Initiativ till ny församling i Pedersöre, Jakobstad tar eget initiativ nästa vecka

församlingssammanslagning.

Församlingsråden i Pedersöre, Esse och Purmo tog på onsdagskvällen initiativ till en ny församling, Pedersöre församling, som ska bestå av de tre församlingarna. Nästa vecka tar församlingsrådet i Jakobstads svenska församling ett eget initiativ som också involverar dem i den nya församlingen.

25.10.2018 kl. 09:43

Församlingsråden i alla fyra församlingar möttes i går kväll på var sitt håll för att bland annat ta initiativ till en sammanslagning. De tre församlingarna i Pedersöre kommun, alltså Pedersöre, Esse och Purmo tog ställning till ett initiativ att bilda en ny landsortsförsamling. Församlingsrådet i Jakobstads svenska beslöt att göra ett eget initiativ som också omfattar stadsförsamlingen.

– Det gör vi ifall inget radikalt skett under grannförsamlingarnas möte, säger kyrkoherde Bo-Göran Åstrand. Det skulle i så fall vara att de tar time-out och vill ta del av den modell med fyra församlingar som jag och Kaj Granlund i Esse utarbetat. Den modellen har inte råden i Purmo och Pedersöre alls sett på.

Enligt Åstrand förde församlingsrådet i Jakobstad en ingående diskussion.

– Vi var ju medvetna om att landsortsförsamlingarna hade möten samtidigt och att de troligtvis tar initiativ till samgång. Vi gjorde två beslut: för det första vill vi veta exakt vad de beslutat. För det andra så beslöt vi att på basen av det vi vet idag väcker vi ett eget initiativ där alla fyra blir en vid vårt nästa möte den 31 oktober.

Inget radikalt har skett. Församlingsråden i Esse och Purmo har gjort enhälliga beslut att ta initiativ till en ny Pedersöre församling, som består av de tre landsortsförsamlingarna.

– Ingen talade för att också inkludera Jakobstads svenska i den nya församlingen, säger kyrkoherde Kaj Granlund i Esse.

Samma säger också kollegerna i Purmo, Tomas Portin och i Pedersöre, Hans Häggblom.

– Vi diskuterade bara själva initiativet och i det ingick tre församlingar, säger Portin.

– När råden i Pedersöre, Esse och Purmo var samlade uppfattade vi att det finns det här finns ett stöd för ett initiativ i våra församlingar. Inte minst med tanke på att de förtroendevaldas mandatperiod håller på att ta slut, säger Häggblom.

Församlingarnas initiativ är till sin formulering likartade. I det ingår inga kapellförsamlingar.

Det räcker med att en församling tar initiativ för att domkapitlet ska bereda frågan vidare till Kyrkostyrelsen. I praktiken är det domkapitlet som som avgöra vilka församlingar som den nya församlingen ska omfatta.

Uppdaterad kl 12:48 med uppgifter från Purmo och Jakobstad.

Kompetterad med Pedersöre församlings beslut 26.10 kl 13:47

Johan Sandberg
Lärkkulla är stiftsgård, kursgård och folkakademi i Karis.

Lärkkulla. – Lärkkulla behövs som en mötesplats för kyrkligt anställda och aktiva i vårt avlånga stift, säger Wallén. 28.1.2020 kl. 09:24

ungdomens kyrkodagar. Deltagare på Ungdomens kyrkodagar ger tummen upp för en kyrka som är aktiv i klimatdiskussionen. 27.1.2020 kl. 17:58
Rebecka Stråhlman, Jakob Nylund och Johannes Winé ledde showen med ärkebiskop Tapio Luoma och biskop Bo-Göran Åstrand.

ungdomens kyrkodagar. "Säg åt oss att det är nya tider nu!" sa biskop Bo-Göran Åstrand till deltagarna på Ungdomens kyrkodagar. Han hade sällskap av ärkebiskop Tapio Luoma som besökte UK för första gången. 24.1.2020 kl. 18:36
Vad lär man sig av Lotta på Bråkmakargatan? Att det ibland är blod på födelsedagen och att man behöver ha en tant Berg.

barnböcker. Vad kan de bästa barnböckerna lära oss? Massor. Sofia Torvalds skriver om hur man klarar blod på födelsedagen, bitande rävar, lejon som vaktar bäckar och mjölk som blivit sur. 22.1.2020 kl. 14:15
Teemu Laajasalo är biskop i Helsingfors. Bilden är från hans biskopsvigning.

besök. En delegation ledd av biskopen i Helsingfors Teemu Laajasalo mötte påven Franciskus vid en privat mottagning i Vatikanen. 17.1.2020 kl. 14:00
På världens näst största flyktingbosättning i Uganda bygger Kyrkans Utlandshjälp skolor och vidareutbildar lärare. Skola och undervisning betraktas som livräddande i krissituationer.

biståndsarbete. ”Mitt barn är värdefullt precis sådant som det är.” Skolan förändrar både föräldrarnas och samhällets inställning till personer med funktionsnedsättning. 16.1.2020 kl. 00:00
Emma Audas disputerar idag med en avhandling om kyrkans äktenskapssyn.

doktorsavhandling. Positionerna är låsta, vi måste börja tala om äktenskapet på ett nytt sätt, säger Emma Audas, som idag disputerar med en avhandling om kyrkans äktenskapssyn. 16.1.2020 kl. 10:51
Att lyssna på samma låt som någon annan kan skapa en känsla av gemenskap – likaså att dela en konsertupplevelse med främlingar.

gemenskap. Våra gemenskaper ser kanske inte längre ut som de gjorde förr, men fortfarande handlar de om att vi ser varandra och delar samma upplevelser. 16.1.2020 kl. 00:01
Röstberättigade i valet den 11 februari är prästerna samt församlingarnas förtroendevalda.

val. Kandidatgalleriet för kyrkomötes- och stiftsfullmäktigevalen har nu öppnat på nätet. 15.1.2020 kl. 08:33
Sedan Bo-Göran Åstrand installerades som biskop i Borgå stift i september har han hunnit resa runt i olika delar av stiftet. Söndagen den 26 januari kommer han att besöka Matteus församling.

Helsingfors. Utmaningarna för församlingarna i Helsingfors är större än på annat håll. Traditionen av kyrklighet är svagare – men de unga utforskar tron fördomslöst. 16.1.2020 kl. 00:01
Slutet nått