Illustration: Malin Aho
Illustration: Malin Aho

Så här röstar du i församlingsvalet!

röstning. Känner du dig osäker på hur församlingsvalet går till? Ta del av våra lättfattliga fakta och bästa tips på vad du som röstare kan tänka på! 8.11.2018 kl. 13:40

VAD?
I församlingsvalet väljer vi lokalpolitiker i kyrkan, det vill säga församlingsråd i den egna hemförsamlingen och gemensamt kyrkofullmäktige i Helsingfors. Valet förrättas vart fjärde år. De som blir valda nu tillträder vid årsskiftet och sedan bestämmer de i fyra år.

Sammanlagt 634 kandidater är uppställda i Helsingfors varav 67 är svenskspråkiga.

Kandidaterna ställer upp på en lista, det finns sex stycken svenskspråkiga listor:

Johannes församling: Folkkyrkans vänner

Petrus församling: Petrus för alla, Tro och gemenskap, Petrus framtid.

Matteus församling: Vårt Matteus, För barn och unga i Matteus.

Vad får de besluta om?

Eftersom kyrkans resurser ständigt avtar så kommer de förtroendevalda under nästa period också att vara tvungna att ta ställning till vilka prioriteringar som gäller.

• Ska vi satsa på barn och unga också om det sker på bekostnad av annat? Ska diakonin fortfarande ha stort utrymme?

• Hur många lokalförsamlingar är det ändamålsenligt att vi har i Helsingfors?

• Vilka helsingforsare behöver kyrkans hjälp just nu? Hur är vi närvarande i vardagen hos såväl barnfamiljer som pensionärer? Ska vi grunda ett diakonihus? Hur ska vi hjälpa invandrare och asylsökande?

• Ska vi sälja lägergårdarna eller hålla dem uppvärmda året runt med tanke på skriftskollägren?

VARFÖR?
Oberoende av vilken åsikt du har om samkönat äktenskap eller färgen på kyrktaket i Åggelby så lönar det sig att rösta i församlingsvalet!

Församlingsrådet beslutar bland annat om vem som anställs i församlingen, vilken verksamhet som ordnas, vem man hjälper, var och hur – på lokalplan. Men det är också församlingsrådet som utser kyrkomötesombud, och det är i kyrko-mötet de stora frågorna avgörs. Så rösta, oberoende av om du har stora eller små åsikter!

Nina Österholm

pro ecclesia. Kyrkans medalj för förtjänstfullt arbete beviljas Kyrkpressens chefredaktör May Wikström. 11.12.2018 kl. 11:20
Kyrkoherdarna Niklas Wallis, Timo Saitajoki och Anders Store tror att det finns en beredskap i kommunen att slå ihop församlingarna.

sammanslagning. De tre församlingarna Kronoby, Nedervetil och Terjärv begär en utredning med tanke på en eventuell sammanslagning . Men något initiativ till sammanslagning har ännu inte gjorts. 30.11.2018 kl. 15:33
Julen kan vara ganska bra även om den inte blir perfekt.

advent. I advent känner många att julsnaran dras åt kring halsen. Men tänk om det inte skulle vara så. Här kommer sex tips till den som känner sig trött i förväg. 29.11.2018 kl. 13:52
Ann-Christine Nordqvist-Källström och Susanne Westerlund välkomnar adventstiden och De vackraste julsångerna.

de vackraste julsångerna. En miljon finländare samlas varje jul för att sjunga tillsammans. För årets julsångsval står två Korsholmskantorer. 28.11.2018 kl. 16:38

biskopsval. Sixten Ekstrand, direktor vid Kyrkans central för det svenska arbetet, ställer upp i biskopsvalet i Borgå stift. Margareta Puiras, församlingspastor i Karis-Pojo, är ombud för hans valmansförening. 26.11.2018 kl. 10:46

matteus. När domkapitlets beslut gick emot församlingsrådets åsikt i valet av kyrkoherdevikarie skickade besvikna medarbetare brev till biskopen. Domkapitlet hänvisar till den formella kompetensens tyngd – en riktlinje som inte tycks ha nått fram till församlingsrådet. 22.11.2018 kl. 09:26

församlingsvalet. Närpes. Femton platser av 23. Framgången för den nya listan i Närpes överraskar även initiativtagaren och röstmagneten Ulla-Maj Wideroos. 19.11.2018 kl. 18:20

församlingsvalet. Borgå stift höll ställningarna när det gäller röstningsaktivitet. 16 procent av församlingsmedlemmarna röstade mot 15,7 i förra valet. Mest ökade aktiviteten i Replots församling. 19.11.2018 kl. 18:09
Lisa Enckell

biskopsval. Lisa Enckell, präst som jobbat som sjukhuspräst, missionär och nu är journalist på Yle ställer upp i biskopsvalet i Borgå stift. En valmansförening för henne håller på att bildas. 19.11.2018 kl. 09:40

församlingsvalet. Resultaten från församlingsvalet börjar ramla in. I Borgå stift verkar det igen en gång som att österbottningarna varit pigga att ta sig till valurnorna. I Esse deltog 46,8 procent av de röstberättigade och också i Larsmo steg valdeltagandet till hela 37,1 procent. I Närpes steg valdeltagandet också rejält jämfört med senaste val. 18.11.2018 kl. 22:50
Slutet nått

Avteckning. President Mauno Koivistos minnesmärke på Sandudds begravningsplats avtäcktes i söndags. 27.11.2018 kl. 15:24

Välgörenhetsskatt. Kristdemokraternas ungdomsförbund vill ersätta kyrkskatten med en välgörenhetsskatt. Den skatten skulle alla finländare betala. 28.11.2018 kl. 07:30

helsingfors bokmässa. Biskoparnas författarintervjuer och det traditionella offentliggörandet av årets kristna bok ingår inte i årets bokmässoprogram i Helsingfors. 24.10.2018 kl. 13:22