Den bor tidvis på Lärkkulla och i Borgå domkyrka, men gemenskap kan uppstå var som helst

22.02.2023
Nina Österholm jobbar med information i Helsingfors församlingar.

”Ja ha aldri vari i Österbotten och int tänker ja faa hellää.”

Så heter ett av lagen i den gamla sketchen Föreningsmaraton som man kan glädja sig åt – eller sucka över – på Youtube. Även om jag personligen fortfarande skrattar massor varje gång jag hör den, så gillar jag också Österbotten väldigt mycket. Jag är ju gift med en Jeppisbo – och själv nylänning, så vi kombinerar det bästa ur två världar. Men inte helt utan kulturkrockar. För även om det är en fin tanke, så har åtminstone jag aldrig upplevt att det skulle finnas någon enhetligt svenskspråkig befolkning, eller någon självskriven gemenskap på svenska i Finland.För vad har egentligen jag som svenspråkig helsingforsare gemensamt med Karleby-, Lovisa- och Mariehamnsborna? Upplevelsen av att leva som minoritet i förhållande till majoritetsbefolkningen känns åtminstone väldigt olika i huvudstadsregionen, jämfört med många andra orter i Svenskfinland. I min vardag är svenskan ett privat språk som i första hand används i hemmen, och endast delvis på jobbet. Min erfarenhet av Vasa som studiestad är en betydligt smidigare tvåspråkighet, för att inte tala om Jakobstad där jag levde en sommar på svenska.

"Vad är det då för poäng med en gemenskap som Borgå stift? "

Vad är det då för poäng med en gemenskap som Borgå stift? Kunde vi inte ha ett större utbyte eller djupare samarbete med våra geografiska grannförsamlingar, oberoende av språket? Är vårt geografiskt utspridda stift verkligen den bästa lösningen?

Jag tror poängen heter Ungdomens kyrkodagar och Höstdagarna, den kallas stiftsdagar och kyrkomusikdagar. Den bor tidvis på Lärkkulla och i Borgå domkyrka, men gemenskap kan uppstå var som helst – till och med på Teams! För mig är Borgå stift ett levande kulturutbyte, ett nätverk och en möjlighet. Vårt gemensamma språk är den bro och det lim vi kan använda för att bygga gemenskap med människor som kommer från en helt annan landsända än jag själv, från en främmande kontext och – inte minst – en annorlunda kyrklig tradition.

"Men jag tror inte gemenskapen förs vidare per automatik genom generationer. Vi behöver jobba på vår enhet och ta de chanser som det gemensamma språket erbjuder oss."

Men jag tror inte gemenskapen förs vidare per automatik genom generationer. Vi behöver jobba på vår enhet och ta de chanser som det gemensamma språket erbjuder oss. Det är en bonus, en stående inbjudan, en bro till något nytt. Svenskfinland är åtminstone inte för mig någon sluten krets inom vilken djup enighet råder, men däremot en möjlighet att skapa kontakter och vidga mina snäva huvudstadsvyer på ett relativt enkelt sätt.

Min hälsning till alla deltagare i finlandssvenskt föreningsmaraton är alltså att göra en minst en resa inom Svenskfinland, det vill säga inom Borgå stift, detta jubileumsår till ära. ”Ha du int vari förr e’ de dags nu! Kom till byn!”

Nina Österholm
Värmländsk folkkyrklighet är ÅA-professor Cecilia Nahnfeldts avstamp i livet.

PRAKTISK TEOLOGI. Cecilia Nahnfeldt är professor i praktisk teologi vid Åbo Akademi. Hon har fördjupat sig i tanken om att kallelse är någonting som kommer utifrån, mer än inifrån. Och hon ser att det finns en förväntan på kyrkan, 12.7.2024 kl. 10:00

tro. Jag känner djup trygghet i tanken att längta efter Gud och hans rike. Kanske är det också att tro? 11.7.2024 kl. 16:24
Minna Kukkonen-
Karlander jobbar i dag i en chefsposition på CMI:s Asien-team. Tidigare i sin karriär var hon rådgivare till Martti Ahtisaari.

FREDSARBETE. Att arbeta för fred är ett komplext jobb anno 2024. Men om man dummar ner det lite kanske man kunde säga att principerna är ungefär desamma som i en parrelation – om man vill nå fred gäller det att lägga egot åt sidan, spela med öppna kort och försöka förstå den andra parten. Minna Kukkonen-Karlander, elev till Martti Ahtisaari, öppnar upp om arbetet för fred i en tid av polarisering. 11.7.2024 kl. 18:11
När Gud reste Stefan Myrskog ur mörkret fick han en levande tro.

Personligt. Då mörka moln samlat sig över Stefan Myrskog och han funderade om livet var värt att leva utmanade han Gud: Jag ger dig en termin. 8.7.2024 kl. 17:44
Mycket sägs om Israel med gamla judeklichéer, anser André Swanström.

antisemitism. Kritisera Israel är okej. Men nidbilder och grumliga anspelningar om judar av bara farten är inte det, anser ÅA-docenten André Swanström. 8.7.2024 kl. 10:00
Kjerstin Sikström vill vara aktiv – därför har hon fortfarande sångelever och dirigerar en kör.

sorg. Med sin sista, stora kärlek Jocke Hansson fick hon bara fem gemensamma år. – Jag har varit arg på Gud och frågat mig varför det här skulle hända mig. Men idag är jag tacksam – hellre fem år än inget alls, säger Kjerstin Sikström. 5.7.2024 kl. 11:32

KYRKANS SAMTALSTJÄNST. Det hjälper att prata. De som svarar har tystnadsplikt och du får vara anonym. Tjänsten erbjuder stöd och någon som lyssnar också under sommaren. 5.7.2024 kl. 16:55
Bibelstudium och existentiellt samtal i gröngräset i Taizé.

ÅLANDS UNGA KYRKA. Trots de spartanska omständigheterna blev ungdomarnas resa till Taizé i Frankrike en upplevelse de aldrig kommer att glömma. Det var gemenskap, tusenskönor och fåglars glädjesång dygnet runt. 1.7.2024 kl. 16:32
Laura Kota-aho och Mia Bäck har en del läger i bagaget, men än har ingen av dem tröttnat.

konfirmandarbete. Åbo svenska församling svängde på hela skriba-konceptet. Under en solig eftermiddag på ön Kakskerta berättar kyrkoherde Mia Bäck varför. 28.6.2024 kl. 15:17
Anita Höglund bodde länge på Bertahemmet i Helsingfors.

Nekrolog. Anita Höglund, omtyckt krönikör och tidigare redaktör vid Kyrkpressens föregångare Församlingbladet, har dött. 25.6.2024 kl. 10:44
Sley och Kansanlähetys lovar att "inte befrämja" ryska prästvigningar

INGERMANLANDS KYRKA. Missionsorganisationerna har svarat på biskopsmötets frågor om prästvigningarna i Sankt Petersburg. Den ena av dem utmanar biskoparna om hur man tillämpar och tolkar ett missionsavtal. 10.6.2024 kl. 15:50

lekholmen. Nora Sønnerstad är hjälpledare vid Johannes församlings skriftskolläger för tredje sommaren. Hon kommer också att jobba som holmungdomsledare med den öppna verksamheten. Bara tanken att vara på Lekis halva sommaren och kalla det för mitt sommarjobb är ganska ”win-win". 29.5.2024 kl. 20:32
Nya ungdomssakkunniga Christer Romberg är också musikartist.

ungdomsarbete. TV-talang blir ny sakkunnig för ungdomsfrågor vid kyrkans svenska central. Han får bland annat ansvar för UK - Ungdomens kyrkodagar 6.6.2024 kl. 12:00
Det kan räcka flera år innan det blir kyrkoherdeinstallation i Petrus församling.

BESVÄR. Två medlemmar i Petrus församlings församlingsråd har lämnat in ett så kallat kyrkobesvär till Helsingfors förvaltningsdomstol över domkapitlets beslut att välja Pia Kummel-Myrskog till kyrkoherde i Petrus församling. 5.6.2024 kl. 21:13
Ungdomsfoto på Yvonne ”Vonna” Terlinden. Hon installerades i slutet av maj som kyrkoherde i Karis-Pojo svenska församling.

ETT GOTT RÅD. Om Yvonne Terlinden fick en pratstund med sitt yngre jag skulle hon diskutera sin rastlöshet och sin perfektionism. 6.6.2024 kl. 08:00

Värmländsk folkkyrklighet är ÅA-professor Cecilia Nahnfeldts avstamp i livet.

PRAKTISK TEOLOGI. Cecilia Nahnfeldt är professor i praktisk teologi vid Åbo Akademi. Hon har fördjupat sig i tanken om att kallelse är någonting som kommer utifrån, mer än inifrån. Och hon ser att det finns en förväntan på kyrkan, 12.7.2024 kl. 10:00

tro. Jag känner djup trygghet i tanken att längta efter Gud och hans rike. Kanske är det också att tro? 11.7.2024 kl. 16:24
Minna Kukkonen-
Karlander jobbar i dag i en chefsposition på CMI:s Asien-team. Tidigare i sin karriär var hon rådgivare till Martti Ahtisaari.

FREDSARBETE. Att arbeta för fred är ett komplext jobb anno 2024. Men om man dummar ner det lite kanske man kunde säga att principerna är ungefär desamma som i en parrelation – om man vill nå fred gäller det att lägga egot åt sidan, spela med öppna kort och försöka förstå den andra parten. Minna Kukkonen-Karlander, elev till Martti Ahtisaari, öppnar upp om arbetet för fred i en tid av polarisering. 11.7.2024 kl. 18:11
När Gud reste Stefan Myrskog ur mörkret fick han en levande tro.

Personligt. Då mörka moln samlat sig över Stefan Myrskog och han funderade om livet var värt att leva utmanade han Gud: Jag ger dig en termin. 8.7.2024 kl. 17:44
Mycket sägs om Israel med gamla judeklichéer, anser André Swanström.

antisemitism. Kritisera Israel är okej. Men nidbilder och grumliga anspelningar om judar av bara farten är inte det, anser ÅA-docenten André Swanström. 8.7.2024 kl. 10:00