Sannfinländsk är kyrkan inte

12.04.2023
Sannfinländsk är kyrkan inte
Jan-Erik Andelin är redaktör för opinion och samhälle vid Kyrkpressen.

SEBASTIAN TYNKKYNEN, 34, riksdags­ledamot från Uleåborg, och en av Sannfinländarnas viceordförande, anlände till kyrkans valpanel före riksdagsvalet full av attityd.

Den evangelisk-lutherska kyrkan var politiskt alldeles för rödgrön, tyckte han, och ärke­biskop Tapio Luomas frågor till panelen alltför ideologiskt färgade och ledande.

Tynkkynen fick i valet över 17 000 personliga röster; nionde mest i hela landet. Och då är han inte helt och hållet sinnebilden för en sannfinländare; ex-pingst­vän, homosexuell och, i sitt invandrar­arga parti, sambo med en man från Mocambique.

Det har inte hindrat Tynkkynen från att tre gånger mellan 2016 och 2021 dömas för hets mot folkgrupp.

FOLKKYRKAN må ha fått sina betoningar under de senaste årtiondena. Men det dess aktiva kärna inte är, det är sannfinländsk.

Det finns förstås inte så mycket data på det. I folkkyrkan gäller dopet och nåden alla, i alla läger, tänker många. Det är väl till och med lite av ett tabu för folk­kyrko­sociologerna att forska i var kyrkans medlemmar har sina politiska sympatier.

Men vid församlingsvalet 2022 gjorde man det. När man frågade kandidaterna spred svaren sig över hela den politiska kartan, också till vänster. Men inte till Sannfinländarna.

I riksdagsvalet var Sannfinländarna landets näst största parti. Men bland dem som blev invalda i församlingsvalet sympatiserade bara två procent i hela den finländska kyrkan med partiet.

Samlingspartiets stöd inom kyrkan är helt i nivå med vad det är ute i det omgivande samhället, omkring 20 procent. Många kyrkligt förtroende­valda sympatiserar med SDP. Kristdemokraterna har ett självklart större stöd inom kyrkan än vid civila valurnor, även om siffran stannar kring 12 procent.

Inom Borgå stift är SFP överlägset störst bland de förtroendevalda, precis som bland finlandsvenskarna i stort.

"Kyrkan står med sina värderingar i mild opposition till en sannfinländsk samhällssyn, även­om partiets folk ibland höljer sin Finland först-ideologi i kulturkristen doftsprej."

FINLAND kan få en regering som tar färg av sannfinländsk politik. Partiets tyngd är förstås inte lika massiv som när Sannfinländarna för första gången kom in i regeringen 2015. Å andra sidan är partiet i dag under ordförande Riikka Purra radikalare och argare än under sin grundare, katoliken Timo Soini.

Kyrkan står med sina värderingar i en mild opposition till en sannfinländsk samhällssyn, även­om partiets folk ibland höljer sin Finland först-ideologi i kulturkristen doftsprej.

Men den sannfinländska valrörelsen byggde alltför ofta på avoghet, ogint och misstänkliggörande prat om främlingar, om bistånd, om internationell samverkan mellan länder, som i EU. Där väger kyrkans erfarenhet av mission, biståndsarbete, ekumenik, global kyrka och en allmän diakonal hållning till alla människor tyngre över åt andra hållet.

ALLA PARTIERS ideologi bottnar i en människosyn, och med kristna argument kan man ställa frågor om dem alla.

Men det sannfinländska soundet har inte så här långt genklang i kyrkan. Å andra sidan har det det hos en femtedel av finländarna. Här borde kyrkan fortsätta försöka komma till tals, lyssna och föra dialog. Och kanske lägga den nationalkonservativa folkstammen till listan över onådda folk.

– – –

Torsdag kl. 13, korrigerat partisympatierna så att de gäller de invalda förtroendevalda i församlingarna.

Jan-Erik Andelin
Emma Audas, Göran Stenlund, Gun Geisor, Stefan Myrskog och Jan-Erik Lindqvist har förlänats Mikael Agricola-medaljen.

MIKAEL AGRICOLA MEDALJEN. I samband med Borgå domkapitels jubileumssammanträde förlänade biskop Bo-Göran Åstrand Mikael Agricola-medaljen åt fem personer; Emma Audas, Gun Geisor, Jan-Erik Lindqvist, Stefan Myrskog och Göran Stenlund. Medaljen är avsedd att ges som hedersbetygelse och gåva åt personer som verkat i Mikael Agricolas anda. 1.12.2023 kl. 16:59
Vid det Borgå domkapitels första möte den 1 december år 1923 var det dåvarande biskopen Max von Bonsdorff som svingade ordförandeklubban. År 2023 var det nuvarande biskopen Bo-Göran Åstrand som skötte det uppdraget.

BORGÅ STIFT 100 ÅR. Borgå stift har sedan årsskiftet firat att det i år gått 100 år sedan stiftet grundades. Idag, den 1 december, är ändå det närmaste en officiell födelsedag man kan komma, eftersom det första domkapitelsmötet de facto hölls den 1 december år 1923. Dagen till ära hölls ett jubileumssammanträde i exakt samma rum där det första mötet gick av stapeln för 100 år sedan. 1.12.2023 kl. 16:31
FMS arbetar bland annat i Mauretanien.

FMS. Finska Missionssällskapets omställningsförhandlingar innebär att personalstyrkan minskar med 42 årsverken genom uppsägningar och pensioneringar. Den svenska verksamheten påverkas också, men det är ännu oklart i vilken mån. 1.12.2023 kl. 14:23
Lucas Snellman tror valet blir spännande.

KYRKOMÖTET. Borgå stift har sex ombud i kyrkomötet: två präster, tre lekmän och ett ombud från Åland. Fyra av de tidigare ombuden ställer inte upp för omval. Det innebär ett spännande val för Borgå stift. 29.11.2023 kl. 16:48
Ifjol deltog 47 488 unga i konfirmandundervisningen.

KONFIRMANDTIDEN. Ungefär 68 procent av unga som konfirmerades i Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland under 2023 tycker att konfirmandtiden har påverkat deras psykiska välbefinnande på ett positivt sätt. Det här kommer fram i kyrkans nationella självutvärdering för konfirmander. 29.11.2023 kl. 08:00
Församlingsförbundets  verksamhetsledare Kalle Sällström, pristagaren Stefan Härus och biskop Bo-Göran Åstrand.

kulturpris. I trettio år var Stefan Härus redaktör för programmet Tack och lov i Yle Vega. Programmet presenterade andlig musik enligt lyssnarnas önskemål, och präglades starkt av Härus röst, personlighet, närvaro och kunskap. Dessa motiveringar lyftes fram när Stefan Härus fick Församlingsförbundets kulturpris år 2023. 28.11.2023 kl. 15:33

NYTT FRÅN DOMKAPITLET. Vem har sökt tjänsten som ledande kaplan i Väståbolands svenska församling? Vem blir citykaplan i Johannes församling? Läs mera i notisen från domkapitels senaste sammanträde. 28.11.2023 kl. 13:58
När Torsten Sandell tar emot gäster hemma i Helsingfors bjuder han ofta på turkiskt te.

KORANFORSKARE. Många muslimer upplever pressen från västvärlden som outhärdlig, säger Torsten Sandell, som bott länge i Turkiet och forskat i Koranen. 23.11.2023 kl. 08:00
För Mari Koli blev utmattningen och den påföljande pilgrimsvandringen den livsförändring hon behövde.

livskris. När hon var fem år hittade Mari Koli sin pappa död. Det är egentligen där berättelsen om krig, en utbränd vd och att vandra sig frisk börjar. – Jag hörde en röst som sa: Du måste gå till Santiago de Compostela. 22.11.2023 kl. 13:01
Mikael Nylund har hållit i trådarna för projektet från början, men hela församlingen har stått bakom projektet.

EKENÄS. I tider när kyrkobyggnader blir nattklubbar eller bostäder går Betesdaförsamlingen i Ekenäs mot strömmen. Frikyrkan har köpt och renoverar den mer än 150 år gamla träbyggnaden Ekenäs seminarium. 21.11.2023 kl. 18:19
Patrik Hagman är besviken efter sin senaste period som ombud.

KYRKOMÖTET. Ombuden Ulla-Maj Wideroos, Patrik Hagman och Rolf Steffansson har meddelat att de inte ställer upp för omval när ett nytt kyrkomöte ska väljas i februari. Kyrkpressen bad dem sammanfatta de senaste fyra åren och slutsatsen blev – det går kanske framåt, men framför allt går det långsamt. 20.11.2023 kl. 13:11
Elis Storsjö år i nian i Strandnäs skola i Mariehamn.

HÖSTDAGARNA. I år reste hela 600 ungdomar från olika håll i Svenskfinland till Höstdagarna i Toijala. Elis Storsjö från Mariehamn var en av dem. 20.11.2023 kl. 12:54
Kyrkomötet är kyrkans riksdag.

KYRKLIGA VAL. Kandidatnomineringen inför kyrkomötesvalet och valet av stiftsfullmäktige avslutades i onsdags. Här följer en preliminär sammanställning av listorna och kandidaterna. 17.11.2023 kl. 16:10
ETT GOTT RÅD. I den här serien ger personer goda råd till sitt yngre jag.

ETT GOTT RÅD. Då artisten Jukka Leppilampi var 20 år hittade han de vägar i livet som han traskat på sedan dess. Han ångrar nästan ingenting. 16.11.2023 kl. 11:42
I december 
ger kvartetten
som jobbar i församlingen 
i Sibbo julkonserter i Sibbo gamla kyrka.

sibbo. Sibbo svenska församling har fyra manliga medarbetare, och alla är duktiga sångare. De bildar kvartetten Vaneo, och nu övar de inför julkonserter i Sibbo gamla kyrka. 15.11.2023 kl. 16:08

Emma Audas, Göran Stenlund, Gun Geisor, Stefan Myrskog och Jan-Erik Lindqvist har förlänats Mikael Agricola-medaljen.

MIKAEL AGRICOLA MEDALJEN. I samband med Borgå domkapitels jubileumssammanträde förlänade biskop Bo-Göran Åstrand Mikael Agricola-medaljen åt fem personer; Emma Audas, Gun Geisor, Jan-Erik Lindqvist, Stefan Myrskog och Göran Stenlund. Medaljen är avsedd att ges som hedersbetygelse och gåva åt personer som verkat i Mikael Agricolas anda. 1.12.2023 kl. 16:59
Vid det Borgå domkapitels första möte den 1 december år 1923 var det dåvarande biskopen Max von Bonsdorff som svingade ordförandeklubban. År 2023 var det nuvarande biskopen Bo-Göran Åstrand som skötte det uppdraget.

BORGÅ STIFT 100 ÅR. Borgå stift har sedan årsskiftet firat att det i år gått 100 år sedan stiftet grundades. Idag, den 1 december, är ändå det närmaste en officiell födelsedag man kan komma, eftersom det första domkapitelsmötet de facto hölls den 1 december år 1923. Dagen till ära hölls ett jubileumssammanträde i exakt samma rum där det första mötet gick av stapeln för 100 år sedan. 1.12.2023 kl. 16:31
FMS arbetar bland annat i Mauretanien.

FMS. Finska Missionssällskapets omställningsförhandlingar innebär att personalstyrkan minskar med 42 årsverken genom uppsägningar och pensioneringar. Den svenska verksamheten påverkas också, men det är ännu oklart i vilken mån. 1.12.2023 kl. 14:23
Lucas Snellman tror valet blir spännande.

KYRKOMÖTET. Borgå stift har sex ombud i kyrkomötet: två präster, tre lekmän och ett ombud från Åland. Fyra av de tidigare ombuden ställer inte upp för omval. Det innebär ett spännande val för Borgå stift. 29.11.2023 kl. 16:48
Ifjol deltog 47 488 unga i konfirmandundervisningen.

KONFIRMANDTIDEN. Ungefär 68 procent av unga som konfirmerades i Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland under 2023 tycker att konfirmandtiden har påverkat deras psykiska välbefinnande på ett positivt sätt. Det här kommer fram i kyrkans nationella självutvärdering för konfirmander. 29.11.2023 kl. 08:00