Carolina Djupsjöbacka, Kristian Sjöbacka och Niklas Lindvik monterar soffor som skolans elevförbund sponsorerat.
Carolina Djupsjöbacka, Kristian Sjöbacka och Niklas Lindvik monterar soffor som skolans elevförbund sponsorerat.

Nytt hus ger Efo tro på framtiden

folkhögskola. Det finns en framtidstro på Efo i Vasa när den ny- och ombyggda skolan tagits i bruk. Men eleverna på de allmänna linjerna lyser ännu med sin frånvaro. 31.8.2018 kl. 08:27
Evangeliskt center och EC står det på fasaden över den nya huvudingången på Korsholmsesplanaden. Man kommer rakt in i hjärtat av huset med festsalen rakt fram och matsalen intill till vänster.
I centret möts nu Efo, Evangeliska folkhögskolans Vasacampus, Svenska Lutherska Evangeliföreningen (Slef) och dess lokalavdelning i Vasa.
Den gamla skyddade skolbyggnaden har nu byggts ihop med internatet. Den nya skolbygganden från 1963 har rivits och på den tomten håller man nu på att bygga ett bostadhus.
Investeringen i centret går lös på cirka fyra miljoner euro. Den har gjorts med tanke på framtiden.
– Nu har vi ändamålsenliga utrymmen de kommande trettio åren, säger Efos rektor Kristian Sjöbacka.
Investeringen blev cirka 800 000 euro dyrare än planerat då man i ett sent skede beslöt förnya ventilationen i internatet. Dessutom fick man lägga nytt tak på den gamla skolbygganden.
– Ju längre det framskred märkte vi att ventilationen måste förnyas i internatet nu eller så blir det aldrig gjort. Det är något som borde ha gjorts redan från början, säger Sjöbacka.
Både Sjöbacka och musiklärare Niklas Lindvik ser det som inspirerande med nya utrymmen.
– Nu återstår bara att se hur vardagen i byggnaden kommer att vara. Vi har en tydlig plan och vision om hur vi ska göra, säger Lindvik.
Senaste vecka inleddes läsåret med 55 elever på språklinjen. Men de allmänna linjerna, den kreativa linjen och bibellinjen, fick så pass få sökande att man inte startade upp dem.
– Ur skolans perspektiv är det jättesynd, tycker Lindvik. Men nu får vi tid att ordna upp verksamheten.
Vad beror det på?
– Det kan hända att vi är mitt i skede där folk inte är medvetna om hur bra bygget blev och hur framtiden kommer att se ut. Men alla utrymmen finns kvar utom slöjdsalen, säger Sjöbacka.
Det innebär att man nu är mitt inne i en omstrukturering av tjänsterna. Sjöbacka blir tjänstledig för att återvända till missionsfältet i Kenya i höst. Rektorsuppgifterna omfördelas mellan Jan Åbacka och Lindvik.
Under vecksolutet ska det evangeliska centret invigas. På lördag eftermiddag och kväll är det öppet hus med pizzabuffé och livemusik. På söndag öppet hus och högtidlig fest med Björn Wallén som festtalare. Söndagen avslutas med en Gloria Dei-mässa.
Johan Sandberg
Klaus Härö säger att han i verkligheten var mer stridslysten än filmens Stefan.

film. Klaus Härös nya film är en berättelse om tiden strax efter hans mammas död. Livet efter döden är en film där han vill se på huvudpersonerna med värme. 28.2.2020 kl. 10:24
Helen och David Weston

kärlek. Hon var en ung nunnenovis. Han var en abbot, ledare för munkarna i ett kloster. De möttes inom ramen för ett osannolikt projekt och påbörjade en 
lika osannolik resa. De förälskade sig i varandra, lämnade sina kloster och gifte sig fyra år senare. 27.2.2020 kl. 12:27
Gå till en gudstjänst eller andlig samling som du vanligtvis aldrig skulle besöka. Fråga dig: Vad får jag här? Tillåt dig själv att inte värdera eller ifrågasätta.

fasta. Vill ha ha mindre fokus på dina och andras brister? Redaktionen presenterar här tips som du kan låta dig inspireras av. 25.2.2020 kl. 09:40
I mars ordnas klädbytardagar både i Helsingfors och Ekenäs.

ekofasta. Våra kläder belastar miljön – ju fler plagg vi konsumerar, desto större belastning. En klädbytardag är ett hållbart sätt att förnya garderoben. 26.2.2020 kl. 00:01
Ulrika Mylius intervjuar Ditte Sandholm på scenen medan Christel Runne och Cecilia Stude förbereder sina frågor.

Tankar. Vad är en thinkshow? Jo, ett talkshow-inspirerat format som ska väcka tankar. Möt en grupp ungdomar som lyfte upp psykisk ohälsa i form av en thinkshow. 26.2.2020 kl. 00:01

KÖR. I Terjärv finns en gammal, stark körtradition. Kyrkokören är en av de körer där traditionen lever. Kören är sannolikt en av de största i stiftet i förhållande till befolkningsunderlaget, cirka 1 800 församlingsmedlemmar i Terjärv. 28.2.2020 kl. 14:15

val. Ett mänskligt misstag hade lett till ett systematiskt fel i uträkningen av resultatet i valet av lekmän till stiftsfullmäktige. Det här uppdagades på måndagen när valnämnden i Borgå stift skulle faställa valresultatet. Tre av de invalda byttes ut. 17.2.2020 kl. 19:10
Peter Lindbäck är Ålands representant i kyrkomötet.

kyrkomötesval. Det blir landshövdingen Peter Lindbäck som blir Ålands representant i kyrkomötet under åren 2020–2024. Det stod klart sedan de åländska rösterna räknats på måndagen. 17.2.2020 kl. 17:22

enkät. En källa till idéer, stöd och sakkunnig hjälp, tycker någon. Trögt och fjärmat från församlingarnas vardag, säger en annan. I Kyrkpressens enkät till kyrkoherdarna får en del av de funktioner Kyrkostyrelsen fyller gentemot församlingarna positiv respons medan andra möter skarp kritik. 17.2.2020 kl. 14:55
Församlingshemmet i Houtskär fungerar som tillfällig skola.

samarbete. Skola, dagis och församlingshem i samma byggnad? Det kan bli verklighet i Houtskär. 14.2.2020 kl. 15:46
Slutet nått