Elva ledare tar ställning mot kyrkans engagemang i Pride

pride.

Elva ledare för kyrkliga organisationer och väckelserörelser stöder en insändare som publicerades i tidningen Itä-Savo där fyra kyrkoherdar ifrågasätter kyrkans engagemang i Pride.

25.6.2019 kl. 17:33

Bland de elva är verksamhetsledarna Stig-Erik Enkvist från LFF och Albert Häggblom från Slef.


De fyra kyrkoherdarna Sammeli Juntunen, Savonlinnan seurakunta i Nyslott, Arto Antturi, Pitäjänmäen seurakunta (Sockenbacka i Helsingfors), Jari Kemppainen, Pälkäneen seurakunta och Heikki Pelkonen, Launeen seurakunta ifrågasatte i sin insändare att kyrkan gått in för att stöda Pride genom ett tjänstemannabeslut i kyrkostyrelsen. De anser att kyrkostyrelsens ledningsgrupp därmed har överskridit sina befogenheter och gått över Bibelns ord samt kyrkomötet.

Kyrkoherdarna konstaterar vidare att kyrkan visserligen ska vara öppen för alla, oavsett sexuell läggning, politisk hemvist, ras och samhällsposition. Men de kan inte bortse från faktum att Setas gender-ideologi som ligger i bakgrunden strider mot Bibeln, kyrkans tradition och lära om äktenskapet och sexualetik.

De elva som nu stöder insändaren är generalsekreterare Jari Rankinen från Suomen teologinen instituutti, verksamhetsledare Stig-Erik Enkvist, Laestadianernas Fridsföreningars Förbund, verksamhetsledare Albert Häggblom, Svenska Lutherska Evangeliföreningen i Finland, teologie doktor Timo Laato, Länsi-Suomen Rukoilevaisten Yhdistys, generalsekreterare Jussi Miettinen, Finlands Evangelisk Lutherska Student- och Skolungdomsmission, missionsledare Pekka Mäkipää, Såningsmannen, missionsledare Jukka Paananen, Lähetysyhdistys Rauhan Sana, verksamhetsledare Eeva Pouke, Uusheräys, verksamhetsledare Tom Säilä, Suomen Luterilainen Evankeliumiyhdistys, missionsledare Mika Tuovine,, Suomen Ev.lut. Kansanlähetys och verksamhetsledare Lauri Vartiainen, Suomen Raamattuopiston Säätiö.


Johan Sandberg
När Itohan fick glädjebeskedet firade hon tillsammans med vänner från Nigeria.

uppehållstillstånd. I början av år 2019 kom den förkrossande nyheten att Itohan Okundaye, ett människohandelsoffer med en son född i Finland, utvisas efter fem år i landet. Men i dag kom ett nytt och gladare besked – hon har fått uppehållstillstånd. 17.9.2019 kl. 22:18
Bilden från Bo-Göran Åstrands avskedspredikan i Jakobstad, där han verkat som kyrkoherde.

biskopsvigning. Bo-Göran Åstrand vigs till biskopsämbetet i en festmässa i Borgå domkyrka på söndag 29 september. Ärkebiskop Tapio Luoma förrättar vigningen. 17.9.2019 kl. 11:11

Bo-Göran Åstrand. Det krävs en hel församling för att fostra en präst. Med de orden avslutade stiftets nye biskop Bo-Göran Åstrand sin avskedspredikan i Jakobstads kyrka på söndagen. 17.9.2019 kl. 09:51

kyrkhelg. Att skinkfrestelsen tog slut under lördagens lunch tyder på att årets Kyrkhelg i Karleby lockade mera människor än var arrangörerna räknat med. 17.9.2019 kl. 09:42
God gemenskap är en av de saker som ger konfirmandarbetet högt betyg.

konfirmandarbete. Årets konfirmandarbete får 9- i betyg. Trygghet, trivsel och god gemenskap är det konfirmander och hjälpledare är mest nöjda med. 11.9.2019 kl. 12:03
Furahakören samlas med jämna mellanrum till övningsveckoslut – den här gången i Lappvik.

Jubileum. I Furahakören bygger man relationer till varandra och till Gud. 6.9.2019 kl. 12:14
Den dagen då intervjun gjordes cyklade Magnus Riska från hemmet i Helsingfors till jobbet i Borgå.

triathlon. Magnus Riska drömmer om att en dag få delta i det ultimata triathlonloppet, Ironman på Hawaii. – Varför gör jag det här? Den frågan kommer vid åttonde, nionde timmen. 5.9.2019 kl. 18:00
Teologiskt står Björn Vikström och Bo-Göran Åstrand varandra nära, säger de präster KP talat med.

biskop. Kyrkfolket hyllar Björn Vikström, men är också nyfikna på vilken väg den nya biskopen Bo-Göran Åstrand kommer att staka ut. – Han måste bevisa var han står. 5.9.2019 kl. 13:27
Med tanke på att så många studenter saknar en gedigen församlingsbakgrund tycker Hagman att kyrkan borde ta ett större ansvar för prästernas utbildning

präst. Det är inte så lätt att peka ut vad som är avgörande för att en person väljer prästyrket, säger Patrik Hagman, lärare i praktisk teologi vid Åbo Akademi. 4.9.2019 kl. 19:27
Andreas Andersson vill hjälpa människor att se det hoppfulla.

studentarbete. Studentprästens jobb är att prata med människor i högskolmiljö – kanske om tro, men allra mest om livet. 5.9.2019 kl. 00:01
Slutet nått