Musiken tog mig från början

Människa. – Jag är jättelycklig över att jag hittat det jag tycker om att göra. Jag tror alla människor har möjlighet att hitta det som känns rätt för just dem.

2.7.2009 kl. 00:00

Heikki Tuuli

- Som dirigent är jag bara en del av helheten, om än en mycket synlig del, säger Anna-Maria Helsing.

Så säger Anna-Maria Helsing, 37-årig dirigent och violinist, uppvuxen i Österbotten men numera bosatt i Helsingfors. Det var ändå inte en självklarhet för henne att satsa på en musikalisk karriär. Först i efterhandsperspektiv har det känts som om hon inte hade något val.

– Musiken tog mig från början, trots att jag kanske inte var medveten om det.

Kyrkpressen träffar Anna-Maria Helsing efter en konsert med Wegelius Kammarstråkar som hon dirigerat under Musikfestspelen Korsholm i Ulrika Eleonora kyrka i Kristinestad. Att uppträda i den gamla 1700-talskyrkan var extremt stämningsfullt, menar hon.

– Över lag är det väldigt fin akustik i kyrkor. Det jag särskilt tänker på när jag dirigerar i dem är att de är rum där mycket har sagts och hörts förr. Och det är oerhört spännande att just i sådana rum där det normalt talas mycket kunna erbjuda en ordlös upplevelse. Det är att förmedla en annan sorts kraft som kan ha liknande funktioner.

I fråga om livssyn betonar Anna-Maria Helsing ett helhetsperspektiv. Hon berättar att orkestern före konserten i Kristinestad blev bjuden på en superb laxsoppa som väckte stor förtjusning.

– Konserten började redan med denna laxsoppa. Vi kom i rätt stämning.

Läs hela intervjun med Anna-Maria Helsing i Kp 27/09.

Catharina Östman
Saverkeit-färjan byggdes år 1972 men jobbar fortfarande hårt. Den rymmer tio personbilar. 
 – Husbilarna är jobbigast, för de tror att de är långtradare.

profilen. När en lång arbetskarriär tog slut stod Sussi Björkman plötsligt utan jobb. Idag jobbar hon i tre skift med att köra färja. Ute på Houtskär finns bara hon, naturen, bilarna och Radio Vega. 21.2.2019 kl. 11:07

biskopsval. Biskopsvalet närmar sig och i samband med senaste veckas valpanel i Nykarleby tog vi tempen på kandidaterna. Tolv frågor av varierande karaktär fick kandidaterna och max fem minuter hade de tid på sig att leverera svar på samtliga frågor. 20.2.2019 kl. 17:33
Biskopskandidaterna Harry S Backström, Sixten Ekstrand, Lisa Enckell och Bo-Göran Åstrand diskuterade bland annat väckelserörelserna under utfrågningen i Nykareby.

biskopsvalet 2019. Biskopskandidaterna fick svara på frågor om väckelserörelserna när de möttes för den sista utfrågningen i Nykarleby på lördagen. Alla var överens om att väckelserörelserna behövs i kyrkan. 18.2.2019 kl. 16:45

skidolycka. Väståbolands svenska församling sörjer den femtonåriga pojken som förolyckades i en skidolycka under församlingens skriftskolläger i Himos i Jämsä på lördagen. 18.2.2019 kl. 15:48

skidolycka. Krishjälp och samling för den som behöver samtala. 17.2.2019 kl. 14:16

nytt från domkapitlet. Två präster klara för ny post och en ledig kyrkoherdestol i Sibbo, i senaste nytt från domkapitlet. 8.2.2019 kl. 15:34
Varje dag avslutas med att Leif läser en andakt för Gita.

demens. För fyra år sedan förändrades Gita och Leif Lindgrens liv när Gita fick diagnosen pannlobsdemens. 8.2.2019 kl. 13:12
Hilkka Olkinuora är präst, journalist och författare. – Godhet är ingen prestation, säger hon.

Rannsakan. Får jag göra goda saker för att själv må bättre? Och hur mycket goda handlingar måste jag utföra? Kan jag sitta på min kammare och vara god? – Godhet är en horisont vi styr mot enligt bästa förmåga, säger Hilkka Olkinuora. 7.2.2019 kl. 10:06
Markus Engström

Kristinestad. Biskop Björn Vikström har gett kaplanen Markus Engström i Kristinestad en varning för det språkbruk som han använt i en insändare i tidningen Syd-Österbotten. 4.2.2019 kl. 14:18
Itohan okundaye från Nigeria var människohandelsoffer i Italien i sex år. Tillammans med Eva Biaudet pratade hon om människohandel under Blomma-konferensen i september i Helsingfors. 

människohandel. Ett offer är inte nödvändigtvis inlåst, utan låset utgörs av psykologisk makt. 14.11.2017 kl. 00:00
Slutet nått

Kyrka. Under hösten har samtliga stift i landet arbetat med att förnya sina webbplatser. I december lanserades också Borgå stifts nya webbplats. 9.1.2019 kl. 09:00

Bidrag. Manusförfattare och regissör Klaus Härös film Livet efter döden får Kyrkans mediestiftelses största produktionsstöd, 20 000 euro, hösten 2018. 19.12.2018 kl. 12:00

missionsorganisation. Vid sitt möte senaste vecka beslöt biskopsmötet att inte rekommendera för kyrkomötet att Suomen Lähetyslentäjät ry (MAF Finland) godkänns som kyrkans missionsorganisation. 12.12.2018 kl. 08:00