Hösten kommer med nystart i församlingarna

Grupper.

Känner du att du vill pröva något nytt eller hitta en gemenskap i höst? Vill du kanske sjunga i kör, diskutera livsfrågor eller gå på babyrytmik? Församlingarna erbjuder en mängd olika grupper för olika åldrar. Hitta din grupp i mångfalden!

22.8.2019 kl. 11:00

MUSIK

Mer information om församlingarnas körer hittar du här.

Barnkörer
+ Petrus barnkör: Onsdagar kl. 15–16 i Petruskyrkan, Skogsbäcksvägen 15 i Månsas. Första övning 11.9. Körledare: Peter Hilli.
& S:t Jacobs barnkör: Tisdagar kl 15–15.45 i S:t Jacobs kyrkas församlingssal, Kvarnbergsbrinken 1 på Drumsö. Barnkören leds av Eva Henricson. Första övning 3.9 kl. 15–16.
# Matteus barnkör: övar i skolorna på Matteus församlings område i Östra Helsingfors.
# Matteus församlings popkör: för barn i årskurserna 4–7 fortsätter under höstterminen.

Kyrkokörer
& S:t Jacobskören: Tisdagar kl. 18.30–20.30 i S:t Jacobs kyrkas församlingssal, Kvarnbergsbrinken 1 på Drumsö. Kören leds av Eva Henricson. Första övningen är 10.9 kl. 18.30.
# Matteus kyrkokör: Tisdagar kl 18.30–20.30 i Matteuskyrkan.
& aTSo är en blandkör på svenska i Helsingfors: Onsdagar kl. 18–20 på Högbergsgatan 10. Dirigent: Nils Lundberg. aTSo-kören tar gärna emot nya glada sångare från och med onsdagen den 4.9.

Körer med låg tröskel
# VårTon: Onsdagar kl. 15.45-16.30 i Matteuskyrkan.
& Roströsten: Torsdagar kl. 18.30–20.30 i Högbergsgården, Högbergsgatan 10 D, andra våningen. Roströsten leds av Eva Henricson. Första övningen är 5.9 kl. 18.30–20.30.
& Passionärerna, Johannes församlings seniorkör: Torsdagar kl. 10.30–12 i Folkhälsans Seniorhus, Mannerheimvägen 97. Första övningen är 12.9 kl. 10.30–12.

Ensembler
+ Petrus vokalensemble: Varannan onsdag kl. 18.30 i Petruskyrkan, Skogsbäcksvägen 15 i Månsas. Första övningen är 11.9. Körledare: Peter Hilli
& Tomas vokalensemble: Första övningen är torsdag 5.9 kl. 19–20.45. Ledare är Dag-Ulrik Almqvist.

Lovsång
+ Lovsångsgruppen: Varannan tisdag (jämna veckor) kl.18–19 i Munkshöjdens kyrka, Tegelstigen 6. Första kvällen är 17.9.

Allsång
+ Varannan onsdag kl. 12.30 i Petruskyrkan, Skogsbäcksvägen 15 i Månsas. Första gången 18.9.


BARN OCH FAMILJER

Mer information om verksamhet för barn och familjer hittar du här.

& Musiklek i Hörnan: Måndagar 16.15–16.45 och fredagar kl. 10 Högbergsgatan 10. Ingen anmälan.
& Babyrytmik i Hörnan: Tisdagar kl. 10–12. Ingen anmälan.
& Musiklek i S:t Jacobs kyrka: Torsdagar kl. 10, Kvarnbergsbrinken 1.
& Musiklek i Bokvillan: Tisdagar kl. 13.30, Tavastvägen 125.
+ Musiklek i Hagasalen (torsdagar) och Malms kyrka (tisdagar): kl. 10. Anmälan till Petrus kansli.
# Knatte- och babyrytmik Klapp & Klang: (för 1–4 -åringar): tisdagar kl. 10 i Matteuskyrkan.
# Knatte- och babyrytmik Gung & Sjung: (för 0–1 -åringar): tisdagar kl 11 i Matteuskyrkan.
& Kantelekurs: startar den 2.9 i Hörnan, Högbergsgatan 10.
# Sportklubben (åk 1–4): Tisdagar kl. 15.15–16.15 i Rastis, Nordsjö.
# Pysselklubben: Ordnas i Degerö lågstadium, Botby grundskola och Östersundom skola.


VUXNA
# Matteus stickklubb: Varannan torsdag kl. 11–13 i Matteuskyrkan.
# Kvinnor mitt i livet: Samlas i Matteuskyrkan ungefär en kväll i månaden för att diskutera, reflektera och umgås tillsammans. Den 30.9 kl. 18 är det öppet tillfälle där Pastor John från Indien (via Open doors) kommer att komma på besök. Höstens övriga datum specificeras efter den öppna träffen.
# Samling för män: I Matteuskyrkan. En grupp för män som tillsammans vill diskutera och reflektera över tro och aktuella ämnen tillsammans med intressanta talare. Första gången är fredag 13.9 kl. 18. Sen fredagarna 18.10, 15.11 och 29.11.
+ Samtalsgrupp för män på Café Torpet: Kaffe och diskussion kring aktuella ämnen med beröring till den kristna tron. En gång i månaden kl. 19: 16.9, 14.10, 11.11, 2.12.

KURSER
+ Alphakurs: Onsdagar kl. 18 i Petruskyrkan, start 25.9.
+ Vägen Vidare sorgekurs: Onsdagar kl. 18. Vägen vidare är för dig som mist någon nyligen eller för länge sedan, start 25.9. Anmälan till Petrus kansli.
& Sorgegrupp: I Folkhälsanhuset, Minnenas rum, Mannerheimvägen 97. Gruppen samlas 12.9, 26.9, 10.10 24.10 och 21.11 kl. 18-20. Anmälningar till Johannes församlings pastorskansli.

GEMENSKAP

Mer information om grupper för daglediga hittar du här.

+ Dagscafé: Tisdagar udda veckor kl. 13 i Petruskyrkan. Andakt, kaffe och litet program. Start 10.9.
& Måndagsträff med lunch i Högbergssalen. Varje måndag kl. 12.15–13.30 från och med 9.9.2019.
& Samtalsgruppen i Majblomman: Måndagar kl. 13. Gruppen träffas 9.9, 14.10, 11.11 och 9.12.
& Kaffe med Johannes församling: Tredje måndagen i månaden kl 13–15 i Folkhälsanhuset/Verkstaden, Mannerheimvägen 97. Barbro Ollberg.
& Öppet hus för ungdomar: Måndagar kl. 14–20 i Tian.
& Samtalsgruppen Bibel, tro och tvivel: Måndagar kl. 18–20 i Hörnan. Gunvor Frände. Vi träffas 16.9, 30.9, 21.10, 11.11 och 2.12.

Mer information hittar du också genom att besöka respektive församlings webbsida eller genom att ringa församlingens kansli.

# Matteus församling
www.helsingforsforsamlingar.fi/matteus
Kansliet: må–ti, to–fr kl.9–14, Åbohusv. 3, tel. 09-2340 7300.

& Johannes församling
www.helsingforsforsamlingar.fi/johannes
Kansliet: må, ti, to kl. 10–14, on kl. 13–17 och fr kl. 9–13. Högbergsgatan 10, tel. 09-2340 7700.

+ Petrus församling
www.petrusforsamling.net
Kansliet: må–ti, to–fre kl. 10–13, ons kl. 13–16, Skogsbäcksvägen 15, tel. 09-2340 7100.

Erika Rönngård

Migrationsverket. Efter Europeiska människorättsdomstolens avgörande meddelar nu Migrationsverket att man kommer gå igenom femhundra negativa asylbeslut. 22.11.2019 kl. 13:57
Niklas Wallis förordnas till tf. kaplan, Timo Saitajoki till kaplan och Anders Store till kyrkoherde i nya Kronoby församling.

nytt från domkapitlet. Domkapitlet i Borgå stift hade möte på torsdagen och i vanlig ordning var det en diger föredragningslista man behandlade. 22.11.2019 kl. 13:28
Frågan om vigsel av samkönade par är en fråga som nästa kyrkomöte tar ställning till, konstaterar Lucas Snellman.

val. Kandidatuppställningen inför valet av kyrkomötesombud bjuder på överraskningar och glädjeämnen. Det blir ett spännande val, tror Lucas Snellman. 22.11.2019 kl. 12:28

Anne Hätönen är kantor i Johannes församling. Hennes favoritplats är den nygamla fåtöljen hemma.

psalmsång. "Psalmsång är också något som vi skapar tillsammans, det är ingenting som jag kan uppnå ensam." 22.11.2019 kl. 11:53
Sjur Isaksen besökte Helsingfors och talade till församlingsmedarbetare om att möta föräldrarna som vänder sig till församlingen för att ordna dop.

dop. Ett enda möte kan avgöra om en människa vill ha med kyrkan att göra. Sjur Isaksen tror att dopsamtalet har stor potential. 22.11.2019 kl. 09:12
Merita Huokuna berättar för de andra i gruppen att hon kanske vill jobba som sjukhuspräst.

språk. Teologistuderande vi Helsingfors universitet fick besök av prästen och språkambassadören Tuomas Metsäranta som berättade hur svenskan öppnat dörrar för honom. 21.11.2019 kl. 09:48
Stiftsfullmäktige består av sju präster och fjorton lekmän.

val. Både på listan "Tillsammans" och "En kyrka för alla" vill kandidaterna till stiftsfullmäktige arbeta för att alla par ska ha möjlighet till kyrklig vigsel. 18.11.2019 kl. 10:49
Listan "För Kristi kyrka" ställer upp kandidater både i kyrkomötesvalet och stiftsfullmäktigevalet.

val. Listan ”För Kristi kyrka” har nu en programförklaring – och 18 kandidater för stiftsfullmäktige. 14.11.2019 kl. 13:40

film. Filmaffischen visar en pojke i dunklet framför en kyrkas fönster där ljuset skiner genom de praktfulla glasmålningarna. Så är också I Guds namn en film om den lilla människan som farit illa i den ståtliga institutionen – och som trettio år senare kämpar för upprättelse och för att rättvisa ska skipas. 14.11.2019 kl. 11:02
Albert Häggblom, Harry Sanfrid Backström, Ingemar Klemets och Max-Olav Lassila ställer upp i valet av prästombud i kyrkomötet.

val. Listan ”På biblisk grund” och listan ”Jesus i centrum” är nu klara inför valet av kyrkomötesombud och valet av ombud för stiftsfullmäktige. 13.11.2019 kl. 15:06
Slutet nått