Apologetik: Trots förnuftets resor bland galaxerna, så söker hjärtat närvaron

13.06.2023
Apologetik: Trots förnuftets resor bland galaxerna, så söker hjärtat närvaron
Jan-Erik Andelin är redaktör för opinion och samhälle vid Kyrkpressen.

DET ÄR DEBATT om den kristna tron i ett högskoleauditorium i Helsingfors. Det är en bäckfåra av den nya trenden med kristen apologetik. Arrangören Veritas Forum med rötter i den kristna studentrörelsen har flugit in en grånad kristen professor från Kalifornien. Han ska debattera med en lokal finländsk naturvetare, it-kodare och ateist. Forumet ska ha allt beröm för att ta ut frågorna om tro och kyrka också i den intellektuella debatten.

De utländska studerandena i salen är många (liksom också männen). En av de mest ivriga är en astrofysiksstuderande och pingst­vän från Sydafrika, påhejad i de kritiska frågorna han ställer till ateisten av en bänkgranne från USA.

DEN MERA BESKA delen av recensionen måste måhända bli att det hela tematiskt är ganska förutsägbart och tråkigt.

Det handlar, som vanligt, om universums uppkomst. Om evolutionen (fast USA-professorn inte förnekar den). Om huruvida det går att ha en moral om det inte finns en Gud.

Med många utlänningar involverade i diskussionen, debattledaren är italienare, blir det också tydligare hur det är när vi diskuterar den kristna trons villkor. Det är väldigt bundet till hur den kristna tron uttrycks i just den kultur och i det samhälle just vi lever i.

Professorn från Amerika framme på debattpodiet löser elegant ekvationen om huruvida kristen tro filosofiskt sett är rationell och gångbar. När det är löst tycker han att det är världens naturligaste sak att, just som han brukar hemma på den amerikanska västkusten, tala lite självklart om sin tro på Jesus Christ. Men det låter ändå lite främmande.

DEN KRISTNA TRON sägs vara den världsreligion som har omtolkats i de flesta andra kulturer, på alla kontinenter. Men det gör också att det är svårt att på ett enbart logisk-rationellt sätt som universellt funkar i hela världen bemöta alla dem som har kritiska frågor om kristendomen.

Också när det gäller ateismen finns det i den systematiska teologin (som arbetar med dialogen mellan tro och samtid) anekdoter om hur det finns ”lutherska ateister, judiska ateister och indiska ateister”. Det vill säga: i olika kulturer ifrågasätter människor helt olika saker hos sin respektive närmaste religion.

VID DEBATTEN i högskolan ber en ung man om ordet sent in i samtalet. Han undrar i lite besvärade, snirkliga ordalag om man inte i debatten om big bang och evolutionen också kunde tala om livets mening i vardagen.

Det är också en annan invändning man bör göra i vågen av kristen apologetik. Det är självklart viktigt att nya generationer kan debattera sin tro på den intellektuella marknaden. Slå hål på myter. Hitta fel i slarvig argumentation och rätta till slentrianmässiga fördomar.

Men i det stora hela går de flesta inte och brottas med tron med, bildlikt talat, stora existentiella stjärnkikare under armen. De går med läsglasögon från Clas Ohlson. De söker meningen och det andliga i vardagen.

Det är de som ber att Gud ska ge ett tecken när de har det riktigt svårt. Om du finns. Snälla.

Det är de som älskar sitt sovande barn så starkt att de önskar dem det bästa de kommer på, med orden i en nedärvd aftonbön, även om de inte själva tror.

Det finns en mänsklig hjärna att tillfredsställa, men också ett hjärta som kan känna en närvaro som alltid ska förbli oförklarlig.

Jan-Erik Andelin

PSYKISKA PROBLEM. Familjerådgivningscentralerna har sedan 2020 besvarat enkäter om vilka trender som syns i familjerådgivningen. I enkäten 2023 sa 83 procent att klienternas psykiska problem har ökat. 20.9.2023 kl. 17:23
Camilla Svevar lämnar Replot för Vasa, och domkapitlets notarie Linus Stråhlman bekräftar att ingen vikarie hittats än.

Replot. Replotherden Camilla Svevar jobbar nu i Vasa – och domkapitlet har inte hittat någon vikarie. 18.9.2023 kl. 16:13
Församlingsrådets viceordförande Jan-Erik Eklöf är glad över att förlikningsavtalet nåddes.

kyrkoherdeval. Vanda svenska församling och Monica Cleve nådde förlikning om kyrkoherdevalet. Kristian Willis torde installeras som kyrkoherde i Vanda nästa år. 18.9.2023 kl. 15:50
Maria Widén är pensionerad sjukhuspräst och församlingspastor. Hon är uppvuxen i Solf och bor i Mariehamn.

tro. Prästen och själavårdaren Maria Widén lärde sig tidigt att vi är kluvna: vi vill göra gott men gör ändå så mycket ont. Hon kallar de sidor i oss själva som vi gärna vill förneka för ”bräkande får”. Dem får vi lära oss att acceptera och älska, liksom vi måste acceptera att lidande och smärta är en del av vårt liv. – Nåden hjälper oss att bli vän med det vi föraktar. 15.9.2023 kl. 17:00
Ben, Rune (på skärmen) och Johan har hållit kontakt genom livet. Nu förenas de igen i ett gemensamt projekt.

mission. Tre män med ett gemensamt barndomsland och en längtan efter att hjälpa. Det är allt som behövs för att ge ut en ljudversion av Bibeln på ett språk man inte själv behärskar. Ben Fernström, Rune Särs och Johan Lassus har tagit vid där deras föräldrar missionärerna slutade. 14.9.2023 kl. 19:00

kyrkoherdeinstallation. På onsdagskvällen fick Matteus församling i Helsingfors en ny permanent kyrkoherde då Patricia Högnabba välsignades till tjänst. Församlingen har bland annat profilerat sig med ett starkt ungdoms- och musikarbete och det genomsyrade också hela installationsmässan. 13.9.2023 kl. 23:26
Daniel Björk trivs i sin nya församling, men upplever också att jobbet kräver mer än tidigare.

PEDERSÖRE. Oberoende av om Daniel Björk jobbar i Petrus eller Pedersöre är ett uppdrag exakt det samma – att kämpa mot byråkratin. 13.9.2023 kl. 19:00
Merete Mazzarella skule gärna ha en upplevelse av att fyllas av Guds närvaro.

tro. Merete Mazzarella kan inte säga om tron på Gud ”fungerar”, men hon vet att hon har glädje av den. – Jag tycker att tro är det enda som kan hjälpa mot en känsla av skuld. 13.9.2023 kl. 10:00
Niklas Wallis, Sebastian Widjeskog och Ville Kavilo är teologer och företagscoachar.

FÖRETAGSAMHET. Tre präster och teologer jobbar med bas i Kronoby med att coacha företagare. Ganska lite behöver översättas från ”kristendomska” till vardagsspråk, säger de. Att vara företagare handlar om livets grundfrågor. Om allmänmänskliga saker som också Jesus har talat om. 12.9.2023 kl. 13:25

teve. En av dem talar i tungor, en vill vara talesperson för sexuella minoriteter och en har studerat karismatiska rörelsers destruktivitet. En rykande färsk serie om Borgå stifts biskopar har premiär idag. 11.9.2023 kl. 18:00
Kyrkoherde Kristian Willis hoppas att det snart ska finnas en engelskspråkig pastor i Vanda svenska.

VANDA SVENSKA FÖRSAMLING. Snart kan det finnas en engelskspråkig pastor i Vanda svenska församling. Engelskspråkiga tjänster i svenska församlingar hör till ovanligheterna. 8.9.2023 kl. 10:19
Hintikka konstaterade att vi i sommar har brutit tystnaden kring rasismen.

BISKOPSMÖTET. – Saker som vi har tigit om i kyrkan är vanligtvis de samma som vi har tigit om i det finländska samhället. Så är det att vara folkkyrka, sa biskopen i Esbo stift Kaisamari Hintikka i sitt tal vid biskopsmötets öppnande i Kyrkslätt idag. 5.9.2023 kl. 14:30

Kolumn. I år firar diakonin i Tyskland 175-årsjubileum. Startpunkten för diakonin var Johann Hinrich Wicherns tal vid Evangeliska kyrkans kongress den 22 september 1848. Han förespråkade ett nätverk av ”kärlek som räddar”. Den moderna diakonin föddes 1.9.2023 kl. 13:56

NY BISKOP. TD Mari Parkkinen vigs och välsignas till ämbetet med Guds ord, bön och handpåläggning i en mässa i S:t Michels domkyrka söndag 3 september klockan 10. Vigningen förrättas av ärkebiskop Tapio Luoma med assistenter. 2.9.2023 kl. 10:00
Pelagia och Dimitris tackade för sin relation och den nystart de 
fått tillsammans.

Äktenskap. Ett nytt land, ett nytt trossamfund och en tuff period ledde Borgåborna Pelagia Mitsitsou och Dimitris Amaxopoulos till ett beslut. 31.8.2023 kl. 14:00

PSYKISKA PROBLEM. Familjerådgivningscentralerna har sedan 2020 besvarat enkäter om vilka trender som syns i familjerådgivningen. I enkäten 2023 sa 83 procent att klienternas psykiska problem har ökat. 20.9.2023 kl. 17:23
Camilla Svevar lämnar Replot för Vasa, och domkapitlets notarie Linus Stråhlman bekräftar att ingen vikarie hittats än.

Replot. Replotherden Camilla Svevar jobbar nu i Vasa – och domkapitlet har inte hittat någon vikarie. 18.9.2023 kl. 16:13
Församlingsrådets viceordförande Jan-Erik Eklöf är glad över att förlikningsavtalet nåddes.

kyrkoherdeval. Vanda svenska församling och Monica Cleve nådde förlikning om kyrkoherdevalet. Kristian Willis torde installeras som kyrkoherde i Vanda nästa år. 18.9.2023 kl. 15:50
Maria Widén är pensionerad sjukhuspräst och församlingspastor. Hon är uppvuxen i Solf och bor i Mariehamn.

tro. Prästen och själavårdaren Maria Widén lärde sig tidigt att vi är kluvna: vi vill göra gott men gör ändå så mycket ont. Hon kallar de sidor i oss själva som vi gärna vill förneka för ”bräkande får”. Dem får vi lära oss att acceptera och älska, liksom vi måste acceptera att lidande och smärta är en del av vårt liv. – Nåden hjälper oss att bli vän med det vi föraktar. 15.9.2023 kl. 17:00
Ben, Rune (på skärmen) och Johan har hållit kontakt genom livet. Nu förenas de igen i ett gemensamt projekt.

mission. Tre män med ett gemensamt barndomsland och en längtan efter att hjälpa. Det är allt som behövs för att ge ut en ljudversion av Bibeln på ett språk man inte själv behärskar. Ben Fernström, Rune Särs och Johan Lassus har tagit vid där deras föräldrar missionärerna slutade. 14.9.2023 kl. 19:00