Helena Hollmérus och Anna Brummer vill bejaka frimodig lekfullhet hos barn, föräldrar och den äldre generationen.
Helena Hollmérus och Anna Brummer vill bejaka frimodig lekfullhet hos barn, föräldrar och den äldre generationen.

Barn hjälper oss att våga vara lekfulla

Musikstund.

Café Fallera i Johannes församling vill bädda för fina möten mellan barn och äldre.

25.10.2018 kl. 00:00

Det finns barn som saknar mor- och farföräldrar och äldre som saknar en naturlig kontakt till barn. Det är i det glappet som Johannes församlings musikstund med tillhörande kaffe kommer in i bilden.

– För de äldre är det en glädje att få följa med ivriga och lekande barn, och barnen får ha vuxna omkring sig som är glada över dem och bekräftar dem, säger Anna Brummer.

Anna Brummer är frilansande sjukhusmusiker och leder Café Fallera tillsammans med Helena Hollmérus som är barnledare i Johannes församling.

– Allra roligast tycker jag det är när vi får skapa något tillsammans, när vi ser den kontakt och lekfullhet som finns mellan äldre och yngre, säger Helena Hollmérus.

Lekfullhet

Bland dem som besökt Café Fallera på måndag eftermiddagar finns föräldralediga med sina barn, mor- och farföräldrar med barnbarn eller äldre människor som inte kommer i kontakt med barn.

– Det är inte tänkt att de äldre ska sitta passivt och iaktta utan de bjuds med i leken om de vill och kan, säger Anna Brummer.

Om de inte kan finns ändå en delad erfarenhet via barnets rörelser, påpekar Brummer.

– Och det har varit roligt att ta med riktigt gamla barnsånger som är bekanta för de äldre, som vi gjorde senast med ”Här är polisen som mitt i gatan står”.

De äldre som deltagit har suttit och vickat på sina huvuden och småskrattat till sångtexter om hur man vrider på huvudet och skakar på kroppen lite grann, berättar Hollmérus.

– Det blir roligt för att barnens förväntan finns. Barnen stöder de vuxna så att de vågar vara lekfulla, säger hon.

Varje träff är också mer än en sångstund.

– Vi väver in en berättelse, tar med rollspel, använder alla sinnen och snusar på saker med slutna ögon, förklarar Brummer.

Uppslutningen har varierat från några till ett tiotal deltagare, medan församlingens traditionella rytmikgrupper är sprängfulla.

– Vi hoppas att folk hittar den här gruppen och börjar komma regelbundet, säger Helena Hollmérus.

Café Fallera

  • Måndagar kl. 14–16.
  • Ordnas i Hörnan på Högbergsgatan 10, ingång via innergården (med barnvagn) eller från Johanneskyrkans sida.
  • Det bjuds på kaffe och nygräddade bullar från kl. 14 och musikstunden inleds kl. 15.
Ulrika Hansson
Johan Westerlund är kyrkoherde i Johannes församling.

samkönad vigsel. Johannes församling i Helsingfors öppnar sina kyrkor för vigsel av samkönade par. Beslutet fattades på fredagen av församlingsrådet. 14.12.2018 kl. 19:21
Ann-Mari Audas-Willman söker sig bort efter nästan åtta år i Solf.

Solf. Ann-Mari Audas-Willman, kyrkoherde i Solf, lämnar församlingen i början av nästa år. 14.12.2018 kl. 16:29
Martina Harms-Aalto är ny förtroendevald i Johannes församling.

nyvald. Martina Harms-Aalto vill jobba för en församling som har högt till tak, låg tröskel och inget skräp som sopats under mattan. 14.12.2018 kl. 13:35
Johan Terho försökte fly tröttheten genom att byta jobb. Men när väggen kom emot märkte han att han saknat att vara församlingspräst.

utmattning. Att stiga upp och gå till jobbet var en omöjlighet. Först var skamkänslan stark. I dag vet Johan Terho att han lärde sig något viktigt om vem han själv är. 13.12.2018 kl. 16:21

pro ecclesia. Kyrkans medalj för förtjänstfullt arbete beviljas Kyrkpressens chefredaktör May Wikström. 11.12.2018 kl. 11:20
Kyrkoherdarna Niklas Wallis, Timo Saitajoki och Anders Store tror att det finns en beredskap i kommunen att slå ihop församlingarna.

sammanslagning. De tre församlingarna Kronoby, Nedervetil och Terjärv begär en utredning med tanke på en eventuell sammanslagning . Men något initiativ till sammanslagning har ännu inte gjorts. 30.11.2018 kl. 15:33
Julen kan vara ganska bra även om den inte blir perfekt.

advent. I advent känner många att julsnaran dras åt kring halsen. Men tänk om det inte skulle vara så. Här kommer sex tips till den som känner sig trött i förväg. 29.11.2018 kl. 13:52
Ann-Christine Nordqvist-Källström och Susanne Westerlund välkomnar adventstiden och De vackraste julsångerna.

de vackraste julsångerna. En miljon finländare samlas varje jul för att sjunga tillsammans. För årets julsångsval står två Korsholmskantorer. 28.11.2018 kl. 16:38

biskopsval. Sixten Ekstrand, direktor vid Kyrkans central för det svenska arbetet, ställer upp i biskopsvalet i Borgå stift. Margareta Puiras, församlingspastor i Karis-Pojo, är ombud för hans valmansförening. 26.11.2018 kl. 10:46

matteus. När domkapitlets beslut gick emot församlingsrådets åsikt i valet av kyrkoherdevikarie skickade besvikna medarbetare brev till biskopen. Domkapitlet hänvisar till den formella kompetensens tyngd – en riktlinje som inte tycks ha nått fram till församlingsrådet. 22.11.2018 kl. 09:26
Slutet nått

missionsorganisation. Vid sitt möte senaste vecka beslöt biskopsmötet att inte rekommendera för kyrkomötet att Suomen Lähetyslentäjät ry (MAF Finland) godkänns som kyrkans missionsorganisation. 12.12.2018 kl. 08:00

Avteckning. President Mauno Koivistos minnesmärke på Sandudds begravningsplats avtäcktes i söndags. 27.11.2018 kl. 15:24

Välgörenhetsskatt. Kristdemokraternas ungdomsförbund vill ersätta kyrkskatten med en välgörenhetsskatt. Den skatten skulle alla finländare betala. 28.11.2018 kl. 07:30