En mor som fick nog. Marguerite Barankitse.
En mor som fick nog. Marguerite Barankitse.

Nu glöder hoppets Arena i Malmö

Ekumenikfest. Glöm trista anföranden och reformationsårsjippon. Temperaturen i Malmö Arena är värme, kärlek och intensivt hopp. 31.10.2016 kl. 18:52

Under hela förmiddagen har hallen som hyst Eurovisionen värmt upp inför de kyrkliga dignitärernas ankomst. När påven Franciskus, Martin Junge och Mounib Younan anländer brakar glädjetjuten loss.

Men just nu har systern från Burundi, Marguerite Barankitse erövrat både publikens och de kyrkliga högdjurens hjärtan.

Hon startade ett barncenter för krigsdrabbade barn i Burundi.

- De sa, du är crazy. Du har inga pengar. Jag sa: Jesus var också crazy och barnen är vår rikedom och vårt hopp!

Nu lever hon som flykting, men har startat ett nytt center i Rwanda.

Doktor Mounib Younan, den palestinska ordföranden för Lutherska världsförbundet kan inte släppa hennes berättelse i det tal han håller till Arenan.

- Jag är också flykting. Jag minns precis hur flyktinglägrets varma choklad smakade!

Han uppmanar alla kristna att ta ansvar för världens flyktingar.

- Systrar och bröder, vi har hört er!

Under kvällens lopp undertecknade de bägge kyrkorna ett samarbetsdokument om sin internationella diakoni.

När påven stiger upp i talarstolen ser han samarbetet som en ljuspunkt.

- Det är så mycket mer som förenar oss än det som skiljer oss åt. Jag delar oron över övergreppen mot vår gemensamma planet, vårt hem, de har förödande effekter på klimatet. Våra handlingar och vår livsstil måste alltid vara i samklang med vår tro.

Han uppmanar alla att utföra de handlingar som desperat krävs för att skapa humana förhållanden till dem som lider. En särskilt stark vädjan gör han för världens flyktingar.

- Marguerites "crazy" är att visa Guds kärlek till medmänniskorna, hälsar han.

May Wikström

kyrkoherdetjänst. Fred Wilén, som för tillfället jobbar som kaplan i Borgå domkyrkoförsamling, har valts till tf kyrkoherde i Matteus församling i Helsingfors. 13.11.2018 kl. 22:00
Semjon Aleksandrovskij och Ksenja Peretruchina tror att vi behöver övning i att våga se det som sker i det fördolda.

teater. Döden är det som allt levande har gemensamt, men vi måste öva oss på att vara i närheten av det vi är mest rädda för. 13.11.2018 kl. 09:53

församlingsvalet. De första siffrorna från församlingsvalet visar att valdeltagandet i förhandsröstningen i många större församlingar stannar på en lägre nivå än för fyra år sedan. Ett undantag är de svenska församlingarna i Helsingfors. 12.11.2018 kl. 10:05

kyrkoherdetjänst. Den lediganslagna tjänsten som kyrkoherde i Kvevlax församling har lockat en sökande. Det är Fredrik Kass som för närvarande jobbar som sakkunnig inom ungdomsarbete på Kyrkans central för det svenska arbetet i Helsingfors. 9.11.2018 kl. 18:28
Bröderna Vilpanen som ettåringar. De föddes i en finsktalande familj, men växte upp på svenska och är i dag helt svenskspråkiga.

livshistoria. Ett barnhem där barnen får utstå hot, misshandel och hårt fysiskt arbete. En ängel som kommer på besök i natten. Det låter som en otrolig berättelse, för bröderna Vilpanen var det verklighet. 9.11.2018 kl. 16:21
Harry S Backström

biskopsval . Kyrkoherden i Väståbolands svenska församling, teologie doktor Harry S Backström ställer upp i biskopsvalet i Borgå stift. 8.11.2018 kl. 16:31
Pekka Huokuna är ny kanslichef på kyrkostyrelsen.

Kyrkomötet. Kyrkomötet valde Pekka Huokuna till ny kanslichef för kyrkostyrelsen. 8.11.2018 kl. 12:48
Ann-Mari Audas-Willman är kyrkoherde i Solf sedan 2011.

Vasa. Kyrkoherden i Solf söker tjänsten som samfällighetens förvaltningschef. 8.11.2018 kl. 10:05

pris. Folktingets samvetspris tillfaller någon som genom ord eller handling visat prov på stort civilkurage under det gångna året. 7.11.2018 kl. 12:32

församlingsvalet. På flera större orter röstades det flitigare under den första förhandsröstningsdagen jämfört med förra församlingsvalet. 7.11.2018 kl. 09:58
Slutet nått

helsingfors bokmässa. Biskoparnas författarintervjuer och det traditionella offentliggörandet av årets kristna bok ingår inte i årets bokmässoprogram i Helsingfors. 24.10.2018 kl. 13:22

församlingsval. Sammanlagt 16 200 kandidater har ställt upp i församlingsvalet i november. 4.10.2018 kl. 08:00

församlingsval. Det blir sämjoval också i Tammerfors svenska församling i höst. 3.10.2018 kl. 09:00