Helena Hollmérus och Anna Brummer vill bejaka frimodig lekfullhet hos barn, föräldrar och den äldre generationen.
Helena Hollmérus och Anna Brummer vill bejaka frimodig lekfullhet hos barn, föräldrar och den äldre generationen.

Barn hjälper oss att våga vara lekfulla

Musikstund.

Café Fallera i Johannes församling vill bädda för fina möten mellan barn och äldre.

25.10.2018 kl. 00:00

Det finns barn som saknar mor- och farföräldrar och äldre som saknar en naturlig kontakt till barn. Det är i det glappet som Johannes församlings musikstund med tillhörande kaffe kommer in i bilden.

– För de äldre är det en glädje att få följa med ivriga och lekande barn, och barnen får ha vuxna omkring sig som är glada över dem och bekräftar dem, säger Anna Brummer.

Anna Brummer är frilansande sjukhusmusiker och leder Café Fallera tillsammans med Helena Hollmérus som är barnledare i Johannes församling.

– Allra roligast tycker jag det är när vi får skapa något tillsammans, när vi ser den kontakt och lekfullhet som finns mellan äldre och yngre, säger Helena Hollmérus.

Lekfullhet

Bland dem som besökt Café Fallera på måndag eftermiddagar finns föräldralediga med sina barn, mor- och farföräldrar med barnbarn eller äldre människor som inte kommer i kontakt med barn.

– Det är inte tänkt att de äldre ska sitta passivt och iaktta utan de bjuds med i leken om de vill och kan, säger Anna Brummer.

Om de inte kan finns ändå en delad erfarenhet via barnets rörelser, påpekar Brummer.

– Och det har varit roligt att ta med riktigt gamla barnsånger som är bekanta för de äldre, som vi gjorde senast med ”Här är polisen som mitt i gatan står”.

De äldre som deltagit har suttit och vickat på sina huvuden och småskrattat till sångtexter om hur man vrider på huvudet och skakar på kroppen lite grann, berättar Hollmérus.

– Det blir roligt för att barnens förväntan finns. Barnen stöder de vuxna så att de vågar vara lekfulla, säger hon.

Varje träff är också mer än en sångstund.

– Vi väver in en berättelse, tar med rollspel, använder alla sinnen och snusar på saker med slutna ögon, förklarar Brummer.

Uppslutningen har varierat från några till ett tiotal deltagare, medan församlingens traditionella rytmikgrupper är sprängfulla.

– Vi hoppas att folk hittar den här gruppen och börjar komma regelbundet, säger Helena Hollmérus.

Café Fallera

  • Måndagar kl. 14–16.
  • Ordnas i Hörnan på Högbergsgatan 10, ingång via innergården (med barnvagn) eller från Johanneskyrkans sida.
  • Det bjuds på kaffe och nygräddade bullar från kl. 14 och musikstunden inleds kl. 15.
Ulrika Hansson
Maria Åkerblom gjorde redan som ung sensation som sömnpredikant. Oravais teaters version av Under liten himmel inleds med den första dramatiska predikan från sjuksängen.

teater. På Kyroboas möter vi en predikant som är osympatisk redan från början. Under liten himmel är en obehaglig berättelse om maktmissbruk och svårigheten att säga ifrån. 11.7.2019 kl. 14:55

ledarskap. Teemu Laajasalo leder ett brokigt stift där församlingarna trots sina skillnader ställer samma fråga: Hur kan vi tala om evangeliet så att det blir relevant för människor i dag? 11.7.2019 kl. 00:01
Emina Arnautovic
jobbar som Sfp:s kontaktchef i Österbotten. Hon pendlar till jobbet i Vasa från hemmet 
i Närpes.

livsberättelse. En natt under Bosnienkriget drevs Emina Arnautovic genom en svår frontlinje. Granaterna regnade ner runt henne och dottern hon bar i sin famn. – Då tänkte jag att om jag överlever måste jag göra något av mitt liv. 11.7.2019 kl. 12:00
"Musik är inte matematik", säger Nina Åström. Musiken är mer än summan av sina delar.

musik. ”Jag är ju bara från Kokkola”, kan Nina Åström tänka när hon rör sig bland musikvärldens stora eller spelar i ett fängelse. Efter trettio år i branschen och ett femtontal skivor ger hon ut sitt första album på svenska. 28.6.2019 kl. 15:34

pride. Elva ledare för kyrkliga organisationer och väckelserörelser stöder en insändare som publicerades i tidningen Itä-Savo där fyra kyrkoherdar ifrågasätter kyrkans engagemang i Pride. 25.6.2019 kl. 17:33
Fred Wilén fascineras av berättelserna bakom gravstenarna.

jourhavande präst. I sommar har prästerna jour på begravningsplatserna i huvudstadsregionen och hoppas på att få samtala med besökare och anställda om livet, döden och allt som ryms däremellan. 27.6.2019 kl. 00:01

kaplansval. Johanna Björkholm-Kallio har valts till kaplan i Jakobstads svenska församling bland tre sökande. Församlingsrådet valde henne i går kväll med rösterna 7 mot 6 för Jan-Gustav Björk. 20.6.2019 kl. 10:06
Árpád Kovács friades av en oenig rätt.

äktenskapsfrågan. Norra Finlands förvaltningsdomstol har omkullkastat Uleåborgs domkapitels beslut – det att domkapitlet gav en skriftlig varning till pastor Árpád Kovács för att han vigt ett par av samma kön. Domkapitlet ansåg att Kovács handlat mot sina prästlöften, domstolen var av annan åsikt. 17.6.2019 kl. 18:09

nytt från domkapitlet. Domkapitlet i Borgå stift hade möte på torsdagen. Bland annat fastställdes resultatet i valet av Berndt Berg till prästassessor. Och bland många ärenden i en diger lista granskades också de sökande till kaplanstjänsten i Vanda svenska församling. 14.6.2019 kl. 12:40
Nils Torvalds pendlar mellan Bryssel, Helsingfors och stugan på Tunhamn, Hitis.

barndom. När Nils Torvalds var fyra år insåg han att han måste försvara sig själv, ingen annan tar hand om honom. 13.6.2019 kl. 14:04
Slutet nått

Kyrka. Under hösten har samtliga stift i landet arbetat med att förnya sina webbplatser. I december lanserades också Borgå stifts nya webbplats. 9.1.2019 kl. 09:00

Bidrag. Manusförfattare och regissör Klaus Härös film Livet efter döden får Kyrkans mediestiftelses största produktionsstöd, 20 000 euro, hösten 2018. 19.12.2018 kl. 12:00

missionsorganisation. Vid sitt möte senaste vecka beslöt biskopsmötet att inte rekommendera för kyrkomötet att Suomen Lähetyslentäjät ry (MAF Finland) godkänns som kyrkans missionsorganisation. 12.12.2018 kl. 08:00