Illustration: Malin Aho
Illustration: Malin Aho

Så här röstar du i församlingsvalet!

röstning. Känner du dig osäker på hur församlingsvalet går till? Ta del av våra lättfattliga fakta och bästa tips på vad du som röstare kan tänka på! 8.11.2018 kl. 13:40

VAD?
I församlingsvalet väljer vi lokalpolitiker i kyrkan, det vill säga församlingsråd i den egna hemförsamlingen och gemensamt kyrkofullmäktige i Helsingfors. Valet förrättas vart fjärde år. De som blir valda nu tillträder vid årsskiftet och sedan bestämmer de i fyra år.

Sammanlagt 634 kandidater är uppställda i Helsingfors varav 67 är svenskspråkiga.

Kandidaterna ställer upp på en lista, det finns sex stycken svenskspråkiga listor:

Johannes församling: Folkkyrkans vänner

Petrus församling: Petrus för alla, Tro och gemenskap, Petrus framtid.

Matteus församling: Vårt Matteus, För barn och unga i Matteus.

Vad får de besluta om?

Eftersom kyrkans resurser ständigt avtar så kommer de förtroendevalda under nästa period också att vara tvungna att ta ställning till vilka prioriteringar som gäller.

• Ska vi satsa på barn och unga också om det sker på bekostnad av annat? Ska diakonin fortfarande ha stort utrymme?

• Hur många lokalförsamlingar är det ändamålsenligt att vi har i Helsingfors?

• Vilka helsingforsare behöver kyrkans hjälp just nu? Hur är vi närvarande i vardagen hos såväl barnfamiljer som pensionärer? Ska vi grunda ett diakonihus? Hur ska vi hjälpa invandrare och asylsökande?

• Ska vi sälja lägergårdarna eller hålla dem uppvärmda året runt med tanke på skriftskollägren?

VARFÖR?
Oberoende av vilken åsikt du har om samkönat äktenskap eller färgen på kyrktaket i Åggelby så lönar det sig att rösta i församlingsvalet!

Församlingsrådet beslutar bland annat om vem som anställs i församlingen, vilken verksamhet som ordnas, vem man hjälper, var och hur – på lokalplan. Men det är också församlingsrådet som utser kyrkomötesombud, och det är i kyrko-mötet de stora frågorna avgörs. Så rösta, oberoende av om du har stora eller små åsikter!

Nina Österholm

skidolycka. Krishjälp och samling för den som behöver samtala. 17.2.2019 kl. 14:16

nytt från domkapitlet. Två präster klara för ny post och en ledig kyrkoherdestol i Sibbo, i senaste nytt från domkapitlet. 8.2.2019 kl. 15:34
Varje dag avslutas med att Leif läser en andakt för Gita.

demens. För fyra år sedan förändrades Gita och Leif Lindgrens liv när Gita fick diagnosen pannlobsdemens. 8.2.2019 kl. 13:12
Hilkka Olkinuora är präst, journalist och författare. – Godhet är ingen prestation, säger hon.

Rannsakan. Får jag göra goda saker för att själv må bättre? Och hur mycket goda handlingar måste jag utföra? Kan jag sitta på min kammare och vara god? – Godhet är en horisont vi styr mot enligt bästa förmåga, säger Hilkka Olkinuora. 7.2.2019 kl. 10:06
Markus Engström

Kristinestad. Biskop Björn Vikström har gett kaplanen Markus Engström i Kristinestad en varning för det språkbruk som han använt i en insändare i tidningen Syd-Österbotten. 4.2.2019 kl. 14:18
Itohan okundaye från Nigeria var människohandelsoffer i Italien i sex år. Tillammans med Eva Biaudet pratade hon om människohandel under Blomma-konferensen i september i Helsingfors. 

människohandel. Ett offer är inte nödvändigtvis inlåst, utan låset utgörs av psykologisk makt. 14.11.2017 kl. 00:00
Itohan Okundaye säger att hon inte kunnat berätta om beslutet än för sin son. – Han har haft så höga förväntningar.

Asyl. Itohan Okundaye är ett människohandelsoffer med en son född i Finland. Efter ytterligare ett avslag från Migri kan de hämtas när som helst av polisen. 1.2.2019 kl. 18:21

biskopsvalet 2019. En biskop mitt i hjorden, en kyrka som bär mening, att börja med bön, att gå tillsammans. De är fyra kandidater med fyra livsberättelser och fyra perspektiv på vad det innebär att vara biskop. 30.1.2019 kl. 11:00
Fr.v. församlingsrådsmedlem Gun Monto, ungdomsarbetsledare Ann-Mari Karlsson och Dan Krogars, kyrkoherde Stina Lindgård och kaplan Robert Lemberg.

agricola församling. På söndag firas Svenskfinlands nyaste församling. Skönt att äntligen komma igång och roligt med fler kollegor, tycker medarbetarna i Agricola svenska. Utmaningar finns också, i ekonomin och de större geografiska avstånden. 29.1.2019 kl. 09:05
En hjärtlig hälsning från Ungdomens Kyrkodagar 2019.

ungdomens kyrkodagar. Hållbar konsumtion, ensamhet och psykisk ohälsa, sexuella trakasserier och vem som ska jobba i kyrkan i framtiden – Ungdomens kyrkodagar vidrör många brännande teman. 25.1.2019 kl. 19:34
Slutet nått

Kyrka. Under hösten har samtliga stift i landet arbetat med att förnya sina webbplatser. I december lanserades också Borgå stifts nya webbplats. 9.1.2019 kl. 09:00

Bidrag. Manusförfattare och regissör Klaus Härös film Livet efter döden får Kyrkans mediestiftelses största produktionsstöd, 20 000 euro, hösten 2018. 19.12.2018 kl. 12:00

missionsorganisation. Vid sitt möte senaste vecka beslöt biskopsmötet att inte rekommendera för kyrkomötet att Suomen Lähetyslentäjät ry (MAF Finland) godkänns som kyrkans missionsorganisation. 12.12.2018 kl. 08:00