Bilden från Bo-Göran Åstrands avskedspredikan i Jakobstad, där han verkat som kyrkoherde.
Bilden från Bo-Göran Åstrands avskedspredikan i Jakobstad, där han verkat som kyrkoherde.

Bo-Göran Åstrand vigs till biskop på Mikaelidagen

biskopsvigning.

Bo-Göran Åstrand vigs till biskopsämbetet i en festmässa i Borgå domkyrka på söndag 29 september. Ärkebiskop Tapio Luoma förrättar vigningen.

17.9.2019 kl. 11:11

Borgå stifts åttonde biskop Bo-Göran Åstrand tillträdde tjänsten i början av september. Han vigs till ämbetet på Mikaelidagen, söndagen 29 september, i Borgå domkyrka.

I festmässan medverkar biskoparna i Finlands lutherska kyrka och representanter för systerkyrkorna i Borgågemenskapen. I mässan deltar också inbjudna gäster, bland dem både lutherska och ekumeniska gäster från Finland och utlandet.

Festmässan inleds med procession. Stiftsfullmäktiges ordförande Heidi Juslin-Sandin bär korset och Evangelieboken bärs av förstaklassisten Aaron Stråhlman. Även biskopens insignier bärs fram: Biskopsstaven bärs av stiftsdekan Magnus Riska och biskopskorset av stiftssekreterare Virva Nyback. Notarie Linus Stråhlman bär mitran medan stiftssekreterare Cecilia Forsén och stiftssekreterare Pia Bengts bär biskopsskruden.

Skolelever presenterar söndagens tema och deltar i predikan

Ärkebiskop Tapio Luoma är liturg i mässan, assisterad av domprost Mats Lindgård och biskop Bo-Göran Åstrand. Fullmakten läses av lagfarna assessorn Lars-Eric Henricsson.

För musiken ansvarar kantor Mikael Helenelund och organist Reidar Tollander. Borgå kammarkör sjunger under ledning av Eric-Olof Söderström. Ungdomsgruppen UV-Sound under ledning av Rebecka Stråhlman och domkyrkoförsamlingens blåsensemble Cornicines Borgoensis medverkar.

Två skolelever medverkar i mässan: Aaron Stråhlman som bär evangelieboken presenterar också dagens tema och Bo-Göran Åstrands predikan sker inledningsvis i dialog med Mahira Paukku.

Vid vigningen assisteras ärkebiskop Luoma av biskopen i Esbo Kaisamari Hintikka, biskopen i Åbo ärkestift Kaarlo Kalliala, biskop Thomas Petersson, Sverige, biskop Peter Fischer-Møller, Danmark, Solveig Fiske, Norge och ärkebiskop Michael Jackson, Irland.


Festmässan sänds direkt i Yle Fem 29.9 klockan 10 och tolkad till teckenspråk på Yle Arenan.


Webred
Lärkkulla är stiftsgård, kursgård och folkakademi i Karis.

Lärkkulla. – Lärkkulla behövs som en mötesplats för kyrkligt anställda och aktiva i vårt avlånga stift, säger Wallén. 28.1.2020 kl. 09:24

ungdomens kyrkodagar. Deltagare på Ungdomens kyrkodagar ger tummen upp för en kyrka som är aktiv i klimatdiskussionen. 27.1.2020 kl. 17:58
Rebecka Stråhlman, Jakob Nylund och Johannes Winé ledde showen med ärkebiskop Tapio Luoma och biskop Bo-Göran Åstrand.

ungdomens kyrkodagar. "Säg åt oss att det är nya tider nu!" sa biskop Bo-Göran Åstrand till deltagarna på Ungdomens kyrkodagar. Han hade sällskap av ärkebiskop Tapio Luoma som besökte UK för första gången. 24.1.2020 kl. 18:36
Vad lär man sig av Lotta på Bråkmakargatan? Att det ibland är blod på födelsedagen och att man behöver ha en tant Berg.

barnböcker. Vad kan de bästa barnböckerna lära oss? Massor. Sofia Torvalds skriver om hur man klarar blod på födelsedagen, bitande rävar, lejon som vaktar bäckar och mjölk som blivit sur. 22.1.2020 kl. 14:15
Teemu Laajasalo är biskop i Helsingfors. Bilden är från hans biskopsvigning.

besök. En delegation ledd av biskopen i Helsingfors Teemu Laajasalo mötte påven Franciskus vid en privat mottagning i Vatikanen. 17.1.2020 kl. 14:00
På världens näst största flyktingbosättning i Uganda bygger Kyrkans Utlandshjälp skolor och vidareutbildar lärare. Skola och undervisning betraktas som livräddande i krissituationer.

biståndsarbete. ”Mitt barn är värdefullt precis sådant som det är.” Skolan förändrar både föräldrarnas och samhällets inställning till personer med funktionsnedsättning. 16.1.2020 kl. 00:00
Emma Audas disputerar idag med en avhandling om kyrkans äktenskapssyn.

doktorsavhandling. Positionerna är låsta, vi måste börja tala om äktenskapet på ett nytt sätt, säger Emma Audas, som idag disputerar med en avhandling om kyrkans äktenskapssyn. 16.1.2020 kl. 10:51
Att lyssna på samma låt som någon annan kan skapa en känsla av gemenskap – likaså att dela en konsertupplevelse med främlingar.

gemenskap. Våra gemenskaper ser kanske inte längre ut som de gjorde förr, men fortfarande handlar de om att vi ser varandra och delar samma upplevelser. 16.1.2020 kl. 00:01
Röstberättigade i valet den 11 februari är prästerna samt församlingarnas förtroendevalda.

val. Kandidatgalleriet för kyrkomötes- och stiftsfullmäktigevalen har nu öppnat på nätet. 15.1.2020 kl. 08:33
Sedan Bo-Göran Åstrand installerades som biskop i Borgå stift i september har han hunnit resa runt i olika delar av stiftet. Söndagen den 26 januari kommer han att besöka Matteus församling.

Helsingfors. Utmaningarna för församlingarna i Helsingfors är större än på annat håll. Traditionen av kyrklighet är svagare – men de unga utforskar tron fördomslöst. 16.1.2020 kl. 00:01
Slutet nått