Jaan Siitonen jobbar som politiskt sakkunnig vid Svenska Bildningsförbundet.
Jaan Siitonen jobbar som politiskt sakkunnig vid Svenska Bildningsförbundet.

Släktens första hemmapappa

Hemma. "Det finns många män i Finland som har möjlighet att bli släktens första hemmapappor." 22.10.2018 kl. 10:34

I måndags kändes det konstigt att stanna hemma efter att min fru rusat iväg till jobbet. Medan jag höll min dotter i famnen slog tanken mig att jag verkligen kommer att tillbringa de följande sex månaderna med henne och bära huvudansvaret för hushållet. Jag blir släktens första hemmapappa.
Jag och min fru hade bestämt att båda ska vara hemma en längre tid. Jag måste erkänna att det inte var ett lätt beslut. Jag var rädd för att bli utanför. Men min arbetsgivare gav sitt fulla stöd för mina planer, och det hjälpte mycket.

Efter att det blev offentligt att jag kommer att stanna hemma började jag märka en så kallad halo-effekt runt mig. Folk tyckte att det var ett jättebra beslut och att jag gör det rätta. Att min fru var hemma ett år gjorde inte henne till en hjälte. Men när man tittar på statistiken finns det grunder för hjältetanken. År 2017 betalade FPA 101 094 dagar hemvårdsstöd i Finland. Bara 7226 dagar gick till män, vilket är ungefär 7,1 procent. För tio år sedan var motsvarande siffra 4,9 procent. Utvecklingen har varit mycket långsam.

Kanske hjältestatus är någonting som hör till förändring. Om vi till exempel tänker på släktens första studenter och magistrar – speciellt kvinnor – var de hjältar som kämpade hårt mot många fördomar och hinder. De möjliggjorde att man idag inte längre behöver vara en hjälte för att utbilda sig.
Det finns många män i Finland som har möjlighet att bli släktens första hemmapappor. Vi behöver dessa hjältar så att de män som stannar hemma med barn kanske någon dag inte anses vara hjältepappor – utan endast vanliga pappor.

Jaan Siitonen jobbar som politiskt sakkunnig vid Svenska Bildningsförbundet.

I dag tänker han på att ett sovande barn är det vackraste och lättaste som finns.

Hans tips: Ifall du har möjlighet att stanna hemma med ditt barn, gör det. Du kommer inte att ångra dig.

Hans kalenderglimt: Varje måndag kl. 10 leder han föräldrafika vid klubblokalen ”Arbetets Vänner i Sörnäs”

i Munkshöjden.

Jaan Siitonen

pro ecclesia. Kyrkans medalj för förtjänstfullt arbete beviljas Kyrkpressens chefredaktör May Wikström. 11.12.2018 kl. 11:20
Kyrkoherdarna Niklas Wallis, Timo Saitajoki och Anders Store tror att det finns en beredskap i kommunen att slå ihop församlingarna.

sammanslagning. De tre församlingarna Kronoby, Nedervetil och Terjärv begär en utredning med tanke på en eventuell sammanslagning . Men något initiativ till sammanslagning har ännu inte gjorts. 30.11.2018 kl. 15:33
Julen kan vara ganska bra även om den inte blir perfekt.

advent. I advent känner många att julsnaran dras åt kring halsen. Men tänk om det inte skulle vara så. Här kommer sex tips till den som känner sig trött i förväg. 29.11.2018 kl. 13:52
Ann-Christine Nordqvist-Källström och Susanne Westerlund välkomnar adventstiden och De vackraste julsångerna.

de vackraste julsångerna. En miljon finländare samlas varje jul för att sjunga tillsammans. För årets julsångsval står två Korsholmskantorer. 28.11.2018 kl. 16:38

biskopsval. Sixten Ekstrand, direktor vid Kyrkans central för det svenska arbetet, ställer upp i biskopsvalet i Borgå stift. Margareta Puiras, församlingspastor i Karis-Pojo, är ombud för hans valmansförening. 26.11.2018 kl. 10:46

matteus. När domkapitlets beslut gick emot församlingsrådets åsikt i valet av kyrkoherdevikarie skickade besvikna medarbetare brev till biskopen. Domkapitlet hänvisar till den formella kompetensens tyngd – en riktlinje som inte tycks ha nått fram till församlingsrådet. 22.11.2018 kl. 09:26

församlingsvalet. Närpes. Femton platser av 23. Framgången för den nya listan i Närpes överraskar även initiativtagaren och röstmagneten Ulla-Maj Wideroos. 19.11.2018 kl. 18:20

församlingsvalet. Borgå stift höll ställningarna när det gäller röstningsaktivitet. 16 procent av församlingsmedlemmarna röstade mot 15,7 i förra valet. Mest ökade aktiviteten i Replots församling. 19.11.2018 kl. 18:09
Lisa Enckell

biskopsval. Lisa Enckell, präst som jobbat som sjukhuspräst, missionär och nu är journalist på Yle ställer upp i biskopsvalet i Borgå stift. En valmansförening för henne håller på att bildas. 19.11.2018 kl. 09:40

församlingsvalet. Resultaten från församlingsvalet börjar ramla in. I Borgå stift verkar det igen en gång som att österbottningarna varit pigga att ta sig till valurnorna. I Esse deltog 46,8 procent av de röstberättigade och också i Larsmo steg valdeltagandet till hela 37,1 procent. I Närpes steg valdeltagandet också rejält jämfört med senaste val. 18.11.2018 kl. 22:50
Slutet nått

Avteckning. President Mauno Koivistos minnesmärke på Sandudds begravningsplats avtäcktes i söndags. 27.11.2018 kl. 15:24

Välgörenhetsskatt. Kristdemokraternas ungdomsförbund vill ersätta kyrkskatten med en välgörenhetsskatt. Den skatten skulle alla finländare betala. 28.11.2018 kl. 07:30

helsingfors bokmässa. Biskoparnas författarintervjuer och det traditionella offentliggörandet av årets kristna bok ingår inte i årets bokmässoprogram i Helsingfors. 24.10.2018 kl. 13:22