Rebecca Ahlbäck studerar nordiska språk och litteratur vid Helsingfors universitet.
Rebecca Ahlbäck studerar nordiska språk och litteratur vid Helsingfors universitet.

En alltför trång låda

Människor.

"Han kallar oss aldrig att vara något annat än människor. Han kallar oss inte ut ur mänsklighet, in i kristenhet."

8.11.2018 kl. 00:00

Det finns mycket i det Jesus kallar oss till som övergår vårt förstånd. Han utmanar oss i godhet, kallar oss att gå på vatten (bildligt) och till frihet från skuld och skam. Han säger också att vägen till honom är smal och att vi måste ge upp oss själva för att kunna följa honom.

Men en sak gör han inte. Han kallar oss aldrig att vara något annat än människor. Han kallar oss inte ut ur mänsklighet, in i kristenhet. Jesus sa inte ”gå ut och gör alla folk till kristna och lär dem att hålla alla era subkulturella normer”. Men så kan det kännas ibland, att vi packat in oss i en låda som inte bara är trång utan också står långt från resten av världen. ”Jag är kristen så jag gör så här.” ”Hur kan du tänka så där, du som är kristen?”

Jesus behöver få en högre status än religion. Han kom till oss för att ge oss en öppen väg tillbaka till Gud, tillbaka till vad mänsklighet en gång var tänkt att få vara. Att tro på Jesus kan verka väldigt snävt, vilket är en förväntning som alla förlorar på. När jag läser om Jesus och är i hans närvaro ser jag så lite av den snävheten. Han som kallar alla människor har också skapat alla människor, utan brist på utrymme.
Lådan har knappast någon specifikt skyldig bakom sig. Men den är begränsande för dem som sitter i den och oattraktiv för dem som står utanför den. Det är inte viktigt för Jesus att se hela världen köa för att få klämma ner sig i en låda. Men hans hjärta går sönder för alla de människor som går miste om honom i tron att han kallar oss till något omänskligt och otympligt. Han vill bara att vi ska vara människor. Människor som känner hans kärlek.

Rebecca Ahlbäck studerar nordiska språk och litteratur vid Helsingfors universitet.

I dag tänker hon på att vara Guds människa, bortom alla förväntningar och normer.

Hennes tips: Lyssna på Steffany Gretzingers album ”The Undoing”. Det har fokus på vad Gud har gjort för oss istället för våra prestationer.

Hennes kalenderglimt: Sussi Björkstrand spelar på Café Torpet 16 november.

Rebecca Ahlbäck
Maria Åkerblom gjorde redan som ung sensation som sömnpredikant. Oravais teaters version av Under liten himmel inleds med den första dramatiska predikan från sjuksängen.

teater. På Kyroboas möter vi en predikant som är osympatisk redan från början. Under liten himmel är en obehaglig berättelse om maktmissbruk och svårigheten att säga ifrån. 11.7.2019 kl. 14:55

ledarskap. Teemu Laajasalo leder ett brokigt stift där församlingarna trots sina skillnader ställer samma fråga: Hur kan vi tala om evangeliet så att det blir relevant för människor i dag? 11.7.2019 kl. 00:01
Emina Arnautovic
jobbar som Sfp:s kontaktchef i Österbotten. Hon pendlar till jobbet i Vasa från hemmet 
i Närpes.

livsberättelse. En natt under Bosnienkriget drevs Emina Arnautovic genom en svår frontlinje. Granaterna regnade ner runt henne och dottern hon bar i sin famn. – Då tänkte jag att om jag överlever måste jag göra något av mitt liv. 11.7.2019 kl. 12:00
"Musik är inte matematik", säger Nina Åström. Musiken är mer än summan av sina delar.

musik. ”Jag är ju bara från Kokkola”, kan Nina Åström tänka när hon rör sig bland musikvärldens stora eller spelar i ett fängelse. Efter trettio år i branschen och ett femtontal skivor ger hon ut sitt första album på svenska. 28.6.2019 kl. 15:34

pride. Elva ledare för kyrkliga organisationer och väckelserörelser stöder en insändare som publicerades i tidningen Itä-Savo där fyra kyrkoherdar ifrågasätter kyrkans engagemang i Pride. 25.6.2019 kl. 17:33
Fred Wilén fascineras av berättelserna bakom gravstenarna.

jourhavande präst. I sommar har prästerna jour på begravningsplatserna i huvudstadsregionen och hoppas på att få samtala med besökare och anställda om livet, döden och allt som ryms däremellan. 27.6.2019 kl. 00:01

kaplansval. Johanna Björkholm-Kallio har valts till kaplan i Jakobstads svenska församling bland tre sökande. Församlingsrådet valde henne i går kväll med rösterna 7 mot 6 för Jan-Gustav Björk. 20.6.2019 kl. 10:06
Árpád Kovács friades av en oenig rätt.

äktenskapsfrågan. Norra Finlands förvaltningsdomstol har omkullkastat Uleåborgs domkapitels beslut – det att domkapitlet gav en skriftlig varning till pastor Árpád Kovács för att han vigt ett par av samma kön. Domkapitlet ansåg att Kovács handlat mot sina prästlöften, domstolen var av annan åsikt. 17.6.2019 kl. 18:09

nytt från domkapitlet. Domkapitlet i Borgå stift hade möte på torsdagen. Bland annat fastställdes resultatet i valet av Berndt Berg till prästassessor. Och bland många ärenden i en diger lista granskades också de sökande till kaplanstjänsten i Vanda svenska församling. 14.6.2019 kl. 12:40
Nils Torvalds pendlar mellan Bryssel, Helsingfors och stugan på Tunhamn, Hitis.

barndom. När Nils Torvalds var fyra år insåg han att han måste försvara sig själv, ingen annan tar hand om honom. 13.6.2019 kl. 14:04
Slutet nått

Kyrka. Under hösten har samtliga stift i landet arbetat med att förnya sina webbplatser. I december lanserades också Borgå stifts nya webbplats. 9.1.2019 kl. 09:00

Bidrag. Manusförfattare och regissör Klaus Härös film Livet efter döden får Kyrkans mediestiftelses största produktionsstöd, 20 000 euro, hösten 2018. 19.12.2018 kl. 12:00

missionsorganisation. Vid sitt möte senaste vecka beslöt biskopsmötet att inte rekommendera för kyrkomötet att Suomen Lähetyslentäjät ry (MAF Finland) godkänns som kyrkans missionsorganisation. 12.12.2018 kl. 08:00