Elva ledare tar ställning mot kyrkans engagemang i Pride

pride.

Elva ledare för kyrkliga organisationer och väckelserörelser stöder en insändare som publicerades i tidningen Itä-Savo där fyra kyrkoherdar ifrågasätter kyrkans engagemang i Pride.

25.6.2019 kl. 17:33

Bland de elva är verksamhetsledarna Stig-Erik Enkvist från LFF och Albert Häggblom från Slef.


De fyra kyrkoherdarna Sammeli Juntunen, Savonlinnan seurakunta i Nyslott, Arto Antturi, Pitäjänmäen seurakunta (Sockenbacka i Helsingfors), Jari Kemppainen, Pälkäneen seurakunta och Heikki Pelkonen, Launeen seurakunta ifrågasatte i sin insändare att kyrkan gått in för att stöda Pride genom ett tjänstemannabeslut i kyrkostyrelsen. De anser att kyrkostyrelsens ledningsgrupp därmed har överskridit sina befogenheter och gått över Bibelns ord samt kyrkomötet.

Kyrkoherdarna konstaterar vidare att kyrkan visserligen ska vara öppen för alla, oavsett sexuell läggning, politisk hemvist, ras och samhällsposition. Men de kan inte bortse från faktum att Setas gender-ideologi som ligger i bakgrunden strider mot Bibeln, kyrkans tradition och lära om äktenskapet och sexualetik.

De elva som nu stöder insändaren är generalsekreterare Jari Rankinen från Suomen teologinen instituutti, verksamhetsledare Stig-Erik Enkvist, Laestadianernas Fridsföreningars Förbund, verksamhetsledare Albert Häggblom, Svenska Lutherska Evangeliföreningen i Finland, teologie doktor Timo Laato, Länsi-Suomen Rukoilevaisten Yhdistys, generalsekreterare Jussi Miettinen, Finlands Evangelisk Lutherska Student- och Skolungdomsmission, missionsledare Pekka Mäkipää, Såningsmannen, missionsledare Jukka Paananen, Lähetysyhdistys Rauhan Sana, verksamhetsledare Eeva Pouke, Uusheräys, verksamhetsledare Tom Säilä, Suomen Luterilainen Evankeliumiyhdistys, missionsledare Mika Tuovine,, Suomen Ev.lut. Kansanlähetys och verksamhetsledare Lauri Vartiainen, Suomen Raamattuopiston Säätiö.


Johan Sandberg
Maria Åkerblom gjorde redan som ung sensation som sömnpredikant. Oravais teaters version av Under liten himmel inleds med den första dramatiska predikan från sjuksängen.

teater. På Kyroboas möter vi en predikant som är osympatisk redan från början. Under liten himmel är en obehaglig berättelse om maktmissbruk och svårigheten att säga ifrån. 11.7.2019 kl. 14:55

ledarskap. Teemu Laajasalo leder ett brokigt stift där församlingarna trots sina skillnader ställer samma fråga: Hur kan vi tala om evangeliet så att det blir relevant för människor i dag? 11.7.2019 kl. 00:01
Emina Arnautovic
jobbar som Sfp:s kontaktchef i Österbotten. Hon pendlar till jobbet i Vasa från hemmet 
i Närpes.

livsberättelse. En natt under Bosnienkriget drevs Emina Arnautovic genom en svår frontlinje. Granaterna regnade ner runt henne och dottern hon bar i sin famn. – Då tänkte jag att om jag överlever måste jag göra något av mitt liv. 11.7.2019 kl. 12:00
"Musik är inte matematik", säger Nina Åström. Musiken är mer än summan av sina delar.

musik. ”Jag är ju bara från Kokkola”, kan Nina Åström tänka när hon rör sig bland musikvärldens stora eller spelar i ett fängelse. Efter trettio år i branschen och ett femtontal skivor ger hon ut sitt första album på svenska. 28.6.2019 kl. 15:34
Fred Wilén fascineras av berättelserna bakom gravstenarna.

jourhavande präst. I sommar har prästerna jour på begravningsplatserna i huvudstadsregionen och hoppas på att få samtala med besökare och anställda om livet, döden och allt som ryms däremellan. 27.6.2019 kl. 00:01

kaplansval. Johanna Björkholm-Kallio har valts till kaplan i Jakobstads svenska församling bland tre sökande. Församlingsrådet valde henne i går kväll med rösterna 7 mot 6 för Jan-Gustav Björk. 20.6.2019 kl. 10:06
Árpád Kovács friades av en oenig rätt.

äktenskapsfrågan. Norra Finlands förvaltningsdomstol har omkullkastat Uleåborgs domkapitels beslut – det att domkapitlet gav en skriftlig varning till pastor Árpád Kovács för att han vigt ett par av samma kön. Domkapitlet ansåg att Kovács handlat mot sina prästlöften, domstolen var av annan åsikt. 17.6.2019 kl. 18:09

nytt från domkapitlet. Domkapitlet i Borgå stift hade möte på torsdagen. Bland annat fastställdes resultatet i valet av Berndt Berg till prästassessor. Och bland många ärenden i en diger lista granskades också de sökande till kaplanstjänsten i Vanda svenska församling. 14.6.2019 kl. 12:40
Nils Torvalds pendlar mellan Bryssel, Helsingfors och stugan på Tunhamn, Hitis.

barndom. När Nils Torvalds var fyra år insåg han att han måste försvara sig själv, ingen annan tar hand om honom. 13.6.2019 kl. 14:04
Ilar Gunilla Persson

utställning. Sedan 2014 har den svenska konstnären och fotografen Ilar Gunilla Persson samlat på berättelser av HBTIQ -personer (homo, bi, trans, interkönade, queer) som har en bakgrund i ett religiöst sammanhang eller i en annan stark ideologi. Berättelserna har hon sedan fotograferat. 12.6.2019 kl. 11:02
Slutet nått

Kyrka. Under hösten har samtliga stift i landet arbetat med att förnya sina webbplatser. I december lanserades också Borgå stifts nya webbplats. 9.1.2019 kl. 09:00

Bidrag. Manusförfattare och regissör Klaus Härös film Livet efter döden får Kyrkans mediestiftelses största produktionsstöd, 20 000 euro, hösten 2018. 19.12.2018 kl. 12:00

missionsorganisation. Vid sitt möte senaste vecka beslöt biskopsmötet att inte rekommendera för kyrkomötet att Suomen Lähetyslentäjät ry (MAF Finland) godkänns som kyrkans missionsorganisation. 12.12.2018 kl. 08:00