Det finns idag över 3 000 emojier. Kyrkans kampanj vill komplettera utbudet med en symbol som förmedlar "Jag förlåter dig".
Det finns idag över 3 000 emojier. Kyrkans kampanj vill komplettera utbudet med en symbol som förmedlar "Jag förlåter dig".

Kyrkans kampanj ska hitta en emoji för förlåtelse

förlåtelse.

Vår digitala kommunikation kryddas med bilder och symboler som förmedlar känslor och kompletterar de skrivna orden. Det finns idag över 3 000 sådana emojier. Ändå finns det i utbudet av symboler ingen som betyder ”Jag förlåter dig”. Det vill kyrkan råda bot på.

19.8.2019 kl. 11:18

Kampanjen Forgivemoji har kommit till på initiativ av kyrkan och söker under tre månaders tid idéer för en emoji för förlåtelse. Det går att sända in förslag på adressen www.forgivemoji.fi. De bästa idéerna kommer vidare till en omröstning där vem som helst kan rösta på sina favoriter.

– Idén till den här kampanjen kom under vårt temaår för fred. Vi hoppas att kampanjen inspirerar olika människor att delta i diskussionen. Vi är glada över att flera samarbetspartner redan har inspirerats av kampanjen, säger kommunikationsdirektor Tuomo Pesonen på Kyrkostyrelsen.

I november besluter arbetsgruppen för kampanjen vilken idé som är bäst och sänder den till organisationen Unicode som har hand om utbudet av emojier. Unicode bestämmer vilka emojier som ska finnas tillgängliga och ger olika tjänste- och apparatproducenter ramar för hur de ska förverkligas. Organisationen uppdaterar utbudet av emojier en gång per år. Målet med kampanjen Forgivemoji är att foga en emoji för förlåtelse till emojiutbudet.

Förutom evangelisk-lutherska kyrkan i Finland deltar också flera organisationer i kampanjen.

Organisationen för konfliktlösning CMI gick med eftersom kampanjens teman, förlåtelse och fredsarbete, passar ihop med de frågor som organisationen driver. CMI förebygger och löser våldsamma konflikter med hjälp av förhandlingar och dialog runt om i världen.

– Vår vision bygger på president Ahtisaaris: alla konflikter går att lösa. Det som människan har satt i gång kan hon också sätta stop för. Emojier är dagens sätt att föra dialog och det är viktigt att ta med förlåtelse, berättar CMI:s kommunikations- och medelanskaffningschef Elina Lehtinen.

För Finska Missionssällskapet är det viktigt att vara med och bygga fred och försoning mellan människor med olika bakgrund.

– Finska Missionssällskapet fostrar en generation i taget till fred i skolor och flyktingläger. Genom att lära barnen att älska sin nästa och godkänna olikheter kan vi stöda fredlig samlevnad mellan olika grupper. Finska Missionssällskapets arbetar med fredsfostran och för barnens rättigheter och välmående i länder där krig och konflikter mellan religioner är en del i människornas vardag, säger verksamhetsledare Rolf Steffansson.

Också Kyrkans Utlandshjälps fredsnätverk är med i kampanjen. De styr insamlingsmedel från kampanjen till försonings- och fredsarbete i till exempel Somalia, Kenya, Centralafrikanska republiken och Fjärran Östern.

– Fred är livsviktigt för att människor ska kunna leva i trygghet och bygga sin framtid i hemlandet. Förlåtelse har en viktig roll för att skapa bestående fred, säger chefen för Kyrkans Utlandshjälps sekretariat för fredsnätverk, Sara Linnoinen.

Webred
Albert Häggblom, Harry Sanfrid Backström, Ingemar Klemets och Max-Olav Lassila ställer upp i valet av prästombud i kyrkomötet.

val. Listan ”På biblisk grund” och listan ”Jesus i centrum” är nu klara inför valet av kyrkomötesombud och valet av ombud för stiftsfullmäktige. 13.11.2019 kl. 15:06

Program. På grund av poststrejken utkommer Kyrkpressen inte den här veckan. För att du inte ska missa något som händer hittar du här församlingarnas program fram till första advent! 13.11.2019 kl. 10:29
Peter Strang tycker att man ska fråga sig själv vad man vill hinna med under sitt liv.

prioritera. – Döden är som solen – man kan bara titta på den en kort stund. Den ger perspektiv på livet, men sedan måste man vända blicken mot livet igen. 11.11.2019 kl. 15:04
Mari Johnson jobbar som diakoniarbetare i Matteus församling. Hennes favoritplats i stan är biosalongerna eller bokhandlarna runt om i Helsingfors.

ny i stan. "Ensamhet är ett stort problem för många men det finns skillnad på ensamhet och att vara ensam." 11.11.2019 kl. 13:50
Sakta täcks golvet med sovsäckar och mjukisdjur.

övernattning. Det fnissas och prasslar bakom altaret. En enorm luftmadrasspump surrar intill körläktaren och framför orgeln spelas det ett parti kort. Klockan närmar sig tio på lördag kväll men Matteuskyrkan i Östra centrum är bokstavligen full av liv när 25 barn sover över i kyrkan. 11.11.2019 kl. 13:34
Cittran är ett av de instrument Jan-Erk Nyholm spelar.

konsert. Musiken och teologin har varit sammanflätade under Jan-Erik Nyholms liv. Innan han gick i pension som kantor i Pedersöre församling 2013 hade han också varit pastor i Filadelfia i Korsnäs. 11.11.2019 kl. 09:15

Kyrka. Under fredagen meddelades att biträdande justitieombudsman Pasi Pölönen fattat beslut om att en skola i Kouvola inte får ordna sin julfest i kyrkan. Nu reagerar flera politiker på beslutet. 9.11.2019 kl. 19:31

religionsfrihet. Kyrkomötesombuden är kritiska till att riksdagsledamoten utreds för hets mot folkgrupp. Räsänen har enligt dem endast framfört den kristna synen på homosexualitet. Rättsväsendet kan inte avgöra frågor om bibeltolkning eller "vilken sexuell livsstil som är förenlig med Guds vilja". 8.11.2019 kl. 12:45
Mari Puska, Rolf Steffansson, Mia Anderssén-Löf, Stina Lindgård, Jan-Erik Nyberg och Ann-Mari Audas-Willman ställer upp i valet av prästombud i kyrkomötet.

Kyrkomötet. Fyra kvinnor och två män ställer upp på listan ”Tillsammans”, som tävlar om två platser som prästombud i kyrkomötet. I listans programförklaring står bland annat att par av samma kön ska få möjlighet till kyrklig vigsel, att kyrkan ska ha nolltolerans för trakasserier och att kyrkan ska gå mot en koldioxidneutral framtid. 7.11.2019 kl. 16:03
I dag behöver den som ska döpas två faddrar som är medlemmar i kyrkan. Snart krävs bara en.

dop. I framtiden behöver den som döps bara en fadder som är konfirmerad medlem i kyrkan. Ändringen ska sänka tröskeln till dopet och göra doparrangemangen smidigare både för familjer och församlingar. 7.11.2019 kl. 14:46
Slutet nått