Kring den nya arbetskraften behövs den – diakonin för verkstadsgolvet

21.02.2023
Jan-Erik Andelin är redaktör för opinion och samhälle vid Kyrkpressen.

SPÅRVAGNENS turer ner mot Kyrkpressens redaktion i Helsingfors har glesats ut. Den här morgonen blinkar det till på hållplatsens ljustavla. Också en av de turer som var kvar – är inställd.

Det är kronisk brist på spårvagnsförare. Finland saknar också buss- och metroförare, vårdare, restaurangpersonal, metallarbetare och it-kodare.

Det är nu det börjar gå upp för oss hur Finland har varit ett vitt land, där det har varit extremt krångligt att som utlänning få leva, bo och kunna jobba. Nu kommer notan.

Inför det kommande valet har Sannfinländarna gått hårt ut med att stänga till för icke-européer. Kanske rentav för hårt till och med för deras egna väljare. Som drar öronen åt sig om den trots allt trivsamma och förmånliga pizzerian stänger, eller ingen invandrad taxichaffis finns kvar för att köra skoltaxin.

Näringslivets forskningsinstitut Etla har beräknat att vi behöver 44 000 nya invandrare per år, utbildade både högt och lågt. Just jobbet på spårvagnen eller bakom ratten någonstans i trafiken är så kallade ingångsjobb över hela Europa. På spårvägsnätet kan en nykomling i stan nästan inte ens köra vilse.

”VARFÖR SKA bara vi anpassa oss?” frågar en invandrare i en intressant liten skrift med samma namn från tankesmedjan Agenda.

Det är riktigt. Om vi i snabb takt behöver trygga att det finns tillräckligt med arbetskraft i landet, behöver vi själva vara ödmjuka. Vi kommer inte att kunna sitta i oförändrade blåvita livsmönster och förvänta oss att andra inte ska ha seder med sig dit de kommer.

Flyktingtoleransen ställs ofta för många finländare snabbt på prov. Där som nykomlingen inte kommunicerar på god engelska, lär sig språk, inte artigt följer med till våra kyrkor eller börjar rösta på samma parti som vi, känns det för många redan lite olustigt.

"Kyrkan kan se till att det finns människovärde, rättvisa och spelregler. Frivilliga i församlingarna med erfaret öga för arbets- och affärsliv kan hjälpa nyanlända att skilja skojare från seriösa arbetsgivare."

KYRKORNA kan spela en viktig roll i det som oundvikligen behöver hända det här årtiondet. Flera utlänningar flyttar in i olika jobb. Någon behöver tolka, översätta och mildra det här landets attityder och tänkesätt. Så att min nästa, inflyttad bland hundratalst­usen andra, känner sig välkommen, inte utnyttjad, formpressad och förslavad.

Inom kyrkan har vi en slags förståelse för religion – att sex av sju människor på jordklotet har någon. Deras gudstro är kanske inte densamma som vår, men likväl en djup, nedärvd tillförsikt om det som ger människan riktlinjer, rättskänsla och moral för livet.

Den kyrkliga diakonin kan ha en stor roll framöver. Inte som nu bland arbetslösa och äldre – utan i det finländska arbetslivet där nya människor ska komma i gång.

Kyrkan kan vara med och se till att det finns människovärde, rättvisa och spelregler. Frivilliga i församlingarna med erfaret öga för arbets- och affärsliv kan guida nyanlända och hjälpa dem att skilja skojare och bluffirmor från seriösa arbetsgivare.

Den kristna missionen har stor kunskap i att läsa av andra sedvänjor och tänkesätt i sitt arbete i fjärran länder. Det går att ta tillvara också här hemma.

Och så behöver vi förstå att så många därute kommer ur kulturer där man lever sina liv kollektivt, i storsläkter och gemenskaper, med alla mönster det för med sig. Det ska vi ge rum för. Och samtidigt ska vi tro och predika att varje enskild människa har sina helt egna fri- och rättigheter, och sitt eget ansvar.

Jan-Erik Andelin

PSYKISKA PROBLEM. Familjerådgivningscentralerna har sedan 2020 besvarat enkäter om vilka trender som syns i familjerådgivningen. I enkäten 2023 sa 83 procent att klienternas psykiska problem har ökat. 20.9.2023 kl. 17:23
Camilla Svevar lämnar Replot för Vasa, och domkapitlets notarie Linus Stråhlman bekräftar att ingen vikarie hittats än.

Replot. Replotherden Camilla Svevar jobbar nu i Vasa – och domkapitlet har inte hittat någon vikarie. 18.9.2023 kl. 16:13
Församlingsrådets viceordförande Jan-Erik Eklöf är glad över att förlikningsavtalet nåddes.

kyrkoherdeval. Vanda svenska församling och Monica Cleve nådde förlikning om kyrkoherdevalet. Kristian Willis torde installeras som kyrkoherde i Vanda nästa år. 18.9.2023 kl. 15:50
Maria Widén är pensionerad sjukhuspräst och församlingspastor. Hon är uppvuxen i Solf och bor i Mariehamn.

tro. Prästen och själavårdaren Maria Widén lärde sig tidigt att vi är kluvna: vi vill göra gott men gör ändå så mycket ont. Hon kallar de sidor i oss själva som vi gärna vill förneka för ”bräkande får”. Dem får vi lära oss att acceptera och älska, liksom vi måste acceptera att lidande och smärta är en del av vårt liv. – Nåden hjälper oss att bli vän med det vi föraktar. 15.9.2023 kl. 17:00
Ben, Rune (på skärmen) och Johan har hållit kontakt genom livet. Nu förenas de igen i ett gemensamt projekt.

mission. Tre män med ett gemensamt barndomsland och en längtan efter att hjälpa. Det är allt som behövs för att ge ut en ljudversion av Bibeln på ett språk man inte själv behärskar. Ben Fernström, Rune Särs och Johan Lassus har tagit vid där deras föräldrar missionärerna slutade. 14.9.2023 kl. 19:00

kyrkoherdeinstallation. På onsdagskvällen fick Matteus församling i Helsingfors en ny permanent kyrkoherde då Patricia Högnabba välsignades till tjänst. Församlingen har bland annat profilerat sig med ett starkt ungdoms- och musikarbete och det genomsyrade också hela installationsmässan. 13.9.2023 kl. 23:26
Daniel Björk trivs i sin nya församling, men upplever också att jobbet kräver mer än tidigare.

PEDERSÖRE. Oberoende av om Daniel Björk jobbar i Petrus eller Pedersöre är ett uppdrag exakt det samma – att kämpa mot byråkratin. 13.9.2023 kl. 19:00
Merete Mazzarella skule gärna ha en upplevelse av att fyllas av Guds närvaro.

tro. Merete Mazzarella kan inte säga om tron på Gud ”fungerar”, men hon vet att hon har glädje av den. – Jag tycker att tro är det enda som kan hjälpa mot en känsla av skuld. 13.9.2023 kl. 10:00
Niklas Wallis, Sebastian Widjeskog och Ville Kavilo är teologer och företagscoachar.

FÖRETAGSAMHET. Tre präster och teologer jobbar med bas i Kronoby med att coacha företagare. Ganska lite behöver översättas från ”kristendomska” till vardagsspråk, säger de. Att vara företagare handlar om livets grundfrågor. Om allmänmänskliga saker som också Jesus har talat om. 12.9.2023 kl. 13:25

teve. En av dem talar i tungor, en vill vara talesperson för sexuella minoriteter och en har studerat karismatiska rörelsers destruktivitet. En rykande färsk serie om Borgå stifts biskopar har premiär idag. 11.9.2023 kl. 18:00
Kyrkoherde Kristian Willis hoppas att det snart ska finnas en engelskspråkig pastor i Vanda svenska.

VANDA SVENSKA FÖRSAMLING. Snart kan det finnas en engelskspråkig pastor i Vanda svenska församling. Engelskspråkiga tjänster i svenska församlingar hör till ovanligheterna. 8.9.2023 kl. 10:19
Hintikka konstaterade att vi i sommar har brutit tystnaden kring rasismen.

BISKOPSMÖTET. – Saker som vi har tigit om i kyrkan är vanligtvis de samma som vi har tigit om i det finländska samhället. Så är det att vara folkkyrka, sa biskopen i Esbo stift Kaisamari Hintikka i sitt tal vid biskopsmötets öppnande i Kyrkslätt idag. 5.9.2023 kl. 14:30

Kolumn. I år firar diakonin i Tyskland 175-årsjubileum. Startpunkten för diakonin var Johann Hinrich Wicherns tal vid Evangeliska kyrkans kongress den 22 september 1848. Han förespråkade ett nätverk av ”kärlek som räddar”. Den moderna diakonin föddes 1.9.2023 kl. 13:56

NY BISKOP. TD Mari Parkkinen vigs och välsignas till ämbetet med Guds ord, bön och handpåläggning i en mässa i S:t Michels domkyrka söndag 3 september klockan 10. Vigningen förrättas av ärkebiskop Tapio Luoma med assistenter. 2.9.2023 kl. 10:00
Pelagia och Dimitris tackade för sin relation och den nystart de 
fått tillsammans.

Äktenskap. Ett nytt land, ett nytt trossamfund och en tuff period ledde Borgåborna Pelagia Mitsitsou och Dimitris Amaxopoulos till ett beslut. 31.8.2023 kl. 14:00

PSYKISKA PROBLEM. Familjerådgivningscentralerna har sedan 2020 besvarat enkäter om vilka trender som syns i familjerådgivningen. I enkäten 2023 sa 83 procent att klienternas psykiska problem har ökat. 20.9.2023 kl. 17:23
Camilla Svevar lämnar Replot för Vasa, och domkapitlets notarie Linus Stråhlman bekräftar att ingen vikarie hittats än.

Replot. Replotherden Camilla Svevar jobbar nu i Vasa – och domkapitlet har inte hittat någon vikarie. 18.9.2023 kl. 16:13
Församlingsrådets viceordförande Jan-Erik Eklöf är glad över att förlikningsavtalet nåddes.

kyrkoherdeval. Vanda svenska församling och Monica Cleve nådde förlikning om kyrkoherdevalet. Kristian Willis torde installeras som kyrkoherde i Vanda nästa år. 18.9.2023 kl. 15:50
Maria Widén är pensionerad sjukhuspräst och församlingspastor. Hon är uppvuxen i Solf och bor i Mariehamn.

tro. Prästen och själavårdaren Maria Widén lärde sig tidigt att vi är kluvna: vi vill göra gott men gör ändå så mycket ont. Hon kallar de sidor i oss själva som vi gärna vill förneka för ”bräkande får”. Dem får vi lära oss att acceptera och älska, liksom vi måste acceptera att lidande och smärta är en del av vårt liv. – Nåden hjälper oss att bli vän med det vi föraktar. 15.9.2023 kl. 17:00
Ben, Rune (på skärmen) och Johan har hållit kontakt genom livet. Nu förenas de igen i ett gemensamt projekt.

mission. Tre män med ett gemensamt barndomsland och en längtan efter att hjälpa. Det är allt som behövs för att ge ut en ljudversion av Bibeln på ett språk man inte själv behärskar. Ben Fernström, Rune Särs och Johan Lassus har tagit vid där deras föräldrar missionärerna slutade. 14.9.2023 kl. 19:00