Hösten kommer med nystart i församlingarna

Grupper.

Känner du att du vill pröva något nytt eller hitta en gemenskap i höst? Vill du kanske sjunga i kör, diskutera livsfrågor eller gå på babyrytmik? Församlingarna erbjuder en mängd olika grupper för olika åldrar. Hitta din grupp i mångfalden!

22.8.2019 kl. 11:00

MUSIK

Mer information om församlingarnas körer hittar du här.

Barnkörer
+ Petrus barnkör: Onsdagar kl. 15–16 i Petruskyrkan, Skogsbäcksvägen 15 i Månsas. Första övning 11.9. Körledare: Peter Hilli.
& S:t Jacobs barnkör: Tisdagar kl 15–15.45 i S:t Jacobs kyrkas församlingssal, Kvarnbergsbrinken 1 på Drumsö. Barnkören leds av Eva Henricson. Första övning 3.9 kl. 15–16.
# Matteus barnkör: övar i skolorna på Matteus församlings område i Östra Helsingfors.
# Matteus församlings popkör: för barn i årskurserna 4–7 fortsätter under höstterminen.

Kyrkokörer
& S:t Jacobskören: Tisdagar kl. 18.30–20.30 i S:t Jacobs kyrkas församlingssal, Kvarnbergsbrinken 1 på Drumsö. Kören leds av Eva Henricson. Första övningen är 10.9 kl. 18.30.
# Matteus kyrkokör: Tisdagar kl 18.30–20.30 i Matteuskyrkan.
& aTSo är en blandkör på svenska i Helsingfors: Onsdagar kl. 18–20 på Högbergsgatan 10. Dirigent: Nils Lundberg. aTSo-kören tar gärna emot nya glada sångare från och med onsdagen den 4.9.

Körer med låg tröskel
# VårTon: Onsdagar kl. 15.45-16.30 i Matteuskyrkan.
& Roströsten: Torsdagar kl. 18.30–20.30 i Högbergsgården, Högbergsgatan 10 D, andra våningen. Roströsten leds av Eva Henricson. Första övningen är 5.9 kl. 18.30–20.30.
& Passionärerna, Johannes församlings seniorkör: Torsdagar kl. 10.30–12 i Folkhälsans Seniorhus, Mannerheimvägen 97. Första övningen är 12.9 kl. 10.30–12.

Ensembler
+ Petrus vokalensemble: Varannan onsdag kl. 18.30 i Petruskyrkan, Skogsbäcksvägen 15 i Månsas. Första övningen är 11.9. Körledare: Peter Hilli
& Tomas vokalensemble: Första övningen är torsdag 5.9 kl. 19–20.45. Ledare är Dag-Ulrik Almqvist.

Lovsång
+ Lovsångsgruppen: Varannan tisdag (jämna veckor) kl.18–19 i Munkshöjdens kyrka, Tegelstigen 6. Första kvällen är 17.9.

Allsång
+ Varannan onsdag kl. 12.30 i Petruskyrkan, Skogsbäcksvägen 15 i Månsas. Första gången 18.9.


BARN OCH FAMILJER

Mer information om verksamhet för barn och familjer hittar du här.

& Musiklek i Hörnan: Måndagar 16.15–16.45 och fredagar kl. 10 Högbergsgatan 10. Ingen anmälan.
& Babyrytmik i Hörnan: Tisdagar kl. 10–12. Ingen anmälan.
& Musiklek i S:t Jacobs kyrka: Torsdagar kl. 10, Kvarnbergsbrinken 1.
& Musiklek i Bokvillan: Tisdagar kl. 13.30, Tavastvägen 125.
+ Musiklek i Hagasalen (torsdagar) och Malms kyrka (tisdagar): kl. 10. Anmälan till Petrus kansli.
# Knatte- och babyrytmik Klapp & Klang: (för 1–4 -åringar): tisdagar kl. 10 i Matteuskyrkan.
# Knatte- och babyrytmik Gung & Sjung: (för 0–1 -åringar): tisdagar kl 11 i Matteuskyrkan.
& Kantelekurs: startar den 2.9 i Hörnan, Högbergsgatan 10.
# Sportklubben (åk 1–4): Tisdagar kl. 15.15–16.15 i Rastis, Nordsjö.
# Pysselklubben: Ordnas i Degerö lågstadium, Botby grundskola och Östersundom skola.


VUXNA
# Matteus stickklubb: Varannan torsdag kl. 11–13 i Matteuskyrkan.
# Kvinnor mitt i livet: Samlas i Matteuskyrkan ungefär en kväll i månaden för att diskutera, reflektera och umgås tillsammans. Den 30.9 kl. 18 är det öppet tillfälle där Pastor John från Indien (via Open doors) kommer att komma på besök. Höstens övriga datum specificeras efter den öppna träffen.
# Samling för män: I Matteuskyrkan. En grupp för män som tillsammans vill diskutera och reflektera över tro och aktuella ämnen tillsammans med intressanta talare. Första gången är fredag 13.9 kl. 18. Sen fredagarna 18.10, 15.11 och 29.11.
+ Samtalsgrupp för män på Café Torpet: Kaffe och diskussion kring aktuella ämnen med beröring till den kristna tron. En gång i månaden kl. 19: 16.9, 14.10, 11.11, 2.12.

KURSER
+ Alphakurs: Onsdagar kl. 18 i Petruskyrkan, start 25.9.
+ Vägen Vidare sorgekurs: Onsdagar kl. 18. Vägen vidare är för dig som mist någon nyligen eller för länge sedan, start 25.9. Anmälan till Petrus kansli.
& Sorgegrupp: I Folkhälsanhuset, Minnenas rum, Mannerheimvägen 97. Gruppen samlas 12.9, 26.9, 10.10 24.10 och 21.11 kl. 18-20. Anmälningar till Johannes församlings pastorskansli.

GEMENSKAP

Mer information om grupper för daglediga hittar du här.

+ Dagscafé: Tisdagar udda veckor kl. 13 i Petruskyrkan. Andakt, kaffe och litet program. Start 10.9.
& Måndagsträff med lunch i Högbergssalen. Varje måndag kl. 12.15–13.30 från och med 9.9.2019.
& Samtalsgruppen i Majblomman: Måndagar kl. 13. Gruppen träffas 9.9, 14.10, 11.11 och 9.12.
& Kaffe med Johannes församling: Tredje måndagen i månaden kl 13–15 i Folkhälsanhuset/Verkstaden, Mannerheimvägen 97. Barbro Ollberg.
& Öppet hus för ungdomar: Måndagar kl. 14–20 i Tian.
& Samtalsgruppen Bibel, tro och tvivel: Måndagar kl. 18–20 i Hörnan. Gunvor Frände. Vi träffas 16.9, 30.9, 21.10, 11.11 och 2.12.

Mer information hittar du också genom att besöka respektive församlings webbsida eller genom att ringa församlingens kansli.

# Matteus församling
www.helsingforsforsamlingar.fi/matteus
Kansliet: må–ti, to–fr kl.9–14, Åbohusv. 3, tel. 09-2340 7300.

& Johannes församling
www.helsingforsforsamlingar.fi/johannes
Kansliet: må, ti, to kl. 10–14, on kl. 13–17 och fr kl. 9–13. Högbergsgatan 10, tel. 09-2340 7700.

+ Petrus församling
www.petrusforsamling.net
Kansliet: må–ti, to–fre kl. 10–13, ons kl. 13–16, Skogsbäcksvägen 15, tel. 09-2340 7100.

Erika Rönngård
När Itohan fick glädjebeskedet firade hon tillsammans med vänner från Nigeria.

uppehållstillstånd. I början av år 2019 kom den förkrossande nyheten att Itohan Okundaye, ett människohandelsoffer med en son född i Finland, utvisas efter fem år i landet. Men i dag kom ett nytt och gladare besked – hon har fått uppehållstillstånd. 17.9.2019 kl. 22:18
Bilden från Bo-Göran Åstrands avskedspredikan i Jakobstad, där han verkat som kyrkoherde.

biskopsvigning. Bo-Göran Åstrand vigs till biskopsämbetet i en festmässa i Borgå domkyrka på söndag 29 september. Ärkebiskop Tapio Luoma förrättar vigningen. 17.9.2019 kl. 11:11

Bo-Göran Åstrand. Det krävs en hel församling för att fostra en präst. Med de orden avslutade stiftets nye biskop Bo-Göran Åstrand sin avskedspredikan i Jakobstads kyrka på söndagen. 17.9.2019 kl. 09:51

kyrkhelg. Att skinkfrestelsen tog slut under lördagens lunch tyder på att årets Kyrkhelg i Karleby lockade mera människor än var arrangörerna räknat med. 17.9.2019 kl. 09:42
God gemenskap är en av de saker som ger konfirmandarbetet högt betyg.

konfirmandarbete. Årets konfirmandarbete får 9- i betyg. Trygghet, trivsel och god gemenskap är det konfirmander och hjälpledare är mest nöjda med. 11.9.2019 kl. 12:03
Furahakören samlas med jämna mellanrum till övningsveckoslut – den här gången i Lappvik.

Jubileum. I Furahakören bygger man relationer till varandra och till Gud. 6.9.2019 kl. 12:14
Den dagen då intervjun gjordes cyklade Magnus Riska från hemmet i Helsingfors till jobbet i Borgå.

triathlon. Magnus Riska drömmer om att en dag få delta i det ultimata triathlonloppet, Ironman på Hawaii. – Varför gör jag det här? Den frågan kommer vid åttonde, nionde timmen. 5.9.2019 kl. 18:00
Teologiskt står Björn Vikström och Bo-Göran Åstrand varandra nära, säger de präster KP talat med.

biskop. Kyrkfolket hyllar Björn Vikström, men är också nyfikna på vilken väg den nya biskopen Bo-Göran Åstrand kommer att staka ut. – Han måste bevisa var han står. 5.9.2019 kl. 13:27
Med tanke på att så många studenter saknar en gedigen församlingsbakgrund tycker Hagman att kyrkan borde ta ett större ansvar för prästernas utbildning

präst. Det är inte så lätt att peka ut vad som är avgörande för att en person väljer prästyrket, säger Patrik Hagman, lärare i praktisk teologi vid Åbo Akademi. 4.9.2019 kl. 19:27
Andreas Andersson vill hjälpa människor att se det hoppfulla.

studentarbete. Studentprästens jobb är att prata med människor i högskolmiljö – kanske om tro, men allra mest om livet. 5.9.2019 kl. 00:01
Slutet nått