Du måste väl gråta Gud?

22.03.2023
Ulrika Hansson är redaktör på Kyrkpressen.

En sommar för länge sedan jobbade jag någon vecka som hyttstädare på en av Sverigebåtarna. Det var ett studium i människans mer ocensurerade sidor. De mörka klaustrofobiska hyttgångarna, som jag aldrig lärde mig hitta i, blev en bra bild för hur det kändes i bröstet.

"De mörka klaustrofobiska hyttgångarna, som jag aldrig lärde mig hitta i, blev en bra bild för hur det kändes i bröstet."

En mycket tidig morgon, när jag nyss börjat mitt skift, halvlåg han där intill trapporna. En spenslig brunhårig pojke i femårsåldern, i bara kalsonger och ärmlös tröja, lite frusen, yrvaken. Jag antar att heltäckningsmattan i ett allmänt utrymme var att föredra framför det som utspelat sig i hans hytt under natten.

Jag småpratade med honom, tog honom i handen, gick till någon som jobbat längre på båten än jag. De hade sett liknande saker många gånger förr, tog honom med sig med oförändrat ansiktsuttryck. Jag stod kvar, hade hytter att städa, men jag kunde ha ställt mig på däck, spytt över relingen och gråtit av förtvivlan.

"Jag stod kvar, hade hytter att städa, men jag kunde ha ställt mig på däck, spytt över relingen och gråtit av förtvivlan."


Ibland ser
jag den lilla pojken för mig, så väldigt tydligt, och det är då gudsförtvivlan sköljer över mig (jag hittar inget annat ord för det, det finns inte i SAOL, men nog i mitt hjärta). En av mina främsta gudsbilder är nämligen Gud som förälder, och jag säger till Gud: ”Om du är förälder till den där lilla pojken, då måste du väl gråta nästan hela tiden? Jag vet vad det är att vara förälder, och när du ser på honom Gud, då måste du väl våndas, vrida dig i smärta? Allt i ditt allsmäktiga väsen måste väl ropa efter ett heligt ingripande för att trösta och klä honom?”

Teologer kan insiktsfullt diskutera lidandets problem och vår fria vilja, det hjälper mig inte i ögonblicket när gudsförtvivlan slår ihop som en rävsax.

"Teologer kan insiktsfullt diskutera lidandets problem och vår fria vilja, det hjälper mig inte i ögonblicket när gudsförtvivlan slår ihop som en rävsax."

Andra gånger är friden så stor. Som när det skulle finnas tusen orsaker att förtvivla och jag ändå vänder ansiktet mot solen, blundar och känner att det finns någon som stillar stormen, om inte nu, så i en tid jag inte kan se. Kanske det är så att vara en känslomänniska, att pendeln mellan tro och otro rör sig snabbt, häftigt, oförklarligt.

När jag ser den lilla pojken för mig vill jag inte höra att det är i sprickorna som ljuset kommer in. Ibland är en spricka bara en spricka, och det finns inget som kommer in där annat än våra mänskliga förklaringsmodeller.

Poeten Eva-Stina Byggmästar skriver: ”Livet är inte till för att begripas men levas.” Att allt är outgrundligt, Gud, livet och vi själva, det är det enda som kan öppna upp den där rävsaxen för mig, gång på gång.

Ulrika Hansson
Lena Blomstedt jobbar som diakon i Sibbo svenska församling.

Kolumn. Lena Blomstedt önskar, hoppas och vill att våra församlingar har en stark diakonal profil. Att var och en som kommer till vår kyrka stiger in genom en öppen dörr till ett välkomnande rum där någon ser, lyssnar och bekräftar. 31.5.2023 kl. 16:29
På webbplatsen finns förslag på psalmer för bland annat livets stora fester.

psalmer. Med hjälp av webbplatsen psalmbok.fi i mobilen är det lätt att sjunga med också då det inte finns psalmböcker till hands. 2.6.2023 kl. 08:00
Enkäten besvarades av 7 356 finländare över 15 år.

UNDERSÖKNING. Hela 60 procent av kyrkans medlemmar uppgav att de mött församlingen via medier, som församlingstidningen, andra tidningar, tv:n och radion. Bland de som inte hör till kyrkan var siffran 33 procent. 1.6.2023 kl. 12:15
Helhetsbilden av förändringen är tydlig, menar forskare Kimmo Ketola.

ENKÄT. Församlingarnas empati- och imageundersökning visar att människor i stadsmiljö upplever att Evangelisk-lutherska kyrkans församlingar är mer närvarande än förr. 1.6.2023 kl. 12:22
Idag behöver marknadsföring inte kosta stora summor, bland annat tack vare sociala medier.

MARKNADSFÖRING. Min stilla vecka kändes allt annat än stilla, så jag gick på en aktläsning. Vet du vad det är? Det visste inte jag, men efteråt var jag en lite helare version av mig själv, åtminstone för en stund. Det ordnas mycket fint i kyrkan, men hur många vet om det? 1.6.2023 kl. 10:00
Kyrkan behåller netto från vårdreformen.

Kyrkskatt. Vårdreformen förändrade sättet att beräkna kyrkskatten. Du får mindre avdrag i år, men bara få församlingar som de i Raseborg kommer till mötes med att sänka din skatteprocent. 31.5.2023 kl. 15:10
Biskop Bo-Göran Åstrand fascineras av ChatGPT:s predikningar och tal – även om han känner att de saknar själ.

AI. En präst kan skriva ett halvbra doptal eller en medioker predikan med hjälp av artificiell intelligens. KP testade – och skickades resultatet till biskop Bo-Göran Åstrand. Märks det om det prästen säger inte är inspirerat av den heliga Anden utan en sammanfattning av ett ämne, skapat av en chattbott? 31.5.2023 kl. 10:00
– Kyrkoherden hamnar i en konstig roll om hen ska försvara sina beredningar, samla ihop åsikterna och samtidigt fatta beslut, säger Martina Harms-Aalto.

MÖTESORDFÖRANDE. – Jag ser bara fördelar för kyrkoherdarna med att övergå till det här systemet, säger Martina Harms-Aalto som leder ordet i Johannes församling i Helsingfors. 30.5.2023 kl. 10:00
– Vår förmåga att vara närvarande i våra egna liv går förlorad. Där tror jag att böckerna kan hjälpa oss, säger Joel Halldorf.

LÄSNING. Vi lever inte längre i en galax som kretsar kring den tryckta boken. I stället strålar skärmen som vår nya sol, skriver Joel Halldorf. Revolutionen stöper om vår civilisation i grunden – hur och varför försöker han förklara i boken ”Bokens folk”. 29.5.2023 kl. 19:19

diakoner. Biskop Bo-Göran Åstrand vigde två diakoner och en diakonissa till diakoniämbetet på pingstdagen. 28.5.2023 kl. 21:48
Mari Parkkinen leder i biskopsvalet i St Michels stift

biskopar. Kyrkoherden i Imatra har varit både musikjournalist och missionär i Jerusalem. Nu kandiderar hon i en andra valomgång mot den förra fältbiskopen. 25.5.2023 kl. 17:57
Enkätresultaten visar att prästernas och kantorernas eget trosliv har en viktig roll som stöd för att orka i arbetet.

MEDLEMSENKÄT. Fastän majoriteten av prästerna och kantorerna fortsättningsvis upplever att de är nöjda med sitt arbete och känner ett starkt arbetsengagemang, har välbefinnandet i arbetet minskat enligt många olika mätare. 25.5.2023 kl. 09:00
Monica Heikel-Nyberg.

PRÄSTASSESSOR. Monica Heikel-Nyberg har enligt det premiminära valresultatet valts till prästassesor för perioden 1.9.2023-31.8.2026. 24.5.2023 kl. 15:58
– Som kyrkoherde vill jag kunna medge att det finns saker jag inte är bra på. Jag vill kunna be om hjälp i stället för att delegera, säger Patricia Högnabba.

MATTEUS FÖRSAMLING. – Jag tror att vår kärna alltid måste vara andlighet. Visst kan vi bjuda på brunch, men Fazers gör det bättre, säger Patricia Högnabba, som installeras som kyrkoherde i Matteus församling i september. 31.5.2023 kl. 19:31
– Kyrkan är unik både vad gäller kalkmålningar, struktur och arkitektur. Den har så mycket av allting kvar, säger Åsa Ringbom.

FINSTRÖM. Finströms kyrka är en av Finlands viktigaste kyrkor. Det säger konsthistoriker Åsa Ringbom som ägnat en stor del av sin karriär åt att forska i kyrkorna på Åland. Nu är hon aktuell med en bok om Finströms kyrka. 22.5.2023 kl. 18:33

Lena Blomstedt jobbar som diakon i Sibbo svenska församling.

Kolumn. Lena Blomstedt önskar, hoppas och vill att våra församlingar har en stark diakonal profil. Att var och en som kommer till vår kyrka stiger in genom en öppen dörr till ett välkomnande rum där någon ser, lyssnar och bekräftar. 31.5.2023 kl. 16:29
På webbplatsen finns förslag på psalmer för bland annat livets stora fester.

psalmer. Med hjälp av webbplatsen psalmbok.fi i mobilen är det lätt att sjunga med också då det inte finns psalmböcker till hands. 2.6.2023 kl. 08:00
Enkäten besvarades av 7 356 finländare över 15 år.

UNDERSÖKNING. Hela 60 procent av kyrkans medlemmar uppgav att de mött församlingen via medier, som församlingstidningen, andra tidningar, tv:n och radion. Bland de som inte hör till kyrkan var siffran 33 procent. 1.6.2023 kl. 12:15
Helhetsbilden av förändringen är tydlig, menar forskare Kimmo Ketola.

ENKÄT. Församlingarnas empati- och imageundersökning visar att människor i stadsmiljö upplever att Evangelisk-lutherska kyrkans församlingar är mer närvarande än förr. 1.6.2023 kl. 12:22
Idag behöver marknadsföring inte kosta stora summor, bland annat tack vare sociala medier.

MARKNADSFÖRING. Min stilla vecka kändes allt annat än stilla, så jag gick på en aktläsning. Vet du vad det är? Det visste inte jag, men efteråt var jag en lite helare version av mig själv, åtminstone för en stund. Det ordnas mycket fint i kyrkan, men hur många vet om det? 1.6.2023 kl. 10:00