Elva ledare tar ställning mot kyrkans engagemang i Pride

pride.

Elva ledare för kyrkliga organisationer och väckelserörelser stöder en insändare som publicerades i tidningen Itä-Savo där fyra kyrkoherdar ifrågasätter kyrkans engagemang i Pride.

25.6.2019 kl. 17:33

Bland de elva är verksamhetsledarna Stig-Erik Enkvist från LFF och Albert Häggblom från Slef.


De fyra kyrkoherdarna Sammeli Juntunen, Savonlinnan seurakunta i Nyslott, Arto Antturi, Pitäjänmäen seurakunta (Sockenbacka i Helsingfors), Jari Kemppainen, Pälkäneen seurakunta och Heikki Pelkonen, Launeen seurakunta ifrågasatte i sin insändare att kyrkan gått in för att stöda Pride genom ett tjänstemannabeslut i kyrkostyrelsen. De anser att kyrkostyrelsens ledningsgrupp därmed har överskridit sina befogenheter och gått över Bibelns ord samt kyrkomötet.

Kyrkoherdarna konstaterar vidare att kyrkan visserligen ska vara öppen för alla, oavsett sexuell läggning, politisk hemvist, ras och samhällsposition. Men de kan inte bortse från faktum att Setas gender-ideologi som ligger i bakgrunden strider mot Bibeln, kyrkans tradition och lära om äktenskapet och sexualetik.

De elva som nu stöder insändaren är generalsekreterare Jari Rankinen från Suomen teologinen instituutti, verksamhetsledare Stig-Erik Enkvist, Laestadianernas Fridsföreningars Förbund, verksamhetsledare Albert Häggblom, Svenska Lutherska Evangeliföreningen i Finland, teologie doktor Timo Laato, Länsi-Suomen Rukoilevaisten Yhdistys, generalsekreterare Jussi Miettinen, Finlands Evangelisk Lutherska Student- och Skolungdomsmission, missionsledare Pekka Mäkipää, Såningsmannen, missionsledare Jukka Paananen, Lähetysyhdistys Rauhan Sana, verksamhetsledare Eeva Pouke, Uusheräys, verksamhetsledare Tom Säilä, Suomen Luterilainen Evankeliumiyhdistys, missionsledare Mika Tuovine,, Suomen Ev.lut. Kansanlähetys och verksamhetsledare Lauri Vartiainen, Suomen Raamattuopiston Säätiö.


Johan Sandberg
Klaus Härö säger att han i verkligheten var mer stridslysten än filmens Stefan.

film. Klaus Härös nya film är en berättelse om tiden strax efter hans mammas död. Livet efter döden är en film där han vill se på huvudpersonerna med värme. 28.2.2020 kl. 10:24
Helen och David Weston

kärlek. Hon var en ung nunnenovis. Han var en abbot, ledare för munkarna i ett kloster. De möttes inom ramen för ett osannolikt projekt och påbörjade en 
lika osannolik resa. De förälskade sig i varandra, lämnade sina kloster och gifte sig fyra år senare. 27.2.2020 kl. 12:27
Gå till en gudstjänst eller andlig samling som du vanligtvis aldrig skulle besöka. Fråga dig: Vad får jag här? Tillåt dig själv att inte värdera eller ifrågasätta.

fasta. Vill ha ha mindre fokus på dina och andras brister? Redaktionen presenterar här tips som du kan låta dig inspireras av. 25.2.2020 kl. 09:40
I mars ordnas klädbytardagar både i Helsingfors och Ekenäs.

ekofasta. Våra kläder belastar miljön – ju fler plagg vi konsumerar, desto större belastning. En klädbytardag är ett hållbart sätt att förnya garderoben. 26.2.2020 kl. 00:01
Ulrika Mylius intervjuar Ditte Sandholm på scenen medan Christel Runne och Cecilia Stude förbereder sina frågor.

Tankar. Vad är en thinkshow? Jo, ett talkshow-inspirerat format som ska väcka tankar. Möt en grupp ungdomar som lyfte upp psykisk ohälsa i form av en thinkshow. 26.2.2020 kl. 00:01

KÖR. I Terjärv finns en gammal, stark körtradition. Kyrkokören är en av de körer där traditionen lever. Kören är sannolikt en av de största i stiftet i förhållande till befolkningsunderlaget, cirka 1 800 församlingsmedlemmar i Terjärv. 28.2.2020 kl. 14:15

val. Ett mänskligt misstag hade lett till ett systematiskt fel i uträkningen av resultatet i valet av lekmän till stiftsfullmäktige. Det här uppdagades på måndagen när valnämnden i Borgå stift skulle faställa valresultatet. Tre av de invalda byttes ut. 17.2.2020 kl. 19:10
Peter Lindbäck är Ålands representant i kyrkomötet.

kyrkomötesval. Det blir landshövdingen Peter Lindbäck som blir Ålands representant i kyrkomötet under åren 2020–2024. Det stod klart sedan de åländska rösterna räknats på måndagen. 17.2.2020 kl. 17:22

enkät. En källa till idéer, stöd och sakkunnig hjälp, tycker någon. Trögt och fjärmat från församlingarnas vardag, säger en annan. I Kyrkpressens enkät till kyrkoherdarna får en del av de funktioner Kyrkostyrelsen fyller gentemot församlingarna positiv respons medan andra möter skarp kritik. 17.2.2020 kl. 14:55
Församlingshemmet i Houtskär fungerar som tillfällig skola.

samarbete. Skola, dagis och församlingshem i samma byggnad? Det kan bli verklighet i Houtskär. 14.2.2020 kl. 15:46
Slutet nått