Hur predestinationslÀran inspirerade en miljardindustri

29.09.2016
LEDARE. ”Vårt lutherska arv” suckar folk när livet känns som bara arbete och förpliktelser.

Påståendet kunde gott punkteras när vi nästa år firar 500 år sedan Martin Luther spikade sina teser i Wittenberg.

Suckarna är ett eko från sociologen Max Webers förklaring till att kapitalismen uppkom just i den västerländska kulturen. Den protestantiska etiken, säger Weber, men han kunde ha varit noggrannare: Ångesten över den kalvinistiska läran om predestination. Att lyckas i sitt arbete (och säga nej till allt som luktar nöje) ansågs vara ett tecken på att man hörde till de utvalda. Den lutherska läran om frälsning av nåd allena ger inget motsvarande imperativ.

Den amerikanska författaren Barbara Ehrenreich skrev för något år sedan, i kölvattnet av bolånekrisen, en skarp vidräkning över det positiva tänkandet som fenomen. Hon drabbades själv av cancer och i samma veva av kravet att inta en positiv attityd. Fokusera på att du blir frisk – då blir du det. Om du inte blir frisk, tja, då har du inte fokuserat tillräckligt utan släppt till negativa tankar.

Det positiva tänkandet har utvecklat en motivationsindustri som omsätter miljarder. Du kan få allt du vill ha om du bara tänker positivt. Motivationsindustrin har drabbat också affärsföretag som tidigare grundade sina beslut på grå analyser man lär ut i handelshögskolor. I dag hyr man in coacher och delar ut motivationslitteratur åt sina anställda. Kritiker som pekar på riskerna med att ge huslån åt folk som knappast kan återbetala sin lån stämplas som”bärare av negativa tankar”.

I amerikanska megakyrkor är budskapet oftast att Gud vill att du ska bli rik, ibland med pastorerna själva som talande exempel. ”Du åstadkommer det du ser i dina tankar, tänk framgång och seger.”

För positivt indoktrinerade bankmän innebar de så kallade subprimelånen åt folk med osäkra inkomster inte en risk utan en möjlighet. För låntagaren i megakyrkans bekväma stol var det Gud som fick banken att strunta i min låga kreditvärdighet och välsignade mig med mitt första hus. Bolånekrisen chockade som bekant hela världen. Banker gick omkull, fattiga förlorade sina hem. Slutresultatet blev att ”USA:s fattiga skrev ut en miljardcheck åt landets rika” som ökade sin andel av landets förmögenhet.

När Ehrenreich skriver om den amerikanska optimismens mörka rötter hittar hon, liksom Weber, ångesten över den kalvinistiska predestinationsläran. Men under ett par hundra år hinner mycket hända. Den stränga Gud som krävde svavelosande predikanter och en ständig rädsla över att inte höra till de utvaldas skara förvandlas med åren till alla goda gåvors givare, till det positiva tänkandets postorderfirma.

Positivt tänkande och livet under predestinationsläran har en gemensam kärna. Det krävs en oavbruten vaksamhet mot det som förr kallades synd och dåligt sällskap och i dag kallas negativa tankar och kritiska personer. Ett ständigt krav på att granska sig själv. Om du får det du vill är det dig själv du har att tacka, om det går dig illa är det du själv som inte håller måttet.

Det passar perfekt i kapitalismens värld. Men lutherdom är det inte.

Rolf af HÀllström
Så här såg det ut när Degerby kyrka återfick sitt gyllene kors.

Degerby. Idag fick Degerby kyrka ett förgyllt klot och kors i sin spira. Nu ser kyrkan igen ut som den gjorde före Porkalaparentesen. 18.10.2018 kl. 13:36
Här svingar Ingeborg och Per-Olof Korander sina verktyg vid Sjundeå kyrka.

arv. Syskonen Ingeborg och Per-Olof Korander gräver gravar, tröstar församlingsbor och fixar lite av varje vid kyrkorna i Degerby och Sjundeå, precis som deras förfäder gjort. 18.10.2018 kl. 09:21

pedersöre. Tiden är nu mogen för en sammanslagning av församlingarna i Pedersöre. Initiativ är att vänta inom kort. 12.10.2018 kl. 17:00
Tuva Korsström är glad över att hennes mammas författarskap idag upplever en ny renässans.

Biografi. När Tuva Korsström var barn blev hennes mamma kristen mystiker och hemmet ett fängelse. På ena sidan fanns Gud, på den andra vansinnet. 4.10.2018 kl. 15:28
Kira Ertman leder stiftets största församling.

esbo. Församlingsrådet valde ny kyrkoherde efter omröstning. 2.10.2018 kl. 19:48

nykarleby. Mia Anderssén-Löf är Nykarlebys nya kyrkoherde. Hon fick 965 röster medan motkandidaten Ulf Sundstén fick 239 röster i valet. Sammanlagt gavs 1 212 röster valet idag. Åtta röster var förkastade. Röstningsprocenten blev 25,5. 30.9.2018 kl. 21:58
Kardinal Anders Arborelius tror att medierna kan vara Guds röst när det gäller att reda ut övergreppsskandalerna.

katolska kyrkan. För att reda ut kaoset efter övergreppsskandalerna måste katolska kyrkan samlas bakom påven, tror kardinal Anders Arborelius. 9.10.2018 kl. 09:39

kyrkbrand. Polisen i Joensuu meddelade på tisdagsmorgonen att man gripit fyra personer med anledning av kyrkbranden i Kiihtelysvaara på söndagsmorgonen. 25.9.2018 kl. 10:25

församlingsvalet. Varken den svenska eller den den finska församlingen i Kristinestad har fått ett tillräckligt antal kandidater till församlingsvalet i november. Den svenska församlingen har endast sex kandidater till sina femton platser i gemensamma kyrkofullmäktige. Den finska församlingen har i sin tur för få kandidater till sitt församlingsråd. 20.9.2018 kl. 13:00

biskopsval . När biskop Björn Vikström nu lämnat in sin formella avskedsansökan blir det bråttom för dem som vill bli biskop i Borgå stift att visa sina kort. Väljarna är få och de binds snabbt upp bakom kandidaterna. 18.9.2018 kl. 14:46

församlingsval. Sammanlagt 16 200 kandidater har ställt upp i församlingsvalet i november. 4.10.2018 kl. 08:00

församlingsval. Det blir sämjoval också i Tammerfors svenska församling i höst. 3.10.2018 kl. 09:00

försoning. Ärkebiskop Tapio Luoma och biskopen i Helsingfors Teemu Laajasalo deltar torsdagen den 4.10 i ett försoningsmöte mellan pingstvänner och lutheraner i Helsingfors. 2.10.2018 kl. 11:10