Olycka på skriftskolläger skakar Väståbolands församling

skidolycka.

Väståbolands svenska församling sörjer den femtonåriga pojken som förolyckades i en skidolycka under församlingens skriftskolläger i Himos i Jämsä på lördagen.

18.2.2019 kl. 15:48


– Vi ber vår Herre om kraft till pojkens familj och till de sörjande, säger kyrkoherde Harry S Backström. Det gjorde vi redan i söndagens högmässa i Pargas.


Konfirmanderna anlände till Himos på lördagen. Under lägrets första dag åkte fem pojkar offpist, i skogen utanför de utmärkta skidbackarna. Den förolyckade pojken hamnade på efterkälken och när vännerna vände om för att söka efter honom fann de honom livlös. Han hade fallit nedför en brant. Vännerna agerade snabbt, de tillkallade hjälp och räddningspersonalen var fort på plats. Men hans liv gick inte att rädda.


– Skriftskollägret avbröts och gruppen återvände natten till söndag, säger Backström. Under söndagen ordnades krishjälp för gruppen och för konfirmandföräldrarna.


Idag måndag är kyrkan öppen för samtal, ljuständning och andakt mellan klockan 18 och 21. Den lokala mentalvårdsgruppen har öppet mellan klockan 18 och 20 i sina utrymmen. Högstadiets kurator är också på plats i skolan.


– Skriftskollägret i Himos har en lång tradition i församlingen. Det har ordnats sedan 2001. Vår ungdomsarbetsledare har varit med från första början och är mycket erfaren, säger Backström.


Denna vecka har skolorna i Väståboland sportlov. Backström har tillsammans med kuratorn för skolan där pojken var elev förberett det eventuella behovet av stöd och samtal när skolarbetet tar vid efter lovet.


Församlingen har också ställt in skidresan till Himos som var planerad till lördagen.


Polisen utreder olyckan.

Johan Sandberg
När Itohan fick glädjebeskedet firade hon tillsammans med vänner från Nigeria.

uppehållstillstånd. I början av år 2019 kom den förkrossande nyheten att Itohan Okundaye, ett människohandelsoffer med en son född i Finland, utvisas efter fem år i landet. Men i dag kom ett nytt och gladare besked – hon har fått uppehållstillstånd. 17.9.2019 kl. 22:18
Bilden från Bo-Göran Åstrands avskedspredikan i Jakobstad, där han verkat som kyrkoherde.

biskopsvigning. Bo-Göran Åstrand vigs till biskopsämbetet i en festmässa i Borgå domkyrka på söndag 29 september. Ärkebiskop Tapio Luoma förrättar vigningen. 17.9.2019 kl. 11:11

Bo-Göran Åstrand. Det krävs en hel församling för att fostra en präst. Med de orden avslutade stiftets nye biskop Bo-Göran Åstrand sin avskedspredikan i Jakobstads kyrka på söndagen. 17.9.2019 kl. 09:51

kyrkhelg. Att skinkfrestelsen tog slut under lördagens lunch tyder på att årets Kyrkhelg i Karleby lockade mera människor än var arrangörerna räknat med. 17.9.2019 kl. 09:42
God gemenskap är en av de saker som ger konfirmandarbetet högt betyg.

konfirmandarbete. Årets konfirmandarbete får 9- i betyg. Trygghet, trivsel och god gemenskap är det konfirmander och hjälpledare är mest nöjda med. 11.9.2019 kl. 12:03
Furahakören samlas med jämna mellanrum till övningsveckoslut – den här gången i Lappvik.

Jubileum. I Furahakören bygger man relationer till varandra och till Gud. 6.9.2019 kl. 12:14
Den dagen då intervjun gjordes cyklade Magnus Riska från hemmet i Helsingfors till jobbet i Borgå.

triathlon. Magnus Riska drömmer om att en dag få delta i det ultimata triathlonloppet, Ironman på Hawaii. – Varför gör jag det här? Den frågan kommer vid åttonde, nionde timmen. 5.9.2019 kl. 18:00
Teologiskt står Björn Vikström och Bo-Göran Åstrand varandra nära, säger de präster KP talat med.

biskop. Kyrkfolket hyllar Björn Vikström, men är också nyfikna på vilken väg den nya biskopen Bo-Göran Åstrand kommer att staka ut. – Han måste bevisa var han står. 5.9.2019 kl. 13:27
Med tanke på att så många studenter saknar en gedigen församlingsbakgrund tycker Hagman att kyrkan borde ta ett större ansvar för prästernas utbildning

präst. Det är inte så lätt att peka ut vad som är avgörande för att en person väljer prästyrket, säger Patrik Hagman, lärare i praktisk teologi vid Åbo Akademi. 4.9.2019 kl. 19:27
Andreas Andersson vill hjälpa människor att se det hoppfulla.

studentarbete. Studentprästens jobb är att prata med människor i högskolmiljö – kanske om tro, men allra mest om livet. 5.9.2019 kl. 00:01
Slutet nått