"Ett slag i ansiktet på både judar och kristna"

Jerusalem. Kristdemokraternas riksdagsgrupps ordförande Peter Östman har lämnat in ett skriftligt spörsmål om Finlands röstningsbeteende i UNESCO. 1.11.2016 kl. 14:41


Spörsmålet undertecknades av alla ledamöter i den Kristdemokratiska riksdagsgruppen.

UNESCO:s världsarvskommitté (som inte är detsamma som UNESCO:s förvaltningsråd i texten ovan) röstade under sitt möte den 26.10.2016 för att Jerusalems gamla stadsdel, med kringliggande murar, fortfarande hålls kvar på listan över hotade världsarv. I beslutstexten utelämnades dock judarnas och kristnas kopplingar till de heliga platserna. I stället betonas endast platsens betydelse för muslimerna.

Peter Östman vill att regeringen berättar på vilka grunder Finland avstod från att rösta i världsarvskommittén.

Östman vill också veta vilka åtgärder regeringen tänker vidta för att judarnas och kristnas obestridbara koppling till Tempelberget och Västra muren i Jerusalem ska godtas av UNESCO:s kommitté för världsarv i fortsättningen.

Enligt Östman och de övriga undertecknarna är beslutet en skam och ett slag i ansiktet på både judar och kristna. UNESCO:s beslut är åter ett i raden av de bisarra beslut som under senare åt tagits inom olika FN-organisationer.

– Det är ofattbart att Finland avstår från att rösta. Fakta bevisar obestridbart att Tempelberget, långt före islams uppkomst, varit en speciellt helig plats för både judar och kristna, konstaterar Östman.

Webred
Clas Abrahamsson kommer att vikariera Mia Bäck.

nytt från domkapitlet. Clas Abrahamsson förordnas som tf. kyrkoherde i Åbo svenska församling när Mia Bäck ska vara tjänstledig. Bland annat det här beslöt domkapitlet i Borgå stift vid sitt möte på tisdagen. 23.10.2019 kl. 19:08
Annette och Lasse Westerholm testar dansstegen inför söndagens högmässa i Kyrkslätt.

kyrkslätt. Visste ni att den finlandssvenska menuetten är en del av vårt immateriella kulturarv? I Kyrkslätt tar både menuett och folkmusik plats i gudstjänsten. – Vi måste också få tjäna Gud med våra kroppar, säger kyrkoherde Aino-Karin Lovén. 23.10.2019 kl. 16:02
Mats Lindgård säger att det har varit svårt att få gehör för domkyrkoförsamlingens önskemål i fastighetsfrågor.

Borgå. "Det är svårt att få gehör för domkyrkoförsamlingens önskemål", säger domprosten Mats Lindgård, som nu avgår som ordförande för gemensamma kyrkorådet i Borgå. 21.10.2019 kl. 18:15
"Vem dödade Bambi" är Monika Fagerholms senaste bok.

recension. ”Vad är ondska?” frågar Nathan – den vackra, begåvade – när ”gossarna” långt senare är samlade för terapisession med kändispsykologen. Svaret på frågan får läsaren själv söka efter, om det finns. 21.10.2019 kl. 13:15
Carina Nynäs och Lars Bergquist är äkta makar och kolleger. De har skrivit en bok om Carl von Linné tillsammans.

MINNESSJUKDOM. Hennes stora kärlek försvinner, bit för bit, in i minnessjukdomens dimma. De lever i ett vidöppet nu. De lever i ett Getsemane. Hon lever allt närmare Gud. 19.10.2019 kl. 17:07
Lisa Enckell blir församlingspastor i Berghäll.

församlingsliv. Gud har humor, säger Lisa Enckell. I höst ställde hon upp i biskopsvalet i Borgå stift, nu har hon bland 45 sökande utvalts att sköta en ettårig församlingspastorstjänst i den finska församlingen i Berghäll. 18.10.2019 kl. 11:49

Tjänster. Jessica Bergström-Solborg och Alexandra Äng har sökt den lediganslagna kaplanstjänsten i Mariehamns församling. 17.10.2019 kl. 14:54

bistånd. 200 000 människor har varit tvungna att fly från sina hem i nordöstra Syrien. Kyrkans Utlandshjälp stöder en lokal samarbetsorganisation och hjälper flyktingarna förbereda sig för den kommande vintern. 17.10.2019 kl. 11:14
Café Torpet i Haga i Helsingfors har varit särskilt omtyckt bland barnfamiljer.

nedläggning. Petrus församlings Café Torpet har blivit omnämnt som ett av Helsingfors bästa caféer för barnfamiljer. Men verksamheten har kostat församlingen för mycket, och nu läggs caféet ner. 16.10.2019 kl. 11:38
" ... sedan finns det vissa kolleger som aldrig hälsar, de låtsas som om jag var luft."

ledarskap. Kvinnor som leder församlingar kan få kämpa för att bli tagna på allvar. "Jag har märkt att det finns situationer där mitt kön definierar mig mer än det ämbete jag representerar, " säger biskop Kaisamari Hintikka. 16.10.2019 kl. 10:59
Slutet nått