Initiativ till ny församling i Pedersöre, Jakobstad tar eget initiativ nästa vecka

församlingssammanslagning.

Församlingsråden i Pedersöre, Esse och Purmo tog på onsdagskvällen initiativ till en ny församling, Pedersöre församling, som ska bestå av de tre församlingarna. Nästa vecka tar församlingsrådet i Jakobstads svenska församling ett eget initiativ som också involverar dem i den nya församlingen.

25.10.2018 kl. 09:43

Församlingsråden i alla fyra församlingar möttes i går kväll på var sitt håll för att bland annat ta initiativ till en sammanslagning. De tre församlingarna i Pedersöre kommun, alltså Pedersöre, Esse och Purmo tog ställning till ett initiativ att bilda en ny landsortsförsamling. Församlingsrådet i Jakobstads svenska beslöt att göra ett eget initiativ som också omfattar stadsförsamlingen.

– Det gör vi ifall inget radikalt skett under grannförsamlingarnas möte, säger kyrkoherde Bo-Göran Åstrand. Det skulle i så fall vara att de tar time-out och vill ta del av den modell med fyra församlingar som jag och Kaj Granlund i Esse utarbetat. Den modellen har inte råden i Purmo och Pedersöre alls sett på.

Enligt Åstrand förde församlingsrådet i Jakobstad en ingående diskussion.

– Vi var ju medvetna om att landsortsförsamlingarna hade möten samtidigt och att de troligtvis tar initiativ till samgång. Vi gjorde två beslut: för det första vill vi veta exakt vad de beslutat. För det andra så beslöt vi att på basen av det vi vet idag väcker vi ett eget initiativ där alla fyra blir en vid vårt nästa möte den 31 oktober.

Inget radikalt har skett. Församlingsråden i Esse och Purmo har gjort enhälliga beslut att ta initiativ till en ny Pedersöre församling, som består av de tre landsortsförsamlingarna.

– Ingen talade för att också inkludera Jakobstads svenska i den nya församlingen, säger kyrkoherde Kaj Granlund i Esse.

Samma säger också kollegerna i Purmo, Tomas Portin och i Pedersöre, Hans Häggblom.

– Vi diskuterade bara själva initiativet och i det ingick tre församlingar, säger Portin.

– När råden i Pedersöre, Esse och Purmo var samlade uppfattade vi att det finns det här finns ett stöd för ett initiativ i våra församlingar. Inte minst med tanke på att de förtroendevaldas mandatperiod håller på att ta slut, säger Häggblom.

Församlingarnas initiativ är till sin formulering likartade. I det ingår inga kapellförsamlingar.

Det räcker med att en församling tar initiativ för att domkapitlet ska bereda frågan vidare till Kyrkostyrelsen. I praktiken är det domkapitlet som som avgöra vilka församlingar som den nya församlingen ska omfatta.

Uppdaterad kl 12:48 med uppgifter från Purmo och Jakobstad.

Kompetterad med Pedersöre församlings beslut 26.10 kl 13:47

Johan Sandberg
Maria Åkerblom gjorde redan som ung sensation som sömnpredikant. Oravais teaters version av Under liten himmel inleds med den första dramatiska predikan från sjuksängen.

teater. På Kyroboas möter vi en predikant som är osympatisk redan från början. Under liten himmel är en obehaglig berättelse om maktmissbruk och svårigheten att säga ifrån. 11.7.2019 kl. 14:55

ledarskap. Teemu Laajasalo leder ett brokigt stift där församlingarna trots sina skillnader ställer samma fråga: Hur kan vi tala om evangeliet så att det blir relevant för människor i dag? 11.7.2019 kl. 00:01
Emina Arnautovic
jobbar som Sfp:s kontaktchef i Österbotten. Hon pendlar till jobbet i Vasa från hemmet 
i Närpes.

livsberättelse. En natt under Bosnienkriget drevs Emina Arnautovic genom en svår frontlinje. Granaterna regnade ner runt henne och dottern hon bar i sin famn. – Då tänkte jag att om jag överlever måste jag göra något av mitt liv. 11.7.2019 kl. 12:00
"Musik är inte matematik", säger Nina Åström. Musiken är mer än summan av sina delar.

musik. ”Jag är ju bara från Kokkola”, kan Nina Åström tänka när hon rör sig bland musikvärldens stora eller spelar i ett fängelse. Efter trettio år i branschen och ett femtontal skivor ger hon ut sitt första album på svenska. 28.6.2019 kl. 15:34

pride. Elva ledare för kyrkliga organisationer och väckelserörelser stöder en insändare som publicerades i tidningen Itä-Savo där fyra kyrkoherdar ifrågasätter kyrkans engagemang i Pride. 25.6.2019 kl. 17:33
Fred Wilén fascineras av berättelserna bakom gravstenarna.

jourhavande präst. I sommar har prästerna jour på begravningsplatserna i huvudstadsregionen och hoppas på att få samtala med besökare och anställda om livet, döden och allt som ryms däremellan. 27.6.2019 kl. 00:01

kaplansval. Johanna Björkholm-Kallio har valts till kaplan i Jakobstads svenska församling bland tre sökande. Församlingsrådet valde henne i går kväll med rösterna 7 mot 6 för Jan-Gustav Björk. 20.6.2019 kl. 10:06
Árpád Kovács friades av en oenig rätt.

äktenskapsfrågan. Norra Finlands förvaltningsdomstol har omkullkastat Uleåborgs domkapitels beslut – det att domkapitlet gav en skriftlig varning till pastor Árpád Kovács för att han vigt ett par av samma kön. Domkapitlet ansåg att Kovács handlat mot sina prästlöften, domstolen var av annan åsikt. 17.6.2019 kl. 18:09

nytt från domkapitlet. Domkapitlet i Borgå stift hade möte på torsdagen. Bland annat fastställdes resultatet i valet av Berndt Berg till prästassessor. Och bland många ärenden i en diger lista granskades också de sökande till kaplanstjänsten i Vanda svenska församling. 14.6.2019 kl. 12:40
Nils Torvalds pendlar mellan Bryssel, Helsingfors och stugan på Tunhamn, Hitis.

barndom. När Nils Torvalds var fyra år insåg han att han måste försvara sig själv, ingen annan tar hand om honom. 13.6.2019 kl. 14:04
Slutet nått

Kyrka. Under hösten har samtliga stift i landet arbetat med att förnya sina webbplatser. I december lanserades också Borgå stifts nya webbplats. 9.1.2019 kl. 09:00

Bidrag. Manusförfattare och regissör Klaus Härös film Livet efter döden får Kyrkans mediestiftelses största produktionsstöd, 20 000 euro, hösten 2018. 19.12.2018 kl. 12:00

missionsorganisation. Vid sitt möte senaste vecka beslöt biskopsmötet att inte rekommendera för kyrkomötet att Suomen Lähetyslentäjät ry (MAF Finland) godkänns som kyrkans missionsorganisation. 12.12.2018 kl. 08:00