Olycka på skriftskolläger skakar Väståbolands församling

skidolycka.

Väståbolands svenska församling sörjer den femtonåriga pojken som förolyckades i en skidolycka under församlingens skriftskolläger i Himos i Jämsä på lördagen.

18.2.2019 kl. 15:48


– Vi ber vår Herre om kraft till pojkens familj och till de sörjande, säger kyrkoherde Harry S Backström. Det gjorde vi redan i söndagens högmässa i Pargas.


Konfirmanderna anlände till Himos på lördagen. Under lägrets första dag åkte fem pojkar offpist, i skogen utanför de utmärkta skidbackarna. Den förolyckade pojken hamnade på efterkälken och när vännerna vände om för att söka efter honom fann de honom livlös. Han hade fallit nedför en brant. Vännerna agerade snabbt, de tillkallade hjälp och räddningspersonalen var fort på plats. Men hans liv gick inte att rädda.


– Skriftskollägret avbröts och gruppen återvände natten till söndag, säger Backström. Under söndagen ordnades krishjälp för gruppen och för konfirmandföräldrarna.


Idag måndag är kyrkan öppen för samtal, ljuständning och andakt mellan klockan 18 och 21. Den lokala mentalvårdsgruppen har öppet mellan klockan 18 och 20 i sina utrymmen. Högstadiets kurator är också på plats i skolan.


– Skriftskollägret i Himos har en lång tradition i församlingen. Det har ordnats sedan 2001. Vår ungdomsarbetsledare har varit med från första början och är mycket erfaren, säger Backström.


Denna vecka har skolorna i Väståboland sportlov. Backström har tillsammans med kuratorn för skolan där pojken var elev förberett det eventuella behovet av stöd och samtal när skolarbetet tar vid efter lovet.


Församlingen har också ställt in skidresan till Himos som var planerad till lördagen.


Polisen utreder olyckan.

Johan Sandberg

val. Ett mänskligt misstag hade lett till ett systematiskt fel i uträkningen av resultatet i valet av lekmän till stiftsfullmäktige. Det här uppdagades på måndagen när valnämnden i Borgå stift skulle faställa valresultatet. Tre av de invalda byttes ut. 17.2.2020 kl. 19:10
Peter Lindbäck är Ålands representant i kyrkomötet.

kyrkomötesval. Det blir landshövdingen Peter Lindbäck som blir Ålands representant i kyrkomötet under åren 2020–2024. Det stod klart sedan de åländska rösterna räknats på måndagen. 17.2.2020 kl. 17:22

enkät. En källa till idéer, stöd och sakkunnig hjälp, tycker någon. Trögt och fjärmat från församlingarnas vardag, säger en annan. I Kyrkpressens enkät till kyrkoherdarna får en del av de funktioner Kyrkostyrelsen fyller gentemot församlingarna positiv respons medan andra möter skarp kritik. 17.2.2020 kl. 14:55
Församlingshemmet i Houtskär fungerar som tillfällig skola.

samarbete. Skola, dagis och församlingshem i samma byggnad? Det kan bli verklighet i Houtskär. 14.2.2020 kl. 15:46
Lucas Snellman, ledande sakkunnig inom kommunikation vid Kyrkans central för det svenska arbetet, anser att det blir intressant att se vem som kommer att driva vilka frågor bland de nya kyrkomötesombuden.

Valanalys. Väntat resultat i kyrkomötesvalet, anser Lucas Snellman. Den regionala spridningen är bra bland de invalda i Borgå stift, liksom bredden av kunnande. 14.2.2020 kl. 11:29

kyrkomötesval. De moderata konservativa och liberala – de som talar för att olika åsikter ska rymmas inom kyrkan och är redo att göra kompromisser – hade framgång i kyrkomötesvalet, konstaterar forskaren Veli-Matti Salminen. 13.2.2020 kl. 14:03
Köpcentret Iso Omena ligger nära till för Timo Soini, som bor i Ivisnäs i Esbo.

politiker. "Börja öva nu, för i himlen måste ni ändå komma överens." Det är Timo Soinis hälsning till sannfinländska politiker och finlandssvenska journalister. 13.2.2020 kl. 12:04
Bob van Rinj har grundat en stiftelse, Asia Care Foundation. Här hjälper han en 25-årig funktionhindrad kvinna och hennes mormor.

Thailand. Bob van Rijn hjälper fattiga i den thailändska djungeln – utan lön. Han missionerar inte, fast han är kristen. – Folk behöver först mat och kläder. 13.2.2020 kl. 12:00
Mötesbild från gamla stiftsfullmäktige. Det nya stiftsfullmäktige får många nyvalda medlemmar.

val. Till stiftsfullmäktige väljs 14 lekmannamedlemmar och sju prästmedlemmar. Dessa valdes in. 12.2.2020 kl. 18:02
Mia Anderssén-Löf och Ulla-Maj Wideroos är nya ombud i kyrkomötet.

val. Borgå stift har fått två helt nya kyrkomötesombud: Ulla-Maj Wideroos och Mia Anderssén-Löf. 12.2.2020 kl. 17:25
Slutet nått