Initiativ till ny församling i Pedersöre, Jakobstad tar eget initiativ nästa vecka

församlingssammanslagning.

Församlingsråden i Pedersöre, Esse och Purmo tog på onsdagskvällen initiativ till en ny församling, Pedersöre församling, som ska bestå av de tre församlingarna. Nästa vecka tar församlingsrådet i Jakobstads svenska församling ett eget initiativ som också involverar dem i den nya församlingen.

25.10.2018 kl. 09:43

Församlingsråden i alla fyra församlingar möttes i går kväll på var sitt håll för att bland annat ta initiativ till en sammanslagning. De tre församlingarna i Pedersöre kommun, alltså Pedersöre, Esse och Purmo tog ställning till ett initiativ att bilda en ny landsortsförsamling. Församlingsrådet i Jakobstads svenska beslöt att göra ett eget initiativ som också omfattar stadsförsamlingen.

– Det gör vi ifall inget radikalt skett under grannförsamlingarnas möte, säger kyrkoherde Bo-Göran Åstrand. Det skulle i så fall vara att de tar time-out och vill ta del av den modell med fyra församlingar som jag och Kaj Granlund i Esse utarbetat. Den modellen har inte råden i Purmo och Pedersöre alls sett på.

Enligt Åstrand förde församlingsrådet i Jakobstad en ingående diskussion.

– Vi var ju medvetna om att landsortsförsamlingarna hade möten samtidigt och att de troligtvis tar initiativ till samgång. Vi gjorde två beslut: för det första vill vi veta exakt vad de beslutat. För det andra så beslöt vi att på basen av det vi vet idag väcker vi ett eget initiativ där alla fyra blir en vid vårt nästa möte den 31 oktober.

Inget radikalt har skett. Församlingsråden i Esse och Purmo har gjort enhälliga beslut att ta initiativ till en ny Pedersöre församling, som består av de tre landsortsförsamlingarna.

– Ingen talade för att också inkludera Jakobstads svenska i den nya församlingen, säger kyrkoherde Kaj Granlund i Esse.

Samma säger också kollegerna i Purmo, Tomas Portin och i Pedersöre, Hans Häggblom.

– Vi diskuterade bara själva initiativet och i det ingick tre församlingar, säger Portin.

– När råden i Pedersöre, Esse och Purmo var samlade uppfattade vi att det finns det här finns ett stöd för ett initiativ i våra församlingar. Inte minst med tanke på att de förtroendevaldas mandatperiod håller på att ta slut, säger Häggblom.

Församlingarnas initiativ är till sin formulering likartade. I det ingår inga kapellförsamlingar.

Det räcker med att en församling tar initiativ för att domkapitlet ska bereda frågan vidare till Kyrkostyrelsen. I praktiken är det domkapitlet som som avgöra vilka församlingar som den nya församlingen ska omfatta.

Uppdaterad kl 12:48 med uppgifter från Purmo och Jakobstad.

Kompetterad med Pedersöre församlings beslut 26.10 kl 13:47

Johan Sandberg
God gemenskap är en av de saker som ger konfirmandarbetet högt betyg.

konfirmandarbete. Årets konfirmandarbete får 9- i betyg. Trygghet, trivsel och god gemenskap är det konfirmander och hjälpledare är mest nöjda med. 11.9.2019 kl. 12:03
Furahakören samlas med jämna mellanrum till övningsveckoslut – den här gången i Lappvik.

Jubileum. I Furahakören bygger man relationer till varandra och till Gud. 6.9.2019 kl. 12:14
Den dagen då intervjun gjordes cyklade Magnus Riska från hemmet i Helsingfors till jobbet i Borgå.

triathlon. Magnus Riska drömmer om att en dag få delta i det ultimata triathlonloppet, Ironman på Hawaii. – Varför gör jag det här? Den frågan kommer vid åttonde, nionde timmen. 5.9.2019 kl. 18:00
Teologiskt står Björn Vikström och Bo-Göran Åstrand varandra nära, säger de präster KP talat med.

biskop. Kyrkfolket hyllar Björn Vikström, men är också nyfikna på vilken väg den nya biskopen Bo-Göran Åstrand kommer att staka ut. – Han måste bevisa var han står. 5.9.2019 kl. 13:27
Med tanke på att så många studenter saknar en gedigen församlingsbakgrund tycker Hagman att kyrkan borde ta ett större ansvar för prästernas utbildning

präst. Det är inte så lätt att peka ut vad som är avgörande för att en person väljer prästyrket, säger Patrik Hagman, lärare i praktisk teologi vid Åbo Akademi. 4.9.2019 kl. 19:27
- Men jag kan skriva ganska bra.  Det tar lång tid, eller längre än förr, säger Christa Mickelsson.

Kyrkpressen. För nästan exakt två år sedan fick Kyrkpressens redaktör Christa Mickelsson en hjärnblödning och förlorade sitt språk. Idag är hon tillbaka på redaktionen igen. 4.9.2019 kl. 09:45
Stig-Erik Enkvist

LFF. Stig-Erik Enkvist, verksamhetsledare för Laestadianernas fridsföreningars förbund LFF, avgår från sin tjänst. Han kommer att fortsätter som predikant inom rörelsen. 2.9.2019 kl. 11:02

Stavnedläggning. Biskop Björn Vikström lade ner sin biskopsstav i en välfylld domkyrka idag. 25.8.2019 kl. 15:02

Stavnedläggning. Biskop Björn Vikström avtackades med porträtt och bok i domkapitlet i Borgå idag. – Jag känner befrielse, men också vemod, säger han. 25.8.2019 kl. 11:26
Kari Mäkinen, Emma Audas, Göran Stenlund och Jan-Erik Andelin analyserar biskop Björn Vikströms arv.

biskop. På söndag lägger Björn Vikström ner sin biskopsstav. Vi frågade fyra personer hurudan biskop han varit. 23.8.2019 kl. 11:50
Slutet nått