ÅA granskar världsbilder och värdeförändringar

religion. Värderingar och världsbilder kartläggs i ett nytt forskningsprojekt vid Åbo Akademi.
22.8.2012 kl. 10:10
Åbo Akademi har inlett ett nytt forskningsprojekt kring värderingar och världsbilder. Projektledaren, professor Peter Nynäs, berättar att man startat projektet för att det i dagens samhälle sker omfattande förändringar vad gäller människors livsåskådning och religion.

– Mot bakgrunden av å ena sidan ökad mångkulturalitet och å andra sidan olika strävanden att värna om den egna integriteten i form av rötter och traditioner, stiger olika nya grupper, rörelser och intressen fram, säger Nynäs.
Han säger att frågor om ekologi och den egna trons fundament och kärna engagerar, likaså får kampanjer för att helt separera kyrka och stat uppmärksamhet och genomslagskraft.

– Inom vårt forskningsprojekt Perspektiv på världen kommer vi att närmare undersöka vilka värderingar och världsbilder som driver de här förändringarna, berättar Nynäs.

Han konstaterar att värdeförändringar redan har undersökts en längre tid.
– Däremot har sådan forskning inte tidigare kombinerats med en systematisk kartläggning av världsbilder på ett sätt som skulle ge utrymme för individualitet och för ett brett spektrum av världsåskådningar, oavsett om de är traditionellt religiösa, andliga, humanistiska, ateistiska eller någon kombination av dessa.

Nynäs berättar att man i forskningen vänder sig speciellt till personer som i sitt liv betonar den rätta kristna tron och som på ett eller annat sätt är med i eller aktivt sympatiserar med rörelser som bygger på en sådan tro. En annan målgrupp för forskningen är personer som i sitt liv betonar vikten av natur- och miljöskydd och ekologiska principer. Också personer som i sitt liv betonar sekulär humanism, fritänkande eller ateism hör till den grupp som man i forskningen vänder sig till.

 
Kyrklig Tidningstjänst
Biskop Björn Vikström hoppas få en tjänst vid Åbo Akademi.

tj√§nst. Biskop Björn Vikström har sökt en universitetstjänst. Blir han vald siktar han på att tillträda i augusti–september 2019. 14.3.2018 kl. 09:27
Hilkka Olkinuora menar att den enkla, avskalade retreaten utvidgar vår bild av 
gemenskapen.

retreat. Villkorslös gemenskap och kravlös tystnad går inte att hitta i det hektiska arbetsliv och den jäktiga vardag som så många av oss lever i. Men de erbjuds på retreaten, som är en plats för vila och helande. Det konstaterar pastor Hilkka Olkinuora, som själv får kraft av att regelbundet delta i retreat ett par gånger per år. 2.3.2018 kl. 11:12

√§rkebiskopsval 2018. På förhand var det bäddat för en oviss andra omgång mellan Luoma och Vikström i ärkesbiskopsvalet med ett litet övertag för Luoma. Nu blev marginalen större än väntat. 1.3.2018 kl. 15:37
Tapio Luoma, vår nästa ärkebiskop.
 

√§rkebiskopsval 2018. Tapio Luoma är vald till ny ärkebiskop. I den andra valomgången idag valdes Esbobiskopen Luoma med 374,667 röster mot Borgåbiskopen Björn Vikströms 292,333 röster. 1.3.2018 kl. 14:29
Många poströstade redan i den första omgången. Så här såg det ut då på domkapitlet i Borgå.

√§rkebiskopsval. Följ med valet på Kp! 1.3.2018 kl. 13:19
Daniel Ainasoja med apparaten som de flesta synskadade tar emot sin taltidning i.

Taltidning. Efter en paus på cirka sju år kommer Kyrkpressen ut som taltidning igen. Det första inlästa numret kommer redan i mars. 27.2.2018 kl. 09:23

andlighetsst√∂rning. En kväll satt jag i soffan och grät över att min kristna tro kändes som skådespel och inbillning. Det som skulle vara stadigt var egentligen vingligt och snett. Det här är vad som hände sedan. 22.2.2018 kl. 10:02
Säg din åsikt!

enk√§t. Vad tyckte du om denna veckas nummer av KP. För att utveckla tidningen gör vi under vintern några enkäter för att få en tydligare uppfattning om vad ni läsare gillar att läsa. Vi är jättetacksamma för att du tar dig tid! 22.2.2018 kl. 09:47
En känsla av frid kan vara ett tecken på att du är på rätt väg.

Guds ledning. Att fatta stora livsbeslut hör till det mest skrämmande som finns. 15.2.2018 kl. 12:44
Mikael Lindfelt är professor i systematisk teologi och dekanus för fakulteten för humaniora, psykologi och teologi vid ÅA.

Vaccin. Vilken roll har synen på hälsa i en människas liv? Har attityd till vaccin samband med andra övertygelser? Teologer och psykologer från Åbo Akademi och Åbo universitet startade ett nytt forskningsprojekt. 15.2.2018 kl. 10:11
Slutet nått

j√§mlikhet. I september i fjol grundade kyrkostyrelsen ett jämlikhetspris som delas ut för första gången nu i maj. Nu söker man kandidater till priset. 16.3.2018 kl. 08:38

Jerusalem. Guatemala blir det andra landet efter USA som flyttar sin ambassad i Israel från Tel Aviv till Jerusalem. 16.3.2018 kl. 08:35

Jubileum. Tisdagen den 6 mars har det gått trettio år sedan de första kvinnorna prästvigdes. 1.3.2018 kl. 07:15