Sannfinländsk är kyrkan inte

12.04.2023
Sannfinländsk är kyrkan inte
Jan-Erik Andelin är redaktör för opinion och samhälle vid Kyrkpressen.

SEBASTIAN TYNKKYNEN, 34, riksdags­ledamot från Uleåborg, och en av Sannfinländarnas viceordförande, anlände till kyrkans valpanel före riksdagsvalet full av attityd.

Den evangelisk-lutherska kyrkan var politiskt alldeles för rödgrön, tyckte han, och ärke­biskop Tapio Luomas frågor till panelen alltför ideologiskt färgade och ledande.

Tynkkynen fick i valet över 17 000 personliga röster; nionde mest i hela landet. Och då är han inte helt och hållet sinnebilden för en sannfinländare; ex-pingst­vän, homosexuell och, i sitt invandrar­arga parti, sambo med en man från Mocambique.

Det har inte hindrat Tynkkynen från att tre gånger mellan 2016 och 2021 dömas för hets mot folkgrupp.

FOLKKYRKAN må ha fått sina betoningar under de senaste årtiondena. Men det dess aktiva kärna inte är, det är sannfinländsk.

Det finns förstås inte så mycket data på det. I folkkyrkan gäller dopet och nåden alla, i alla läger, tänker många. Det är väl till och med lite av ett tabu för folk­kyrko­sociologerna att forska i var kyrkans medlemmar har sina politiska sympatier.

Men vid församlingsvalet 2022 gjorde man det. När man frågade kandidaterna spred svaren sig över hela den politiska kartan, också till vänster. Men inte till Sannfinländarna.

I riksdagsvalet var Sannfinländarna landets näst största parti. Men bland dem som blev invalda i församlingsvalet sympatiserade bara två procent i hela den finländska kyrkan med partiet.

Samlingspartiets stöd inom kyrkan är helt i nivå med vad det är ute i det omgivande samhället, omkring 20 procent. Många kyrkligt förtroende­valda sympatiserar med SDP. Kristdemokraterna har ett självklart större stöd inom kyrkan än vid civila valurnor, även om siffran stannar kring 12 procent.

Inom Borgå stift är SFP överlägset störst bland de förtroendevalda, precis som bland finlandsvenskarna i stort.

"Kyrkan står med sina värderingar i mild opposition till en sannfinländsk samhällssyn, även­om partiets folk ibland höljer sin Finland först-ideologi i kulturkristen doftsprej."

FINLAND kan få en regering som tar färg av sannfinländsk politik. Partiets tyngd är förstås inte lika massiv som när Sannfinländarna för första gången kom in i regeringen 2015. Å andra sidan är partiet i dag under ordförande Riikka Purra radikalare och argare än under sin grundare, katoliken Timo Soini.

Kyrkan står med sina värderingar i en mild opposition till en sannfinländsk samhällssyn, även­om partiets folk ibland höljer sin Finland först-ideologi i kulturkristen doftsprej.

Men den sannfinländska valrörelsen byggde alltför ofta på avoghet, ogint och misstänkliggörande prat om främlingar, om bistånd, om internationell samverkan mellan länder, som i EU. Där väger kyrkans erfarenhet av mission, biståndsarbete, ekumenik, global kyrka och en allmän diakonal hållning till alla människor tyngre över åt andra hållet.

ALLA PARTIERS ideologi bottnar i en människosyn, och med kristna argument kan man ställa frågor om dem alla.

Men det sannfinländska soundet har inte så här långt genklang i kyrkan. Å andra sidan har det det hos en femtedel av finländarna. Här borde kyrkan fortsätta försöka komma till tals, lyssna och föra dialog. Och kanske lägga den nationalkonservativa folkstammen till listan över onådda folk.

– – –

Torsdag kl. 13, korrigerat partisympatierna så att de gäller de invalda förtroendevalda i församlingarna.

Jan-Erik Andelin
Lena Blomstedt jobbar som diakon i Sibbo svenska församling.

Kolumn. Lena Blomstedt önskar, hoppas och vill att våra församlingar har en stark diakonal profil. Att var och en som kommer till vår kyrka stiger in genom en öppen dörr till ett välkomnande rum där någon ser, lyssnar och bekräftar. 31.5.2023 kl. 16:29
På webbplatsen finns förslag på psalmer för bland annat livets stora fester.

psalmer. Med hjälp av webbplatsen psalmbok.fi i mobilen är det lätt att sjunga med också då det inte finns psalmböcker till hands. 2.6.2023 kl. 08:00
Enkäten besvarades av 7 356 finländare över 15 år.

UNDERSÖKNING. Hela 60 procent av kyrkans medlemmar uppgav att de mött församlingen via medier, som församlingstidningen, andra tidningar, tv:n och radion. Bland de som inte hör till kyrkan var siffran 33 procent. 1.6.2023 kl. 12:15
Helhetsbilden av förändringen är tydlig, menar forskare Kimmo Ketola.

ENKÄT. Församlingarnas empati- och imageundersökning visar att människor i stadsmiljö upplever att Evangelisk-lutherska kyrkans församlingar är mer närvarande än förr. 1.6.2023 kl. 12:22
Idag behöver marknadsföring inte kosta stora summor, bland annat tack vare sociala medier.

MARKNADSFÖRING. Min stilla vecka kändes allt annat än stilla, så jag gick på en aktläsning. Vet du vad det är? Det visste inte jag, men efteråt var jag en lite helare version av mig själv, åtminstone för en stund. Det ordnas mycket fint i kyrkan, men hur många vet om det? 1.6.2023 kl. 10:00
Kyrkan behåller netto från vårdreformen.

Kyrkskatt. Vårdreformen förändrade sättet att beräkna kyrkskatten. Du får mindre avdrag i år, men bara få församlingar som de i Raseborg kommer till mötes med att sänka din skatteprocent. 31.5.2023 kl. 15:10
Biskop Bo-Göran Åstrand fascineras av ChatGPT:s predikningar och tal – även om han känner att de saknar själ.

AI. En präst kan skriva ett halvbra doptal eller en medioker predikan med hjälp av artificiell intelligens. KP testade – och skickades resultatet till biskop Bo-Göran Åstrand. Märks det om det prästen säger inte är inspirerat av den heliga Anden utan en sammanfattning av ett ämne, skapat av en chattbott? 31.5.2023 kl. 10:00
– Kyrkoherden hamnar i en konstig roll om hen ska försvara sina beredningar, samla ihop åsikterna och samtidigt fatta beslut, säger Martina Harms-Aalto.

MÖTESORDFÖRANDE. – Jag ser bara fördelar för kyrkoherdarna med att övergå till det här systemet, säger Martina Harms-Aalto som leder ordet i Johannes församling i Helsingfors. 30.5.2023 kl. 10:00
– Vår förmåga att vara närvarande i våra egna liv går förlorad. Där tror jag att böckerna kan hjälpa oss, säger Joel Halldorf.

LÄSNING. Vi lever inte längre i en galax som kretsar kring den tryckta boken. I stället strålar skärmen som vår nya sol, skriver Joel Halldorf. Revolutionen stöper om vår civilisation i grunden – hur och varför försöker han förklara i boken ”Bokens folk”. 29.5.2023 kl. 19:19

diakoner. Biskop Bo-Göran Åstrand vigde två diakoner och en diakonissa till diakoniämbetet på pingstdagen. 28.5.2023 kl. 21:48
Mari Parkkinen leder i biskopsvalet i St Michels stift

biskopar. Kyrkoherden i Imatra har varit både musikjournalist och missionär i Jerusalem. Nu kandiderar hon i en andra valomgång mot den förra fältbiskopen. 25.5.2023 kl. 17:57
Enkätresultaten visar att prästernas och kantorernas eget trosliv har en viktig roll som stöd för att orka i arbetet.

MEDLEMSENKÄT. Fastän majoriteten av prästerna och kantorerna fortsättningsvis upplever att de är nöjda med sitt arbete och känner ett starkt arbetsengagemang, har välbefinnandet i arbetet minskat enligt många olika mätare. 25.5.2023 kl. 09:00
Monica Heikel-Nyberg.

PRÄSTASSESSOR. Monica Heikel-Nyberg har enligt det premiminära valresultatet valts till prästassesor för perioden 1.9.2023-31.8.2026. 24.5.2023 kl. 15:58
– Som kyrkoherde vill jag kunna medge att det finns saker jag inte är bra på. Jag vill kunna be om hjälp i stället för att delegera, säger Patricia Högnabba.

MATTEUS FÖRSAMLING. – Jag tror att vår kärna alltid måste vara andlighet. Visst kan vi bjuda på brunch, men Fazers gör det bättre, säger Patricia Högnabba, som installeras som kyrkoherde i Matteus församling i september. 31.5.2023 kl. 19:31
– Kyrkan är unik både vad gäller kalkmålningar, struktur och arkitektur. Den har så mycket av allting kvar, säger Åsa Ringbom.

FINSTRÖM. Finströms kyrka är en av Finlands viktigaste kyrkor. Det säger konsthistoriker Åsa Ringbom som ägnat en stor del av sin karriär åt att forska i kyrkorna på Åland. Nu är hon aktuell med en bok om Finströms kyrka. 22.5.2023 kl. 18:33

Lena Blomstedt jobbar som diakon i Sibbo svenska församling.

Kolumn. Lena Blomstedt önskar, hoppas och vill att våra församlingar har en stark diakonal profil. Att var och en som kommer till vår kyrka stiger in genom en öppen dörr till ett välkomnande rum där någon ser, lyssnar och bekräftar. 31.5.2023 kl. 16:29
På webbplatsen finns förslag på psalmer för bland annat livets stora fester.

psalmer. Med hjälp av webbplatsen psalmbok.fi i mobilen är det lätt att sjunga med också då det inte finns psalmböcker till hands. 2.6.2023 kl. 08:00
Enkäten besvarades av 7 356 finländare över 15 år.

UNDERSÖKNING. Hela 60 procent av kyrkans medlemmar uppgav att de mött församlingen via medier, som församlingstidningen, andra tidningar, tv:n och radion. Bland de som inte hör till kyrkan var siffran 33 procent. 1.6.2023 kl. 12:15
Helhetsbilden av förändringen är tydlig, menar forskare Kimmo Ketola.

ENKÄT. Församlingarnas empati- och imageundersökning visar att människor i stadsmiljö upplever att Evangelisk-lutherska kyrkans församlingar är mer närvarande än förr. 1.6.2023 kl. 12:22
Idag behöver marknadsföring inte kosta stora summor, bland annat tack vare sociala medier.

MARKNADSFÖRING. Min stilla vecka kändes allt annat än stilla, så jag gick på en aktläsning. Vet du vad det är? Det visste inte jag, men efteråt var jag en lite helare version av mig själv, åtminstone för en stund. Det ordnas mycket fint i kyrkan, men hur många vet om det? 1.6.2023 kl. 10:00