Finlandssvenska laestadianer med i Teologiska institutet

laestadianer. Söker kontakt med andra i samma förhållande till moderkyrkan. 27.4.2017 kl. 13:55

Laestadianrörelsen på svenskt håll i Finland har genom Laestadianernas Fridsföreningars Förbund (LFF) gått med i samarbetet kring Teologiska institutet i Finland (STI).


Institutet grundades på 80-talet av inomkyrkliga väckelseorganisationer som ställer sig kritiska till den teologiska universitetsutbildningen och efterlyser en alternativ undervisning på basis av Bibeln och kyrkans bekännelse.

De svenska laestadianerna är en del av grenen Rauhan Sana. De verkar i nio självständiga bönehusföreningar som organiserat sig inom ramen för Laestadianernas Fridsföreningars Förbund.

Verksamhetsledare Stig-Erik Enkvist på LFF är en av dem som har drivit frågan.
– Det är inte ekumenik, utan handlar om att de rörelser som står i samma situation i förhållande till moderkyrkan söker kontakt med varandra för att vara starkare tillsammans därför att vi anser att kyrkan har frångått den rena läran, säger han.


De svåraste skiljelinjerna gäller synen på prästämbetet och äktenskapsdiskussionen.
- Teologiska institutet är ingen aktör utan en utbildningsanstalt där konservativa möts. Också från vår rörelse finns det ett antal unga pojkar som studerar teologi och som skulle vilja jobba som präster men nu siktar på religionslärare, säger Enkvist.


LFF:s årsmöte, en skara på cirka femtio personer, fattade enhälligt beslut om att ansöka om medlemskap. STI beviljade ansökan på onsdagen. De svenska laestadianerna är de första från någon av de laestadianska riktningarna som går med.
- Jag vet att diskussioner förekommer på finskt håll. Men de har inte kommit så långt som till årsmötesbeslut, säger Enkvist.


Teologiska institutet har nu nio medlemsorganisationer, bland dem Såningsmannen, Budbäraren, Folkmissionen och den finska evangelieföreningen. Också Svenska Lutherska Evangeliföreningen i Finland är medlem.


STI leds för tillfället av Jari Rankinen. Henrik Perret verkade tidigare i många år som generalsekreterare för institutet.

May Wikström
När Itohan fick glädjebeskedet firade hon tillsammans med vänner från Nigeria.

uppehållstillstånd. I början av år 2019 kom den förkrossande nyheten att Itohan Okundaye, ett människohandelsoffer med en son född i Finland, utvisas efter fem år i landet. Men i dag kom ett nytt och gladare besked – hon har fått uppehållstillstånd. 17.9.2019 kl. 22:18
Bilden från Bo-Göran Åstrands avskedspredikan i Jakobstad, där han verkat som kyrkoherde.

biskopsvigning. Bo-Göran Åstrand vigs till biskopsämbetet i en festmässa i Borgå domkyrka på söndag 29 september. Ärkebiskop Tapio Luoma förrättar vigningen. 17.9.2019 kl. 11:11

Bo-Göran Åstrand. Det krävs en hel församling för att fostra en präst. Med de orden avslutade stiftets nye biskop Bo-Göran Åstrand sin avskedspredikan i Jakobstads kyrka på söndagen. 17.9.2019 kl. 09:51

kyrkhelg. Att skinkfrestelsen tog slut under lördagens lunch tyder på att årets Kyrkhelg i Karleby lockade mera människor än var arrangörerna räknat med. 17.9.2019 kl. 09:42
God gemenskap är en av de saker som ger konfirmandarbetet högt betyg.

konfirmandarbete. Årets konfirmandarbete får 9- i betyg. Trygghet, trivsel och god gemenskap är det konfirmander och hjälpledare är mest nöjda med. 11.9.2019 kl. 12:03
Furahakören samlas med jämna mellanrum till övningsveckoslut – den här gången i Lappvik.

Jubileum. I Furahakören bygger man relationer till varandra och till Gud. 6.9.2019 kl. 12:14
Den dagen då intervjun gjordes cyklade Magnus Riska från hemmet i Helsingfors till jobbet i Borgå.

triathlon. Magnus Riska drömmer om att en dag få delta i det ultimata triathlonloppet, Ironman på Hawaii. – Varför gör jag det här? Den frågan kommer vid åttonde, nionde timmen. 5.9.2019 kl. 18:00
Teologiskt står Björn Vikström och Bo-Göran Åstrand varandra nära, säger de präster KP talat med.

biskop. Kyrkfolket hyllar Björn Vikström, men är också nyfikna på vilken väg den nya biskopen Bo-Göran Åstrand kommer att staka ut. – Han måste bevisa var han står. 5.9.2019 kl. 13:27
Med tanke på att så många studenter saknar en gedigen församlingsbakgrund tycker Hagman att kyrkan borde ta ett större ansvar för prästernas utbildning

präst. Det är inte så lätt att peka ut vad som är avgörande för att en person väljer prästyrket, säger Patrik Hagman, lärare i praktisk teologi vid Åbo Akademi. 4.9.2019 kl. 19:27
Andreas Andersson vill hjälpa människor att se det hoppfulla.

studentarbete. Studentprästens jobb är att prata med människor i högskolmiljö – kanske om tro, men allra mest om livet. 5.9.2019 kl. 00:01
Slutet nått