God gemenskap är en av de saker som ger konfirmandarbetet högt betyg.
God gemenskap är en av de saker som ger konfirmandarbetet högt betyg.

Unga ger konfirmandarbetet berömligt vitsord

konfirmandarbete.

Årets konfirmandarbete får 9- i betyg. Trygghet, trivsel och god gemenskap är det konfirmander och hjälpledare är mest nöjda med.

11.9.2019 kl. 12:03

De unga som deltagit i konfirmandarbetet år 2019 ger verksamheten skolvitsordet 9-.
Resultatet grundar sig på den nationella självutvärderingsblankett som konfirmander och hjälpledare fyller i. Nästan 15 000 unga svarade i år på enkäten.

Endast tio procent av konfirmanderna och fem procent av hjälpledarna ger konfirmandarbetet lägre än en åtta i betyg.

Svaren visar att unga är mest nöjda med tryggheten, trivseln och den goda gemenskapen.
Över 90 procent av de som svarat upplever att de fått vara sig själva i skriftskolan och att där är tryggt att vara.

Enligt Kyrkostyrelsens sakkunniga Jari Pulkkinen är det ett långsiktigt arbete som bär frukt.

– Allt det arbete som gjorts för konfirmandarbetet syns i ungdomarnas svar. Skriftskolan har också stor betydelse för ungas vänskapsrelationer. Som bäst kan den stärka och skapa nya vänskapsband, säger Pulkkinen.

– Även om många unga lider av ensamhet och olika former av psykisk ohälsa, kan konfirmandarbetet mitt i allt det här vara ett positivt stöd för ungas psykiska välmående.

Kristen tro har betydelse för fyra av tio

Enkätsvaren visar också andelen av konfirmander som höll med om olika påståenden om kristen tro.

Drygt hälften av konfirmanderna svarade att konfirmandarbetet behandlat frågor som var viktiga i deras eget liv.

Ändå var det bara en dryg tredjedel av konfirmanderna och hälften av hjälpledarna som höll med om påståendet "Jag tror att Gud finns".

Kring 40 procent av konfirmanderna höll i någon grad med om påståendena att kristen tro har betydelse i deras liv och att deras tro på Gud stärkts under konfirmandtiden. 57 procent svarade att de vill tillhöra kyrkan och 45 procent att deras kontakt till församlingen stärkts under konfirmandtiden.

Emelie Wikblad
När Itohan fick glädjebeskedet firade hon tillsammans med vänner från Nigeria.

uppehållstillstånd. I början av år 2019 kom den förkrossande nyheten att Itohan Okundaye, ett människohandelsoffer med en son född i Finland, utvisas efter fem år i landet. Men i dag kom ett nytt och gladare besked – hon har fått uppehållstillstånd. 17.9.2019 kl. 22:18
Bilden från Bo-Göran Åstrands avskedspredikan i Jakobstad, där han verkat som kyrkoherde.

biskopsvigning. Bo-Göran Åstrand vigs till biskopsämbetet i en festmässa i Borgå domkyrka på söndag 29 september. Ärkebiskop Tapio Luoma förrättar vigningen. 17.9.2019 kl. 11:11

Bo-Göran Åstrand. Det krävs en hel församling för att fostra en präst. Med de orden avslutade stiftets nye biskop Bo-Göran Åstrand sin avskedspredikan i Jakobstads kyrka på söndagen. 17.9.2019 kl. 09:51

kyrkhelg. Att skinkfrestelsen tog slut under lördagens lunch tyder på att årets Kyrkhelg i Karleby lockade mera människor än var arrangörerna räknat med. 17.9.2019 kl. 09:42
Furahakören samlas med jämna mellanrum till övningsveckoslut – den här gången i Lappvik.

Jubileum. I Furahakören bygger man relationer till varandra och till Gud. 6.9.2019 kl. 12:14
Den dagen då intervjun gjordes cyklade Magnus Riska från hemmet i Helsingfors till jobbet i Borgå.

triathlon. Magnus Riska drömmer om att en dag få delta i det ultimata triathlonloppet, Ironman på Hawaii. – Varför gör jag det här? Den frågan kommer vid åttonde, nionde timmen. 5.9.2019 kl. 18:00
Teologiskt står Björn Vikström och Bo-Göran Åstrand varandra nära, säger de präster KP talat med.

biskop. Kyrkfolket hyllar Björn Vikström, men är också nyfikna på vilken väg den nya biskopen Bo-Göran Åstrand kommer att staka ut. – Han måste bevisa var han står. 5.9.2019 kl. 13:27
Med tanke på att så många studenter saknar en gedigen församlingsbakgrund tycker Hagman att kyrkan borde ta ett större ansvar för prästernas utbildning

präst. Det är inte så lätt att peka ut vad som är avgörande för att en person väljer prästyrket, säger Patrik Hagman, lärare i praktisk teologi vid Åbo Akademi. 4.9.2019 kl. 19:27
Andreas Andersson vill hjälpa människor att se det hoppfulla.

studentarbete. Studentprästens jobb är att prata med människor i högskolmiljö – kanske om tro, men allra mest om livet. 5.9.2019 kl. 00:01
- Men jag kan skriva ganska bra.  Det tar lång tid, eller längre än förr, säger Christa Mickelsson.

Kyrkpressen. För nästan exakt två år sedan fick Kyrkpressens redaktör Christa Mickelsson en hjärnblödning och förlorade sitt språk. Idag är hon tillbaka på redaktionen igen. 4.9.2019 kl. 09:45
Slutet nått