Helena Hollmérus och Anna Brummer vill bejaka frimodig lekfullhet hos barn, föräldrar och den äldre generationen.
Helena Hollmérus och Anna Brummer vill bejaka frimodig lekfullhet hos barn, föräldrar och den äldre generationen.

Barn hjälper oss att våga vara lekfulla

Musikstund.

Café Fallera i Johannes församling vill bädda för fina möten mellan barn och äldre.

25.10.2018 kl. 00:00

Det finns barn som saknar mor- och farföräldrar och äldre som saknar en naturlig kontakt till barn. Det är i det glappet som Johannes församlings musikstund med tillhörande kaffe kommer in i bilden.

– För de äldre är det en glädje att få följa med ivriga och lekande barn, och barnen får ha vuxna omkring sig som är glada över dem och bekräftar dem, säger Anna Brummer.

Anna Brummer är frilansande sjukhusmusiker och leder Café Fallera tillsammans med Helena Hollmérus som är barnledare i Johannes församling.

– Allra roligast tycker jag det är när vi får skapa något tillsammans, när vi ser den kontakt och lekfullhet som finns mellan äldre och yngre, säger Helena Hollmérus.

Lekfullhet

Bland dem som besökt Café Fallera på måndag eftermiddagar finns föräldralediga med sina barn, mor- och farföräldrar med barnbarn eller äldre människor som inte kommer i kontakt med barn.

– Det är inte tänkt att de äldre ska sitta passivt och iaktta utan de bjuds med i leken om de vill och kan, säger Anna Brummer.

Om de inte kan finns ändå en delad erfarenhet via barnets rörelser, påpekar Brummer.

– Och det har varit roligt att ta med riktigt gamla barnsånger som är bekanta för de äldre, som vi gjorde senast med ”Här är polisen som mitt i gatan står”.

De äldre som deltagit har suttit och vickat på sina huvuden och småskrattat till sångtexter om hur man vrider på huvudet och skakar på kroppen lite grann, berättar Hollmérus.

– Det blir roligt för att barnens förväntan finns. Barnen stöder de vuxna så att de vågar vara lekfulla, säger hon.

Varje träff är också mer än en sångstund.

– Vi väver in en berättelse, tar med rollspel, använder alla sinnen och snusar på saker med slutna ögon, förklarar Brummer.

Uppslutningen har varierat från några till ett tiotal deltagare, medan församlingens traditionella rytmikgrupper är sprängfulla.

– Vi hoppas att folk hittar den här gruppen och börjar komma regelbundet, säger Helena Hollmérus.

Café Fallera

  • Måndagar kl. 14–16.
  • Ordnas i Hörnan på Högbergsgatan 10, ingång via innergården (med barnvagn) eller från Johanneskyrkans sida.
  • Det bjuds på kaffe och nygräddade bullar från kl. 14 och musikstunden inleds kl. 15.
Ulrika Hansson

skidolycka. Krishjälp och samling för den som behöver samtala. 17.2.2019 kl. 14:16

nytt från domkapitlet. Två präster klara för ny post och en ledig kyrkoherdestol i Sibbo, i senaste nytt från domkapitlet. 8.2.2019 kl. 15:34
Varje dag avslutas med att Leif läser en andakt för Gita.

demens. För fyra år sedan förändrades Gita och Leif Lindgrens liv när Gita fick diagnosen pannlobsdemens. 8.2.2019 kl. 13:12
Hilkka Olkinuora är präst, journalist och författare. – Godhet är ingen prestation, säger hon.

Rannsakan. Får jag göra goda saker för att själv må bättre? Och hur mycket goda handlingar måste jag utföra? Kan jag sitta på min kammare och vara god? – Godhet är en horisont vi styr mot enligt bästa förmåga, säger Hilkka Olkinuora. 7.2.2019 kl. 10:06
Markus Engström

Kristinestad. Biskop Björn Vikström har gett kaplanen Markus Engström i Kristinestad en varning för det språkbruk som han använt i en insändare i tidningen Syd-Österbotten. 4.2.2019 kl. 14:18
Itohan okundaye från Nigeria var människohandelsoffer i Italien i sex år. Tillammans med Eva Biaudet pratade hon om människohandel under Blomma-konferensen i september i Helsingfors. 

människohandel. Ett offer är inte nödvändigtvis inlåst, utan låset utgörs av psykologisk makt. 14.11.2017 kl. 00:00
Itohan Okundaye säger att hon inte kunnat berätta om beslutet än för sin son. – Han har haft så höga förväntningar.

Asyl. Itohan Okundaye är ett människohandelsoffer med en son född i Finland. Efter ytterligare ett avslag från Migri kan de hämtas när som helst av polisen. 1.2.2019 kl. 18:21

biskopsvalet 2019. En biskop mitt i hjorden, en kyrka som bär mening, att börja med bön, att gå tillsammans. De är fyra kandidater med fyra livsberättelser och fyra perspektiv på vad det innebär att vara biskop. 30.1.2019 kl. 11:00
Fr.v. församlingsrådsmedlem Gun Monto, ungdomsarbetsledare Ann-Mari Karlsson och Dan Krogars, kyrkoherde Stina Lindgård och kaplan Robert Lemberg.

agricola församling. På söndag firas Svenskfinlands nyaste församling. Skönt att äntligen komma igång och roligt med fler kollegor, tycker medarbetarna i Agricola svenska. Utmaningar finns också, i ekonomin och de större geografiska avstånden. 29.1.2019 kl. 09:05
En hjärtlig hälsning från Ungdomens Kyrkodagar 2019.

ungdomens kyrkodagar. Hållbar konsumtion, ensamhet och psykisk ohälsa, sexuella trakasserier och vem som ska jobba i kyrkan i framtiden – Ungdomens kyrkodagar vidrör många brännande teman. 25.1.2019 kl. 19:34
Slutet nått

Kyrka. Under hösten har samtliga stift i landet arbetat med att förnya sina webbplatser. I december lanserades också Borgå stifts nya webbplats. 9.1.2019 kl. 09:00

Bidrag. Manusförfattare och regissör Klaus Härös film Livet efter döden får Kyrkans mediestiftelses största produktionsstöd, 20 000 euro, hösten 2018. 19.12.2018 kl. 12:00

missionsorganisation. Vid sitt möte senaste vecka beslöt biskopsmötet att inte rekommendera för kyrkomötet att Suomen Lähetyslentäjät ry (MAF Finland) godkänns som kyrkans missionsorganisation. 12.12.2018 kl. 08:00