Finlandssvenska laestadianer med i Teologiska institutet

laestadianer. Söker kontakt med andra i samma förhållande till moderkyrkan. 27.4.2017 kl. 13:55

Laestadianrörelsen på svenskt håll i Finland har genom Laestadianernas Fridsföreningars Förbund (LFF) gått med i samarbetet kring Teologiska institutet i Finland (STI).


Institutet grundades på 80-talet av inomkyrkliga väckelseorganisationer som ställer sig kritiska till den teologiska universitetsutbildningen och efterlyser en alternativ undervisning på basis av Bibeln och kyrkans bekännelse.

De svenska laestadianerna är en del av grenen Rauhan Sana. De verkar i nio självständiga bönehusföreningar som organiserat sig inom ramen för Laestadianernas Fridsföreningars Förbund.

Verksamhetsledare Stig-Erik Enkvist på LFF är en av dem som har drivit frågan.
– Det är inte ekumenik, utan handlar om att de rörelser som står i samma situation i förhållande till moderkyrkan söker kontakt med varandra för att vara starkare tillsammans därför att vi anser att kyrkan har frångått den rena läran, säger han.


De svåraste skiljelinjerna gäller synen på prästämbetet och äktenskapsdiskussionen.
- Teologiska institutet är ingen aktör utan en utbildningsanstalt där konservativa möts. Också från vår rörelse finns det ett antal unga pojkar som studerar teologi och som skulle vilja jobba som präster men nu siktar på religionslärare, säger Enkvist.


LFF:s årsmöte, en skara på cirka femtio personer, fattade enhälligt beslut om att ansöka om medlemskap. STI beviljade ansökan på onsdagen. De svenska laestadianerna är de första från någon av de laestadianska riktningarna som går med.
- Jag vet att diskussioner förekommer på finskt håll. Men de har inte kommit så långt som till årsmötesbeslut, säger Enkvist.


Teologiska institutet har nu nio medlemsorganisationer, bland dem Såningsmannen, Budbäraren, Folkmissionen och den finska evangelieföreningen. Också Svenska Lutherska Evangeliföreningen i Finland är medlem.


STI leds för tillfället av Jari Rankinen. Henrik Perret verkade tidigare i många år som generalsekreterare för institutet.

May Wikström
Klaus Härö säger att han i verkligheten var mer stridslysten än filmens Stefan.

film. Klaus Härös nya film är en berättelse om tiden strax efter hans mammas död. Livet efter döden är en film där han vill se på huvudpersonerna med värme. 28.2.2020 kl. 10:24
Helen och David Weston

kärlek. Hon var en ung nunnenovis. Han var en abbot, ledare för munkarna i ett kloster. De möttes inom ramen för ett osannolikt projekt och påbörjade en 
lika osannolik resa. De förälskade sig i varandra, lämnade sina kloster och gifte sig fyra år senare. 27.2.2020 kl. 12:27
Gå till en gudstjänst eller andlig samling som du vanligtvis aldrig skulle besöka. Fråga dig: Vad får jag här? Tillåt dig själv att inte värdera eller ifrågasätta.

fasta. Vill ha ha mindre fokus på dina och andras brister? Redaktionen presenterar här tips som du kan låta dig inspireras av. 25.2.2020 kl. 09:40
I mars ordnas klädbytardagar både i Helsingfors och Ekenäs.

ekofasta. Våra kläder belastar miljön – ju fler plagg vi konsumerar, desto större belastning. En klädbytardag är ett hållbart sätt att förnya garderoben. 26.2.2020 kl. 00:01
Ulrika Mylius intervjuar Ditte Sandholm på scenen medan Christel Runne och Cecilia Stude förbereder sina frågor.

Tankar. Vad är en thinkshow? Jo, ett talkshow-inspirerat format som ska väcka tankar. Möt en grupp ungdomar som lyfte upp psykisk ohälsa i form av en thinkshow. 26.2.2020 kl. 00:01

KÖR. I Terjärv finns en gammal, stark körtradition. Kyrkokören är en av de körer där traditionen lever. Kören är sannolikt en av de största i stiftet i förhållande till befolkningsunderlaget, cirka 1 800 församlingsmedlemmar i Terjärv. 28.2.2020 kl. 14:15

val. Ett mänskligt misstag hade lett till ett systematiskt fel i uträkningen av resultatet i valet av lekmän till stiftsfullmäktige. Det här uppdagades på måndagen när valnämnden i Borgå stift skulle faställa valresultatet. Tre av de invalda byttes ut. 17.2.2020 kl. 19:10
Peter Lindbäck är Ålands representant i kyrkomötet.

kyrkomötesval. Det blir landshövdingen Peter Lindbäck som blir Ålands representant i kyrkomötet under åren 2020–2024. Det stod klart sedan de åländska rösterna räknats på måndagen. 17.2.2020 kl. 17:22

enkät. En källa till idéer, stöd och sakkunnig hjälp, tycker någon. Trögt och fjärmat från församlingarnas vardag, säger en annan. I Kyrkpressens enkät till kyrkoherdarna får en del av de funktioner Kyrkostyrelsen fyller gentemot församlingarna positiv respons medan andra möter skarp kritik. 17.2.2020 kl. 14:55
Församlingshemmet i Houtskär fungerar som tillfällig skola.

samarbete. Skola, dagis och församlingshem i samma byggnad? Det kan bli verklighet i Houtskär. 14.2.2020 kl. 15:46
Slutet nått