Västlaestadianern splittras i två föreningar

laestadianism. Delningen av den västlaestadianska grenen De förstfödda är nu ett faktum. En ny förening med det finska namnet Esikoiset som separerat från Esikoislestadiolaiset ry håller på att bildas. Orsaken är att den nya föreningen inte accepterar att lekmännen tagit över nattvardens och dopets sakrament. 24.8.2016 kl. 11:04


Den nya föreningen vill alltså fortsättningsvis att präster inom den evangelisk-lutherska kyrkan ska dela ut nattvarden och döpa barnen. Sedan december i fjol har västlaestadianska föreningar i Finland ordnat egna lekmannaledda nattvardsgudstjänster i sina bönehus, vilket strider mot kyrkolagen. Det har man gjort på uppmaning av Lappmarkens äldste i Gällivare, en grupp predikanter som i praktiken styr västlaestadianerna.

Den nya föreningen började man bilda i Lahtis i slutet av juli. Där utsåg man några ansvarspersoner som i praktiken skulle bilda den nya föreningen. Senare samlades en predikanter i Tavastehus för att bedöma läget. Från det mötet har predikanterna skrivit ett utlåtande där man informerar om höstens missionsresor till Ryssland och de baltiska länderna. Resorna till Ryssland görs på inbjudan av den ingermanländska kyrkan. Under mötet diskuterades också verksamheten i Finland.

Predikanterna i den nya föreningen understryker att de vill ta emot sakramenten i den evangelisk-lutherska kyrkan och också i övrigt fortsätta att verka i den såsom tidigare. De påpekar också att de tillsammans med de övriga konservativa krafterna vill de bekämpa den ökade liberalismen och sekulariseringen inom kyrkan.

Det beräknas finnas mellan 10 000 och 15 000 västlaestadianer i Finland. Hur många medlemmar som går över till den nya föreningen är ännu inte klart.

– Det verkar som om en tredjedel av de röstberättigade medlemmarna motsätter sig att lekmännen tar över sakramenten, uppger Tapani Ansaharju i Tavastehus, en av den nya föreningens utsedda talesmän.

Delningen innebär förändring i Västlaestadianernas arbete i Ryssland. Enligt tidningen Kotimaa har den ingermanländska kyrkan meddelat att den inte vill fortsätta samarbetet med sakramentsseparatisterna, som i det här fallet avser den gamla föreningen vars lekmän tagit hand om sakramenten.

Den gamla föreningen har en del verksamhet på svenska medan den nya inte har det, åtminstone inte ännu. De finlandssvenska västlaestadianerna är ändå marginella till antalet. Den flesta finlandssvenska laestadianer är östlaestadianer som hör till Rauhan Sana och tornedalsinriktningen. De separerade 1934 från den östliga huvudfåran gammellaestadianerna.

Johan Sandberg
När Itohan fick glädjebeskedet firade hon tillsammans med vänner från Nigeria.

uppehållstillstånd. I början av år 2019 kom den förkrossande nyheten att Itohan Okundaye, ett människohandelsoffer med en son född i Finland, utvisas efter fem år i landet. Men i dag kom ett nytt och gladare besked – hon har fått uppehållstillstånd. 17.9.2019 kl. 22:18
Bilden från Bo-Göran Åstrands avskedspredikan i Jakobstad, där han verkat som kyrkoherde.

biskopsvigning. Bo-Göran Åstrand vigs till biskopsämbetet i en festmässa i Borgå domkyrka på söndag 29 september. Ärkebiskop Tapio Luoma förrättar vigningen. 17.9.2019 kl. 11:11

Bo-Göran Åstrand. Det krävs en hel församling för att fostra en präst. Med de orden avslutade stiftets nye biskop Bo-Göran Åstrand sin avskedspredikan i Jakobstads kyrka på söndagen. 17.9.2019 kl. 09:51

kyrkhelg. Att skinkfrestelsen tog slut under lördagens lunch tyder på att årets Kyrkhelg i Karleby lockade mera människor än var arrangörerna räknat med. 17.9.2019 kl. 09:42
God gemenskap är en av de saker som ger konfirmandarbetet högt betyg.

konfirmandarbete. Årets konfirmandarbete får 9- i betyg. Trygghet, trivsel och god gemenskap är det konfirmander och hjälpledare är mest nöjda med. 11.9.2019 kl. 12:03
Furahakören samlas med jämna mellanrum till övningsveckoslut – den här gången i Lappvik.

Jubileum. I Furahakören bygger man relationer till varandra och till Gud. 6.9.2019 kl. 12:14
Den dagen då intervjun gjordes cyklade Magnus Riska från hemmet i Helsingfors till jobbet i Borgå.

triathlon. Magnus Riska drömmer om att en dag få delta i det ultimata triathlonloppet, Ironman på Hawaii. – Varför gör jag det här? Den frågan kommer vid åttonde, nionde timmen. 5.9.2019 kl. 18:00
Teologiskt står Björn Vikström och Bo-Göran Åstrand varandra nära, säger de präster KP talat med.

biskop. Kyrkfolket hyllar Björn Vikström, men är också nyfikna på vilken väg den nya biskopen Bo-Göran Åstrand kommer att staka ut. – Han måste bevisa var han står. 5.9.2019 kl. 13:27
Med tanke på att så många studenter saknar en gedigen församlingsbakgrund tycker Hagman att kyrkan borde ta ett större ansvar för prästernas utbildning

präst. Det är inte så lätt att peka ut vad som är avgörande för att en person väljer prästyrket, säger Patrik Hagman, lärare i praktisk teologi vid Åbo Akademi. 4.9.2019 kl. 19:27
Andreas Andersson vill hjälpa människor att se det hoppfulla.

studentarbete. Studentprästens jobb är att prata med människor i högskolmiljö – kanske om tro, men allra mest om livet. 5.9.2019 kl. 00:01
Slutet nått