Elefteria Apostolidou vill att ungdomarna ska få både gemenskap och upplevelser under undervisningsveckan.
Elefteria Apostolidou vill att ungdomarna ska få både gemenskap och upplevelser under undervisningsveckan.

Nu vågar vi le igen!

Borgå.

Inte ens coronaviruset kan hindra ungdomar från att bli konfirmander. I Borgå kombinerar man en undervisningsvecka med kortare läger.

17.6.2020 kl. 14:47

Det är viktigt att skriftskolan ändå blir av, att inte allt inhiberas, säger församlingspastor Elefteria Apostolidou.

Under juni och juli samlas konfirmandgrupperna i Borgå för att få både närundervisning och uppgifter som görs på distans. Det är en intensiv vecka.

– Kyrkolagen förutsätter att de lär sig vissa saker, och vi måste se till att de får den här kunskapen. Men vi försöker få distansdagarna att också vara upplevelsebaserade, bland annat tack vare videor. Vi kan inte bara kasta kunskaper på dem, utan i stället uppmuntra dem till att söka kunskap och grubbla tillsammans.

Församlingsanställda gjorde en gallup bland konfirmander och hjälpledare på Instagram, om vilket upplägg de skulle gilla under distansundervisningsdagarna.

– Där fick vi ganska bra svar som visade vad de skulle vilja ha.

Borgå kommer att ha cirka 170 konfirmander i år, och fem olika grupper ska få sin undervisning på sommaren. Under undervisningsveckan samlas en del i domprostgården och en del i församlingshemmet.

– Ungdomarna samarbetar så bra och uppför sig jättefint. De tar det lugnt och har inte heller ifrågasatt avstånden vi måste ha på grund av coronan. De är jättefina konfirmander, säger Apostolidou.

På grund av coronaviruset finns flaskor med handdesinficeringsmedel utplacerade både här och där, inte fler än två ungdomar delar samma bord i matsalen och i lekar försöker man undvika närkontakt.

– Det är annorlunda, men det blir säkert bra. När man har erfarenhet och vet hur det kunde vara är det lätt att jämföra och fastna i det, men vi borde inte göra det för då går lätt något värdefullt förlorat.

Apostolidou har tidigare jobbat på finska. Det här är första skriftskolan hon håller i domkyrkoförsamlingen, och hennes första sommar som präst.

– Det känns spännande. Det här är verkligen något vi alla gör för allra första gången. Vi är i samma båt, och det är ganska tröstande. Vi får tillsammans upptäcka hur det blir och alla känslor är tillåtna.

Kortare läger i sommar

I månadsskiftet juli och augusti ordnas fem kortare konfirmandläger med tre nätter borta, på Emsalö och Pellinge. I relation till undervisningsveckan, som innebär många avbrott och endast en gemensam måltid om dagen, har läger sina föredelar.

– På läger delar man liv. Det är en bubbla där man kan fokusera på stunden. Det är gemenskap och att lära känna varandra. Jesus har lovat att vara med på ett särskilt sätt där två eller tre är samlade, den upplevelsen blir starkare under ett läger, säger Apostolidou.

Planeringsmötena inför skriftskolan har varit många och långa.

– Men nu är vi så här långt och nu vågar vi le!

Ulrika Hansson

Mari Valjakka har återvänt till hemtrakterna i Ivalo.

samiska. Mari Valjakka gläds över att som samepräst kunna bidra till att de samiska språken går vidare till en ny generation – något som inte var självklart när hon själv växte upp. 21.9.2020 kl. 13:16
Biskop Bo-Göran Åstrand och Johan Bärlund, professor i nordisk rätt, kommenterar HFD:s beslut för Kyrkpressen.

äktenskapssyn. I dag kom beslutet från Högsta förvaltningsdomstolen – Uleåborgs domkapitel hade rätt att utfärda en varning till präst som vigt ett samkönat par. Rättsväsendet griper inte in för att hjälpa kyrkan fatta beslut om äktenskapssynen – men kyrkan måste enligt biskop Bo-Göran Åstrand bestämma sig snart. 18.9.2020 kl. 16:15

Borgå stift. Se alla nyheter från domkapitlet i Borgå inne i artikeln. 18.9.2020 kl. 12:25
I skogen hittar Nina Lindfors tröst och frid.

diakoni. I många år kunde Nina Lindfors andas ut bara om veckosluten – då kom ingen post, och hon slapp högarna av obetalda räkningar och indrivningsbrev. Utan stöd från församlingens diakoniarbetare Taina Sandberg hade hon inte orkat. De brukar mötas på Ninas favoritplats: i skogen. 17.9.2020 kl. 15:20
Finland har handlat proaktivt, och det är bra, säger Peter Strang, professor i palliativ medicin vid Karolinska institutet.

coronaepidemin. Peter Strangs forskning visar att covid-19-döden var svårast för de unga och starka. Han ger Finland goda poäng för proaktivt handlande då coronaepidemin bröt ut. 16.9.2020 kl. 15:45
Ulrika Hansson är redaktör på Kyrkpressen. Jaktlaget är hennes första bok.

romandebut. En måsinvasion, civil olydnad och lojalitet. Förankrad i hembygdens landskap ställer Ulrika Hanssons debutroman frågan: Vad får man vara tacksam för? 16.9.2020 kl. 18:30
Katarina Gäddnäs har varit präst i två år. 
– Men jag började läsa teologi genast efter gymnasiet med inriktning på att bli sjukhuspräst.

döden. Förr höll man nästan alltid en visning av en död anhörig före begravningen. 15.9.2020 kl. 20:12
Helene Liljeström tycker att citatet vid domkyrkan
är väldigt väl valt. På svenska lyder motsvarande bibelställe: ”Jag skall ge er en framtid och ett hopp.”

hopp. Det är okej att vi oroar oss, men Gud har lovat oss ett hopp och en framtid. De orden tröstar Helene Liljeström som tar över som kyrkoherde i Matteus församling en höst när det är svårt att planera för framtiden. 16.9.2020 kl. 00:01
Johan Westerlund är kyrkoherde i Johannes församling. Hans favoritplats i stan: olika kaféer runt järnvägsstationen.

Kyrkflytt. "Om vi inte kan fira gudstjänst, lovsjunga, lyssna och be, så upphör vi att existera som församling." 16.9.2020 kl. 00:01

mathjälp. Helsingfors-hjälpen avslutades för att behoven inte längre ser likadana ut som i våras. Men församlingarna erbjuder fortfarande mathjälp och samtalsstöd, och dörrarna till de gemensamma måltiderna har öppnats på nytt. 16.9.2020 kl. 00:01
Slutet nått