Varannan saft, varannan kaffe

08.11.2023
Nicklas Storbjörk är chefredaktör på Kyrkpressen.

Borgå stifts hundraårsjubilerande kulminerade häromveckan med stiftsdagar i Borgå. Det var en späckad helg med många programpunkter, men när Kyrkpressen på söndagen efter den avslutande högmässan bad ett antal deltagare lyfta fram vad som varit helgens stora behållning var det en sak som de flesta återkom till – den svenska ärkebiskopen Martin Modéus festföredrag.


Festföredraget hade många goda poänger och finns att läsa i sin helhet på Kyrkpressens webbplats. En av Modéus huvudpoänger handlade om generationsöverskridande församlingsliv. Han inledde med att konstatera att Svenska kyrkan – trots att motsatsen ibland hävdas – fortfarande når många barn och ungdomar, och att det finns en möjlighet att också framöver bygga församling på detta faktum. Men Modéus menade att man idag i alltför stor utsträckning ”boxar” in verksamheten för barn och ungdomar enligt ålderskategori.


Han tog som ett fiktivt exempel lille Pelle som vandrar genom församlingens verksamhet, först via den öppna förskolan och sedan i tur och ordning via minior- och juniorverksamhet, konfirmandarbete och sedan ungdomsarbete. När Pelle är i 20-årsåldern finns plötsligt ingen given verksamhet för honom. Modéus konstaterade att modellen med att bara ha åldersbaserat arbete åtminstone delvis är kontraproduktiv, om man vill tänka församlingsbygge och långsiktig växt i tro och liv. När ungdomar kommer till 20-årsåldern tar deras linje slut. Modéus konstaterade att man, som man gör i barn- och ungdomsarbetet, aldrig skulle starta en grupp för 58–63-åringar. Men i ungdomsarbetet blir svårigheterna synliga först när ungdomarna lämnar tonåren, och då är det för sent att byta tankemodell. Att i det läget säga åt en 20-åring att det är gudstjänsten som gäller framöver fungerar helt enkelt inte.

Hans råd var i stället att fundera över vilka verksamheter med olika åldrar som målgrupp som kan pågå samtidigt i samma hus och jobba utgående från de möjligheter det ger.

Den lösningsmodell Modéus lyfte fram handlar om att församlingarna borde börja jobba mer generationsöverskridande – och då inte genom att skapa någon ny verksamhetsform. Hans råd var i stället att fundera över vilka verksamheter med olika åldrar som målgrupp som kan pågå samtidigt i samma hus och jobba utgående från de möjligheter det ger. Barn och unga ska kunna bli vänner med medelålders och gamla redan från låg ålder, men då måste man skapa situationer där det går att duka varannan saft och varannan kaffe, konstaterade Modéus. Målet bör vara att bygga vänskapsband, och ibland är det viktigare att spela krocket tillsammans än att vara djupsinnig tillsammans.


Det är lätt att hålla med om Modéus analys. Frågan är om det ändå inte borde vara gudstjänsten som kunde vara den generationsöverskridande mötesplatsen i många församlingar. Men då skulle det också krävas att vi som är äldre var beredda att ta ett steg tillbaka och låta gudstjänsten formas mer enligt ungdomarnas villkor. Är vi beredda att göra det?

Nicklas Storbjörk
Sley och Kansanlähetys lovar att "inte befrämja" ryska prästvigningar

INGERMANLANDS KYRKA. Missionsorganisationerna har svarat på biskopsmötets frågor om prästvigningarna i Sankt Petersburg. Den ena av dem utmanar biskoparna om hur man tillämpar och tolkar ett missionsavtal. 10.6.2024 kl. 15:50

lekholmen. Nora Sønnerstad är hjälpledare vid Johannes församlings skriftskolläger för tredje sommaren. Hon kommer också att jobba som holmungdomsledare med den öppna verksamheten. Bara tanken att vara på Lekis halva sommaren och kalla det för mitt sommarjobb är ganska ”win-win". 29.5.2024 kl. 20:32
Nya ungdomssakkunniga Christer Romberg är också musikartist.

ungdomsarbete. TV-talang blir ny sakkunnig för ungdomsfrågor vid kyrkans svenska central. Han får bland annat ansvar för UK - Ungdomens kyrkodagar 6.6.2024 kl. 12:00
Det kan räcka flera år innan det blir kyrkoherdeinstallation i Petrus församling.

BESVÄR. Två medlemmar i Petrus församlings församlingsråd har lämnat in ett så kallat kyrkobesvär till Helsingfors förvaltningsdomstol över domkapitlets beslut att välja Pia Kummel-Myrskog till kyrkoherde i Petrus församling. 5.6.2024 kl. 21:13
Ungdomsfoto på Yvonne ”Vonna” Terlinden. Hon installerades i slutet av maj som kyrkoherde i Karis-Pojo svenska församling.

ETT GOTT RÅD. Om Yvonne Terlinden fick en pratstund med sitt yngre jag skulle hon diskutera sin rastlöshet och sin perfektionism. 6.6.2024 kl. 08:00
Lina Forsblom, här med hunden Lewis, har överlevt två livshotande sjukdomar.

Personligt. Som barn drabbades Lina Forsblom av leukemi och räddades till livet av en ryggmärgstransplantation. 23 år senare höll hon på att dö av blodförgiftning. – Jag tror inte det var Guds vilja att jag skulle bli sjuk. Men Gud kan använda sjukdomarna, bara jag låter mig bli använd, säger hon. 5.6.2024 kl. 10:18
Närheten till kyrkan förblir viktig.

KYRKANS EKONOMI. Kyrkan behöver se över sitt nätverk av församlingar. Omkring 40 av dem överlever inte årtiondet ekonomiskt. 5.6.2024 kl. 10:00
"För att bevara hoppet: möt din egen skuld och välj handling. Påminn dig själv och andra om att det finns hopp så länge vi agerar, för det finns det! Och hopp är en kollektiv kraft."

KLIMATKRISEN. KP-redaktören Rebecca Pettersson bevittnar en soluppgång hon aldrig borde ha sett. Det blir början till en ekologisk skuldspiral, och jakten på ett hopp som håller. 4.6.2024 kl. 09:46

SAMKÖNADE PAR. Jenny Jansson var delegat vid Metodistkyrkans generalkonferens när samfundet fattade beslut om att godkänna samkönade vigslar. 3.6.2024 kl. 20:28
– En annan kyrkas präster skaper en bild av vår kyrka, klagar ärkebiskop Tapio Luoma.

INGERMANLANDS KYRKA. Den ingermanländska kyrkans präster skapar förvirring bland kyrkfolket, säger ärkebiskop Tapio Luoma. I vems mässa går man, till vilken kyrka blir ens barn döpt? 3.6.2024 kl. 10:00
Stiftsfullmäktige var oenigt om personval från de olika "partierna"

STIFTSFULLMÄKTIGE. Anita Ismark fortsätter leda stiftsfullmäktige. Missnöje med att den konservativare kandidatlistan blev illa representerad i personvalen. 30.5.2024 kl. 18:45
Anna Finell har deltagit i Kyrkans Ungdoms sommarläger cirka 35 gånger.

SOMMARLÄGER. – Arrangörerna får akta sig, för jag tror det kommer mer folk i år än ifjol då de som avvaktade får höra att lägret funkar bra i Nykarleby också, tror Anna Finell. 29.5.2024 kl. 20:04

sverige. I Arjeplog i Norrbotten i Sverige har det varit tradition att hålla högstadiets avslutning i kyrkan. Under pandemin föll den traditionen bort och skolan började fira avslutning i klassrummet i stället. 29.5.2024 kl. 19:38

Kolumn. Jag stiger ut genom den lilla dörröppningen på båten, sätter min fot på bryggan. Den gungar i de skvalpande vågorna, träet knarrar. Vidare, upp mot ön. Solen gassar, den säregna doften av träd blandat med grus möter mig. 29.5.2024 kl. 20:25
Då man ännu för tio år sedan öppet kunde arrangera kristna samlingar och samla tusentals åhörare, har tonen mot de kristna nu skärpts i Indien.

Analys. I Indien har det hinduistiska religionsprogrammet ghar whapsi lett att förtrycket av landets över 100 miljoner kristna ökar, skriver Torsten Sandell i en analys. Han hade en unik möjlighet i februari att besöka den underjordiska kyrkan i Uttar Pradesh. 27.5.2024 kl. 10:51

Sley och Kansanlähetys lovar att "inte befrämja" ryska prästvigningar

INGERMANLANDS KYRKA. Missionsorganisationerna har svarat på biskopsmötets frågor om prästvigningarna i Sankt Petersburg. Den ena av dem utmanar biskoparna om hur man tillämpar och tolkar ett missionsavtal. 10.6.2024 kl. 15:50

lekholmen. Nora Sønnerstad är hjälpledare vid Johannes församlings skriftskolläger för tredje sommaren. Hon kommer också att jobba som holmungdomsledare med den öppna verksamheten. Bara tanken att vara på Lekis halva sommaren och kalla det för mitt sommarjobb är ganska ”win-win". 29.5.2024 kl. 20:32
Nya ungdomssakkunniga Christer Romberg är också musikartist.

ungdomsarbete. TV-talang blir ny sakkunnig för ungdomsfrågor vid kyrkans svenska central. Han får bland annat ansvar för UK - Ungdomens kyrkodagar 6.6.2024 kl. 12:00
Det kan räcka flera år innan det blir kyrkoherdeinstallation i Petrus församling.

BESVÄR. Två medlemmar i Petrus församlings församlingsråd har lämnat in ett så kallat kyrkobesvär till Helsingfors förvaltningsdomstol över domkapitlets beslut att välja Pia Kummel-Myrskog till kyrkoherde i Petrus församling. 5.6.2024 kl. 21:13
Ungdomsfoto på Yvonne ”Vonna” Terlinden. Hon installerades i slutet av maj som kyrkoherde i Karis-Pojo svenska församling.

ETT GOTT RÅD. Om Yvonne Terlinden fick en pratstund med sitt yngre jag skulle hon diskutera sin rastlöshet och sin perfektionism. 6.6.2024 kl. 08:00