Samvetsfrihet övertygar inte väckelserörelserna

Äktenskap. Representanter för finlandssvenska väckelserörelser övertygas inte av kyrkomötesinitiativet som kan leda till en ny äktenskapssyn. 27.2.2017 kl. 16:09

De femton kyrkomötesombud som gjort initiativet vill att kyrkan ska kunna viga par av samma kön. Samtidigt vill de ge lagstadgad samvetsfrihet och livsutrymme åt dem som på grund av sin övertygelse inte kan omfatta den synen på äktenskapet.
Initiativet är så pass färskt att väckelserörselsena inte ännu tagit ställning till det.

– Personligen har jag svårt att tänka mig att Evangeliföreningen skulle ställa sig bakom det, säger ordförande Ingvar Dahlbacka.

Stig-Erik Enkvist, verksamhetsledare för Laestadianernas Fridsföreningars Förbund LFF, litar inte på några löften.

– Vi har ju sett hur det gått med klausulen som skulle ge rätt för dem som inte accepterar kvinnliga präster att få verka i kyrkan, säger han.

Är du tveksam även om rätten skulle skrivas in i lagen, i motsats till klämmen efter beslutet om att öppna ämbetet för kvinnor?

– Också lagar kan skrivas om senare.

– Initiativet är ett listigt sätt att få kyrkomötet att acceptera homovigslar redan nu, säger Enkvist.

Han understryker att väckelserörelsen vill fortsätta att verka i kyrkan.

– Men vårt livsutrymme krymper hela tiden. Det verkar som om kyrkan steg för steg försökte röka ut oss. Det finns ingen som är så föraktad i den evangelisk-lutherska kyrkan idag som den som vill tro som kyrkan trott i tvåtusen år.

Någon gemensam linje som ska hålla ihop kyrkan skönjer han inte.

– Bibeltrogna kristna kan aldrig acceptera sådant som det klart står i Bibeln är synd mot Guds ord. Den stora frågan för oss är att kyrkan inte tillmäter Bibeln något värde.

Vad som sker i kyrkan om äktenskapssynen förändras vet Enkvist inte.

– Det är för tidig att säga hur framtiden ser ut. Men något kommer att ske. Vi ser ganska pessimistiskt på framtiden.

Enkvist tror i alla fall att en förändrad äktenskapssyn kan föra de inomkyrkliga väckelserörelserna närmare varandra.

Inte heller Kyrkans ungdom har tagit ställning till initiativet.

– Vi kommer att ta ställning till äktenskapssynen under våren, säger ordförande Marcus Henricson. Styrelsen har utsett ett teologiskt utskott som ska ta ställning till frågan.

KU:s linje har inte förändrats. KU understöder kyrkans officiella linje.

– Förändras kyrkans linje så tar förbundet ställning till den nya linjen, säger Henricson. Vi vill vara en konstruktiv kritisk röst inom kyrkan.

Personligen störs Henricson av att frågan ”varför?” inte ställs i debatten.

– Det är en fråga om teologi och bibelsyn. De som yttrar sig borde motivera sin ståndpunkt med Bibeln. Nu verkar debatten handla om relativa åsikter och man tar till sekulära argument som mänskliga rättigheter och rättvisa. De är förvisso viktiga, men när man diskuterar inom kyrkan borde man borde göra det utgående från Bibeln.

Enligt Henricson finns det olika åsikter i äktenskapsfrågan inom KU.

– Tron sitter djupt i oss alla. Det är viktigare att man respekterar varandras tro än att man respekterar varandras åsikter. Därför är vi också försiktiga med att ta ställning.

Inom KU är man också bekymrade över utvecklingen att allt färre präster kan sin Bibeln och att de inte regelbundet läser den till sin egen andliga uppbyggelse.

– Då tar man också till andra argument än bibliska i diskussionen.

Henricson frågar också om det viktigaste målet är att försöka göra kyrkan sådan att möjligast få medlemmar lämnar den.

– Målet borde vara att vi som kristna har ett tydligt budskap. Det kunde kyrkomötet besluta om.

Johan Sandberg
Så här såg det ut när Degerby kyrka återfick sitt gyllene kors.

Degerby. Idag fick Degerby kyrka ett förgyllt klot och kors i sin spira. Nu ser kyrkan igen ut som den gjorde före Porkalaparentesen. 18.10.2018 kl. 13:36
Här svingar Ingeborg och Per-Olof Korander sina verktyg vid Sjundeå kyrka.

arv. Syskonen Ingeborg och Per-Olof Korander gräver gravar, tröstar församlingsbor och fixar lite av varje vid kyrkorna i Degerby och Sjundeå, precis som deras förfäder gjort. 18.10.2018 kl. 09:21

pedersöre. Tiden är nu mogen för en sammanslagning av församlingarna i Pedersöre. Initiativ är att vänta inom kort. 12.10.2018 kl. 17:00
Tuva Korsström är glad över att hennes mammas författarskap idag upplever en ny renässans.

Biografi. När Tuva Korsström var barn blev hennes mamma kristen mystiker och hemmet ett fängelse. På ena sidan fanns Gud, på den andra vansinnet. 4.10.2018 kl. 15:28
Kira Ertman leder stiftets största församling.

esbo. Församlingsrådet valde ny kyrkoherde efter omröstning. 2.10.2018 kl. 19:48

nykarleby. Mia Anderssén-Löf är Nykarlebys nya kyrkoherde. Hon fick 965 röster medan motkandidaten Ulf Sundstén fick 239 röster i valet. Sammanlagt gavs 1 212 röster valet idag. Åtta röster var förkastade. Röstningsprocenten blev 25,5. 30.9.2018 kl. 21:58
Kardinal Anders Arborelius tror att medierna kan vara Guds röst när det gäller att reda ut övergreppsskandalerna.

katolska kyrkan. För att reda ut kaoset efter övergreppsskandalerna måste katolska kyrkan samlas bakom påven, tror kardinal Anders Arborelius. 9.10.2018 kl. 09:39

kyrkbrand. Polisen i Joensuu meddelade på tisdagsmorgonen att man gripit fyra personer med anledning av kyrkbranden i Kiihtelysvaara på söndagsmorgonen. 25.9.2018 kl. 10:25

församlingsvalet. Varken den svenska eller den den finska församlingen i Kristinestad har fått ett tillräckligt antal kandidater till församlingsvalet i november. Den svenska församlingen har endast sex kandidater till sina femton platser i gemensamma kyrkofullmäktige. Den finska församlingen har i sin tur för få kandidater till sitt församlingsråd. 20.9.2018 kl. 13:00

biskopsval . När biskop Björn Vikström nu lämnat in sin formella avskedsansökan blir det bråttom för dem som vill bli biskop i Borgå stift att visa sina kort. Väljarna är få och de binds snabbt upp bakom kandidaterna. 18.9.2018 kl. 14:46
Slutet nått

församlingsval. Sammanlagt 16 200 kandidater har ställt upp i församlingsvalet i november. 4.10.2018 kl. 08:00

församlingsval. Det blir sämjoval också i Tammerfors svenska församling i höst. 3.10.2018 kl. 09:00

försoning. Ärkebiskop Tapio Luoma och biskopen i Helsingfors Teemu Laajasalo deltar torsdagen den 4.10 i ett försoningsmöte mellan pingstvänner och lutheraner i Helsingfors. 2.10.2018 kl. 11:10