Initiativ till ny församling i Pedersöre, Jakobstad tar eget initiativ nästa vecka

församlingssammanslagning.

Församlingsråden i Pedersöre, Esse och Purmo tog på onsdagskvällen initiativ till en ny församling, Pedersöre församling, som ska bestå av de tre församlingarna. Nästa vecka tar församlingsrådet i Jakobstads svenska församling ett eget initiativ som också involverar dem i den nya församlingen.

25.10.2018 kl. 09:43

Församlingsråden i alla fyra församlingar möttes i går kväll på var sitt håll för att bland annat ta initiativ till en sammanslagning. De tre församlingarna i Pedersöre kommun, alltså Pedersöre, Esse och Purmo tog ställning till ett initiativ att bilda en ny landsortsförsamling. Församlingsrådet i Jakobstads svenska beslöt att göra ett eget initiativ som också omfattar stadsförsamlingen.

– Det gör vi ifall inget radikalt skett under grannförsamlingarnas möte, säger kyrkoherde Bo-Göran Åstrand. Det skulle i så fall vara att de tar time-out och vill ta del av den modell med fyra församlingar som jag och Kaj Granlund i Esse utarbetat. Den modellen har inte råden i Purmo och Pedersöre alls sett på.

Enligt Åstrand förde församlingsrådet i Jakobstad en ingående diskussion.

– Vi var ju medvetna om att landsortsförsamlingarna hade möten samtidigt och att de troligtvis tar initiativ till samgång. Vi gjorde två beslut: för det första vill vi veta exakt vad de beslutat. För det andra så beslöt vi att på basen av det vi vet idag väcker vi ett eget initiativ där alla fyra blir en vid vårt nästa möte den 31 oktober.

Inget radikalt har skett. Församlingsråden i Esse och Purmo har gjort enhälliga beslut att ta initiativ till en ny Pedersöre församling, som består av de tre landsortsförsamlingarna.

– Ingen talade för att också inkludera Jakobstads svenska i den nya församlingen, säger kyrkoherde Kaj Granlund i Esse.

Samma säger också kollegerna i Purmo, Tomas Portin och i Pedersöre, Hans Häggblom.

– Vi diskuterade bara själva initiativet och i det ingick tre församlingar, säger Portin.

– När råden i Pedersöre, Esse och Purmo var samlade uppfattade vi att det finns det här finns ett stöd för ett initiativ i våra församlingar. Inte minst med tanke på att de förtroendevaldas mandatperiod håller på att ta slut, säger Häggblom.

Församlingarnas initiativ är till sin formulering likartade. I det ingår inga kapellförsamlingar.

Det räcker med att en församling tar initiativ för att domkapitlet ska bereda frågan vidare till Kyrkostyrelsen. I praktiken är det domkapitlet som som avgöra vilka församlingar som den nya församlingen ska omfatta.

Uppdaterad kl 12:48 med uppgifter från Purmo och Jakobstad.

Kompetterad med Pedersöre församlings beslut 26.10 kl 13:47

Johan Sandberg

utdelning. Nitton personer har beviljats bidrag ur Gunvor och Bo Skogmans fond, meddelar Kristinestads svenska församling. Det största bidraget gick till evangeliföreningen, som ska skaffa ett nytt digitalt piano till sin lägergård. 24.5.2019 kl. 14:09

kyrkostyrelsen. Skarp kritik riktas mot valet av hög chef till Kyrkostyrelsen. De som anser att den kvinnliga sökanden var klart mer kompetent luftar misstankar om diskriminering. Samtidigt undrar en del om det var fel åsikt i vigselfrågan som avgjorde valet."Alla i plenum gjorde sin egen bedömning", säger ärkebiskop Tapio Luoma. 24.5.2019 kl. 10:06
Marita och Rea Wilenius har sparat varje kort de fick av sin far.

De stupades dag. ”Jag kommer nog snart hem bara du lite väntar”, skrev pappa i ett kort från fronten. Marita och Rea Wilenius var en gång Församlingsbladets krigsfadderbarn. 17.5.2019 kl. 14:54

Kristinestad. Opinionsnämnden för massmedier anser att tidningen Syd-Österbotten inte gjorde fel i att publicera insändaren där en präst framförde sina åsikter om sexuella minoriteter. 16.5.2019 kl. 15:10
Benny Andersson är ny kontraktsprost i Ålands prosteri.

nytt från domkapitlet. Domkapitlet i Borgå stift hade möte på tisdag och behandlade en lång rad ärenden. Bland annat förordnades Lemland-Lumparlands församlings kyrkoherde Benny Andersson till kontraktsprost i Ålands prosteri medan Monica Cleve blir tf. kyrkoherde i Sjundeå svenska församling. 15.5.2019 kl. 15:19
Pedersöre kyrka i Jakobstad.

fusion. Domkapitlet i Borgå stift beslöt vid sitt möte på tisdagen att man för Kyrkostyrelsen förordar att Pedersöre, Esse och Purmo församlingar bildar en församling från den 1 januari 2020. Det innebär samtidigt att man rekommenderar att Jakobstads svenska församling fortsätter som en självständig församling och inte ingår i den nya församlingen. 15.5.2019 kl. 14:52
Fyra scouter från Louhen-Tytöt livade upp kyrkomötesombuden med en sånglek.

Kyrkomötet. Efter tre dagars sittande i plenumsalen fraktades alla kyrkomötesombud in till Åbo centrum för att möta unga från olika håll i Finland. Barn, unga och kyrkans framtid var teman som gick som en röd tråd genom kyrkomötesveckan. 10.5.2019 kl. 17:30
Initiativet om fadderkraven är del av en pågående och omfattande diskussion i kyrkan om dopets, fadderskapets och religionens betydelse och deras förändrade ställning.

dop. Kyrkomötet beslöt att det i framtiden ska räcka med att ett barn som döps har en fadder, istället för två som är dagens minimikrav. Målsättningen är att minska trösklarna för föräldrar som vill låta döpa sina barn. 10.5.2019 kl. 10:36
Berndt Berg fortsätter som prästassessor vid domkapitlet.

val. Berndt Berg blev idag återvald som prästassessor i domkapitlet. 9.5.2019 kl. 15:53

församlingssammanslagning. Gemensamma kyrkofullmäktige i Pedersöre kyrkliga samfällighet vill ha en gemensam svensk församling för Jakobstad, Pedersöre, Esse och Purmo. Det blev beslutet i går kväll efter en ytterst jämn omröstning där rösterna föll 19-19. Det innebär att ordförande Rainer Karvonens röst avgjorde. 9.5.2019 kl. 11:23
Slutet nått

Kyrka. Under hösten har samtliga stift i landet arbetat med att förnya sina webbplatser. I december lanserades också Borgå stifts nya webbplats. 9.1.2019 kl. 09:00

Bidrag. Manusförfattare och regissör Klaus Härös film Livet efter döden får Kyrkans mediestiftelses största produktionsstöd, 20 000 euro, hösten 2018. 19.12.2018 kl. 12:00

missionsorganisation. Vid sitt möte senaste vecka beslöt biskopsmötet att inte rekommendera för kyrkomötet att Suomen Lähetyslentäjät ry (MAF Finland) godkänns som kyrkans missionsorganisation. 12.12.2018 kl. 08:00