Färre förhandsröster i de större städerna

församlingsvalet. De första siffrorna från församlingsvalet visar att valdeltagandet i förhandsröstningen i många större församlingar stannar på en lägre nivå än för fyra år sedan. Ett undantag är de svenska församlingarna i Helsingfors. 12.11.2018 kl. 10:05

– Enligt de förhandsuppgifter vi fått är det färre som röstar i förhandsröstningen i större städer än senaste gång. I små församlingar och av de stora till exempel i den kyrkliga samfälligheten i Björneborg har man ändå höjt röstningsprocenten i förhandsröstningen, sade kampanjchef Hanna Piira på lördag eftermiddag då det återstod bara några timmar av förhandsröstningen.

Fram till klockan 14.30 på förhandsröstningens sista dag hade församlingsmedlemmarna avgett röster enligt följande: i Esbo 8 611 (i förra valet 10 600 förhandsröster), Helsingfors 14 000 (17 636), Kuopio 4 320 (5 965), Lahtis 3 024 (3 993), Björneborg 4 017 (3 275), Seinäjoki 5 800 (6 901), Tammerfors 7 353 (10 219) och Åbo och S:t Karins kyrkliga samfällighet 8 172 (10 933) röster.

Varierande valdeltagande i Borgå stift

I Vasa tycks valdeltagandet ligga något lägre än i förhandsröstningen 2014 medan man har röstat flitigt i Mariehamn, visar de preliminära uppgifterna efter att förhandsröstningen avslutades på lördag kväll.

– I Vasa svenska församling har 502 av de röstberättigade medlemmarna röstat och valdeltagandet ligger på 4,8 procent just nu. Förhandsröstningsprocenten kan ännu justeras eftersom församlingsborna har haft möjlighet att rösta på alla förhandsröstningsställen i hela landet och brev med förhandsröster kan inkomma ännu nästa vecka, berättar informatör Johanna Backholm.

I Vasa svenska församling nådde valdeltagandet i förhandsröstningen 2014 upp till 6,6 procent.

I de svenska församlingarna i Helsingfors röstade 1079 personer under förhandsröstningsveckan. Det är klar ökning jämfört med förra valet år 2014 då 896 personer förhandsröstade.

– I Ekenäsnejdens svenska församling har totalt 760 personer röstat, av dem är 684 egna röster. Det ger en röstningsprocent på 8,5. Där ingår också några röster från andra församlingar och om det kommer flera kan valdeltagandet i förhandsröstningen ännu stiga, säger informatör Yvonne Lindström. Senaste år uppgick valdeltagandet i förhandsröstningen till 9,2 procent.

Informationssekreterare Gunvor Haddas berättar att 1 317 personer har röstat i Borgå svenska domkyrkoförsamling och det skulle ge ett valdeltagande på 12,7 procent under förhandsröstningen. Det är färre än i valet 2014 då sammanlagt 1 507 personer röstade i församlingen.

Den sista förhandsröstningsdagen röstade 150 personer i Mariehamns församling. Där har sammanlagt 634 personer röstat på förhand. Församlingen har ett medlemsantal på ca 8 000. Det saknas jämförelsetal från förhandsröstningen i Mariehamn 2014.

16 år fyllda församlingsmedlemmar får rösta
I församlingsvalet väljs förtroendevalda till kyrkofullmäktige och församlingsråd för mandatperioden 2019-2021. Den egentliga valdagen är den 18 november. Då kan man rösta bara i sin egen församling.

– Alla som fyller 16 år senast på valdagen och är medlem i evangelisk-lutherska kyrkan i Finland har rösträtt. De är sammanlagt över tre miljoner. Var och en har nu möjlighet att påverka, säger Hanna Piira.

Det finns sammanlagt närmare 200 000 förstagångsväljare i åldern 16-19 år.

Kyrklig tidningstjänst/Red.

Webred

Migrationsverket. Efter Europeiska människorättsdomstolens avgörande meddelar nu Migrationsverket att man kommer gå igenom femhundra negativa asylbeslut. 22.11.2019 kl. 13:57
Niklas Wallis förordnas till tf. kaplan, Timo Saitajoki till kaplan och Anders Store till kyrkoherde i nya Kronoby församling.

nytt från domkapitlet. Domkapitlet i Borgå stift hade möte på torsdagen och i vanlig ordning var det en diger föredragningslista man behandlade. 22.11.2019 kl. 13:28
Frågan om vigsel av samkönade par är en fråga som nästa kyrkomöte tar ställning till, konstaterar Lucas Snellman.

val. Kandidatuppställningen inför valet av kyrkomötesombud bjuder på överraskningar och glädjeämnen. Det blir ett spännande val, tror Lucas Snellman. 22.11.2019 kl. 12:28

Anne Hätönen är kantor i Johannes församling. Hennes favoritplats är den nygamla fåtöljen hemma.

psalmsång. "Psalmsång är också något som vi skapar tillsammans, det är ingenting som jag kan uppnå ensam." 22.11.2019 kl. 11:53
Sjur Isaksen besökte Helsingfors och talade till församlingsmedarbetare om att möta föräldrarna som vänder sig till församlingen för att ordna dop.

dop. Ett enda möte kan avgöra om en människa vill ha med kyrkan att göra. Sjur Isaksen tror att dopsamtalet har stor potential. 22.11.2019 kl. 09:12
Merita Huokuna berättar för de andra i gruppen att hon kanske vill jobba som sjukhuspräst.

språk. Teologistuderande vi Helsingfors universitet fick besök av prästen och språkambassadören Tuomas Metsäranta som berättade hur svenskan öppnat dörrar för honom. 21.11.2019 kl. 09:48
Stiftsfullmäktige består av sju präster och fjorton lekmän.

val. Både på listan "Tillsammans" och "En kyrka för alla" vill kandidaterna till stiftsfullmäktige arbeta för att alla par ska ha möjlighet till kyrklig vigsel. 18.11.2019 kl. 10:49
Listan "För Kristi kyrka" ställer upp kandidater både i kyrkomötesvalet och stiftsfullmäktigevalet.

val. Listan ”För Kristi kyrka” har nu en programförklaring – och 18 kandidater för stiftsfullmäktige. 14.11.2019 kl. 13:40

film. Filmaffischen visar en pojke i dunklet framför en kyrkas fönster där ljuset skiner genom de praktfulla glasmålningarna. Så är också I Guds namn en film om den lilla människan som farit illa i den ståtliga institutionen – och som trettio år senare kämpar för upprättelse och för att rättvisa ska skipas. 14.11.2019 kl. 11:02
Albert Häggblom, Harry Sanfrid Backström, Ingemar Klemets och Max-Olav Lassila ställer upp i valet av prästombud i kyrkomötet.

val. Listan ”På biblisk grund” och listan ”Jesus i centrum” är nu klara inför valet av kyrkomötesombud och valet av ombud för stiftsfullmäktige. 13.11.2019 kl. 15:06
Slutet nått