ÅA granskar världsbilder och värdeförändringar

religion. Värderingar och världsbilder kartläggs i ett nytt forskningsprojekt vid Åbo Akademi.
22.8.2012 kl. 10:10
Åbo Akademi har inlett ett nytt forskningsprojekt kring värderingar och världsbilder. Projektledaren, professor Peter Nynäs, berättar att man startat projektet för att det i dagens samhälle sker omfattande förändringar vad gäller människors livsåskådning och religion.

– Mot bakgrunden av å ena sidan ökad mångkulturalitet och å andra sidan olika strävanden att värna om den egna integriteten i form av rötter och traditioner, stiger olika nya grupper, rörelser och intressen fram, säger Nynäs.
Han säger att frågor om ekologi och den egna trons fundament och kärna engagerar, likaså får kampanjer för att helt separera kyrka och stat uppmärksamhet och genomslagskraft.

– Inom vårt forskningsprojekt Perspektiv på världen kommer vi att närmare undersöka vilka värderingar och världsbilder som driver de här förändringarna, berättar Nynäs.

Han konstaterar att värdeförändringar redan har undersökts en längre tid.
– Däremot har sådan forskning inte tidigare kombinerats med en systematisk kartläggning av världsbilder på ett sätt som skulle ge utrymme för individualitet och för ett brett spektrum av världsåskådningar, oavsett om de är traditionellt religiösa, andliga, humanistiska, ateistiska eller någon kombination av dessa.

Nynäs berättar att man i forskningen vänder sig speciellt till personer som i sitt liv betonar den rätta kristna tron och som på ett eller annat sätt är med i eller aktivt sympatiserar med rörelser som bygger på en sådan tro. En annan målgrupp för forskningen är personer som i sitt liv betonar vikten av natur- och miljöskydd och ekologiska principer. Också personer som i sitt liv betonar sekulär humanism, fritänkande eller ateism hör till den grupp som man i forskningen vänder sig till.

 
Kyrklig Tidningstjänst

biskopsval. Biskopen i Borgå stift Björn Vikström har valts till lärare i teologisk etik och religionsfilosofi vid Åbo Akademi. Vikström tillträder tjänsten den 1 september 2019. 19.6.2018 kl. 16:12
Lucas Snellman utanför Johanneskyrkan, därifrån Yle sände den första svenskspråkiga radiogudstjänsten år 1926.

radiogudstjänster. 90-årig tradition bryts när Yle utlokaliserar produktionen av radiogudstjänster. Församlingarna behöver nu satsa mer på planeringen. 19.6.2018 kl. 16:10
Karin Erlandssons bok lanseras på Kyrkans Ungdoms sommarläger i Pieksämäki, där hon själv deltagit i många år under uppväxten.

Fontana Media. Karin Erlandsson som blivit bekant för många Kyrkpressenläsare via sina texter om hur man upprätthåller en vardagstro kommer ut i bokform på Fontana Media i juli. 8.6.2018 kl. 14:12

MINNESSJUKDOM. Tron kan vara ett viktigt fäste när minnena bleknar. Kyrkan har gett ut en skrift med stöd för arbetet bland församlingsmedlemmar med minnessjukdom. 8.6.2018 kl. 12:44
Kyrkpressen har tidigare skrivit om Ahmad i 45/2017 och 21-22/2018

flyktingar. Efter nio år i Finland flögs Ahmad till Kabul i går tillsammans med tre andra utvisade afghaner. 7.6.2018 kl. 13:48
Farag Sadak

profilen. Då han kom till Finland kände han ingen annan som talade arabiska här. När flyktingvågen kom hösten 2015 hade Farag Sadak förberett sig för den i fem år. 7.6.2018 kl. 11:31

Ärkebiskop. I söndags installerades Tapio Luoma som ny ärkebiskop för evangelisk-lutherska kyrkan i Finland. 7.6.2018 kl. 10:00

Vasa svenska församling. För många Vasabor är Kyrkpressen den viktigaste kanalen till kyrka och församling. Då församlingen slutar prenumerera på tidningen går de miste om den kanalen. 31.5.2018 kl. 16:27
Tapio Luoma vann ärkebiskopsvalet i mars.

ärkebiskop. Nu på söndag 3 juni installeras Tapio Luoma i ämbetet som ärkebiskop. President Niinistö och internationella gäster deltar vid mässan i Åbo domkyrka. 29.5.2018 kl. 10:05
Samuel Erikson, Ruth Vesterlund, Katarina Gäddnäs, Meri Yliportimo, Janette Lagerroos och Eva Williams vigdes i söndags till tjänst.

prästvigning. I helgen var det prästvigning i Borgå. Totalt sex stycken präster vigdes till tjänst. 28.5.2018 kl. 13:41
Slutet nått

kyrkostyrelsen. Brändö-Kumlinge församling och Ålands södra församling har fått prövningsbaserat understöd av Kyrkostyrelsen. 7.6.2018 kl. 09:32

Saltvik. Peter Blumenthal får inte bli kyrkoherde i Saltvik. 7.6.2018 kl. 09:29

Utmärkelse. Kyrkans första jämlikhetspris har tilldelats Satu Saarinen, domprost i Uleåborgs stift. 24.5.2018 kl. 08:00