Har KD någon smärtgräns i regeringsförhandlingarma?

10.05.2023
Har KD någon smärtgräns i regeringsförhandlingarma?
Jan-Erik Andelin är redaktör för opinion och samhälle vid Kyrkpressen.

LIV OCH RÖRELSE är det på Ständerhuset i Helsingfors, där det förhandlas om Finlands nästa regering. Och inte bara där, utan också ute på förhandlarnas sociala medier.

Precis som drönare plötsligt dyker upp som element i modern krigföring, så är pikar på sociala medier det när man bildar regering 2023.

BLAND DE mindre partierna i regeringsförhandlingarna har det varit upprört särskilt bland SFP:s väljare internt, men också utåt mellan SFP och det sannfinländska partiet.

När en av de sannfinländska riksdagsleda­möterna, från Karleby med 14 000 röster i ryggen, antydde att SFP enbart är med för att ”röra om i kortpacken” väckte det ont blod.

Sannfinländarnas ordförande Riikka Purra har vid mikrofonbordet på Ständerhuset hållit sig till den städade politikerliturgin, men sedan gått hem för att på Twitter håna hur tungt det måste vara att hela tiden vara sådana ”världskramare” som man tycks vara i de andra partierna.

En del SFP-rutinväljare frågar som Helsingforsledamoten Eva Biaudet varför SFP överhuvudtaget har satt sig till bords med Sannfinländarna. Och därmed bäddar för att en ny radikalare variant av partiet kan nå regeringsmakten.

FRÅN KRISTDEMOKRATERNA, det andra lilla partiet på Ständerhuset, hörs en öronbedövande tystnad. Ändå torde man även som kristen, demokrat och kristdemokrat kunna förutsätta en städad samtalston och en respekt, mellan människor, mellan politiker.

Riksdagsledamot Mauri Peltokangas (Sannf) tog till könsord när han skrev om de små partierna på sociala medier. På Kyrkpressen censurerar vi bort hans f-ord och ska inte återge det.

Men på Ständerhuset verkar KD:s Sari Essayah från pingstkyrkan och Peter Östman från bönehusens Österbotten mest bara blinka förläget och le blitt åt övertrampen – för att det trots allt vankas en väldig glassportion till efterrätt för den som nu väntar snällt.

DET ÄR INTE ens en fråga om värderingar att erkänna att vårt land håller på att skuldsätta sig i en takt som måste bromsas. Men när miljarderna ska sparas in så handlar det om värderingar. Vem är det som ska spara? Ska det gå som i versen om hur den som har lite ska bli fråntagen också det hen har?

Den avgående regeringen ville driva klimatåtgärder, men ansåg att de behövde göras socialt rättvist (frågan är förstås om det lyckades). Enligt samma princip behöver den nya regeringen kunna driva sina mål, skonsamt för de svagaste.

Det har också den evangelisk-lutherska kyrkan slagit fast som nummer ett i sina krav på regeringsprogrammet – minskade klyftor i samhället för att trygga samhällsfreden. Ekonomisten Sixten Korkman har varnat i samma ton: att spara kan bli dyrt; samhällskroppen tar skada.

I DEBATTEN verkar det finlandssvenska sociala frisinnet kring SFP vara en stark och medveten moralisk kraft, överraskande kanske mera så än de ”kristna värderingar” Kristdemokraterna hänvisar till för att få väljare.

Sannfinländarna bullrar om skuret bistånd, om skadliga invandrare och raljerar om mänskliga rättigheter som tjafs. Här talar SFP om sin ribba när det gäller värderingar nästan varje dag. Hos KD är det är tyst. Frågan är om partiet har någon smärtgräns alls.

Jan-Erik Andelin
Lena Blomstedt jobbar som diakon i Sibbo svenska församling.

Kolumn. Lena Blomstedt önskar, hoppas och vill att våra församlingar har en stark diakonal profil. Att var och en som kommer till vår kyrka stiger in genom en öppen dörr till ett välkomnande rum där någon ser, lyssnar och bekräftar. 31.5.2023 kl. 16:29
På webbplatsen finns förslag på psalmer för bland annat livets stora fester.

psalmer. Med hjälp av webbplatsen psalmbok.fi i mobilen är det lätt att sjunga med också då det inte finns psalmböcker till hands. 2.6.2023 kl. 08:00
Enkäten besvarades av 7 356 finländare över 15 år.

UNDERSÖKNING. Hela 60 procent av kyrkans medlemmar uppgav att de mött församlingen via medier, som församlingstidningen, andra tidningar, tv:n och radion. Bland de som inte hör till kyrkan var siffran 33 procent. 1.6.2023 kl. 12:15
Helhetsbilden av förändringen är tydlig, menar forskare Kimmo Ketola.

ENKÄT. Församlingarnas empati- och imageundersökning visar att människor i stadsmiljö upplever att Evangelisk-lutherska kyrkans församlingar är mer närvarande än förr. 1.6.2023 kl. 12:22
Idag behöver marknadsföring inte kosta stora summor, bland annat tack vare sociala medier.

MARKNADSFÖRING. Min stilla vecka kändes allt annat än stilla, så jag gick på en aktläsning. Vet du vad det är? Det visste inte jag, men efteråt var jag en lite helare version av mig själv, åtminstone för en stund. Det ordnas mycket fint i kyrkan, men hur många vet om det? 1.6.2023 kl. 10:00
Kyrkan behåller netto från vårdreformen.

Kyrkskatt. Vårdreformen förändrade sättet att beräkna kyrkskatten. Du får mindre avdrag i år, men bara få församlingar som de i Raseborg kommer till mötes med att sänka din skatteprocent. 31.5.2023 kl. 15:10
Biskop Bo-Göran Åstrand fascineras av ChatGPT:s predikningar och tal – även om han känner att de saknar själ.

AI. En präst kan skriva ett halvbra doptal eller en medioker predikan med hjälp av artificiell intelligens. KP testade – och skickades resultatet till biskop Bo-Göran Åstrand. Märks det om det prästen säger inte är inspirerat av den heliga Anden utan en sammanfattning av ett ämne, skapat av en chattbott? 31.5.2023 kl. 10:00
– Kyrkoherden hamnar i en konstig roll om hen ska försvara sina beredningar, samla ihop åsikterna och samtidigt fatta beslut, säger Martina Harms-Aalto.

MÖTESORDFÖRANDE. – Jag ser bara fördelar för kyrkoherdarna med att övergå till det här systemet, säger Martina Harms-Aalto som leder ordet i Johannes församling i Helsingfors. 30.5.2023 kl. 10:00
– Vår förmåga att vara närvarande i våra egna liv går förlorad. Där tror jag att böckerna kan hjälpa oss, säger Joel Halldorf.

LÄSNING. Vi lever inte längre i en galax som kretsar kring den tryckta boken. I stället strålar skärmen som vår nya sol, skriver Joel Halldorf. Revolutionen stöper om vår civilisation i grunden – hur och varför försöker han förklara i boken ”Bokens folk”. 29.5.2023 kl. 19:19

diakoner. Biskop Bo-Göran Åstrand vigde två diakoner och en diakonissa till diakoniämbetet på pingstdagen. 28.5.2023 kl. 21:48
Mari Parkkinen leder i biskopsvalet i St Michels stift

biskopar. Kyrkoherden i Imatra har varit både musikjournalist och missionär i Jerusalem. Nu kandiderar hon i en andra valomgång mot den förra fältbiskopen. 25.5.2023 kl. 17:57
Enkätresultaten visar att prästernas och kantorernas eget trosliv har en viktig roll som stöd för att orka i arbetet.

MEDLEMSENKÄT. Fastän majoriteten av prästerna och kantorerna fortsättningsvis upplever att de är nöjda med sitt arbete och känner ett starkt arbetsengagemang, har välbefinnandet i arbetet minskat enligt många olika mätare. 25.5.2023 kl. 09:00
Monica Heikel-Nyberg.

PRÄSTASSESSOR. Monica Heikel-Nyberg har enligt det premiminära valresultatet valts till prästassesor för perioden 1.9.2023-31.8.2026. 24.5.2023 kl. 15:58
– Som kyrkoherde vill jag kunna medge att det finns saker jag inte är bra på. Jag vill kunna be om hjälp i stället för att delegera, säger Patricia Högnabba.

MATTEUS FÖRSAMLING. – Jag tror att vår kärna alltid måste vara andlighet. Visst kan vi bjuda på brunch, men Fazers gör det bättre, säger Patricia Högnabba, som installeras som kyrkoherde i Matteus församling i september. 31.5.2023 kl. 19:31
– Kyrkan är unik både vad gäller kalkmålningar, struktur och arkitektur. Den har så mycket av allting kvar, säger Åsa Ringbom.

FINSTRÖM. Finströms kyrka är en av Finlands viktigaste kyrkor. Det säger konsthistoriker Åsa Ringbom som ägnat en stor del av sin karriär åt att forska i kyrkorna på Åland. Nu är hon aktuell med en bok om Finströms kyrka. 22.5.2023 kl. 18:33

Lena Blomstedt jobbar som diakon i Sibbo svenska församling.

Kolumn. Lena Blomstedt önskar, hoppas och vill att våra församlingar har en stark diakonal profil. Att var och en som kommer till vår kyrka stiger in genom en öppen dörr till ett välkomnande rum där någon ser, lyssnar och bekräftar. 31.5.2023 kl. 16:29
På webbplatsen finns förslag på psalmer för bland annat livets stora fester.

psalmer. Med hjälp av webbplatsen psalmbok.fi i mobilen är det lätt att sjunga med också då det inte finns psalmböcker till hands. 2.6.2023 kl. 08:00
Enkäten besvarades av 7 356 finländare över 15 år.

UNDERSÖKNING. Hela 60 procent av kyrkans medlemmar uppgav att de mött församlingen via medier, som församlingstidningen, andra tidningar, tv:n och radion. Bland de som inte hör till kyrkan var siffran 33 procent. 1.6.2023 kl. 12:15
Helhetsbilden av förändringen är tydlig, menar forskare Kimmo Ketola.

ENKÄT. Församlingarnas empati- och imageundersökning visar att människor i stadsmiljö upplever att Evangelisk-lutherska kyrkans församlingar är mer närvarande än förr. 1.6.2023 kl. 12:22
Idag behöver marknadsföring inte kosta stora summor, bland annat tack vare sociala medier.

MARKNADSFÖRING. Min stilla vecka kändes allt annat än stilla, så jag gick på en aktläsning. Vet du vad det är? Det visste inte jag, men efteråt var jag en lite helare version av mig själv, åtminstone för en stund. Det ordnas mycket fint i kyrkan, men hur många vet om det? 1.6.2023 kl. 10:00