida, sa biskopen.

– I en värld där resurserna är ojämnt fördelade och vi redan i augusti förbrukat alla de resurser vi skulle ha rätt att använda det här året utan att skapa obalans i fördelningen av jordens resurser, behövs de som vågar stå upp för rättvisa och gemensamt ansvar. Modiga männniskor som i ord och handling påminner oss att komma ihåg vår nästa i en global värld.

– I dag på Mikaelidagen ställs frågan till oss – vill du vara en vardagsängel som står på Guds sida, på det godas sida? Vill du använda ditt liv till att kämpa på Guds sida? frågade biskopen i sin predikan, som inleddes med en dialog om änglar tillsammans med skoleleven Mahira Paukku.

Under vigningen ställde ärkebiskop Tapio Luoma fyra frågor till den nya biskopen. Biskopen lovade att stå fast i den tro han har bekänt tillsammans med församlingen, att förvalta ämbetet rätt och troget i enlighet med Guds ord och kyrkans bekännelse. Han lovade att vaka över att evangeliet förkunnas rent, att sakramenten förvaltas enligt Kristus instiftelse och att församlingarna vårdas enligt kyrkans ordning. Biskopen lovade också att främja allt som bygger upp kyrkan och leva som ett föredöme för församlingarna.

Biskopen kläddes i sin biskopsskrud av biskop Kaisamari Hintikka och biskop Kaarlo Kalliala. Vid vigningen assisterades ärkebiskop Luoma också av biskop Thomas Petersson, Sverige, biskop Peter Fischer-Møller, Danmark, Solveig Fiske, Norge och ärkebiskop Michael Jackson, Irland. Efter påklädningen bad ärkebiskopen för den nya biskopen. Mässan avslutades med nattvard och procession.

Bo-Göran Åstrand tillträdde tjänsten som biskop i början av september. Han är stiftets åttonde biskop. Stiftet har idag 53 församlingar. Församlingarna har sammanlagt cirka 240 000 medlemmar.

Sofia Torvalds
Clas Abrahamsson kommer att vikariera Mia Bäck.

nytt från domkapitlet. Clas Abrahamsson förordnas som tf. kyrkoherde i Åbo svenska församling när Mia Bäck ska vara tjänstledig. Bland annat det här beslöt domkapitlet i Borgå stift vid sitt möte på tisdagen. 23.10.2019 kl. 19:08
Annette och Lasse Westerholm testar dansstegen inför söndagens högmässa i Kyrkslätt.

kyrkslätt. Visste ni att den finlandssvenska menuetten är en del av vårt immateriella kulturarv? I Kyrkslätt tar både menuett och folkmusik plats i gudstjänsten. – Vi måste också få tjäna Gud med våra kroppar, säger kyrkoherde Aino-Karin Lovén. 23.10.2019 kl. 16:02
Mats Lindgård säger att det har varit svårt att få gehör för domkyrkoförsamlingens önskemål i fastighetsfrågor.

Borgå. "Det är svårt att få gehör för domkyrkoförsamlingens önskemål", säger domprosten Mats Lindgård, som nu avgår som ordförande för gemensamma kyrkorådet i Borgå. 21.10.2019 kl. 18:15
"Vem dödade Bambi" är Monika Fagerholms senaste bok.

recension. ”Vad är ondska?” frågar Nathan – den vackra, begåvade – när ”gossarna” långt senare är samlade för terapisession med kändispsykologen. Svaret på frågan får läsaren själv söka efter, om det finns. 21.10.2019 kl. 13:15
Carina Nynäs och Lars Bergquist är äkta makar och kolleger. De har skrivit en bok om Carl von Linné tillsammans.

MINNESSJUKDOM. Hennes stora kärlek försvinner, bit för bit, in i minnessjukdomens dimma. De lever i ett vidöppet nu. De lever i ett Getsemane. Hon lever allt närmare Gud. 19.10.2019 kl. 17:07
Lisa Enckell blir församlingspastor i Berghäll.

församlingsliv. Gud har humor, säger Lisa Enckell. I höst ställde hon upp i biskopsvalet i Borgå stift, nu har hon bland 45 sökande utvalts att sköta en ettårig församlingspastorstjänst i den finska församlingen i Berghäll. 18.10.2019 kl. 11:49

Tjänster. Jessica Bergström-Solborg och Alexandra Äng har sökt den lediganslagna kaplanstjänsten i Mariehamns församling. 17.10.2019 kl. 14:54

bistånd. 200 000 människor har varit tvungna att fly från sina hem i nordöstra Syrien. Kyrkans Utlandshjälp stöder en lokal samarbetsorganisation och hjälper flyktingarna förbereda sig för den kommande vintern. 17.10.2019 kl. 11:14
Café Torpet i Haga i Helsingfors har varit särskilt omtyckt bland barnfamiljer.

nedläggning. Petrus församlings Café Torpet har blivit omnämnt som ett av Helsingfors bästa caféer för barnfamiljer. Men verksamheten har kostat församlingen för mycket, och nu läggs caféet ner. 16.10.2019 kl. 11:38
" ... sedan finns det vissa kolleger som aldrig hälsar, de låtsas som om jag var luft."

ledarskap. Kvinnor som leder församlingar kan få kämpa för att bli tagna på allvar. "Jag har märkt att det finns situationer där mitt kön definierar mig mer än det ämbete jag representerar, " säger biskop Kaisamari Hintikka. 16.10.2019 kl. 10:59
Slutet nått