Utanförskap, ålder och vishet

28.03.2017
LEDARE.

Det finns människor med en mogenhet och vishet som de förvärvat redan tidigt i livet. Den insikten slår en i mötet med Alaric Mård i veckans profilintervju. Han avfärdar elegant allas eventuella tycka-synd-om-känslor på ett sätt som öppnar ögonen för bredare reflektioner kring vad som är normativt. Eftersom varje individ är unik, varje livshistoria likaså, borde inte heller frågan om ålder få definiera oss. Tyvärr är det ändå så.

Åldersdiskriminering är ett faktum i Finland, i så hög grad att den har identifierats som en störande faktor på arbetsmarknaden. En doktorsavhandling (Varttuneet ja ikäsyrjintä työelämässä) vid Tammerfors universitet för ett par år sedan lyfte fram att just Finland av någon orsak har mer åldersrelaterad diskriminering och av flera olika slag än andra länder. Trots att grundlagen utgår från medborgarnas lika värde, trots internationella fördrag, är åldersdiskriminering det vanligast förekommande slaget av diskriminering på jobbet.

Urtypen för den som blir förbigången är en 55-årig kvinna i huvudstadsregionen. Attitydgallupar avslöjar att uppfattningen om bäst-före-datum i yrkeslivet rent av sjunkit på bara ett par år. När gränsen tidigare gick vid 49 år närmar sig deadline numera 45. Formerna är många och katastrofala på individplanet.

En privatföretagare berättar förtvivlad i ett socialt forum att hans uppdrag tog slut när femtistrecket var passerat. Åldersrasismen förstörde hans företag. När den negativa spiralen var ett faktum var det svårt för kunderna att få ihop att någon kunnat bli utan uppdrag ofrivilligt och utan orsak – och de valde hellre någon annan. Hur den här trista verkligheten går ihop med kravet på att arbetstagarna faktiskt ska hållas kvar på jobbet högre upp i åldrarna än förut är en märklig paradox.

Stämplarna slår till också i andra ändan av yrkeslivsbanan. Är man inte för gammal är man kanske för ung. Åldergruppen 55–64 år följs tätt i hasorna av dem under 25 som kan vittna om åldersrelaterad segregering.

Förutom att en stor grupp unga i dag inte kommer in i arbetslivet överhuvudtaget är det inte ovanligt att de yngsta på jobbet utsätts för segregering. En del av de unga växer naturligt ur problemet. Men det gäller långt ifrån alla, särskilt inte dem som aldrig fick in foten i dörrspringan. Evenemanget Nuori2017 i Tammerfors, där församlingarna hade en synlig roll, synliggjorde i veckan, lagom till nationens hundrårsfest, bland annat den hårdnande konkurrensen om jobb. Också i kyrkan handlar det om att ge unga röst och plats i det centrala beslutsfattandet.

Ju bredare åldersspektrum, desto rikare och mindre sårbart. Det gäller på jobbet och i kyrkan. Ung och klok. Gammal och kreativ. Fullt möjligt. Läs Alaric!

May Wikström

ekonomisk utredning. Församlingarna i Helsingfors ska beställa en utomstående utredning av ekonomin. 15.1.2018 kl. 11:32

ärkebiskopval 2018. I en palett på fem ärkebiskopskandidater sticker Heli Inkinen ut som den enda kvinnan. Hon konstaterar att det här är symptomatiskt för den kyrka hon jobbat och verkat i i över 30 år. Och hon vill förändring. 14.1.2018 kl. 16:54
Zacharias Topelius vid sitt arbetsbord i Björkudden i Sibbo år 1897. Bilden till höger visar utkastet till ”Giv mig ej glans, ej guld, ej prakt” som skrevs 1887.

Jubileum. Under sin uppväxt i Nykarleby var Zacharias Topelius en flitig kyrkobesökare. Den söndag han inte varit i kyrkan skrev han ”okyrka” i sin dagbok. Kom han för sent till gudstjänsten gick han upp på läktaren för att inte störa. 12.1.2018 kl. 17:53
Miika Auvinen

förföljelse. Nordkorea och Afghanistan är de farligaste länderna att leva i som kristen. Nordkorea har toppat listan flera år men nu har den tvivelaktiga äran att inneha tätpositionen hotats av Afghanistan. 10.1.2018 kl. 13:22
Tapio Luoma uppskattar erfarenheterna både från de österbottniska församlingarna och den urbana miljön som biskop i Esbo stift.

ärkebiskopsval. Esbobiskopen Tapio Luoma är först ut i KP:s fem kandidatporträtt 4.1.2018 kl. 15:35

jul. Ett ord på bara tre bokstäver. Men ett ord som framkallar så mycket känslor, minnen och gläjde. Men också sorg. Karin Erlandsson berättar om minnen av sin barndoms jular. Och hur hon ser på julen idag. 22.12.2017 kl. 09:39

julevangeliet. Det var tur att julevangeliet skrevs av en så förnuftig och sansad människa som just evangelisten och läkaren Lukas. Hade han inte tagit sig an uppdraget hade julevangeliet kanske skrivits av en Terjärvbo. Eller ännu värre, en sportreporter... 21.12.2017 kl. 09:15

Kyrkpressen. Nummer 50 på webben redan idag. 15.12.2017 kl. 17:16
Teemu Laajasalo är ny biskop i Helsingfors. Han hoppas att kyrkan ska klara en åsiktsmångfald.

Helsingfors. Biskop Teemu Laajasalo önskar helsingforsarna en jul utan vardagssorger. 15.12.2017 kl. 10:00
Psykiskt illamående kostar, både de som drabbas, deras nära och samhället. Organisationer och frivilliga erbjuder stödformer som sjukvården inte kan ge.

psykisk ohälsa. Över en miljon finländare drabbas varje år av psykisk ohälsa. Föreningen Sympati hör till dem som sprider kunskap, öppnar sina dörrar och delar erfarenheter för att främja mental hälsa. 14.12.2017 kl. 15:12

Ärkebiskopsvalet 2018. Fyra av fem av de uppställda kandidaterna i ärkebiskopsvalet kommer att predika på Tomasmässor i Helsingfors innan ärkebiskopsvalets första omgång den 8 februari. 11.1.2018 kl. 07:15

Rättsprocess. Árpád Kovács som är präst och verksam i Uleåborgs stift har valt att gå vidare till Norra Finlands förvaltningsdomstol med den skriftliga varning han fått av Uleåborg domkapitel. 10.1.2018 kl. 10:02

dop. En frikyrka i Uleåborg, Oulun Lähetysseurakunta, har under de senaste åren ibland döpt församlingsmedlemmar under ordinarie öppettider i den kommunala simhallen i Raksila. 10.1.2018 kl. 09:09