Västlaestadianern splittras i två föreningar

laestadianism. Delningen av den västlaestadianska grenen De förstfödda är nu ett faktum. En ny förening med det finska namnet Esikoiset som separerat från Esikoislestadiolaiset ry håller på att bildas. Orsaken är att den nya föreningen inte accepterar att lekmännen tagit över nattvardens och dopets sakrament. 24.8.2016 kl. 11:04


Den nya föreningen vill alltså fortsättningsvis att präster inom den evangelisk-lutherska kyrkan ska dela ut nattvarden och döpa barnen. Sedan december i fjol har västlaestadianska föreningar i Finland ordnat egna lekmannaledda nattvardsgudstjänster i sina bönehus, vilket strider mot kyrkolagen. Det har man gjort på uppmaning av Lappmarkens äldste i Gällivare, en grupp predikanter som i praktiken styr västlaestadianerna.

Den nya föreningen började man bilda i Lahtis i slutet av juli. Där utsåg man några ansvarspersoner som i praktiken skulle bilda den nya föreningen. Senare samlades en predikanter i Tavastehus för att bedöma läget. Från det mötet har predikanterna skrivit ett utlåtande där man informerar om höstens missionsresor till Ryssland och de baltiska länderna. Resorna till Ryssland görs på inbjudan av den ingermanländska kyrkan. Under mötet diskuterades också verksamheten i Finland.

Predikanterna i den nya föreningen understryker att de vill ta emot sakramenten i den evangelisk-lutherska kyrkan och också i övrigt fortsätta att verka i den såsom tidigare. De påpekar också att de tillsammans med de övriga konservativa krafterna vill de bekämpa den ökade liberalismen och sekulariseringen inom kyrkan.

Det beräknas finnas mellan 10 000 och 15 000 västlaestadianer i Finland. Hur många medlemmar som går över till den nya föreningen är ännu inte klart.

– Det verkar som om en tredjedel av de röstberättigade medlemmarna motsätter sig att lekmännen tar över sakramenten, uppger Tapani Ansaharju i Tavastehus, en av den nya föreningens utsedda talesmän.

Delningen innebär förändring i Västlaestadianernas arbete i Ryssland. Enligt tidningen Kotimaa har den ingermanländska kyrkan meddelat att den inte vill fortsätta samarbetet med sakramentsseparatisterna, som i det här fallet avser den gamla föreningen vars lekmän tagit hand om sakramenten.

Den gamla föreningen har en del verksamhet på svenska medan den nya inte har det, åtminstone inte ännu. De finlandssvenska västlaestadianerna är ändå marginella till antalet. Den flesta finlandssvenska laestadianer är östlaestadianer som hör till Rauhan Sana och tornedalsinriktningen. De separerade 1934 från den östliga huvudfåran gammellaestadianerna.

Johan Sandberg
Klaus Härö säger att han i verkligheten var mer stridslysten än filmens Stefan.

film. Klaus Härös nya film är en berättelse om tiden strax efter hans mammas död. Livet efter döden är en film där han vill se på huvudpersonerna med värme. 28.2.2020 kl. 10:24
Helen och David Weston

kärlek. Hon var en ung nunnenovis. Han var en abbot, ledare för munkarna i ett kloster. De möttes inom ramen för ett osannolikt projekt och påbörjade en 
lika osannolik resa. De förälskade sig i varandra, lämnade sina kloster och gifte sig fyra år senare. 27.2.2020 kl. 12:27
Gå till en gudstjänst eller andlig samling som du vanligtvis aldrig skulle besöka. Fråga dig: Vad får jag här? Tillåt dig själv att inte värdera eller ifrågasätta.

fasta. Vill ha ha mindre fokus på dina och andras brister? Redaktionen presenterar här tips som du kan låta dig inspireras av. 25.2.2020 kl. 09:40
I mars ordnas klädbytardagar både i Helsingfors och Ekenäs.

ekofasta. Våra kläder belastar miljön – ju fler plagg vi konsumerar, desto större belastning. En klädbytardag är ett hållbart sätt att förnya garderoben. 26.2.2020 kl. 00:01
Ulrika Mylius intervjuar Ditte Sandholm på scenen medan Christel Runne och Cecilia Stude förbereder sina frågor.

Tankar. Vad är en thinkshow? Jo, ett talkshow-inspirerat format som ska väcka tankar. Möt en grupp ungdomar som lyfte upp psykisk ohälsa i form av en thinkshow. 26.2.2020 kl. 00:01

KÖR. I Terjärv finns en gammal, stark körtradition. Kyrkokören är en av de körer där traditionen lever. Kören är sannolikt en av de största i stiftet i förhållande till befolkningsunderlaget, cirka 1 800 församlingsmedlemmar i Terjärv. 28.2.2020 kl. 14:15

val. Ett mänskligt misstag hade lett till ett systematiskt fel i uträkningen av resultatet i valet av lekmän till stiftsfullmäktige. Det här uppdagades på måndagen när valnämnden i Borgå stift skulle faställa valresultatet. Tre av de invalda byttes ut. 17.2.2020 kl. 19:10
Peter Lindbäck är Ålands representant i kyrkomötet.

kyrkomötesval. Det blir landshövdingen Peter Lindbäck som blir Ålands representant i kyrkomötet under åren 2020–2024. Det stod klart sedan de åländska rösterna räknats på måndagen. 17.2.2020 kl. 17:22

enkät. En källa till idéer, stöd och sakkunnig hjälp, tycker någon. Trögt och fjärmat från församlingarnas vardag, säger en annan. I Kyrkpressens enkät till kyrkoherdarna får en del av de funktioner Kyrkostyrelsen fyller gentemot församlingarna positiv respons medan andra möter skarp kritik. 17.2.2020 kl. 14:55
Församlingshemmet i Houtskär fungerar som tillfällig skola.

samarbete. Skola, dagis och församlingshem i samma byggnad? Det kan bli verklighet i Houtskär. 14.2.2020 kl. 15:46
Slutet nått