Världen ringer på din dörr

20.02.2024
Världen ringer på din dörr
Jan-Erik Andelin är redaktör för opinion och samhälle vid Kyrkpressen.

DET SÄGS IBLAND att den globala världen har krympt så att ”missionen nu kommer till oss”.

Människor från främmande kulturer etablerar sig i Finland i hundratusental. Vi behöver inte längre­ sända nära och kära på den äventyrliga missionsfärden till andra sidan jordklotet för att i exotiska länder sprida budskapet om Jesus och hans kyrka.

Vi kan lika väl ta bussen ut till en förort för att tala om evangeliet med intresserade muslimer. Alpha­kurser sys om till al-Massira-kvällar. Internationella församlingar och böne­grupper blir andliga hem för expats från hela världen som vistas i vårt land.

WOLTBUDET ringer på din dörr. Då står också missionsuppdraget där.

Sedan länge är missionsfält i Afrika eller Asien inte bara platser där vi sprider teologiska insikter om Gud och hans son. De är också våra outlets för praktisk omsorg, bildning och hälsa. Under senare år har också samhälleliga mål kommit in: flickors och kvinnors rätt, ekonomisk rättvisa, ansvar för klimat och miljö.

Woltbudet jäktar med att hålla ljuset i trapphuset tänt medan du gräver i tamburens rockfickor efter nånting att betala med.

DEN KENYANSKA forskaren Quivine Ndomo (HS 13.2) har vid Jyväskylä universitet i sin doktorsavhandling visat att Finland håller på att få en ny underklass av invandrare, där städjobb eller Woltspring hos folk är det vanligaste.

Oberoende av både yrken, arbets- och företagar­erfarenhet och akademiska examina i länder de har lämnat har de erbjudits att städa eller vara närvårdare.

Vi har enligt Quivine Ndomo ett stenhårt krav på att ”man måste kunna finska” (eller svenska) på vår arbetsmarknad. Vi betraktar det som oförlåtligt självklart. Där lägger vi trösklar, bygger hierarkier och upprätthåller en tyst blåvit rasism som går på djupet.

"Det stenhårda kravet att 'man måste kunna finska' (eller svenska) på vår arbetsmarknad är oförlåtligt självklart."

DET ÄR PÅ GRÄNSEN till inhumant hur svårt det ska vara för en invandrare eller asylsökande att få en vettig sysselsättning direkt från de första veckorna i Finland. Ändå är det genom att arbeta man känner sig behövd, och lär sig handgripligen både det nya landets seder, bruk och språk.

För alla människor i stora delar av världen är det självklart att man arbetar för sitt uppe­hälle. Många ser både generade och häpna på integrationsprocesser som ska ta åratal; en omsorg som till sist i all sin välvilja blir smått förnedrande.

MISSION här hemma innebär att också människor från andra länder förtjänar rättvisa, jämlikhet och värdighet. Som Woltbudet.

Kyrkan kunde göra mera mot det systemfel som håller på att uppstå, där deras kunnande och meriter inte ens tas till vara.

Lägg den gamla ämbetsverkskyrkans språkstadgor åt sidan. Bli en folkrörelse och en flexibel gemenskap där kunniga människor och nya arbetsspråk är välkomna. Börja med engelskan.

Redan 1800-talets missionärer pluggade främmande språk för sitt uppdrag. Nu är det kanske vår tur. Finland är hårt och strängt när det gäller formella behörigheter och språkkrav. Kyrkan behöver inte vara sådan.

Jan-Erik Andelin
Tidigare kände sig Beni Karjalainen ensam. Idag har han goda vänner och en sambo. FOTO: PRIVAT

Helsingfors. Beni Karjalainen vet hur det är att vara ensam, men också hur det går att komma ur ensamheten. Årets Gemensamt ansvar-kampanj samlar in pengar för att motarbeta ungas ensamhet. 12.4.2024 kl. 18:56
Harry Holmberg finns i dag till för andra människor – i vården.

PRÄSTER. I Borgå stift är det på sina håll allvarlig brist på präster. Det som förr ofta blev ett livslångt kall är i dag ett yrke där många slutar och gör någonting annat. Forskningen antyder varför. 5.4.2024 kl. 11:23
Vid det här bordet fattar domkapitlets kollegium beslut om vem som blir herde i Petrus församling. Biskopen tycker det är trist att det gick så här.

kyrkoherdeval. Exceptionellt, jag tror inte det hänt förr i Borgå stift, säger biskop Bo-Göran Åstrand om det oavgjorda kyrkoherdevalet i Petrus församling i Helsingfors. Senast i maj blir det domkapitlet som fattar beslut om vem som blir kyrkoherde. 4.4.2024 kl. 09:56
Petruskyrkan söker ny herde – men vem det blir är fortfarande oklart.

kyrkoherdeval. Kyrkoherdevalet i Petrus församling oavgjort efter ett långt möte – församlingsrådets röster föll lika, 6/6. 3.4.2024 kl. 21:54
Rosanna Fellman vill komma vidare. ”Det Jakobstad ingen vill ha” är delvis en bearbetning, men boken är också ett sätt att ge andra som upplevt liknande utanförskap något att spegla sig i. Och som alltid då Rosanna Fellman är i farten är samhällskritiken genomgående.

litteratur. Då Rosanna Fellman var barn såg hon jämnåriga laestadianer få skit för sin tro. Samtidigt bad hon Gud om att inte längre behöva bli mobbad. I dag är hon motvilligt troende och aktuell med en ny bok. 3.4.2024 kl. 10:59
Ida-Maria Björkqvist är biträdande 
distriktsledare i baptistsamfundet.

profilen. Ida-Maria Björkqvist lämnade drömjobbet som journalist för att på heltid fundera på hur man ska locka personer under femtio till en kristen samling. 2.4.2024 kl. 10:00
Susann Stenberg blev ett viktigt stöd för Monica Björkell, som nyligen flyttat till Lovisa.

sorg. De har bearbetat varsin sorg. Monica Björkell har sörjt sitt drömbarn, Susann Stenberg mamman som valde att lämna sitt liv och sina barn. – Om vi inte jobbar med vår sorg ligger den därunder och äter upp våra batterier. 1.4.2024 kl. 19:30
För Johan Byggningsbacka är glädjen den känsla som fyller hans påsk.

PÅSKDAGEN. Påsksöndagens glädje kör förbi långfredagens sorg för pingstvännen Johan Byggningsbacka. – Glädjen har tagit över. 31.3.2024 kl. 08:00

BISKOPENS PÅSKHÄLSNING. På Långfredagen får Guds närvaro i lidandet ett ansikte. Jesus Kristus är med oss då vi har det svårt. Inför hans barmhärtiga blick får vi klaga, sörja och ifrågasätta Gud. Vi behöver inte förneka en endaste av våra smärtsamma erfarenheter. 29.3.2024 kl. 08:00
På påsken får man släppa sin glada mask och bara vara sorgsen, säger Jaana Kettunen från Kyrkslätt.

PÅSK. När Jaana Kettunen var barn var påsken den tråkigaste högtiden, idag är den bottenlöst sorglig och underbart glad. 28.3.2024 kl. 08:00
Annika Kuivalainen, som jobbar för Frälsningsarmén, ber varje dag att hon ska få vara till välsignelse för någon.

FÖRLÅTELSE. På påsken brukar frälsningssoldaten Annika Kuivalainen tänka på att hon fått mycket förlåtet och därför kan förlåta andra. 27.3.2024 kl. 08:00
Janne Saarikivi är språkforskare och författare.

PÅSK. Vad lär de kristna värderingarna oss, som inte dagens poserande och utstuderande ledare lär oss? frågar språkforskaren och författaren Janne Saarikivi i en essä till påsk. 22.3.2024 kl. 20:00
Ani Iivanainen skriver en bok om hur församlingar kan möta regnbågspersoner på ett rättvist sätt.

REGNBÅGSFRÅGOR. – Församlingarna måste bemöta sexuella minoriteter och könsminoriteter rättvist. Det kan handla om småsaker, men om man påverkas av dem varje dag är de inte längre småsaker, säger Ani Iivanainen som är diakoniarbetare i Esbo svenska församling och jobbar med en bok som ska handla om hur församlingsanställda ska bemöta regnbågspersoner. 22.3.2024 kl. 16:39
Kyrkvaktmästare Anders Granvik i Jakobstad bereder altaret till påsk

PÅSK. Livet och det goda segrar! I Kyrkpressens påsk­enkät vinner de ljusa och glada tonerna. Men traditionsforskaren Anne Bergman ser också spännande nya drag i vad som är viktigt i påsktid i gemenskapen kring kyrkan. 20.3.2024 kl. 20:00
Åtta väckelserörelsers ledare skrev på.

homosexualitet. Tjugo ledare inom några av kyrkans väckelserörelser säger nej till biskoparnas kompromiss i frågan om samkönat äktenskap. Uttalandet tar avstånd från homosexualitet helt och hållet. 21.3.2024 kl. 09:21

Tidigare kände sig Beni Karjalainen ensam. Idag har han goda vänner och en sambo. FOTO: PRIVAT

Helsingfors. Beni Karjalainen vet hur det är att vara ensam, men också hur det går att komma ur ensamheten. Årets Gemensamt ansvar-kampanj samlar in pengar för att motarbeta ungas ensamhet. 12.4.2024 kl. 18:56
Harry Holmberg finns i dag till för andra människor – i vården.

PRÄSTER. I Borgå stift är det på sina håll allvarlig brist på präster. Det som förr ofta blev ett livslångt kall är i dag ett yrke där många slutar och gör någonting annat. Forskningen antyder varför. 5.4.2024 kl. 11:23
Vid det här bordet fattar domkapitlets kollegium beslut om vem som blir herde i Petrus församling. Biskopen tycker det är trist att det gick så här.

kyrkoherdeval. Exceptionellt, jag tror inte det hänt förr i Borgå stift, säger biskop Bo-Göran Åstrand om det oavgjorda kyrkoherdevalet i Petrus församling i Helsingfors. Senast i maj blir det domkapitlet som fattar beslut om vem som blir kyrkoherde. 4.4.2024 kl. 09:56
Petruskyrkan söker ny herde – men vem det blir är fortfarande oklart.

kyrkoherdeval. Kyrkoherdevalet i Petrus församling oavgjort efter ett långt möte – församlingsrådets röster föll lika, 6/6. 3.4.2024 kl. 21:54
Rosanna Fellman vill komma vidare. ”Det Jakobstad ingen vill ha” är delvis en bearbetning, men boken är också ett sätt att ge andra som upplevt liknande utanförskap något att spegla sig i. Och som alltid då Rosanna Fellman är i farten är samhällskritiken genomgående.

litteratur. Då Rosanna Fellman var barn såg hon jämnåriga laestadianer få skit för sin tro. Samtidigt bad hon Gud om att inte längre behöva bli mobbad. I dag är hon motvilligt troende och aktuell med en ny bok. 3.4.2024 kl. 10:59