Teologiskt står Björn Vikström och Bo-Göran Åstrand varandra nära, säger de präster KP talat med.
Teologiskt står Björn Vikström och Bo-Göran Åstrand varandra nära, säger de präster KP talat med.

"Det är kanske en herde stiftet behöver nu"

biskop.

Kyrkfolket hyllar Björn Vikström, men är också nyfikna på vilken väg den nya biskopen Bo-Göran Åstrand kommer att staka ut. – Han måste bevisa var han står.

5.9.2019 kl. 13:27

Björn Vikström har inget maktbehov, inget behov av att någon ska bära hans väskor. Han har monterat ner gamla strukturer som stått mellan människor och biskopsämbetet. En del av den nedmonteringen kan vara bestående, en del har att göra med Björns personlighet. Han kommer att bli ihågkommen för sin äkthet, tror Johan Westerlund, kyrkoherde i Johannes församling i Helsingfors.
Bo-Göran Åstrand har en liknande framtoning som Björn Vikström, men i jämförelse med Björn kommer han in i biskopsämbetet med ett större kyrkoherdekunnande och starkare Österbotten-förankring, säger Johan Westerlund.

Stefan Forsén, direktör vid Helsingfors kyrkliga samfällighet, säger att Björn Vikström gjort ett jättejobb och att det för Bo-Göran Åstrand bara är att fortsätta på den väg Vikström stakat ut – och att han har stor tilltro till att Åstrand kommer att klara det.
– Det har varit lätt att tycka om Björn och ta honom till sitt hjärta. På gott och ont har Björn fått leva med tanken ”nimi takaa laadun” – alltså att människor förutsatt vissa saker för att han är John Vikströms son och Erik Vikströms brorson. Bo-Göran Åstrand vet folk inte lika mycket om. Han måste bevisa var han står, teologiskt, säger Stefan Forsén.

Helene Liljeström, kyrkoherde i Sibbo, säger att Björn Vikström varit en lysande och mycket äkta biskop.
– Han har verkligen fått andra att känna att de är värda att lyssnas på, säger Liljeström.
Hon tycker att Björn Vikström fört både kyrkan och stiftet in i en ny tid. Han har stått för ett generationsskifte.
– Jag har haft lätt att älska och vara stolt över min kyrka under den tid Björn varit ansiktet utåt. Jag kommer att sakna honom väldigt mycket. Teologiskt står Björn Vikström och Bo-Göran Åstrand nära varandra. I den meningen är det lätt för Bo-Göran att ta över. Varje biskop präglar sitt sätt att fungera som biskop med sin personlighet, säger Helene Liljeström.

Biskop emeritus Erik Vikström konstaterar att det känns helt rätt att en lång Vikströmsk era nu tar slut i biskopsgården.
– Varje biskop kommer in i rollen med sin egen person och kompetens, och det ska bli spännande att se vad Bo-Göran Åstrand hämtar in.
Erik Vikström brukar säga att biskopsämbetet har två poler: ledare och herde. En ledare har ofta en speciell agenda, medan att vara herde är ett sätt att leva med människor.
– När jag själv var biskop märkte jag att ledarskap inte var min starkaste sida, men jag satsade mycket på att vara herde. Nu tror jag att det kanske är en herde som stiftet på ett särskilt sätt behöver, säger Erik Vikström.

Stefan Forsén, Helene Liljeström, Erik Vikström och Johan Westerlund väntar med intresse på vilken väg Bo-Göran Åstrand ska ta när han axlar biskopsrollen.
Stefan Forsén, Helene Liljeström, Erik Vikström och Johan Westerlund väntar med intresse på vilken väg Bo-Göran Åstrand ska ta när han axlar biskopsrollen.
Sofia Torvalds
Klaus Härö säger att han i verkligheten var mer stridslysten än filmens Stefan.

film. Klaus Härös nya film är en berättelse om tiden strax efter hans mammas död. Livet efter döden är en film där han vill se på huvudpersonerna med värme. 28.2.2020 kl. 10:24
Helen och David Weston

kärlek. Hon var en ung nunnenovis. Han var en abbot, ledare för munkarna i ett kloster. De möttes inom ramen för ett osannolikt projekt och påbörjade en 
lika osannolik resa. De förälskade sig i varandra, lämnade sina kloster och gifte sig fyra år senare. 27.2.2020 kl. 12:27
Gå till en gudstjänst eller andlig samling som du vanligtvis aldrig skulle besöka. Fråga dig: Vad får jag här? Tillåt dig själv att inte värdera eller ifrågasätta.

fasta. Vill ha ha mindre fokus på dina och andras brister? Redaktionen presenterar här tips som du kan låta dig inspireras av. 25.2.2020 kl. 09:40
I mars ordnas klädbytardagar både i Helsingfors och Ekenäs.

ekofasta. Våra kläder belastar miljön – ju fler plagg vi konsumerar, desto större belastning. En klädbytardag är ett hållbart sätt att förnya garderoben. 26.2.2020 kl. 00:01
Ulrika Mylius intervjuar Ditte Sandholm på scenen medan Christel Runne och Cecilia Stude förbereder sina frågor.

Tankar. Vad är en thinkshow? Jo, ett talkshow-inspirerat format som ska väcka tankar. Möt en grupp ungdomar som lyfte upp psykisk ohälsa i form av en thinkshow. 26.2.2020 kl. 00:01

KÖR. I Terjärv finns en gammal, stark körtradition. Kyrkokören är en av de körer där traditionen lever. Kören är sannolikt en av de största i stiftet i förhållande till befolkningsunderlaget, cirka 1 800 församlingsmedlemmar i Terjärv. 28.2.2020 kl. 14:15

val. Ett mänskligt misstag hade lett till ett systematiskt fel i uträkningen av resultatet i valet av lekmän till stiftsfullmäktige. Det här uppdagades på måndagen när valnämnden i Borgå stift skulle faställa valresultatet. Tre av de invalda byttes ut. 17.2.2020 kl. 19:10
Peter Lindbäck är Ålands representant i kyrkomötet.

kyrkomötesval. Det blir landshövdingen Peter Lindbäck som blir Ålands representant i kyrkomötet under åren 2020–2024. Det stod klart sedan de åländska rösterna räknats på måndagen. 17.2.2020 kl. 17:22

enkät. En källa till idéer, stöd och sakkunnig hjälp, tycker någon. Trögt och fjärmat från församlingarnas vardag, säger en annan. I Kyrkpressens enkät till kyrkoherdarna får en del av de funktioner Kyrkostyrelsen fyller gentemot församlingarna positiv respons medan andra möter skarp kritik. 17.2.2020 kl. 14:55
Församlingshemmet i Houtskär fungerar som tillfällig skola.

samarbete. Skola, dagis och församlingshem i samma byggnad? Det kan bli verklighet i Houtskär. 14.2.2020 kl. 15:46
Slutet nått