Biskop Björn Vikström fick porträtt och bok

Stavnedläggning.

Biskop Björn Vikström avtackades med porträtt och bok i domkapitlet i Borgå idag. – Jag känner befrielse, men också vemod, säger han.

25.8.2019 kl. 11:26

– Målet med porträttet är att det ska lyfta fram den avporträtterades position och personlighet. Jag ville förmedla en bild av en person som är avslappnad och människonära, sa konstnären Ninni Heldt då biskop Björn Vikströms porträtt avtäcktes i domkapitlet i dag.

Biskop Björn Vikström är den första biskopen i Borgå stift som väljer att inte avbildas i prästens festdräkt, alltså kaftan, utan i stället i mörk kostym och biskopsskjorta. Samma kläder bar han också när porträttet avtäcktes.

– Det är ni som gjort mig till till det jag varit, sa Vikström själv.

Han hade precis hört flera tal där olika personer innerligt tackade honom för hans ödmjuka, icke-hierarkiska inställning och villighet att hjälpa till med vad som helst som behövs.

Domprosten Mats Lindgård nämnde i sitt tal att han till en början trodde att han fick specialbehandling eftersom biskopen alltid besvarade hans e-post och samtal utan dröjsmål – bara för att småningom upptäcka att biskopen behandlade alla på samma sätt.

– Det är verkligen ”till hög, till låg, till rik, till arm”. Du har gett låg prioritet åt sådant som betonar kyrkan som maktfaktor, som betonar hierarkier och rangordning mellan människor, säger Lindgård.

Kalle Sällström, verksamhetsledare för Församlingsförbundet, berättade om en uppvaktning då han inte lyckades få barnvakt för sin ettåriga dotter. Vem var det som ställde upp som barnvakt så att Sällström skulle få dricka kaffe? Biskopen förstås.

– I porträttet ser jag framför allt en biskop jag kommer att sakna. Men tack och lov finns ju porträttet! Jag kan komma hit till domkapitlet och titta på honom, sa Sällström och rev ner en rungande skrattsalva från de inbjudna gäster som var på plats.

I samband med porträttavteckningen överräckte Heidi Juslin-Sandin, ordförande för Stiftsfullmäkige i Borgå stift, festskriften ”Lyssna, leva, förstå” (Fontana Media) till biskop Björn Vikström. Boken består av texter som särskilt vill lyfta fram biskop Björn Vikströms strävan efter dialog och möten ansikte mot ansikte.

– Boken innehåller många personliga texter, vilket är ganska ovanligt när det handlar om en festskrift av det här slaget. Det tycker jag är extra roligt, säger Linus Stråhlman, notarie vid domkapitlet och medlem i bokens redaktionskommitté.

– Själv tyckte jag jättemycket om ärkebiskop emeritus Kari Mäkinens text. Den är till ytan enkel men innehåller mycket och är alltid aktuell, säger Stråhlman.

Han tillägger att redaktionskommitténs mål var att boken inte skulle bli tungläst utan innehålla texter av väldigt varierande slag. Böner, dikter och en bildkrönika är viktiga bidrag i boken.

Boken var en hemlighet för biskopen och den hade faktiskt hållits hemlig.

– Jag kan ärligt säga att den kom som en stor överraskning! sa biskop Björn Vikström när han fick den i sin hand.

När han tackade för sina biskopsår sa han att att han tror att det varit enklare för honom att vara tillgänglig och närvarande för att han från första början meddelade att hans biskopsperiod knappast skulle bli mycket längre än tio år.

– Idag känner jag en stor befrielse men också ett stort vemod.

Ninni Heldt målade biskopens porträtt. Här bredvid biskopens hustru Maria Björkgren-Vikström samt Agricola svenska församlings kyrkoherde Stina Lindgård.
Ninni Heldt målade biskopens porträtt. Här bredvid biskopens hustru Maria Björkgren-Vikström samt Agricola svenska församlings kyrkoherde Stina Lindgård.
Domprosten Mats Lindgård.
Domprosten Mats Lindgård.
Inbjudna gäster i domkapitelssalen.
Inbjudna gäster i domkapitelssalen.
Församlingsförbundets verksamhetsledare Kalle Sällström tackade Björn Vikström för hans biskopstid.
Församlingsförbundets verksamhetsledare Kalle Sällström tackade Björn Vikström för hans biskopstid.
Pia Bengts och John Emanuelsson spelade.
Pia Bengts och John Emanuelsson spelade.
Ninni Heldt har jobbat med biskopens porträtt i ett halvt år.
Ninni Heldt har jobbat med biskopens porträtt i ett halvt år.
Heidi Juslin-Sandin och Linus Stråhlman överräckte festskriften.
Heidi Juslin-Sandin och Linus Stråhlman överräckte festskriften.
Sofia Torvalds

Migrationsverket. Efter Europeiska människorättsdomstolens avgörande meddelar nu Migrationsverket att man kommer gå igenom femhundra negativa asylbeslut. 22.11.2019 kl. 13:57
Niklas Wallis förordnas till tf. kaplan, Timo Saitajoki till kaplan och Anders Store till kyrkoherde i nya Kronoby församling.

nytt från domkapitlet. Domkapitlet i Borgå stift hade möte på torsdagen och i vanlig ordning var det en diger föredragningslista man behandlade. 22.11.2019 kl. 13:28
Frågan om vigsel av samkönade par är en fråga som nästa kyrkomöte tar ställning till, konstaterar Lucas Snellman.

val. Kandidatuppställningen inför valet av kyrkomötesombud bjuder på överraskningar och glädjeämnen. Det blir ett spännande val, tror Lucas Snellman. 22.11.2019 kl. 12:28

Anne Hätönen är kantor i Johannes församling. Hennes favoritplats är den nygamla fåtöljen hemma.

psalmsång. "Psalmsång är också något som vi skapar tillsammans, det är ingenting som jag kan uppnå ensam." 22.11.2019 kl. 11:53
Sjur Isaksen besökte Helsingfors och talade till församlingsmedarbetare om att möta föräldrarna som vänder sig till församlingen för att ordna dop.

dop. Ett enda möte kan avgöra om en människa vill ha med kyrkan att göra. Sjur Isaksen tror att dopsamtalet har stor potential. 22.11.2019 kl. 09:12
Merita Huokuna berättar för de andra i gruppen att hon kanske vill jobba som sjukhuspräst.

språk. Teologistuderande vi Helsingfors universitet fick besök av prästen och språkambassadören Tuomas Metsäranta som berättade hur svenskan öppnat dörrar för honom. 21.11.2019 kl. 09:48
Stiftsfullmäktige består av sju präster och fjorton lekmän.

val. Både på listan "Tillsammans" och "En kyrka för alla" vill kandidaterna till stiftsfullmäktige arbeta för att alla par ska ha möjlighet till kyrklig vigsel. 18.11.2019 kl. 10:49
Listan "För Kristi kyrka" ställer upp kandidater både i kyrkomötesvalet och stiftsfullmäktigevalet.

val. Listan ”För Kristi kyrka” har nu en programförklaring – och 18 kandidater för stiftsfullmäktige. 14.11.2019 kl. 13:40

film. Filmaffischen visar en pojke i dunklet framför en kyrkas fönster där ljuset skiner genom de praktfulla glasmålningarna. Så är också I Guds namn en film om den lilla människan som farit illa i den ståtliga institutionen – och som trettio år senare kämpar för upprättelse och för att rättvisa ska skipas. 14.11.2019 kl. 11:02
Albert Häggblom, Harry Sanfrid Backström, Ingemar Klemets och Max-Olav Lassila ställer upp i valet av prästombud i kyrkomötet.

val. Listan ”På biblisk grund” och listan ”Jesus i centrum” är nu klara inför valet av kyrkomötesombud och valet av ombud för stiftsfullmäktige. 13.11.2019 kl. 15:06
Slutet nått