Rebecca Ahlbäck studerar nordiska språk och litteratur vid Helsingfors universitet.
Rebecca Ahlbäck studerar nordiska språk och litteratur vid Helsingfors universitet.

En alltför trång låda

Människor.

"Han kallar oss aldrig att vara något annat än människor. Han kallar oss inte ut ur mänsklighet, in i kristenhet."

8.11.2018 kl. 00:00

Det finns mycket i det Jesus kallar oss till som övergår vårt förstånd. Han utmanar oss i godhet, kallar oss att gå på vatten (bildligt) och till frihet från skuld och skam. Han säger också att vägen till honom är smal och att vi måste ge upp oss själva för att kunna följa honom.

Men en sak gör han inte. Han kallar oss aldrig att vara något annat än människor. Han kallar oss inte ut ur mänsklighet, in i kristenhet. Jesus sa inte ”gå ut och gör alla folk till kristna och lär dem att hålla alla era subkulturella normer”. Men så kan det kännas ibland, att vi packat in oss i en låda som inte bara är trång utan också står långt från resten av världen. ”Jag är kristen så jag gör så här.” ”Hur kan du tänka så där, du som är kristen?”

Jesus behöver få en högre status än religion. Han kom till oss för att ge oss en öppen väg tillbaka till Gud, tillbaka till vad mänsklighet en gång var tänkt att få vara. Att tro på Jesus kan verka väldigt snävt, vilket är en förväntning som alla förlorar på. När jag läser om Jesus och är i hans närvaro ser jag så lite av den snävheten. Han som kallar alla människor har också skapat alla människor, utan brist på utrymme.
Lådan har knappast någon specifikt skyldig bakom sig. Men den är begränsande för dem som sitter i den och oattraktiv för dem som står utanför den. Det är inte viktigt för Jesus att se hela världen köa för att få klämma ner sig i en låda. Men hans hjärta går sönder för alla de människor som går miste om honom i tron att han kallar oss till något omänskligt och otympligt. Han vill bara att vi ska vara människor. Människor som känner hans kärlek.

Rebecca Ahlbäck studerar nordiska språk och litteratur vid Helsingfors universitet.

I dag tänker hon på att vara Guds människa, bortom alla förväntningar och normer.

Hennes tips: Lyssna på Steffany Gretzingers album ”The Undoing”. Det har fokus på vad Gud har gjort för oss istället för våra prestationer.

Hennes kalenderglimt: Sussi Björkstrand spelar på Café Torpet 16 november.

Rebecca Ahlbäck

skidolycka. Krishjälp och samling för den som behöver samtala. 17.2.2019 kl. 14:16

nytt från domkapitlet. Två präster klara för ny post och en ledig kyrkoherdestol i Sibbo, i senaste nytt från domkapitlet. 8.2.2019 kl. 15:34
Varje dag avslutas med att Leif läser en andakt för Gita.

demens. För fyra år sedan förändrades Gita och Leif Lindgrens liv när Gita fick diagnosen pannlobsdemens. 8.2.2019 kl. 13:12
Hilkka Olkinuora är präst, journalist och författare. – Godhet är ingen prestation, säger hon.

Rannsakan. Får jag göra goda saker för att själv må bättre? Och hur mycket goda handlingar måste jag utföra? Kan jag sitta på min kammare och vara god? – Godhet är en horisont vi styr mot enligt bästa förmåga, säger Hilkka Olkinuora. 7.2.2019 kl. 10:06
Markus Engström

Kristinestad. Biskop Björn Vikström har gett kaplanen Markus Engström i Kristinestad en varning för det språkbruk som han använt i en insändare i tidningen Syd-Österbotten. 4.2.2019 kl. 14:18
Itohan okundaye från Nigeria var människohandelsoffer i Italien i sex år. Tillammans med Eva Biaudet pratade hon om människohandel under Blomma-konferensen i september i Helsingfors. 

människohandel. Ett offer är inte nödvändigtvis inlåst, utan låset utgörs av psykologisk makt. 14.11.2017 kl. 00:00
Itohan Okundaye säger att hon inte kunnat berätta om beslutet än för sin son. – Han har haft så höga förväntningar.

Asyl. Itohan Okundaye är ett människohandelsoffer med en son född i Finland. Efter ytterligare ett avslag från Migri kan de hämtas när som helst av polisen. 1.2.2019 kl. 18:21

biskopsvalet 2019. En biskop mitt i hjorden, en kyrka som bär mening, att börja med bön, att gå tillsammans. De är fyra kandidater med fyra livsberättelser och fyra perspektiv på vad det innebär att vara biskop. 30.1.2019 kl. 11:00
Fr.v. församlingsrådsmedlem Gun Monto, ungdomsarbetsledare Ann-Mari Karlsson och Dan Krogars, kyrkoherde Stina Lindgård och kaplan Robert Lemberg.

agricola församling. På söndag firas Svenskfinlands nyaste församling. Skönt att äntligen komma igång och roligt med fler kollegor, tycker medarbetarna i Agricola svenska. Utmaningar finns också, i ekonomin och de större geografiska avstånden. 29.1.2019 kl. 09:05
En hjärtlig hälsning från Ungdomens Kyrkodagar 2019.

ungdomens kyrkodagar. Hållbar konsumtion, ensamhet och psykisk ohälsa, sexuella trakasserier och vem som ska jobba i kyrkan i framtiden – Ungdomens kyrkodagar vidrör många brännande teman. 25.1.2019 kl. 19:34
Slutet nått

Kyrka. Under hösten har samtliga stift i landet arbetat med att förnya sina webbplatser. I december lanserades också Borgå stifts nya webbplats. 9.1.2019 kl. 09:00

Bidrag. Manusförfattare och regissör Klaus Härös film Livet efter döden får Kyrkans mediestiftelses största produktionsstöd, 20 000 euro, hösten 2018. 19.12.2018 kl. 12:00

missionsorganisation. Vid sitt möte senaste vecka beslöt biskopsmötet att inte rekommendera för kyrkomötet att Suomen Lähetyslentäjät ry (MAF Finland) godkänns som kyrkans missionsorganisation. 12.12.2018 kl. 08:00