Kyrkoherden har en lågmäld, men mycken makt

30.05.2023
Kyrkoherden har en lågmäld, men mycken makt
Jan-Erik Andelin är redaktör för opinion och samhälle vid Kyrkpressen.

FÖRSAMLINGEN på landet längst bort i stiftet skulle välja kyrkoherde. En av prästerna som hade sökt tjänsten hade provpredikat och stod efteråt och hälsade på kyrkbesökarna.

– Tack för predikan, sa en bondgubbe. Synd att det bara blir den här enda gången.

MEN SÅ SER valkampanjen ut när en församlingsledare tillsätts i en församling. Kyrko­herdarnas valrörelser är minsann lågmälda, passiva och tama. Formellt handlar det gentemot församlingen ibland bara om ett predikoprov som i en modern gudstjänst förväntas vara i sju minuter.

Mera kampanj och varudeklaration blir det inte, åtminstone sällan på kandidatens eget ini­tiativ. Ett undantag var möjligen kyrkoherdevalet 2021 i Pedersöre, där många gick och röstade, för att det handlade om paradigmskiftet om en kvinna kunde vara kyrko­herde även i en församling där könsfrågan forfarande är ömtålig.

"Utan särskilt stort förarbete gentemot sina väljare får kyrkoherden en position med mycket att säga till om. Alltså makt."

ÄNDÅ FÖRVÄNTAS en kyrkoherde kunna så mycket mer än predika. Hen ska kunna administrera, leda, vara personalchef, ha juridiskt och samhälleligt omdöme, förstå sig på pengar, representera, uppträda i media och vara en god präst även utanför predikstolen.

Kyrkoherden redogör för väldigt lite av allt det här innan hen blir vald. Och ändå är det ett offentligt och inte helt illa avlönat jobb, som varar till pensionen om man vill – och inte gör bort sig helt och hållet genom försnillning, otrohet eller sprit.

UTAN SÄRSKILT stort förarbete gentemot sina väljare får kyrkoherden en position med mycket att säga till om. Alltså makt.

En förtroendevald i en församling antyder i det här numret av KP hur kedjan ser ut. Kyrkoherden (1) väcker ärenden till församlingsrådet (2) bereder besluten om dem (3) leder ordet när det besluts (4) verkställer beslutet och (5) förankrar hos personalen vad som ska göras till följd av detta beslut.

Protokollskrivningar stick i stäv med kyrkoherdens egen syn förverkligas i en del församlingar ibland bara trögt, eller inte alls. Det har vi också skrivit om.

DET ÄR BRÅTTOM nu i den evangelisk-luthers­ka kyrkan. Medlemskåren krymper, och snart vänder skatteekonomin.

De anställda blir färre. Funktioner i kyrkan behöver tas över av frivilliga om verksamhetsformen ska vara kvar. Det behövs en ny typ av församlingsledare som litar på, och delegerar. Men i lagen förblir kyrkoherdens roll fortfarande skrämmande låst.

Ett litet steg i riktning mot att fördela ansvar och urskillning är att kyrkoherden låter beslutsfattandet i församlingen ledas av en förtroendevald viceordförande.

LÄRA OCH apostolisk succession i all ära. Det kan kräva sin teologie magister att förvalta dem. Men i det demokratiska beslutsfattandet kunde man i så fall utse ett teologiskt utskott dit linjefrågor kan skickas – kanske också med en vetorätt för detta organ.

Prästen ska vara en som uttolkar evangeliet och förkunnar det, även genom att delta i samhällssamtalet. Mera teologi, inte mindre!

Det vardagliga ledarskapet däremot kunde gott tas över av en kansli- eller församlingschef, som i första hand är den som leder personalen; teologiska studier kunde vara en merit när man söker tjänsten.

Jan-Erik Andelin
Sley och Kansanlähetys lovar att "inte befrämja" ryska prästvigningar

INGERMANLANDS KYRKA. Missionsorganisationerna har svarat på biskopsmötets frågor om prästvigningarna i Sankt Petersburg. Den ena av dem utmanar biskoparna om hur man tillämpar och tolkar ett missionsavtal. 10.6.2024 kl. 15:50

lekholmen. Nora Sønnerstad är hjälpledare vid Johannes församlings skriftskolläger för tredje sommaren. Hon kommer också att jobba som holmungdomsledare med den öppna verksamheten. Bara tanken att vara på Lekis halva sommaren och kalla det för mitt sommarjobb är ganska ”win-win". 29.5.2024 kl. 20:32
Nya ungdomssakkunniga Christer Romberg är också musikartist.

ungdomsarbete. TV-talang blir ny sakkunnig för ungdomsfrågor vid kyrkans svenska central. Han får bland annat ansvar för UK - Ungdomens kyrkodagar 6.6.2024 kl. 12:00
Det kan räcka flera år innan det blir kyrkoherdeinstallation i Petrus församling.

BESVÄR. Två medlemmar i Petrus församlings församlingsråd har lämnat in ett så kallat kyrkobesvär till Helsingfors förvaltningsdomstol över domkapitlets beslut att välja Pia Kummel-Myrskog till kyrkoherde i Petrus församling. 5.6.2024 kl. 21:13
Ungdomsfoto på Yvonne ”Vonna” Terlinden. Hon installerades i slutet av maj som kyrkoherde i Karis-Pojo svenska församling.

ETT GOTT RÅD. Om Yvonne Terlinden fick en pratstund med sitt yngre jag skulle hon diskutera sin rastlöshet och sin perfektionism. 6.6.2024 kl. 08:00
Lina Forsblom, här med hunden Lewis, har överlevt två livshotande sjukdomar.

Personligt. Som barn drabbades Lina Forsblom av leukemi och räddades till livet av en ryggmärgstransplantation. 23 år senare höll hon på att dö av blodförgiftning. – Jag tror inte det var Guds vilja att jag skulle bli sjuk. Men Gud kan använda sjukdomarna, bara jag låter mig bli använd, säger hon. 5.6.2024 kl. 10:18
Närheten till kyrkan förblir viktig.

KYRKANS EKONOMI. Kyrkan behöver se över sitt nätverk av församlingar. Omkring 40 av dem överlever inte årtiondet ekonomiskt. 5.6.2024 kl. 10:00
"För att bevara hoppet: möt din egen skuld och välj handling. Påminn dig själv och andra om att det finns hopp så länge vi agerar, för det finns det! Och hopp är en kollektiv kraft."

KLIMATKRISEN. KP-redaktören Rebecca Pettersson bevittnar en soluppgång hon aldrig borde ha sett. Det blir början till en ekologisk skuldspiral, och jakten på ett hopp som håller. 4.6.2024 kl. 09:46

SAMKÖNADE PAR. Jenny Jansson var delegat vid Metodistkyrkans generalkonferens när samfundet fattade beslut om att godkänna samkönade vigslar. 3.6.2024 kl. 20:28
– En annan kyrkas präster skaper en bild av vår kyrka, klagar ärkebiskop Tapio Luoma.

INGERMANLANDS KYRKA. Den ingermanländska kyrkans präster skapar förvirring bland kyrkfolket, säger ärkebiskop Tapio Luoma. I vems mässa går man, till vilken kyrka blir ens barn döpt? 3.6.2024 kl. 10:00
Stiftsfullmäktige var oenigt om personval från de olika "partierna"

STIFTSFULLMÄKTIGE. Anita Ismark fortsätter leda stiftsfullmäktige. Missnöje med att den konservativare kandidatlistan blev illa representerad i personvalen. 30.5.2024 kl. 18:45
Anna Finell har deltagit i Kyrkans Ungdoms sommarläger cirka 35 gånger.

SOMMARLÄGER. – Arrangörerna får akta sig, för jag tror det kommer mer folk i år än ifjol då de som avvaktade får höra att lägret funkar bra i Nykarleby också, tror Anna Finell. 29.5.2024 kl. 20:04

sverige. I Arjeplog i Norrbotten i Sverige har det varit tradition att hålla högstadiets avslutning i kyrkan. Under pandemin föll den traditionen bort och skolan började fira avslutning i klassrummet i stället. 29.5.2024 kl. 19:38

Kolumn. Jag stiger ut genom den lilla dörröppningen på båten, sätter min fot på bryggan. Den gungar i de skvalpande vågorna, träet knarrar. Vidare, upp mot ön. Solen gassar, den säregna doften av träd blandat med grus möter mig. 29.5.2024 kl. 20:25
Då man ännu för tio år sedan öppet kunde arrangera kristna samlingar och samla tusentals åhörare, har tonen mot de kristna nu skärpts i Indien.

Analys. I Indien har det hinduistiska religionsprogrammet ghar whapsi lett att förtrycket av landets över 100 miljoner kristna ökar, skriver Torsten Sandell i en analys. Han hade en unik möjlighet i februari att besöka den underjordiska kyrkan i Uttar Pradesh. 27.5.2024 kl. 10:51

Sley och Kansanlähetys lovar att "inte befrämja" ryska prästvigningar

INGERMANLANDS KYRKA. Missionsorganisationerna har svarat på biskopsmötets frågor om prästvigningarna i Sankt Petersburg. Den ena av dem utmanar biskoparna om hur man tillämpar och tolkar ett missionsavtal. 10.6.2024 kl. 15:50

lekholmen. Nora Sønnerstad är hjälpledare vid Johannes församlings skriftskolläger för tredje sommaren. Hon kommer också att jobba som holmungdomsledare med den öppna verksamheten. Bara tanken att vara på Lekis halva sommaren och kalla det för mitt sommarjobb är ganska ”win-win". 29.5.2024 kl. 20:32
Nya ungdomssakkunniga Christer Romberg är också musikartist.

ungdomsarbete. TV-talang blir ny sakkunnig för ungdomsfrågor vid kyrkans svenska central. Han får bland annat ansvar för UK - Ungdomens kyrkodagar 6.6.2024 kl. 12:00
Det kan räcka flera år innan det blir kyrkoherdeinstallation i Petrus församling.

BESVÄR. Två medlemmar i Petrus församlings församlingsråd har lämnat in ett så kallat kyrkobesvär till Helsingfors förvaltningsdomstol över domkapitlets beslut att välja Pia Kummel-Myrskog till kyrkoherde i Petrus församling. 5.6.2024 kl. 21:13
Ungdomsfoto på Yvonne ”Vonna” Terlinden. Hon installerades i slutet av maj som kyrkoherde i Karis-Pojo svenska församling.

ETT GOTT RÅD. Om Yvonne Terlinden fick en pratstund med sitt yngre jag skulle hon diskutera sin rastlöshet och sin perfektionism. 6.6.2024 kl. 08:00