God gemenskap är en av de saker som ger konfirmandarbetet högt betyg.
God gemenskap är en av de saker som ger konfirmandarbetet högt betyg.

Unga ger konfirmandarbetet berömligt vitsord

konfirmandarbete.

Årets konfirmandarbete får 9- i betyg. Trygghet, trivsel och god gemenskap är det konfirmander och hjälpledare är mest nöjda med.

11.9.2019 kl. 12:03

De unga som deltagit i konfirmandarbetet år 2019 ger verksamheten skolvitsordet 9-.
Resultatet grundar sig på den nationella självutvärderingsblankett som konfirmander och hjälpledare fyller i. Nästan 15 000 unga svarade i år på enkäten.

Endast tio procent av konfirmanderna och fem procent av hjälpledarna ger konfirmandarbetet lägre än en åtta i betyg.

Svaren visar att unga är mest nöjda med tryggheten, trivseln och den goda gemenskapen.
Över 90 procent av de som svarat upplever att de fått vara sig själva i skriftskolan och att där är tryggt att vara.

Enligt Kyrkostyrelsens sakkunniga Jari Pulkkinen är det ett långsiktigt arbete som bär frukt.

– Allt det arbete som gjorts för konfirmandarbetet syns i ungdomarnas svar. Skriftskolan har också stor betydelse för ungas vänskapsrelationer. Som bäst kan den stärka och skapa nya vänskapsband, säger Pulkkinen.

– Även om många unga lider av ensamhet och olika former av psykisk ohälsa, kan konfirmandarbetet mitt i allt det här vara ett positivt stöd för ungas psykiska välmående.

Kristen tro har betydelse för fyra av tio

Enkätsvaren visar också andelen av konfirmander som höll med om olika påståenden om kristen tro.

Drygt hälften av konfirmanderna svarade att konfirmandarbetet behandlat frågor som var viktiga i deras eget liv.

Ändå var det bara en dryg tredjedel av konfirmanderna och hälften av hjälpledarna som höll med om påståendet "Jag tror att Gud finns".

Kring 40 procent av konfirmanderna höll i någon grad med om påståendena att kristen tro har betydelse i deras liv och att deras tro på Gud stärkts under konfirmandtiden. 57 procent svarade att de vill tillhöra kyrkan och 45 procent att deras kontakt till församlingen stärkts under konfirmandtiden.

Emelie Wikblad

Migrationsverket. Efter Europeiska människorättsdomstolens avgörande meddelar nu Migrationsverket att man kommer gå igenom femhundra negativa asylbeslut. 22.11.2019 kl. 13:57
Niklas Wallis förordnas till tf. kaplan, Timo Saitajoki till kaplan och Anders Store till kyrkoherde i nya Kronoby församling.

nytt från domkapitlet. Domkapitlet i Borgå stift hade möte på torsdagen och i vanlig ordning var det en diger föredragningslista man behandlade. 22.11.2019 kl. 13:28
Frågan om vigsel av samkönade par är en fråga som nästa kyrkomöte tar ställning till, konstaterar Lucas Snellman.

val. Kandidatuppställningen inför valet av kyrkomötesombud bjuder på överraskningar och glädjeämnen. Det blir ett spännande val, tror Lucas Snellman. 22.11.2019 kl. 12:28

Anne Hätönen är kantor i Johannes församling. Hennes favoritplats är den nygamla fåtöljen hemma.

psalmsång. "Psalmsång är också något som vi skapar tillsammans, det är ingenting som jag kan uppnå ensam." 22.11.2019 kl. 11:53
Sjur Isaksen besökte Helsingfors och talade till församlingsmedarbetare om att möta föräldrarna som vänder sig till församlingen för att ordna dop.

dop. Ett enda möte kan avgöra om en människa vill ha med kyrkan att göra. Sjur Isaksen tror att dopsamtalet har stor potential. 22.11.2019 kl. 09:12
Merita Huokuna berättar för de andra i gruppen att hon kanske vill jobba som sjukhuspräst.

språk. Teologistuderande vi Helsingfors universitet fick besök av prästen och språkambassadören Tuomas Metsäranta som berättade hur svenskan öppnat dörrar för honom. 21.11.2019 kl. 09:48
Stiftsfullmäktige består av sju präster och fjorton lekmän.

val. Både på listan "Tillsammans" och "En kyrka för alla" vill kandidaterna till stiftsfullmäktige arbeta för att alla par ska ha möjlighet till kyrklig vigsel. 18.11.2019 kl. 10:49
Listan "För Kristi kyrka" ställer upp kandidater både i kyrkomötesvalet och stiftsfullmäktigevalet.

val. Listan ”För Kristi kyrka” har nu en programförklaring – och 18 kandidater för stiftsfullmäktige. 14.11.2019 kl. 13:40

film. Filmaffischen visar en pojke i dunklet framför en kyrkas fönster där ljuset skiner genom de praktfulla glasmålningarna. Så är också I Guds namn en film om den lilla människan som farit illa i den ståtliga institutionen – och som trettio år senare kämpar för upprättelse och för att rättvisa ska skipas. 14.11.2019 kl. 11:02
Albert Häggblom, Harry Sanfrid Backström, Ingemar Klemets och Max-Olav Lassila ställer upp i valet av prästombud i kyrkomötet.

val. Listan ”På biblisk grund” och listan ”Jesus i centrum” är nu klara inför valet av kyrkomötesombud och valet av ombud för stiftsfullmäktige. 13.11.2019 kl. 15:06
Slutet nått