Färre förhandsröster i de större städerna

församlingsvalet. De första siffrorna från församlingsvalet visar att valdeltagandet i förhandsröstningen i många större församlingar stannar på en lägre nivå än för fyra år sedan. Ett undantag är de svenska församlingarna i Helsingfors. 12.11.2018 kl. 10:05

– Enligt de förhandsuppgifter vi fått är det färre som röstar i förhandsröstningen i större städer än senaste gång. I små församlingar och av de stora till exempel i den kyrkliga samfälligheten i Björneborg har man ändå höjt röstningsprocenten i förhandsröstningen, sade kampanjchef Hanna Piira på lördag eftermiddag då det återstod bara några timmar av förhandsröstningen.

Fram till klockan 14.30 på förhandsröstningens sista dag hade församlingsmedlemmarna avgett röster enligt följande: i Esbo 8 611 (i förra valet 10 600 förhandsröster), Helsingfors 14 000 (17 636), Kuopio 4 320 (5 965), Lahtis 3 024 (3 993), Björneborg 4 017 (3 275), Seinäjoki 5 800 (6 901), Tammerfors 7 353 (10 219) och Åbo och S:t Karins kyrkliga samfällighet 8 172 (10 933) röster.

Varierande valdeltagande i Borgå stift

I Vasa tycks valdeltagandet ligga något lägre än i förhandsröstningen 2014 medan man har röstat flitigt i Mariehamn, visar de preliminära uppgifterna efter att förhandsröstningen avslutades på lördag kväll.

– I Vasa svenska församling har 502 av de röstberättigade medlemmarna röstat och valdeltagandet ligger på 4,8 procent just nu. Förhandsröstningsprocenten kan ännu justeras eftersom församlingsborna har haft möjlighet att rösta på alla förhandsröstningsställen i hela landet och brev med förhandsröster kan inkomma ännu nästa vecka, berättar informatör Johanna Backholm.

I Vasa svenska församling nådde valdeltagandet i förhandsröstningen 2014 upp till 6,6 procent.

I de svenska församlingarna i Helsingfors röstade 1079 personer under förhandsröstningsveckan. Det är klar ökning jämfört med förra valet år 2014 då 896 personer förhandsröstade.

– I Ekenäsnejdens svenska församling har totalt 760 personer röstat, av dem är 684 egna röster. Det ger en röstningsprocent på 8,5. Där ingår också några röster från andra församlingar och om det kommer flera kan valdeltagandet i förhandsröstningen ännu stiga, säger informatör Yvonne Lindström. Senaste år uppgick valdeltagandet i förhandsröstningen till 9,2 procent.

Informationssekreterare Gunvor Haddas berättar att 1 317 personer har röstat i Borgå svenska domkyrkoförsamling och det skulle ge ett valdeltagande på 12,7 procent under förhandsröstningen. Det är färre än i valet 2014 då sammanlagt 1 507 personer röstade i församlingen.

Den sista förhandsröstningsdagen röstade 150 personer i Mariehamns församling. Där har sammanlagt 634 personer röstat på förhand. Församlingen har ett medlemsantal på ca 8 000. Det saknas jämförelsetal från förhandsröstningen i Mariehamn 2014.

16 år fyllda församlingsmedlemmar får rösta
I församlingsvalet väljs förtroendevalda till kyrkofullmäktige och församlingsråd för mandatperioden 2019-2021. Den egentliga valdagen är den 18 november. Då kan man rösta bara i sin egen församling.

– Alla som fyller 16 år senast på valdagen och är medlem i evangelisk-lutherska kyrkan i Finland har rösträtt. De är sammanlagt över tre miljoner. Var och en har nu möjlighet att påverka, säger Hanna Piira.

Det finns sammanlagt närmare 200 000 förstagångsväljare i åldern 16-19 år.

Kyrklig tidningstjänst/Red.

Webred
God gemenskap är en av de saker som ger konfirmandarbetet högt betyg.

konfirmandarbete. Årets konfirmandarbete får 9- i betyg. Trygghet, trivsel och god gemenskap är det konfirmander och hjälpledare är mest nöjda med. 11.9.2019 kl. 12:03
Furahakören samlas med jämna mellanrum till övningsveckoslut – den här gången i Lappvik.

Jubileum. I Furahakören bygger man relationer till varandra och till Gud. 6.9.2019 kl. 12:14
Den dagen då intervjun gjordes cyklade Magnus Riska från hemmet i Helsingfors till jobbet i Borgå.

triathlon. Magnus Riska drömmer om att en dag få delta i det ultimata triathlonloppet, Ironman på Hawaii. – Varför gör jag det här? Den frågan kommer vid åttonde, nionde timmen. 5.9.2019 kl. 18:00
Teologiskt står Björn Vikström och Bo-Göran Åstrand varandra nära, säger de präster KP talat med.

biskop. Kyrkfolket hyllar Björn Vikström, men är också nyfikna på vilken väg den nya biskopen Bo-Göran Åstrand kommer att staka ut. – Han måste bevisa var han står. 5.9.2019 kl. 13:27
Med tanke på att så många studenter saknar en gedigen församlingsbakgrund tycker Hagman att kyrkan borde ta ett större ansvar för prästernas utbildning

präst. Det är inte så lätt att peka ut vad som är avgörande för att en person väljer prästyrket, säger Patrik Hagman, lärare i praktisk teologi vid Åbo Akademi. 4.9.2019 kl. 19:27
- Men jag kan skriva ganska bra.  Det tar lång tid, eller längre än förr, säger Christa Mickelsson.

Kyrkpressen. För nästan exakt två år sedan fick Kyrkpressens redaktör Christa Mickelsson en hjärnblödning och förlorade sitt språk. Idag är hon tillbaka på redaktionen igen. 4.9.2019 kl. 09:45
Stig-Erik Enkvist

LFF. Stig-Erik Enkvist, verksamhetsledare för Laestadianernas fridsföreningars förbund LFF, avgår från sin tjänst. Han kommer att fortsätter som predikant inom rörelsen. 2.9.2019 kl. 11:02

Stavnedläggning. Biskop Björn Vikström lade ner sin biskopsstav i en välfylld domkyrka idag. 25.8.2019 kl. 15:02

Stavnedläggning. Biskop Björn Vikström avtackades med porträtt och bok i domkapitlet i Borgå idag. – Jag känner befrielse, men också vemod, säger han. 25.8.2019 kl. 11:26
Kari Mäkinen, Emma Audas, Göran Stenlund och Jan-Erik Andelin analyserar biskop Björn Vikströms arv.

biskop. På söndag lägger Björn Vikström ner sin biskopsstav. Vi frågade fyra personer hurudan biskop han varit. 23.8.2019 kl. 11:50
Slutet nått