Väckelse i administrationen

04.03.2024
Väckelse i administrationen
Jan-Erik Andelin är redaktör för opinion och samhälle vid Kyrkpressen. | Foto: Eduard Cisneros

DEN KOM som en vårförkylning, med en viss fördröjning. Det var insikten om att kyrkans ekonomi är förbi sin peak. Prognoser från kyrkans statistiker visar att den historiska toppen av yttre välstånd är förbi.

Från och med nu kommer intäkterna från den evangelisk-lutherska kyrkans kyrkoskatt inte att hålla undan för inflationen. Pengar och församlingars resurser ska minska med ett par procent per år. Kyrkskatten kommer år 2030 att i Borgå stift vara uppe i närmare 600 euro i snitt per betalande medlem.

"Väckelserörelserna har namn om sig att vara traditionella och bibelkonservativa. Men de har ofta en tidsenlig, lätt administration och ett friskt lekmannaansvar. Förvånansvärt ofta är yttre uttryck moderna."

KYRKOMÖTET som sammanträder i maj har fyra år på sig att, under press, försöka föda fram nya visioner för en smidigare, enklare och mera människo­nära kyrka.

Det nyvalda kyrkomötesombudet Torsten Sandell är tillbaka i Finland efter nio år i Turkiet. Han ser i en intervju för Kyrkpressen vad församlingarna under hans tid utomlands har drabbats av på ett knappt årtionde.

För det första: Kyrkan är allt mer avklädd inpå kalsongerna och sköter ibland mest ett lagstadgat minimum av gudstjänster, övergångs­riter och diakoni.

För det andra ser han en mera polariserad kyrka, där cancel-yxan har gått och teologiska falanger inte längre ens talar med varandra om sin gemensamma kyrka.

EN RISK NU är att kyrkan är för långsam i vändningarna. Det nödvändiga är att sanera resterna av ett stelt ämbetsverk till en varm folkrörelse som bygger på en sjudande iver i familjer, hem och samhällen. Kyrkan behöver medlemmar som tycker det är roligt och meningsfullt att vara kyrka och att göra den. Kyrkan behöver klara modeller för lekmän.

Ett scenario kan annars komma att hålla liberalt folkkyrkofolk vaket i vargtimmen. Det är att fristående föreningar och väckelserörelser – som redan är lekmannarörelser – fyller tomrummet, tar ansvaret, och kanske makten.

När 116 meter höga Klara katedral mitt i Stockholm blev för dyr för folkkyrkan ska ett alternativ ha varit att sälja den som tänkt simhall. Men då trädde en av de svenska väckelserörelserna, Evangeliska fosterlandsstiftelsen (EFS), in och började driva kyrkan, lutherskt, men i egen regi.

"Kanske dags att lägga några käpphästar åt sidan och tillsammans bekymra sig för den kyrka man trots allt har gemensam."

VÄCKELSERÖRELSERNA har namn om sig att ofta vara traditionella och bibelkonservativa i läran. Men de har ofta en tidsenlig, lätt administration och ett friskt lekmannaansvar. Här och där blir det andligt museum av det, men förvånansvärt ofta är det yttre uttrycket modernt.

Så vi kan komma att få se kyrkans värdeliberala vara de som vid dagens slut är de konservativa. Som vill att Gud ska få ticka på någonstans under valven i höga, gamla hus.

Samtidigt har väckelserörelserna ibland urartat till att bli protestforum inom kyrkans trygga ram, lite som tonåringen som med sitt trots ändå bor hemma på mammas och pappas bekostnad. Det kanske mattas av om rörelserna får kavla upp ärmarna och stå öga mot öga med den verklighet och de människor mainstream-kyrkans anställda möter varje dag.

Många älskar alltfort sin folkkyrka, trots de brister man uppfattar särskilt i de andras läger. Nu är det kanske dags att lägga några käpphästar åt sidan och tillsammans bekymra sig för den kyrka man trots allt har gemensam.

Jan-Erik Andelin
Sley och Kansanlähetys lovar att "inte befrämja" ryska prästvigningar

INGERMANLANDS KYRKA. Missionsorganisationerna har svarat på biskopsmötets frågor om prästvigningarna i Sankt Petersburg. Den ena av dem utmanar biskoparna om hur man tillämpar och tolkar ett missionsavtal. 10.6.2024 kl. 15:50

lekholmen. Nora Sønnerstad är hjälpledare vid Johannes församlings skriftskolläger för tredje sommaren. Hon kommer också att jobba som holmungdomsledare med den öppna verksamheten. Bara tanken att vara på Lekis halva sommaren och kalla det för mitt sommarjobb är ganska ”win-win". 29.5.2024 kl. 20:32
Nya ungdomssakkunniga Christer Romberg är också musikartist.

ungdomsarbete. TV-talang blir ny sakkunnig för ungdomsfrågor vid kyrkans svenska central. Han får bland annat ansvar för UK - Ungdomens kyrkodagar 6.6.2024 kl. 12:00
Det kan räcka flera år innan det blir kyrkoherdeinstallation i Petrus församling.

BESVÄR. Två medlemmar i Petrus församlings församlingsråd har lämnat in ett så kallat kyrkobesvär till Helsingfors förvaltningsdomstol över domkapitlets beslut att välja Pia Kummel-Myrskog till kyrkoherde i Petrus församling. 5.6.2024 kl. 21:13
Ungdomsfoto på Yvonne ”Vonna” Terlinden. Hon installerades i slutet av maj som kyrkoherde i Karis-Pojo svenska församling.

ETT GOTT RÅD. Om Yvonne Terlinden fick en pratstund med sitt yngre jag skulle hon diskutera sin rastlöshet och sin perfektionism. 6.6.2024 kl. 08:00
Lina Forsblom, här med hunden Lewis, har överlevt två livshotande sjukdomar.

Personligt. Som barn drabbades Lina Forsblom av leukemi och räddades till livet av en ryggmärgstransplantation. 23 år senare höll hon på att dö av blodförgiftning. – Jag tror inte det var Guds vilja att jag skulle bli sjuk. Men Gud kan använda sjukdomarna, bara jag låter mig bli använd, säger hon. 5.6.2024 kl. 10:18
Närheten till kyrkan förblir viktig.

KYRKANS EKONOMI. Kyrkan behöver se över sitt nätverk av församlingar. Omkring 40 av dem överlever inte årtiondet ekonomiskt. 5.6.2024 kl. 10:00
"För att bevara hoppet: möt din egen skuld och välj handling. Påminn dig själv och andra om att det finns hopp så länge vi agerar, för det finns det! Och hopp är en kollektiv kraft."

KLIMATKRISEN. KP-redaktören Rebecca Pettersson bevittnar en soluppgång hon aldrig borde ha sett. Det blir början till en ekologisk skuldspiral, och jakten på ett hopp som håller. 4.6.2024 kl. 09:46

SAMKÖNADE PAR. Jenny Jansson var delegat vid Metodistkyrkans generalkonferens när samfundet fattade beslut om att godkänna samkönade vigslar. 3.6.2024 kl. 20:28
– En annan kyrkas präster skaper en bild av vår kyrka, klagar ärkebiskop Tapio Luoma.

INGERMANLANDS KYRKA. Den ingermanländska kyrkans präster skapar förvirring bland kyrkfolket, säger ärkebiskop Tapio Luoma. I vems mässa går man, till vilken kyrka blir ens barn döpt? 3.6.2024 kl. 10:00
Stiftsfullmäktige var oenigt om personval från de olika "partierna"

STIFTSFULLMÄKTIGE. Anita Ismark fortsätter leda stiftsfullmäktige. Missnöje med att den konservativare kandidatlistan blev illa representerad i personvalen. 30.5.2024 kl. 18:45
Anna Finell har deltagit i Kyrkans Ungdoms sommarläger cirka 35 gånger.

SOMMARLÄGER. – Arrangörerna får akta sig, för jag tror det kommer mer folk i år än ifjol då de som avvaktade får höra att lägret funkar bra i Nykarleby också, tror Anna Finell. 29.5.2024 kl. 20:04

sverige. I Arjeplog i Norrbotten i Sverige har det varit tradition att hålla högstadiets avslutning i kyrkan. Under pandemin föll den traditionen bort och skolan började fira avslutning i klassrummet i stället. 29.5.2024 kl. 19:38

Kolumn. Jag stiger ut genom den lilla dörröppningen på båten, sätter min fot på bryggan. Den gungar i de skvalpande vågorna, träet knarrar. Vidare, upp mot ön. Solen gassar, den säregna doften av träd blandat med grus möter mig. 29.5.2024 kl. 20:25
Då man ännu för tio år sedan öppet kunde arrangera kristna samlingar och samla tusentals åhörare, har tonen mot de kristna nu skärpts i Indien.

Analys. I Indien har det hinduistiska religionsprogrammet ghar whapsi lett att förtrycket av landets över 100 miljoner kristna ökar, skriver Torsten Sandell i en analys. Han hade en unik möjlighet i februari att besöka den underjordiska kyrkan i Uttar Pradesh. 27.5.2024 kl. 10:51

Lina Forsblom, här med hunden Lewis, har överlevt två livshotande sjukdomar.

Personligt. Som barn drabbades Lina Forsblom av leukemi och räddades till livet av en ryggmärgstransplantation. 23 år senare höll hon på att dö av blodförgiftning. – Jag tror inte det var Guds vilja att jag skulle bli sjuk. Men Gud kan använda sjukdomarna, bara jag låter mig bli använd, säger hon. 5.6.2024 kl. 10:18
Närheten till kyrkan förblir viktig.

KYRKANS EKONOMI. Kyrkan behöver se över sitt nätverk av församlingar. Omkring 40 av dem överlever inte årtiondet ekonomiskt. 5.6.2024 kl. 10:00
"För att bevara hoppet: möt din egen skuld och välj handling. Påminn dig själv och andra om att det finns hopp så länge vi agerar, för det finns det! Och hopp är en kollektiv kraft."

KLIMATKRISEN. KP-redaktören Rebecca Pettersson bevittnar en soluppgång hon aldrig borde ha sett. Det blir början till en ekologisk skuldspiral, och jakten på ett hopp som håller. 4.6.2024 kl. 09:46

SAMKÖNADE PAR. Jenny Jansson var delegat vid Metodistkyrkans generalkonferens när samfundet fattade beslut om att godkänna samkönade vigslar. 3.6.2024 kl. 20:28
– En annan kyrkas präster skaper en bild av vår kyrka, klagar ärkebiskop Tapio Luoma.

INGERMANLANDS KYRKA. Den ingermanländska kyrkans präster skapar förvirring bland kyrkfolket, säger ärkebiskop Tapio Luoma. I vems mässa går man, till vilken kyrka blir ens barn döpt? 3.6.2024 kl. 10:00