Världen ringer på din dörr

20.02.2024
Världen ringer på din dörr
Jan-Erik Andelin är redaktör för opinion och samhälle vid Kyrkpressen.

DET SÄGS IBLAND att den globala världen har krympt så att ”missionen nu kommer till oss”.

Människor från främmande kulturer etablerar sig i Finland i hundratusental. Vi behöver inte längre­ sända nära och kära på den äventyrliga missionsfärden till andra sidan jordklotet för att i exotiska länder sprida budskapet om Jesus och hans kyrka.

Vi kan lika väl ta bussen ut till en förort för att tala om evangeliet med intresserade muslimer. Alpha­kurser sys om till al-Massira-kvällar. Internationella församlingar och böne­grupper blir andliga hem för expats från hela världen som vistas i vårt land.

WOLTBUDET ringer på din dörr. Då står också missionsuppdraget där.

Sedan länge är missionsfält i Afrika eller Asien inte bara platser där vi sprider teologiska insikter om Gud och hans son. De är också våra outlets för praktisk omsorg, bildning och hälsa. Under senare år har också samhälleliga mål kommit in: flickors och kvinnors rätt, ekonomisk rättvisa, ansvar för klimat och miljö.

Woltbudet jäktar med att hålla ljuset i trapphuset tänt medan du gräver i tamburens rockfickor efter nånting att betala med.

DEN KENYANSKA forskaren Quivine Ndomo (HS 13.2) har vid Jyväskylä universitet i sin doktorsavhandling visat att Finland håller på att få en ny underklass av invandrare, där städjobb eller Woltspring hos folk är det vanligaste.

Oberoende av både yrken, arbets- och företagar­erfarenhet och akademiska examina i länder de har lämnat har de erbjudits att städa eller vara närvårdare.

Vi har enligt Quivine Ndomo ett stenhårt krav på att ”man måste kunna finska” (eller svenska) på vår arbetsmarknad. Vi betraktar det som oförlåtligt självklart. Där lägger vi trösklar, bygger hierarkier och upprätthåller en tyst blåvit rasism som går på djupet.

"Det stenhårda kravet att 'man måste kunna finska' (eller svenska) på vår arbetsmarknad är oförlåtligt självklart."

DET ÄR PÅ GRÄNSEN till inhumant hur svårt det ska vara för en invandrare eller asylsökande att få en vettig sysselsättning direkt från de första veckorna i Finland. Ändå är det genom att arbeta man känner sig behövd, och lär sig handgripligen både det nya landets seder, bruk och språk.

För alla människor i stora delar av världen är det självklart att man arbetar för sitt uppe­hälle. Många ser både generade och häpna på integrationsprocesser som ska ta åratal; en omsorg som till sist i all sin välvilja blir smått förnedrande.

MISSION här hemma innebär att också människor från andra länder förtjänar rättvisa, jämlikhet och värdighet. Som Woltbudet.

Kyrkan kunde göra mera mot det systemfel som håller på att uppstå, där deras kunnande och meriter inte ens tas till vara.

Lägg den gamla ämbetsverkskyrkans språkstadgor åt sidan. Bli en folkrörelse och en flexibel gemenskap där kunniga människor och nya arbetsspråk är välkomna. Börja med engelskan.

Redan 1800-talets missionärer pluggade främmande språk för sitt uppdrag. Nu är det kanske vår tur. Finland är hårt och strängt när det gäller formella behörigheter och språkkrav. Kyrkan behöver inte vara sådan.

Jan-Erik Andelin
Jona Granlund  i Grankulla jobbar med alla åldrar, också med barn och unga.

PRÄSTER. Över 400 gudstjänster, dop, vigslar och begravningar på ett år – det kan tre präster i en medelstor finlandssvensk församling få dela på. Prästernas arbetsmängd varierar stort från församling till församling, visar Kyrkpressens granskning. 15.7.2024 kl. 10:00
För 25 år sedan uppträdde Birthe Wingren, Sören Lillkung och Riko Eklundh och Henrik Wikström i Nötö kyrka. Samma kvartett är med i år.

SOMMARSÅNG. För 25 år fick skådespelaren Riko Eklundh en idé om göra en sommarkonsert i Nötö kyrka i Nagu skärgård. Idén förverkligades och konserten blev en succé. I år firar Sommarsång jubileum med två konserter. 16.7.2024 kl. 18:41
Värmländsk folkkyrklighet är ÅA-professor Cecilia Nahnfeldts avstamp i livet.

PRAKTISK TEOLOGI. Cecilia Nahnfeldt är professor i praktisk teologi vid Åbo Akademi. Hon har fördjupat sig i tanken om att kallelse är någonting som kommer utifrån, mer än inifrån. Och hon ser att det finns en förväntan på kyrkan, 12.7.2024 kl. 10:00

tro. Jag känner djup trygghet i tanken att längta efter Gud och hans rike. Kanske är det också att tro? 11.7.2024 kl. 16:24
Minna Kukkonen-
Karlander jobbar i dag i en chefsposition på CMI:s Asien-team. Tidigare i sin karriär var hon rådgivare till Martti Ahtisaari.

FREDSARBETE. Att arbeta för fred är ett komplext jobb anno 2024. Men om man dummar ner det lite kanske man kunde säga att principerna är ungefär desamma som i en parrelation – om man vill nå fred gäller det att lägga egot åt sidan, spela med öppna kort och försöka förstå den andra parten. Minna Kukkonen-Karlander, elev till Martti Ahtisaari, öppnar upp om arbetet för fred i en tid av polarisering. 11.7.2024 kl. 18:11
När Gud reste Stefan Myrskog ur mörkret fick han en levande tro.

Personligt. Då mörka moln samlat sig över Stefan Myrskog och han funderade om livet var värt att leva utmanade han Gud: Jag ger dig en termin. 8.7.2024 kl. 17:44
Mycket sägs om Israel med gamla judeklichéer, anser André Swanström.

antisemitism. Kritisera Israel är okej. Men nidbilder och grumliga anspelningar om judar av bara farten är inte det, anser ÅA-docenten André Swanström. 8.7.2024 kl. 10:00
Kjerstin Sikström vill vara aktiv – därför har hon fortfarande sångelever och dirigerar en kör.

sorg. Med sin sista, stora kärlek Jocke Hansson fick hon bara fem gemensamma år. – Jag har varit arg på Gud och frågat mig varför det här skulle hända mig. Men idag är jag tacksam – hellre fem år än inget alls, säger Kjerstin Sikström. 5.7.2024 kl. 11:32

KYRKANS SAMTALSTJÄNST. Det hjälper att prata. De som svarar har tystnadsplikt och du får vara anonym. Tjänsten erbjuder stöd och någon som lyssnar också under sommaren. 5.7.2024 kl. 16:55
Bibelstudium och existentiellt samtal i gröngräset i Taizé.

ÅLANDS UNGA KYRKA. Trots de spartanska omständigheterna blev ungdomarnas resa till Taizé i Frankrike en upplevelse de aldrig kommer att glömma. Det var gemenskap, tusenskönor och fåglars glädjesång dygnet runt. 1.7.2024 kl. 16:32
Laura Kota-aho och Mia Bäck har en del läger i bagaget, men än har ingen av dem tröttnat.

konfirmandarbete. Åbo svenska församling svängde på hela skriba-konceptet. Under en solig eftermiddag på ön Kakskerta berättar kyrkoherde Mia Bäck varför. 28.6.2024 kl. 15:17
Anita Höglund bodde länge på Bertahemmet i Helsingfors.

Nekrolog. Anita Höglund, omtyckt krönikör och tidigare redaktör vid Kyrkpressens föregångare Församlingbladet, har dött. 25.6.2024 kl. 10:44
Sley och Kansanlähetys lovar att "inte befrämja" ryska prästvigningar

INGERMANLANDS KYRKA. Missionsorganisationerna har svarat på biskopsmötets frågor om prästvigningarna i Sankt Petersburg. Den ena av dem utmanar biskoparna om hur man tillämpar och tolkar ett missionsavtal. 10.6.2024 kl. 15:50

lekholmen. Nora Sønnerstad är hjälpledare vid Johannes församlings skriftskolläger för tredje sommaren. Hon kommer också att jobba som holmungdomsledare med den öppna verksamheten. Bara tanken att vara på Lekis halva sommaren och kalla det för mitt sommarjobb är ganska ”win-win". 29.5.2024 kl. 20:32
Nya ungdomssakkunniga Christer Romberg är också musikartist.

ungdomsarbete. TV-talang blir ny sakkunnig för ungdomsfrågor vid kyrkans svenska central. Han får bland annat ansvar för UK - Ungdomens kyrkodagar 6.6.2024 kl. 12:00

Jona Granlund  i Grankulla jobbar med alla åldrar, också med barn och unga.

PRÄSTER. Över 400 gudstjänster, dop, vigslar och begravningar på ett år – det kan tre präster i en medelstor finlandssvensk församling få dela på. Prästernas arbetsmängd varierar stort från församling till församling, visar Kyrkpressens granskning. 15.7.2024 kl. 10:00
För 25 år sedan uppträdde Birthe Wingren, Sören Lillkung och Riko Eklundh och Henrik Wikström i Nötö kyrka. Samma kvartett är med i år.

SOMMARSÅNG. För 25 år fick skådespelaren Riko Eklundh en idé om göra en sommarkonsert i Nötö kyrka i Nagu skärgård. Idén förverkligades och konserten blev en succé. I år firar Sommarsång jubileum med två konserter. 16.7.2024 kl. 18:41
Värmländsk folkkyrklighet är ÅA-professor Cecilia Nahnfeldts avstamp i livet.

PRAKTISK TEOLOGI. Cecilia Nahnfeldt är professor i praktisk teologi vid Åbo Akademi. Hon har fördjupat sig i tanken om att kallelse är någonting som kommer utifrån, mer än inifrån. Och hon ser att det finns en förväntan på kyrkan, 12.7.2024 kl. 10:00

tro. Jag känner djup trygghet i tanken att längta efter Gud och hans rike. Kanske är det också att tro? 11.7.2024 kl. 16:24
Minna Kukkonen-
Karlander jobbar i dag i en chefsposition på CMI:s Asien-team. Tidigare i sin karriär var hon rådgivare till Martti Ahtisaari.

FREDSARBETE. Att arbeta för fred är ett komplext jobb anno 2024. Men om man dummar ner det lite kanske man kunde säga att principerna är ungefär desamma som i en parrelation – om man vill nå fred gäller det att lägga egot åt sidan, spela med öppna kort och försöka förstå den andra parten. Minna Kukkonen-Karlander, elev till Martti Ahtisaari, öppnar upp om arbetet för fred i en tid av polarisering. 11.7.2024 kl. 18:11